Dziś miał miejsce ingres do archikatedry oliwskiej nowego metropolity gdańskiego, abpa Tadeusza Wojdy. W trakcie swojej homilii hierarcha wyraził wdzięczność papieżowi Franciszkowi za mianowanie go metropolitą. Przyrzekł też posłusznie oraz wiernie pełnić urząd pasterski.

Kościół jest jedną wielką wspólnotą grzeszników i świętych. Idziemy razem, wzajemnie się wspierając i walcząc z grzechem, który jest skandalem i zgorszeniem"

- powiedział w Niedzielę Palmową arcybiskup.

Pozdrowił też całą wspólnotę wiernych, ale i wszystkich mieszkańców regionu, bez względu na to czy są osobami wierzącymi, czy też nie.

W tych dniach wszystko jest naprawdę wielkie i ważne, zarówno jeśli chodzi o Syna Bożego, jak i człowieka – mówił hierarcha. Wielkie, bo przypomina niepojęte wydarzenia męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Ważne, bo w ten sposób Jezus Chrystus wykupił nas z niewoli grzechu i pojednał z Ojcem, dając początek nowej wspólnocie, opartej na wzajemnym przebaczeniu i wzajemnej miłości”

- podkreślał w swojej homilii nowy metropolita gdański.

Dodawał też:

Jezus podejmuje krzyż, aby przyciągnąć wszystkich do siebie. W tajemnicy Jego śmierci dokonuje się więc nowe i wieczne przymierze między Bogiem i człowiekiem, między Bogiem i każdym z nas”.

dam/stacja7.pl,Fronda.pl