05.07.16, 17:00

Całkowita ochrona życia poczętego: Trzeba karać sprawcę gwałtu, a nie ofiary: kobietę i dziecko

Radni z Tomaszowa Mazowieckiego postanowili wystąpić z apelem o przyjęcie przez Sejm ustawy o całkowitej ochronie życia poczętego. Miało to miejsce podczas sesji Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim. Cele nakreślił radny Krzysztof Misiak, mówiąc, że w pełni popiera przyszłą ustawę sejmową, która ma zostać podjęta do końca roku.

Kolejny wnioskodawca, Wiesław Pawłowski, zwrócił uwagę, że całkowity zakaz aborcji (nawet w sytuacji zagrożenia życia matki czy ciąży w wyniku gwałtu) nie ma na celu uderzać w kobietę decydującą się na aborcję, np. w wyniku gwałtu. Chodzi przede wszystkim o to, by karać sprawców przestępstw na tle seksualnym.

"Widzę tę sprawę szerzej i myślę że powinny być podjęte działania w zakresie sankcji w stosunku do osób, które nie przestrzegają prawa. mam na myśli szczególnie mężczyzn, sprawców gwałtu, przestępstw w stosunku do kobiet. Z drugiej strony istotne jest dbanie o kobiety, szacunek dla nich oraz dzieci z porażeniem mózgowym, Downem. Sprawcy gwałtów powinni być poddawani prawnej kastracji. O to trzeba walczyć. O to trzeba się starać i będę czynił wszelkie starania, by szacunek wobec kobiet rósł, a w stosunku do przestępców, by być bezwzględnym"- mówił Pawłowski.

Radny Jarosław Batorski odpowiedział cytatem ze Ś.P. Marii Kaczyńskiej: "Uważam, że zdarzają się sytuacje, w których należy ratować życie matek, czy też nie żądać, by zgwałcona przez zwyrodnialca, lub bandę zwyrodnialców musiała rodzić". Podniósł argument, że nie mamy moralnego prawa na mocy ustawy decydować o życiu kobiety.

Wnioskodawcy tłumaczyli, że matka po urodzeniu może oddać dziecko do adopcji, zaś podejmując decyzję o jego zabiciu, stawia się w roli sędziego i kata jednocześnie. Dziecko i jego życie nie są natomiast własnością kobiety. W przypadku gwałtu należy ukarać sprawcę przestępstwa. Kobieta jest ofiarą, a dziecko poczęte w wyniku gwałtu nie jest niczemu winne, zaś aborcja wygląda, jak karanie niewinnego człowieka za przestępstwo popełnione przez gwałciciela.

W tekście apelu radnych tomaszowskiej Rady Miejskiej możemy znaleźć również prośbę do parlamentarzystów i rządu o kompleksową opiekę nad matką i dzieckiem, szczególnie w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub życiowej matki. Wnioskodawcy zwracają uwagę również na konieczność zapewnienia kobietom, których ciąża jest zagrożona lub istnieje ryzyko, że dziecko urodzi się chore, "specjalnej pomocy medycznej, materialnej, psychologicznej lub prawnej". Radni powołują się na Powszechną Deklarację Praw Człowieka ONZ oraz Konstytucję RP z 1997, a także przypominają, iż współczesna medycyna potwierdza fakt, że życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia.

źródło: nasztomaszow.pl