07.08.16, 19:46

Biskupi Katoliccy Białorusi proszą nas o modlitwę! Istnieje groźba wybuchu III wojny światowej

Przesłanie Przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi z okazji odprawienia Ogólnobiałoruskiej nowenny do Najświętszej Maryi Panny w ramach przygotowania do jubileuszu 100-lecia objawień fatimskich

 

 

Umiłowani kapłani, osoby konsekrowane, drodzy wierni, ludzie dobrej woli!

 

Prawie przed stu laty, gdy ateistyczna ideologia pochłaniała imperium rosyjskie, prowadząc je do załamania gospodarczego i politycznego, w dniu 13 maja 1917 r., na krańcu Europy Zachodniej, w dalekiej Fatimie w Portugalii, rozpoczęły się objawienia Matki Bożej. Trwały do 13 października tego roku. Maryja przepowiedziała w nich historię Europy Wschodniej XX wieku, także Białorusi.

 

Maryja, jako Boży Posłaniec, życzyła ludziom dobra i dążyła do ocalenia ich od następstw ateizmu. Objawiając się trójce fatimskich pastuszków, pokazała okropności piekła, zapowiedziała zakończenie I wojny światowej i jednocześnie wezwała do modlitwy i nawrócenia, aby uniknąć tragicznego wpływu reżimu ateistycznego na życie moralne ludzi oraz rozwój całego świata.

 

Maryja ubolewając, że ludzie Jej nie posłuchają, ostrzegła o prześladowaniu Kościoła, rozpoczęciu II wojny światowej i zgubnym wpływie ateistycznej Rosji na cały świat. Jednocześnie dała nadzieję twierdząc, że Jej Niepokalane Serce zatryumfuje i Rosja się nawróci. Nasi przodkowie przez trzy pokolenia żyli tą nadzieją. Warunkiem jej realizacji było poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, którego powinien dokonać papież wraz z kolegium biskupów świata. Jej prośbę spełnił święty Jan Paweł II, w dniu 25 marca 1984 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jak archanioł Gabriel zwiastował Maryi nastanie nowej ery zbawienia, tak akt zawierzenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Wojtyłę, wielkiego czciciela Maryi, stał się zwiastunem nowego czasu wolności wyznania w częściach świata zniewolonych reżimem ateistycznym.

 

Kraje byłego Związku Radzieckiego, także Białoruś, i Kościół we wschodniej Europie już ćwierć wieku cieszy się nowymi warunkami swego istnienia i działalności. Jednak, choć nie ma oficjalnej polityki ateistycznej, nowe czasy przynoszą nowe wyzwania i nowe «-izmy». Po pierwsze skutki sekularyzacji, liberalizmu i relatywizmu moralnego, które niszczą wiarę i ludzie żyją, jakby Bóg nie istniał. Wielki niepokój sieje fala ataków terrorystycznych i wojen lokalnych, co niesie grozę III wojny światowej w hybrydowej formie. Nowym wyzwaniem jest niekontrolowana migracja, niesprawiedliwość społeczna, konflikty etniczne i religijne, kryzysy polityczne i ekonomiczne w wielu krajach świata...

 

W tak niebezpiecznych warunkach powinniśmy zwracać się do jedynej nadziei świata – Bożego miłosierdzia. Ukazało się ono w przesłaniu fatimskim. Wywołująca trwogę sytuacja współczesnego świata wzywa do zwrócenia na nie uwagi, do gorącej modlitwy i nawrócenia.

 

Przesłanie fatimskie, mimo że znane są trzy jego tajemnice, nie straciło aktualności. Słowa Maryi, iż wszystko będzie dobrze, jeśli się nawrócimy i będziemy się modlili, w świetle przeżytych przez nasz naród prześladowań wiary i Kościoła, w obliczu wyzwań współczesności, wzywają nas do pokuty i pojednania się z Bogiem.

 

Kościół powszechny przygotowuje się do wyrażenia wdzięczności Bogu i Maryi poprzez świętowanie 100-lecia objawień fatimskich. Kościół na Białorusi, którego losy są bezpośrednio z nimi związane, także bierze aktywny udział w przygotowaniu do jubileuszu. Świadczy o tym program pasterski ostatnich trzech lat: 2014 r. — poświęcony modlitwie, 2015 r. — pokucie, 2016 r. — nadziei pokładanej w miłosierdziu.

 

W celu bezpośredniego przygotowania i wprowadzenia w jubileusz objawień fatimskich, Konferencja Biskupów Katolickich Białorusi na 62 plenarnym zebraniu, które miało miejsce 24 maja 2016 r. w Grodnie, postanowiła przeprowadzić Ogólnobiałoruską nowennę do Najświętszej Maryi Panny. Będzie odprawiana w pierwsze soboty miesiąca. Rozpocznie się od 6 sierpnia 2016 r., w uroczystość Przemienienia Pańskiego, a zakończy się 1 kwietnia 2017 r. Teksty nowenny przygotowało wydawnictwo «Pro Christo», któremu szczerze dziękuję. Wszystkie materiały zostaną umieszczone w specjalnym wydaniu czasopisma «Ave Maria», a także na stronach internetowych www.catholic.by і www.ave-maria.by.

 

Zachęcam kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych, nie tylko do aktywnego uczestnictwa w nowennie, lecz również do rozpowszechniania nabożeństw pierwszych sobót miesiąca, by przeprosić Maryję za grzechy, którymi jest znieważane Jej Niepokalane Serce oraz podziękować Jej za opiekę nad nami. Powierzmy się Bożemu miłosierdziu, które jest naszą nadzieją!

 

Na udział w nowennie i nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca wszystkich Was błogosławię szczerym sercem.

 

Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz

Metropolita Mińsko-Mohylewski

Przewodniczący Konferencji

Biskupów Katolickich Białorusi

 

Mińsk, 25 lipca 2016 r.

święto św. Jakuba apostoła

 

Rozważania w języku polskim można pobrać tutaj: http://ave-maria.by/proekts/122-agulnabelaruskaya-navenna-pl

Źródło tekstu: ave-maria.by