- W marcu 2016 roku, wobec aktu łaski prezydenta, Sąd Okręgowy uchylił wyrok Sądu Rejonowego i prawomocnie umorzył sprawę. Jednak sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, bo od orzeczenia o umorzeniu kasacje złożyli oskarżyciele posiłkowi – przypomina portal dorzezcz.pl.

Następnie postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym zostało zawieszone sierpniu 2017 roku, po tym, jak „sprawę sporu kompetencyjnego wszczął Trybunał Konstytucyjny”.

W piątek prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska ogłosiła wyrok w tej sprawie.

Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do sprawowania kontroli ze skutkiem prawnym w sprawie kompetencji prezydenta RP, o której mowa w punkcie pierwszym – oświadczyła prezes TK.

Pod orzeczeniem podpisała się większość sędziów, a zdanie odrębne zgłosili sędzia TK Piotr Pszczółkowski i sędzia TK Michał Warciński.