W miejscu nowego upamiętnienia sfinansowanego przez IPN znajdował się sowiecki obiekt propagandowy, który 9 sierpnia 2022 r. na mocy Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego […] został usunięty z przestrzeni publicznej przez BUWiM IPN. Ów obiekt komunistycznej propagandy, ufundowany przez mieszkańców miasta w 1945 roku, został wzniesiony ku czci „bohaterów Armii Czerwonej poległym o wyzwolenie Malborka”.

To nie był pomnik tylko sowiecki obiekt propagandowy, bo miał rosyjską czerwoną gwiazdę, czyli symbol systemu totalitarnego – komunizmu. On pogardzał ofiarami, a oddawał trybut sprawcom. Za tym symbolem kryje się około 100 milionów ofiar na całym świecie, bo Józef Stalin mordował przed rokiem 1939 oraz po roku 1945. Na szczęście tego pomnika już nie ma – powiedział w marcu 2022 r., w Malborku dr Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej

W marcu 2022 r. Prezes IPN zaapelował do samorządów o usunięcie z przestrzeni publicznej wszelkich nazw i symboli wciąż upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia bądź daty symbolizujące komunizm i niemiecki nazizm.

„Najwyższy czas nadrobić zaległości w tej dziedzinie [...]. Niech wybrzmi to jasno i wyraźnie: w polskiej przestrzeni publicznej nie ma miejsca na jakiekolwiek upamiętnienia totalitarnego reżimu komunistycznego i służących mu ludzi” – podkreślił w oświadczeniu z 4 marca 2022 roku prezes IPN dr Karol Nawrocki.

Dzięki apelowi Prezesa IPN rozpoczął się kolejny etap dekomunizacji w Polsce. Na oświadczenie dr. Karola Nawrockiego odpowiada coraz więcej samorządów, które chcą się pozbyć pozostałości totalitarnych systemów.

13 października 2023 r. w Malborku przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w miejscu zdemontowanego w 2022 roku obiektu propagandowego zaprezentowany został projekt nowego upamiętnienia ofiar totalitaryzmu: niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Prezentacja była połączona z briefingiem prasowym prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego i zastępcy burmistrza Malborka Jana Tadeusza Wilka.