25.08.20, 08:45

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy!

PIERWSZE CZYTANIE

Ostrzeżenie przed fałszywymi naukami

2 Tes 2, 1-3a. 14-17

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

W sprawie przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakby już nastawał dzień Pański. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi.

Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz, Jezus Chrystus, i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam wiecznego pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi w każdym działaniu i dobrej mowie.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Biada obłudnikom

Mt 23, 23-26

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus przemówił tymi słowami:

«Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dajecie dziesięcinę z mięty, kopru i kminku, lecz zaniedbaliście to, co ważniejsze jest w Prawie: sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. To zaś należało czynić, a tamtego nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, którzy przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda!

Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo dbacie o czystość zewnętrznej strony kubka i misy, a wewnątrz pełne są zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu ślepy! Oczyść wpierw wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

Protestant2020.08.25 11:05
W teologii katolickiej rozróżnia się Tradycję (duża litera) pochodzącą od Chrystusa lub apostołów - od tradycji (mała litera), mającej pochodzenie późniejsze. Problemem jest to, że praktycznie nie mamy nic, należącego do Tradycji, a zachowanego poza Pismami Nowego Testamentu. W rezultacie, gdy katolicy mówią o trzymaniu się tradycji - mają na myśli to, co pochodzi od kolejnych pokoleń chrześcijan. W tej tradycji są rzeczy wartościowe, ale też jest cały szereg błędów. Jeśli chodzi o faryzeuszy, to główny zarzut Jezusa do nich dotyczył właśnie stawiania tradycji, pochodzących od "starszych" (a rzekomo mających swoje źródło jeszcze w nauczaniu Mojżesza) - jako ważniejszej od samej Biblii. "Obłudnicy, dobrze powiedział o was prorok Izajasz: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi" (Mt. 15,7-9). W te same faryzejskie koleiny weszła teologia katolicka, przypisując tradycji (tej z małej litery) rolę dodatkowego źródła objawienia. To dlatego wciąż czci się i koronuje obrazy i figury - chociaż Stary Testament tego wprost zabraniał. Katolicka teologia straciła wszelką możliwość manewru - tak jak sternik z Titanica dostrzegł górę lodową na ok dwie mile przed okrętem, ale nie był w stanie w porę uniknąć zderzenia.
Hirek2020.08.25 10:00
"Niewzruszenie trzymajcie się tradycji" - dziś obrońcy tradycji, słowa bożego są poniżani i ośmieszani. Popularność zyskują lewackie hasła wolności i równości, które cofają człowieka w rozwoju do ludów pierwotnych, wśród których kopulacja wszystkich ze wszystkimi była normą. Ciało płonęło z rozkoszy tylko dusza była rozrywana na strzępy.
gleen2020.08.25 10:27
"Niewzruszenie trzymajcie się tradycji" - dziś obrońcy wolności i równości są poniżani i ośmieszani. Popularność zyskują katolickie hasła wolności i równości, które cofają człowieka w rozwoju do ludów pierwotnych, wśród których nienawiść wszystkich do innych jest normą.
trzaska2020.08.27 8:53
Podaj choć jeden znak chrześcijańskiej nienawiści która tak cie prześladuje. Pewnie nie znajdziesz bo Jezus nakazuje kochać bliźniego swego jak siebie samego ale nade wszystko kochać Boga. Kochać to nie odpłacać złem za zło i czynić drugiemu dobro.
Jonasz Koran-Mekka2020.08.25 9:42
Frondo! co się stało że tak ostro zaatakowaliście PiS i rząd.
Portofino2020.08.25 9:04
Biada wam,uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy- czyli młodzi i wyksztalceni z wielkich miast.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.08.25 8:53
no to rydzyk i jędraszewski mają przeyebane!