Maciej Świrski, prezes KRRiT, poinformował o tym na x.com:

Departament Budżetowy KRRiT poinformował mnie, że wczoraj na rachunek bankowy KRRiT wpłynęła wyegzekwowana przez Urząd Skarbowy kara pieniężna w wysokości 550 000 zł od TVN SA (decyzja 4/Dpz/2024). (Sprawa reportażu Franciszkańska 3)”.

Rada otrzymała po reportażu rekordową liczbę skarg. W toku postępowania wyjaśniającego eksperci potwierdzili, że wspomniany materiał TVN „nie spełnia kryteriów reportażu oraz standardów etyki dziennikarskiej”.

Wspomniano, że jego autorzy opierali się na materiałach sporządzonych przez Służbę Bezpieczeństwa okresu PRL. Chodzi między innymi o donosy uzyskiwane przez funkcjonariuszy. W decyzji KRRiT wskazano, że nie została przeprowadzona wnikliwa kwerenda, a narracja została dopasowana do postawionej wcześniej tezy.