Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozpoczęła akcję "4U!", w której ostrzega Polaków przed terroryzmem.

Kampania społeczna 4U jest inicjatywą Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Celem kampanii jest przedstawienie zalecanego sposobu postępowania w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgodnie ze swoją misją, dąży do poprawy świadomości antyterrorystycznej – a tym samym, podniesienia poziomu bezpieczeństwa obywateli

 

 

Więcej informacji na stronie 4U! - TUTAJ