6 inwestycji

Ustalono, że w latach 2011 – 2014 w trakcie realizacji przez spółkę inwestycji budowlanych polegających głównie na przebudowie i naprawie wałów przeciwpowodziowych na rzekach Wiśle i Nysie Kłodzkiej, właściciele i pracownicy firmy w sposób wadliwy wykonywali prace związane z umocnieniami lub przebudową wałów przeciwpowodziowych. Zakresem postępowania objęto łącznie 6 inwestycji zlecanych w ramach przetargów do realizacji przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie gospodarki wodnej z pomorza, dolnego śląska i kujaw.

Oszustwo na ponad 34 mln złotych

W celu ukrycia praktyk stosowanych w tej firmie, opracowywane były dokumenty techniczne, w których poświadczano nieprawdę i wbrew rzeczywistości wskazywano na wykonanie prac zgodnie z projektem i normami budowlanymi, podczas gdy prace te wykonywane były nierzetelnie. Tak sporządzone przez dokumenty, stanowiły podstawę do wypłaty należności dla tej firmy, działającej jako podwykonawca. Jak ustano w ten sposób wyłudzono ponad 34 mln złotych.

Wyrok

Po przeprowadzeniu postępowania, sąd uznał wszystkich oskarżonych za winnych stawianych im zarzutów i skazał na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania, kary grzywny od 2000 do 40 000 złotych, a w stosunku do właścicieli firmy orzekł zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na maksymalny okres tj. 10 lat. 

Wyrok nie jest prawomocny.