Odbiorcy pelletu otrzymają 3 tys. zł, oleju opałowego 2 tys. zł, a użytkownicy LPG 500 zł. Różnice te wynikają z różnego poziomu wzrostu cen.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że o godzinie 15 minister Moskwa przedstawi dziś szczegóły dodatkowych rozwiązań dot. dopłat do źródeł ciepła oraz tzw. ciepłownictwa systemowego.