Rozpatrywana przez TSUE sprawa dotyczyła kierowniczki biura gminy Ans w Belgii, której zakazano noszenia islamskiej chusty w miejscu pracy. Kobieta uznała, że naruszono jej wolność religijną i stała się ofiarą dyskryminacji. Jej stanowiska nie podzielił jednak unijny trybunał.

- „W celu ustanowienia całkowicie neutralnego środowiska administracyjnego, administracja publiczna może zakazać noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli, ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne; taka regulacja nie jest dyskryminująca, jeżeli jest stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia względem wszystkich pracowników tej administracji i ogranicza się do tego, co ściśle konieczne”

- orzekł TSUE.