Dym szatana wdarł się do Kościoła i pobudził do grzechu także „dusze Bogu poświęcone” – cytował słowa Pawła VI warszawski duszpasterz akademicki.

Jak podkreślił kapłan, nieuzasadnione podążanie za postępem naukowym oraz opinią publiczną postawiły Kościół na rozdrożu.

Ks. Robert Skrzypczak przestrzegł, że próby dostosowania nauczania Kościoła do obecnych czasów, pociągają za sobą niebezpieczeństwo przeinaczeń doktryny, a także postawienie rozumu nad wiarą, infiltrację Kościoła i atak na rodzinę.