Kwota zadłużenia otwierającego polski ranking dłużników 66-latka z Lubelszczyzny wciąż jednak wzrasta z powodu naliczanych odsetek.

Jak wynika z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy informacji kredytowych BIK przeterminowane zadłużenie Polaków wzrosło na przestrzeni ostatniego roku o  4,2 mld zł i przekroczyło na koniec kwietnia 80 mld zł.

Długi mogą jednak ulec przedawnieniu, a zasady ich przedawnienia reguluje Kodeks cywilny.

Jak podkreśla radca prawny BIG InfoMonitor Grzegorz Pietraszkiewicz  dług może się przedawnić tylko wtedy, gdy wierzyciel nie dopomina się zwrotu pieniędzy. Wówczas od momentu powstania zadłużenia zaczyna się liczyć czas, po którym dług się przedawnia.

Z drugiej strony jednak istnieje też kilka możliwości, dzięki którym wierzyciel może odzyskać pieniądze. Może on skierować sprawę do sądu lub złożyć wniosek o egzekucję komorniczą.