04.04.21, 06:00

Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał!

WOKÓŁ PRAWDY O ZMARTWYCHWSTANIU


Zmartwychwstanie Chrystusa faktem poświadczonym

151 Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. 2 Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem... Chyba żebyście uwierzyli na próżno. 3 Przekazałem wam na początku to, co przejąłem:1 że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, 4 że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: 5 i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, 6 później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. 7 Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. 8 W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi2. 9 Jestem bowiem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży3. 10 Lecz za łaską Boga jestem tym, czym jestem, a dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną. 11 Tak więc czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.

Zmartwychwstanie wszystkich wiernych na wzór Chrystusa

12 Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 13 Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. 14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 15 Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. 16 Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. 17 A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach4. 18 Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. 19 Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy5, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.

20 Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy6 spośród tych, co pomarli. 21 Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. 22 I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni7, 23 lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy8, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. 24 Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. 25 Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy9. 26 Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć. 27 Wszystko bowiem rzucił pod stopy Jego10. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który mu wszystko poddał. 28 A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. 29 Bo inaczej czegoż dokonają ci, co przyjmują chrzest za zmarłych?11 Jeżeli umarli w ogóle nie zmartwychwstają, to czemuż za nich chrzest przyjmują? 30 Po co też i my wystawiamy się na niebezpieczeństwo każdej godziny?

31 Zapewniam was, przez chlubę, jaką mam z was w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, że każdego dnia umieram12. 32 Jeżeli tylko ze względu na ludzi potykałem się w Efezie z dzikimi zwierzętami13, to cóż mi stąd za pożytek? Skoro zmarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy13. 33 Nie łudźcie się! "Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje"14. 34 Ocknijcie się naprawdę i przestańcie grzeszyć! Są bowiem wśród was tacy, co nie uznają Boga. Ku waszemu zawstydzeniu to mówię.

O ciałach po zmartwychwstaniu

35 Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? 36 O, niemądry! Przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. 37 To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. 38 Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie zechciał; każdemu z nasion właściwe. 39 Nie wszystkie ciała są takie same: inne są ciała ludzi, inne zwierząt, inne wreszcie ptaków i ryb 40 Są ciała niebieskie i ziemskie, lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne - ziemskich. 41 Inny jest blask słońca, a inny - księżyca i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. 42 Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne - powstaje zaś niezniszczalne; 43 sieje się niechwalebne - powstaje chwalebne; sieje się słabe - powstaje mocne; 44 zasiewa się ciało zmysłowe15 - powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie. 45 Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym16. 46 Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem. 47 Pierwszy człowiek z ziemi - ziemski, drugi Człowiek - z nieba. 48 Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy. 49 A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] niebieskiego.

50 Zapewniam was, bracia, że ciało i krew17 nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. 51 Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni18. 52 W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni19. 53 Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność.

Hymn estchtologiczny i napomnienie

54 A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć20. 55 Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?21 56 Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo22. 57 Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. 58 Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.

Z pierwszego listu do Koryntian świętego Pawła, Apostoła Narodów

 

Komentarze

ALLELUJA.....! Piękna prawdziwa pieśń.2021.04.5 3:08
ZWYCIĘZCA ŚMIERCI, PIEKŁA I SZATANA, WYCHODZI Z GROBU DNIA TRZECIEGO Z RANA... Naród niewierny trwoży się przestrasza, na cud Jonasza....Alleluja!.......itd.
Totustuus2021.04.4 22:34
Trevignano Romano 3 kwietnia 2021 Kochane dzieci, dziękuję wam, że jesteście tutaj, w tym błogosławionym miejscu i dziękuję, że wysłuchaliście mojego wezwania w waszych sercach. Moje dzieci, mój Syn umarł z miłości i aby was odkupić od grzechów, zmartwychwstał, pokonując śmierć. Moje dzieci, to jest wyjątkowa Wielkanoc, bo od dziś znaki, które nadejdą, będą widoczne dla wielu ludzi, a przede wszystkim zobaczycie największy i długo oczekiwany znak, nikt nie będzie mógł powiedzieć, że został wykonany przez człowieka. Dzieci, dziś jest dzień ciszy i bólu, pamiętajcie, że pod Jego ukochanym krzyżem stałam się Matką was wszystkich. Módlcie się pod krzyżem, ponieważ plagi które nadejdą, zostaną obmyte krwią mojego Syna. Dzieci, jestem tutaj razem z wami wszystkimi, aby otworzyć wasze serca na łaskę. Módlcie się za zagubionych kapłanów. Teraz zostawiam was z moim macierzyńskim błogosławieństwem w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.
GW prawda2021.04.4 19:53
j.w.
Filmy seriale2021.04.4 15:52
Oglądaj -Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa 2020 oraz inne filmy i seriale. http://zobaczy.pl/ =========================== Jedyny VOD gdzie płacisz raz i masz dożywotni dostęp,
Alicja2021.04.4 14:58
Przysłali mi wczoraj na Youtube Bazylikę Grobu w Jerozolimie i uroczystości,wspaniałe,byłam tam,ale bardzo chciałabym znowu.zazdroszczę tym,co w tym czasie mieli mieć szczęście być w Jerozolimie.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.04.4 12:16
https://www.gay.it/wp-content/uploads/2015/12/belami-scandal-vatican-base1.jpg
Jezus Chrystus2021.04.4 12:18
lubię to :P
Anonim2021.04.4 12:09
Najważniejsze, aby zmartwychwstał w nas. W każdym z nas.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.04.4 9:56
banda pedziów którymi chrystek się otaczał zapyerdoliło ciało z grobu by yebać jego martwe ciało, a katolskie zyeby wierzą że bogu pokiereszowane śmierdzące truchło synalka wziął do nieba! buhaha...
Pedrylska Propaganda Otylcowa2021.04.4 12:17
banda pedizów z LGBT chcę rządzić światem,ale wy szybciej wymrzecie na żółtaczke albo HIV (sorry szczepionki na HIV niema i nie będzie ,nie uleczalne choróbsko wykączy Pedałow z LGBT dla natury będzie lżej bez nich.
Diabeł.2021.04.4 9:55
Nie mogę się doczekać czasów jak kobiety europejskiej rasy zamiast za posiadanie kawalerki, samochód nie starszy niż 15 lat, i chodzenie z nią na imprezy w garniturze będą się oddawać i wychodzić za mąż za tych co je poczęstują chlebem ze smalcem.
marek2021.04.4 8:27
Alleluja! Dzięki Ci Panie za ten wspaniały dar twojego Zmartwychwstania! Dzięki Ci Panie za otwarcie nieba dla nas ludzi! Dzięki Ci Panie za to że pozostałeś z nami do końca świata w pokarmie Eucharystycznym! Niech Bóg Najwyższy będzie uwielbiony i błogosławiony za dar Syna Swego Jedynego dla nas beznadziejnych ludzi uwalanych błockiem grzechu i pychy. Alleluja!!!
Anonim2021.04.4 7:28
Ludzie przestają wierzyć w te kłamstwa...
Europa2021.04.4 7:43
ty niedobry ty antysemita nie chcesz wierzyć w judejskie teksty izraelitów ty niedobry ty niu niu a oni prawdę mówią i teraz odszkodowania będą chcieli od ciebi i innych nie wierzących miliardów z 200 dolarów a jak naj mniej chyba ze będziesz ślepo wierzył i nie myślał masz wybór
vidoc2021.04.4 9:17
nie wiesz co ze sobą począć bolszewiku, zagubione ludzie łajno
Dobrze chłop zrobił2021.04.4 7:12
POdobno usa mu kazało bez nich nic i nikt niec nie może na świecie bo wojny handlowe militarne gwałt mordowanie bombardowanie sankcje dlatego spieprzył z tej planety .
Covid2021.04.4 6:55
To wina tuska a pis mu pozwolił od tak przecież kwarantanna jest
szluga2021.04.4 6:46
poszedł zapalić ?
Karma wraca2021.04.4 6:41
każdy kto dziś zje kawalki pomordowanych zwierząt i płody jajek niech wie ze karma wraca i w następnym wcieleniu bedzie sam tym mięsem pomordowanym przejdzie to samo a dziś zjada swoją babcię matkę jeśli nei żyje bądź utracone dziecko amen tak mi powiedział buk
Stop rozlewowi krwi Swięta to nei mord2021.04.4 7:45
Dokładnie stom morderstwu święta nie mogą pachnieć śmiercią .
1232021.04.4 9:41
katole lubią mordować i kawałki mieć przed sobą
Twój pan swięty Israel .2021.04.4 6:25
Głupi jesteście bo jedyna prawdziwa wiara od boga to Judaizm i jedyny naród wybrany to naród Żydowski a reszta została stworzona by żydom służyć i wszystko co jest na ziemi jest stworzone przez boga dla terze narodu ! a nie wasze banialuki chrześcijańskomuzulmańskie kiedy wy to pojmiecie e?
1232021.04.4 9:42
na pustynie pedofilu dymać kozy i być niewolnikiem