Polskie wojsko, polityka obronna oraz współpraca sojusznicza są stałym celem ataków informacyjnych rosyjskiej propagandy. W ostatnich miesiącach prorosyjskie treści często wykorzystywały motyw pandemii do realizowania interesów propagandowych Kremla.

Polskie Siły Zbrojne są jednym ze stałych celów dla rosyjskiej propagandy. Współpraca militarna Polski i USA, działania polskiej armii, ćwiczenia wojskowe są atakowane przez portale internetowe na trwałe zaangażowane w działania rosyjskiej dezinformacji. W ostatnich tygodniach przekazy informacyjne wskazanych portali często wykorzystywały motyw pandemii, by atakować Polskę i realizować cele wymierzone w interesy RP.

MOTYW #1

Wiele publikacji portali realizujących zadania walki informacyjnej przeciwko RP wykorzystywało motyw pandemii, by wykazać, że koronawirus zdziesiątkował polską armię. W przekazach pojawiały się tezy i sugestie, że Wojsko Polskie zostało pozbawione możliwości działania, że nie jest w stanie wypełniać swoich zadań, zaś żołnierzy opanowała panika.

W tekstach sugerowano, że kolejne przypadki COVID19 wśród żołnierzy są problemem systemowym dla całej armii. Epidemia koronawirusa miała sparaliżować nie tylko armię, ale również spowodować swoisty bunt wśród żołnierzy.

CELEM wskazanych działań informacyjnych było:

- osłabianie wizerunku Sił Zbrojnych RP;

- podważanie zdolności Sił Zbrojnych do obrony Polski;

- sianie chaosu informacyjnego wokół wojska;

- próby wytwarzania paniki wśród wojskowych;

- osłabianie morale żołnierzy WP;

- podsycanie nieufności wobec żołnierzy USA stacjonujących w Polsce i żołnierzy SZ RP.

MOTYW #2

Portale zaangażowane w nagłaśnianie rosyjskich tez propagandowych wykorzystywały epidemię #COVID19 do prezentowania polskiej armii i wojsk sojuszniczych jako zagrożenia dla Polaków. Sugerowano, że sojusznicza obecność w Polsce oraz aktywność Wojska Polskiego jest źródłem zagrożenia dla całego społeczeństwa.

Teksty opisywały wojsko jako źródło epidemii, czynnik sprzyjający roznoszeniu się koronawirusa. Wskazywano m.in., że częste kontakty żołnierzy z cywilami w Polsce stają się w dobie pandemii zagrożeniem dla wszystkich Polaków. Propaganda rosyjska promowała w opinii publicznej nieufność wobec polskiej armii, jak również wobec wojsk sojuszniczych. Sugerowano, że to przez obecność sojuszników Polacy będą zagrożeni.

W ten sposób prezentowano również te jednostki Wojska Polskiego, które przez wiele tygodni były zaangażowane w działania na rzecz walki z epidemią. Wśród celów znalazły się m.in. Wojska Obrony Terytorialnej, które od początku są atakowane przez rosyjską propagandę.

CELEM opisywanych przekazów było:

- podsycanie nieufności wobec Sił Zbrojnych RP;

- budowanie negatywnego wizerunku wojsk sojuszniczych wśród Polaków;

- wzmacnianie napięć między Polską i USA;

- tworzenie chaosu informacyjnego dot. SZ RP i wojsk sojuszniczych;

- sianie paniki w społeczeństwie dot. #COVID19;

- osłabianie morale żołnierzy PL i USA.

MOTYW #3

Epidemia koronawirusa posłużyła portalom nagłaśniającym rosyjskie tezy propagandowe do prób wykazywania, że Polska, a także NATO, są nieodpowiedzialne i podejmują decyzje groźne dla polskiego społeczeństwa.

Portale zaangażowane w walkę informacyjną przeciwko interesom RP przekonywały, że utrzymywanie aktywności wojskowej przez NATO w dobie pandemii jest czymś niebezpiecznym. Ćwiczenia wojskowe w czasie walki z #COVID19 były prezentowane jako dowód, że państwa Sojuszu przedkładają prowokacje wojskowe przeciwko Rosji ponad bezpieczeństwo obywateli RP.

Jednocześnie sugerowano, że działania państw NATO na wschodniej flance są nieracjonalne i bezzasadne, bowiem Rosja nie jest dla Zachodu żadnym zagrożeniem. Teksty sugerowały, że ćwiczenia wojskowe w dobie #COVID19 pokazują, że to Sojusz stanowi zagrożenie dla globalnego pokoju.

CELE publikowanych treści:

- podważanie wiarygodności NATO i państw członkowskich;

- osłabianie morale żołnierzy biorących udział w ćwiczeniach DEFENDEREurope20 i DEFENDEREurope20 plus;

- ukazywanie Zachodu jako strony agresywnej wobec Rosji;

- prezentowanie tez o prowokowaniu Rosji przez Pakt;

- próby podważania wiarygodności PL na arenie międzynarodowej.

Działania prowadzone przeciwko Polsce przez propagandę rosyjską starają się wykorzystywać aktualną sytuację związaną z epidemią do działań informacyjnych wymierzonych w Polskę oraz NATO. Epidemia #COVID19 jest na bieżąco wykorzystywana do realizowania strategicznych celów rosyjskich.

Opisywane powyżej przypadki działań rosyjskiej i prorosyjskiej propagandy świadczą o tym, że polityka militarna i działania Sił Zbrojnych pozostają w ciągłym zainteresowaniu rosyjskich działań informacyjnych wymierzonych w Zachód.

Rzecznik Prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych