Posłance odpowiedziano także, że w ostatnim czasie w skali miesiąca, o azyl w Niemczech występowało średnio 190 Rosja w wieku od 18 do 45 lat. Niewielka ich część została uznana za uprawnioną do otrzymania azylu.

Podano także, że skorygowany wskaźnik ochrony dla Rosjan z tej grupy wiekowej wyniósł 10,5 proc. w styczniu 2024 roku, podczas gdy w 2023 roku było to 25 procent, a od 24 lutego do 31 grudnia 2022 było to 40 procent. Dotyczył on tylko cudzoziemców, których wnioski o azyl rozpatrzono pod względem merytorycznym przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców – informuje portal dw.com.

Polityk zarzuciła kanclerzowi Olafowi Scholzowi, że ten nie dotrzymał obietnicy przyjęcia osób, które nie chciały brać udziału w wojnie z Ukrainą. Wezwała też niemiecki rząd do poinstruowania BAMF, aby zapewnić potrzebną ochronę zarówno rosyjskim dezerterom, jak i Rosjanom, którzy odmówili służby wojskowej.

W jej ocenie wspomnianych wiz humanitarnych powinno zostać wydanych znacznie więcej, ponieważ osoby te utknęły obecnie w krajach trzecich i nie mogą bez wizy wjechać do Niemiec.