04.03.16, 10:08

Apokalipsa według Żyrinowskiego: Polskę już niebawem spalą, rozstrzelają i podzielą

Rosyjski skandalista, populista Władimir Żyrinowski przedstawił swoją urojoną wizję Europy i Polski. - Europę mógłby jeszcze uratować Bismarck, ale Bismarcka nie ma". 

Żyrinowski uważa, że przyczyną upadku Europy będą jej demokratyczne instytucje i prawa człowieka. Rozpadanie się również Turcja, na gruzach której powstanie niezależny Kurdystan. - Koniec Turcji jest już bliski, bo z jej powodu komplikują się relacje między NATO a Rosją oraz między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. Komu to potrzebne? Rozwiązać sytuację może tylko jedno: stworzenie niezależnego państwa Kurdystan – przekonuje Żyrinowski.

Oczywiście Żyrinowski wraca do swojej koncepcji III wojny światowej, którą wywołają Niemcy napadając na .... Rosję. W tym scenariuszu jest również Polska. - Połowa Polski zostanie spalona, a połowa rozstrzelana. Niemcy dostaną swoje ziemie – zachodnią Polskę, no a resztę, wraz z krajami bałtyckimi oraz Ukrainą – będziemy zmuszeni zabrać my” – straszy Żyrinowski i zapewnia, że zostało już w Nowym Jorku podpisane porozumienie, zgodnie z którym III wojna rozpocznie się w czerwcu 2016, najpóźniej zaś w czerwcu 2017 roku…

Jak widać w Rosji panuje niezły nastrój. Putin i Żyrinowski naprawdę do siebie pasują!

POSŁUCHAJ:

<<< CZY CHCESZ OTRZYMAĆ OD RAZU SZCZEGÓLNE ŁASKI OD BOGA? ZOBACZ TUTAJ! >>>

mko/media

Komentarze

anonim2016.03.4 10:25
Ich Korwin-Mikke.
anonim2016.03.4 10:35
powinni go już dawno zamknąć w psychiatryku...
anonim2016.03.4 11:02
Dyżurny Idiota ZSRR v.2.0
anonim2016.03.4 11:06
Pewnie powinien trafić do psychiatryka, ale czy scenariusz o którym mówi jest tak bardzo nierealny. Nad bogatą w surowce Rosją wisi coraz bardziej groźba krachu ekonomicznego. Posiada jednak spore zasoby militarne, za pomocą których może spróbować zmienić układ sił w świecie. Pewne jej ruchy wskazują nawet na to, że się do tego przygotowuje. Dlatego nie lekceważyłbym całkiem wypowiedzi Żyrinowskiego. Z wojną jest bowiem tak, że niby niewielu jej chce, ale tak czy siak wszyscy są do niej popychani przez jakieś ukryte siły, które mają w niej interes.
anonim2016.03.4 12:44
Wprawdzie takie są Plany Rosji tzn taki jest scenariusz wydarzeń w najbliższym czasie i może się wypełnić gdy Polacy sią nienawrócł do Boga i nie zostanie Pan nasz "Słowo Wcielone" Jezus Chrystus ukoronowany złotą koroną przez najwyższe Władze KK w Państwowe RP tzn nie dokona się Intronizacji NSJ na króla narodu Polskiego. i taką możliwość również Pan zapowiada "pozwoliłem, abyś ujrzał oczami duszy jednego z Moich Aniołów, Niszczyciela, wykonawcy Sprawiedliwego Gniewu Bożego. Zstąpił On już na ziemię i rozpoczął swoje działanie. Od niedawna zwrócił swoje oblicze w kierunku Polski, lecz wie, że chroni jeszcze Polskę resztka Bożego Błogosławieństwa. Czeka na działanie, bo jeszcze ochraniam Polskę jedynie ze względu na Moją Świętą Mamę, jak również ze względu na Jej wierne sługi i ich gorącą modlitwę. Jest w Polsce jeszcze wiele nieprawości i grzechu w stosunku do zbyt małej liczby wynagradzających. Termin, jaki był wyznaczony dla waszej ochrony już niedługo minie. Po nim o ile się nic nie zmieni, Anioł, wykonawca Sprawiedliwego Gniewu Bożego rozpocznie swoją pracę. Ostrzegam was z bólem serca, ale nie zostawiacie Mi wyboru. Przez swoją krnąbrność oraz popełniane wielkie grzechy. Gdy odsłonię Polskę całkowicie, gdy zabraknie tarczy modlitewno - pokutnej, to Anioł Niszczyciel rozpocznie swoją pracę, a wówczas demony otrzymają pozwolenie niszczenia leniwych sług Kościoła Świętego. Niemcy, Rosja, Ukraina, Żydzi Hazarscy i inni, będą chcieli „rozdrapać” waszą Ojczyznę, ziemię i bogactwa. Wejdzie do Polski wielka ilość muzułmanów, którzy wraz z wrogo do was nastawionymi, Rosjanami, Niemcami i Ukraińcami staną do mordowania was. Na pierwszy ogień pójdą kapłani, hierarchia, zakony męskie i żeńskie. W szybkim tempie mogą zlikwidować do 80% stan duchowieństwa. Ludzie będą w wielkim szoku, a działania militarne niewiele pomogą. Coraz bardziej szerzyć się będzie w Polsce zniszczenie, terror i gwałty. W Polsce zniszczonych będzie w znacznym stopniu w wyniku m.in. bombardowania, co najmniej osiem wielkich miast polskich. Znacznie ucierpią również sanktuaria, nawet te, które do tej pory były chronione. W tym czasie będzie wielu zabitych, wiele ruin, zniszczone będą wszystkie węzły komunikacyjne i energetyczne. Równolegle rozpocznie się wielkie wyniszczanie Polaków na całym świecie. W wyniku tych działań zostanie około 8-10 milionów Polaków. Ci którzy pozostaną, rozpoczną gorący szturm do Nieba, co uratuje tych co pozostali, a ci wykonają wszystko to, o co się ich prosi. Jeżeli o Polsko się nie nawrócisz, nie opamiętasz się, nie rozpoczniesz modlitw, wynagrodzeń i ekspiacji, to już niedługo tak właśnie wyglądać będzie wasza przyszłość. Wołam i proszę przez Moje wybrane narzędzia, którymi się posługuję.
anonim2016.03.4 12:52
Gdy się wypełni to Boże żądanie nie prośbę jak głupi myślą! przyszłość będzie inna "Umiłowane dzieci Moje, czasu mało, pracujcie w Winnicy Mojej Bożej, zdobywajcie dusze. Gdybyście wiedzieli, jak wielkie łaski zyskujecie modlit¬wą swoją. Wypraszajcie je dla wszystkich grzeszników, a szczególnie zatwardziałych. Proście za każdego grze¬sznika trwającego z uporem w nałogu grzechu. Proście za państwami, które są siewcami wielkiego grzechu i wstecznictwa. Pamiętajcie, modlitwa szczera, pokuta ofiarna, post płynący z serca — to wielka moc. Pragnę, dzieci Moje, byście odmawiali całe i z wielkim szacunkiem suplikacje, klęcząc na kolanach. Nie lekceważcie tej modlitwy. Różaniec święty odmawiajcie, chwalcie Trójce Świętą. Dzieci Moje, przybliża się dzień, ujrzycie wielki znak na ziemi i na niebie. Nie lękajcie się, Jam z wami zawsze, zamknijcie się w izbie i módlcie się gorąco. Hufce Hożych Aniołów będą na straży waszych domów i całe¬go waszego państwa. O, w te dni trwogi, jak fale w/burzonych rzek, narody całego świata popłyną, przybiegną do tego małego skrawka ziemi, który z Woli Bożej pozostanie zielony i zdrowy. Wszystko wokoło będzie spopielałe. " + Cały Pół¬wysep Arabski drży od walk bratobójczych. Ziemia Liba¬nu, Jordanii, Syrii, Izraela — ciągłe spięcia i krwawe walki. Raz po raz występują konfliktowe spięcia między Turcją a Grecją i Cyprem. A któż policzy cierpienia i udręczenia ludów Ameryki Środkowej? Wszędzie sza¬tan-diabeł zapala serca i umysły ludzkie do walk brato¬bójczych, nęcąc obietnicami zgubnych szatańskich teorii, rozsiewając przeolbrzymi brud, ból, cierpienie i grzech. O, ludzkości ślepa! Dni wasze wypełniają się brzemiennie ciężkimi grzechami. A ja, tak jak jest powie¬dziane w świętej Księdze Ewangelii, zniszczę zło i złego ducha. Zniszczę jego fałszywą teorię, jego proroków fałszu i wielkiego grzechu. Ziemia Mezopotamii, przez którą biegnie rzeka Eu¬frat i Tygrys jest miejscem przeznaczenia, doliną sądu, doliną wielkiej wojny ducha światła z duchem, zła i cie¬mności. Tu zwyciężony zostanie zły duch i jego doradcy i słudzy. To pochwycony zostanie szatan-diabeł i strąco¬ny w czeluści piekieł. Ale nim się to stanie, sprowadzę ich, ściągnę wszystkich, którzy kupczyli z czerwoną bluźnierką, z fałszywym prorokiem na rozprawę jedyną. Potężne obie półkule znajdą tu sobie swoje miejsce, a dzień ten będzie dniem odpłaty i sądu. Narody Azji, Europy, Ameryki jednej, drugiej, trze¬ciej. Australii, Afryki i wszystkie narody świata, Zatoka Perska, Zatoka Oman, Morze Arabskie, Ocean Indyjski napełnią się krwią i ciałami milionów zabitych. Wszystko się spieni, zaczerwień! jak rubin, wody Eufratu i Tygrysu staną się grzęskim bagnem z krwi i ciał zabitych. Morze Czerwone, Morze Czarne, wszystko płonąć będzie og¬niem i krwią. Oto będą dni odpłaty dla tych, którzy kupczyli i łączyli się ze złymi mocami. Nim na niebie pojawią się duże, krwawe, ogniste chmury i Krzyż wielki, złoty — runą narody Azji, ludy smoka latającego i zaczną siebie pożerać wszystkie ościenne narody. W tym czasie drżeć będzie z niepokoju ta, która ugniatała narody zgubną teorią szatana. "W dniu grzmotu i trąby z Nieba popłyną strugi ognia. Niebo połączy się z ziemią. Drżenie obejmie cały świat. Wkoło kuli ziemskiej powstanie ognisty pierścień wielki i przerażający, palący i spalający. Powstaną jęki, płacz, krzyk i nawoływanie. Skomleć będą ci, co bluźnili Bogu: góry, pagórki, pokryjcie nas przed słusznym gnie¬wem Bożym. Powietrze raz po raz będzie rozdzierane hukiem wybuchu śmierci. Kto nie zginie od ognia, to zginie od wody, kto nie zginie od wody, to zginie od skały, która go przykryje na wieki, kto nie zginie od skały, to zginie od powietrza, które nieść będzie straszną śmierć. A zacznie się to w dniu kwiecia i śpiewu ptaków, k niebo będzie błękitne i w jednym momencie stanie się j ogniste, krwawe i ciemne. Oto Na Dalekim Wschodzie ziemie południowe pożerać będą dzieci latającego smoka. Państwo, gdzie raz do roku zmienia swój bieg rzeka, połknięte zostanie jednej godziny. Kraina słonia w dwóch godzinach połknięta będzie. l nie nasyci się smok latający, pożre krainę porannej świeżości. Wówczas smok latający zwróci na cztery wyspy głowę, kwitnące wyspy. Złamie na niej cztery zęby i krwią obficie pluć będzie. Otrząśnie się i ruszy jak lawina poprzez kraj polujących z sokołem. Spadając z gór i wyżyn rzuci się całą siłą na kolosa zlepionego o glinianych nogach, który jest zawsze goły i głodny. W jednym dniu stłucze kolosa o glinianych nogach jak gliniany dzban. Popłyną strugi i rzeki krwi. Zlepiony kolos o glinianych nogach kurczyć się będzie w bólu i cierpieniu, a bał się ciągle ludu, gdzie rosną drzewa mamutowe, a cierpienie i ból, zniszczenie, przy¬szło od latającego smoka. Teraz smok tłuc będzie w bęb¬ny przez stepy, kurhany, a przed smokiem stanie Anioł wymiaru śmierci i blaskiem swej chwały wypełni to, co ma spotkać latającego smoka. Wypełni się Morze Kaspijskie i Wołga ciałami kolosa o ganianych nogach i dziećmi latającego smoka. idą dni i przyjdą, jeśli się nie opamiętacie i jeśli nie odstąpicie od drogi szatana-diabła, od wszelkich grzechów i bezeceństw.