Według członków Australian Catholic Medical Association (Australijskie Katolickie Towarzystwo Medyczne) krytykowana publikacja zawiera „mylące i niejasne informacje medyczne i teologiczne oraz brak jej zrozumienia aktualnej nauki”. Opublikowali oni artykuł naukowy An Evaluation of Controversial Statements in „Etica Teologica Della Vita” (Ocena kontrowersyjnych twierdzeń w „Etica Teologica Della Vita”) w periodyku „The Linacre Quarterly”, który dostępny jest w sieci. Wśród współautorów artykułu są eksperci medyczni, bioetycy i teologowie.

Zdaniem autorów artykułu w książce PAŻ brak „gruntownej aktualnej wiedzy i zrozumienia odpowiednich bieżących alternatyw dla antykoncepcji i ART (np. zapłodnienia in vitro), które są bezpieczne, skuteczne, łatwo dostępne i spójne z etyką katolicką”. Uważają oni, że potrzebne jest „lepsze zrozumienie obecnie dostępnych metod, by wspierać opiekę związaną z płodnością”. Towarzyszyć temu powinno wsparcie w postaci „wkładu katolickich ekspertów medycznych”, którzy zajmują się naprawczą medycyną prokreacji i metodami świadomej płodności.

Według australijskich ekspertów powinno zachęcać się katolików do korzystania z tych alternatyw, „które są zarówno skuteczne, jak i spójne z nauką katolicką o ludzkiej seksualności i zasadach moralnych”. Tymczasem Etica Teologica Della Vita operuje językiem, który może wprowadzić wierzących w błąd co do nauki moralnej Kościoła o seksualności.

Zdaniem autorów z Australian Catholic Medical Association PAŻ powinien konsultować się z ekspertami medycznymi z międzynarodowego towarzystwa lekarskiego FIAMC, jeśli chodzi o wszelkie dokumenty dotyczące kwestii medycznych i moralnych związanych z ludzką płciowością.

Andreas Wailzer z „Life Site News” przytacza fragment siódmego rozdziału książki PAŻ sugerujący „praktyczne rozeznanie, które nie może pokrywać się z automatycznym stosowaniem i materialnym przestrzeganiem normy”, jeśli chodzi o „odpowiedzialne” rodzicielstwo. Zdaniem publicysty jest to sprzeczne z nauką Kościoła, której wyrazem jest encyklika Humane vitae Pawła VI potępiająca wszelką formę antykoncepcji.

Jak pisze Wailzer: „Proponując, by wszelkie możliwe techniki unikania zapłodnienia, z wyjątkiem środków poronnych, były dla pary do rozpatrzenia, akademia stwierdziła, że te formy antykoncepcji, które nie są poronne, po prostu nie dopuszczają możliwości życia. Fałszywie oświadczyła ona, że takie akty nie byłyby sprzeczne z bardziej uniwersalną otwartością na życie i że stanowiłoby to mądre rozeznanie w konkretnym przypadku”.

Publicysta przypomina, że książka PAŻ od chwili swojej publikacji spotkała się krytyką nie tylko australijskich ekspertów. W 2022 r. dziewięciu międzynarodowych specjalistów, powołując się także na wyniki badań naukowych, w liście otwartym przedstawiło błędy, jakie zawiera Etica Teologica Della Vita.

Sama Papieska Akademia Życia, od chwili jej przekształcenia przez arcybiskupa Vincenzo Paglię, jest krytykowana za odstępstwo od nauki Kościoła i powoływanie do jej grona członków, którzy opowiadają się za antykoncepcją, aborcją lub promują agendę LGBT.