Sąd Najwyższy USA uchylił przełomowe orzeczenie w sprawie Roe vs. Wade wydane w 1973 roku.

Teraz poszczególne amerykańskie stany będą mogły stosować własne rozstrzygnięcia. Odnosi się to również do potencjalnego wprowadzania w danym stanie zakazu zabijania dzieci poczętych.

Po blisko półwieczu od słynnego orzeczenia w sprawie Roe vs. Wade Sąd Najwyższy USA uznał, że „konstytucja nie przyznaje prawa do aborcji”.