01.01.21, 08:13fot. diecezja.pl

Abp Jędraszewski: Drugim imieniem zbawienia, które wysłużył nam Chrystus, jest wolność

Niech Pan nasz Jezus Chrystus błogosławi was i strzeże. Niech was obdarzy łaską prawdziwej wolności, która pozwala całym sercem kochać Boga i bliźniego – składał noworoczne życzenia abp Marek Jędraszewski w czasie porannej Mszy św. transmitowanej przez TVP z kaplicy klasztornej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Publikujemy pełną treść homilii abp. Marka Jędraszewskiego

Od kilkunastu już godzin dzieje świata wchodzą w nowy odcinek czasu, który nazywa się Annus Domini –Rok Pański 2021. U nas, w Polsce, jego granicę przekroczyliśmy już ponad siedem godzin temu. Jest to prawdziwie Rok Pański, ponieważ, najpierw, czas w zachodnim kręgu kulturowym liczony jest od urodzin w Betlejem Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Jest to rzeczywiście Rok Pański, gdyż, po wtóre, to jedynie Jezus Chrystus jest ostatecznie Panem dziejów i historii. On – Alfa i Omega, Początek i Kres wszystkiego.

Jezus Chrystus jest Alfą i Omegą, jest Zbawicielem świata. Dzisiaj właśnie, w ósmy dzień od Święta Bożego Narodzenia, w liturgii Kościoła wspominamy wydarzenie, o którym przed chwilą słyszeliśmy w Ewangelii św. Łukasza: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]” (Łk 2, 21). W języku hebrajskim imię Jezus znaczy „Jahwe jest zbawieniem”. Już w samym tym imieniu Syna Maryi mieści się istota dzieła, do spełnienia którego posłał Go Ojciec niebieski. Wyraźnie mówił o tym anioł do św. Józefa w chwili, gdy był on targany wątpliwościami odnośnie do swojej dziewiczej Małżonki: „Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” (Mt 1, 21).

Zbawił – przez swój Krzyż i Zmartwychwstanie! Powstając z martwych, odniósł ostateczne zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Ci wszyscy, którzy w Niego uwierzyli i przez Chrzest złączyli z Nim swój los, stali się synami wolności. To dlatego św. Paweł pisał w Liście do Galatów: „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności” (Ga 5, 1a. 13a). Można by zatem powiedzieć, że drugim imieniem zbawienia, które wysłużył nam Chrystus, jest wolność. Jest to najpierw wolność w sensie negatywnym – czyli „wolność od”. Wolność, ku której wyswobodził nas Chrystus, polega bowiem na wyzwoleniu nas z niewoli grzechów. Dlatego też św. Paweł pisał dalej: „Nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! Nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału” (Ga 5, 1b. 13b.). Wolność, którą zawdzięczamy Chrystusowi, jest też, od strony pozytywnej, „wolnością do”. Stąd Apostoł Narodów nauczał: „Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego»” (Ga 5, 13c-14).

Ta wolność w sensie pozytywnym, czyli „wolność do”, swój szczyt osiąga w chwili, kiedy człowiek całą swoją istotą zwraca się do Boga, miłując Go „całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Mk 12, 30). Jest to możliwe, jeśli mocą swej wiary uzna on najpierw Chrystusa jako światłość, zgodnie z Jego słowami: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12b). Tę prawdę o Chrystusie jako światłości potwierdził św. Jan Apostoł w „Prologu” do swej Ewangelii, stwierdzając: „W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1, 4-5. 9).

W świetle światłości, którą jest sam Chrystus, możemy poznać najpierw Boga, zgodnie ze słowami naszego Mistrza i Pana: „Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11, 27b). Dzięki Chrystusowi poznajemy Boga jako Ojca bogatego w miłosierdzie. Jak miłosierny jest Ojciec, tak i pełen miłosierdzia jest Jego Syn. Dlatego mówi On do nas: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie»” (Mt 11, 28-30). Uczyć się Chrystusa, będąc wpatrzonym w Niego i biorąc na siebie Jego jarzmo, znaczy to uczyć się prawdy o swoim człowieczeństwie. To dlatego św. Jan Paweł II Wielki na Placu Zwycięstwa w Warszawie w dniu 2 czerwca 1979 roku mówił: „Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi”.

Drodzy Siostry i Bracia!

Rozpoczynamy dzisiaj Nowy Rok Pański 2021. Nikt z nas nie wie, co przyniosą jego kolejne dni. W obliczu tej wielkiej niewiadomej, jaka się kryje za nimi, zechciejcie przyjąć życzenia, które w swej treści pokonują wszelkie niepokoje i lęki i które pozwalają z prawdziwie chrześcijańską nadzieją przekroczyć ten kolejny w naszym życiu próg czasu: Niech Pan nasz Jezus Chrystus błogosławi was i strzeże. Niech Pan, światłość świata, rozpromieni oblicze swoje nad wami. Niech was obdarzy łaską prawdziwej wolności, która pozwala całym sercem kochać Boga i bliźniego. Niech zwróci ku wam swoje oblicze i niech was obdarzy pokojem. Niech nieustannie u Swego Syna wstawia się za wami Patronka dnia dzisiejszego, Święta Boża Rodzicielka i św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec. Amen.

 

mp/diecezja.pl

Komentarze

hankok2021.01.1 13:20
a hotel wybudował Ks. ze Szczecina. To jest przykład zakłamania
KLAUS2021.01.12 9:14
i o jaki Ksiądz. Wszyscy wiedzą. Ma się dobrze. Kasa, kasa ... i cisza.
antoni.s2021.01.1 10:25
Mąż obleczony w złoto, walczący ze smokiem.
VChR2021.01.1 9:45
Apel do użytkowników forum Frondy: bardzo proszę uważnie czytać komentarze zamieszczane na tym forum. I jeszcze uważniej odpowiadać innym, tzw. forumowiczom. Zdecydowana ilość tych "komentatorów" to zwyczajne trolle oraz boty. Drugą grupą "forumowiczów" są lewaccy "aktywiści" zadaniowani przez swoich mocodawców i dobrze opłaceni. Siedzą na tym forum dzień i noc. O ich aktywności świadczy także to, że nie odpuszczali nawet w święta. Ma to sprawić wrażenie, że jest ich wielu, bardzo dużo a nawet, że stanowią przytłaczającą większość. Komentują wszystkie artykuły na tym forum. Z definicji nic im się nie podoba, zawsze są na nie. Generalnie zionie od nich agresja, nietolerancja i zwyczajna zawiść. Takie też nastroje i komentarze chcą wywoływać na tym forum, żeby przypadkowy czytelnik Frondy myślał, że taka tu panuje norma i standard. Działanie tych ludzi (pomijam boty), o których wyżej, ma na celu skłócanie ludzi i sianie fermentu. Jest to akcja, jak można zaobserwować, zaplanowana i dobrze zorganizowana. Wystarczy poobserwować zachowania komentatorów.
Anonim2021.01.1 9:56
Co to są "boty" ? Bo nie wiem na kogo mam uważać.
Anonim2021.01.1 10:00
Sprawdź sobie u wujka google. On wie wszystko i na pewno ci pomoże skoro nie rozumiesz.
Anonim2021.01.1 10:10
Dziękuję za poradę, ale nie sprawdzę.
Dell2021.01.1 14:26
" 'Bot' to skrót od 'robot'. Komputer robot, wykonujący zautomatyzowane operacje bez udziału człowieka. Często zainfekowany złośliwym oprogramowaniem, komputer działa bez wiedzy i wbrew woli jego właściciela - na przykład rozsyła wirusy w mejlach. W tym przypadku, słowo 'bot', używając złodziejskiego slangu, można przetłumaczyć na 'słup'. Przykładem tutejszego bota jest, najprawdopodobniej, niejaka "Monika", która zamieszcza adres pod którym można się umówić na "korepetycje" z "edukacji seksualnej'.
Anonim2021.01.1 19:02
Dzięki za objaśnienie. Nie sądzę, żeby roboty potrafiły przebić inteligencją, humorem czy wiarą człowieka.
A2021.01.1 11:05
VChR Także polecam uważne czytanie komentarzy na tym forum. Czasem wśród zwykłych trolli zjawia się ktoś, kto celnie potrafi wskazać to czego nie dowiesz się z ambony. Czas już pożegnać ideologię opierającą się na starożytnych zabobonach a przede wszystkim uwolnić od niej młode pokolenia i budżet państwa.
VChR2021.01.1 12:51
Wśród zwykłych trolli zazwyczaj znajdują się lewaccy "aktywiści". Ludzie wierzący wierzą w Boga. Lewactwo wierzy w Marksa, Engelsa, Lenina a z młodszych towarzyszy w Gramsciego, Daniela Cohn-Bendita oraz Che Guewarę. A już z całkiem młodego narybku to wierzycie w towarzyszkę Lempart & Co. Czas już pożegnać ideologię, która zebrała krwawe żniwo w historii i zacząć myśleć. A przy okazji przestać natrętnie reklamować etatyzm i zamordyzm.
Mariusz2021.01.2 8:31
Myśleć, a nie ślepo słuchać obleczonych w złote sukna, oderwanych od rzeczywistości panów, którzy chcą bezprawnie decydować o naszym życiu.
Dell2021.01.1 13:45
Częściowo się zgadzam, Zgadzam się, że czas. Czas (i to najwyższy) pożegnać utopijną ideologię opierającą się na dziewiętnastowiecznych zabobonach niejakich Marksa, Engelsa i ich dwudziestowiecznych naśladowców (Altiero Spinelli), a przede wszystkim uwolnić od niej młode pokolenia.
Marian2021.01.2 8:27
Agresja, nietolerancja i zwyczajna zawiść jest obecna w zdecydowanej większości artykułów Frondy. Dobrym ludziom się to nie podoba i dlatego krytykują ZŁO. Ot, tyle
Styki2021.01.1 9:35
Tymczasem do czerwca tylko szesc miesiecy.
Puchatek2021.01.1 9:24
Kubuś kobiety niech same decydują za siebie.
Kubus Puchatek2021.01.1 9:17
Wolność będzie jak przestaniecie decydować za kobiety
Kida2021.01.1 12:26
Wolność będzie jak kobiety przestaną decydować o życiu nienarodzonych dzieci.
rebeliant2021.01.1 8:41
I tak nie patyczkując się proszę mi wreszcie odpowiedzieć na pytanie: "Czy Jezus poniósł krzywdę gwałtu - w dzieciństwie lub więzieniu - aby mógł się identyfikować z ludźmi, którzy zostali dotknięci tą krzywdą ?" Przypomnę jeszcze słowa Jezusa: "tak tak, nie nie". Jeśli tak, to proszę wskazać opis w PŚ.
rebeliant2021.01.1 9:04
Widzę, że pozostało tchórzliwe minusowanie, a tu akurat jest ono dla mnie jak wręczanie Nobla.
Anonim2021.01.1 8:31
Indoktrynacja prowadzi do wolności?
Onko2021.01.1 8:19
Ale towarzystwo. Warto się zastanowić. Ciekawi ludzie. Zbawienie jedno ma imię.
skuter2021.01.1 8:18
A tą wolność możemy odkryć tylko w Nim
Anonim2021.01.1 8:16
Ci z was, którzy nie zaznaliście wolności od grzechu, jaką daje Pan Jezus tego nie zrozumiecie. Ale ta wolność jest właśnie szczególnie dla was. Ja też byłem jednym z was i mogę wam szczerze wyznać - WARTO się nawrócić!