Zakres prokuratorskich zarzutów

Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie zarzucił Marcinowi S. uzyskiwanie dostępu do treści pornograficznych z udziałem małoletnich, w tym przetworzonych i wytworzonych wizerunków małoletnich uczestniczących w czynności seksualnej, przechowywanie i sprowadzanie oraz posiadanie w celu rozpowszechnienia i rozpowszechnianie plików graficznych oraz wideo w liczbie ponad 16 tysięcy kwalifikowane z art. 202 § 3 kk w zw. z art. 202 § 4a kk w zw. z art. 202 § 4b kk.

Oskarżony nie był dotychczas karany sądownie. Za zarzucone mu przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawiania wolności.

Z ustaleń śledztwa wynika, że aktywna, wieloletnia działalność oskarżonego polegała na wymianie korespondencji w sieci i posiadanych przez niego treści pornograficznych z udziałem małoletnich z setkami innych użytkowników sieci.

Oskarżony był aktywny na portalach, forach i komunikatorach w sieci Internet i innych platformach komunikacji, wykorzystywanych do nawiązywania kontaktów celem rozpowszechniania i sprowadzania pornografii dziecięcej.

Międzynarodowa siatka pedofilów

Postępowanie zostało zainicjowane ustaleniami australijskiej i kanadyjskiej Policji, a także struktur Interpol, zaangażowanych w ściganie i działalność zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się produkcją i rozpowszechnianiem treści związanych z seksualnym wykorzystaniem małoletnich, określanych jako Child Sexual Abuse Material (CSAM).