04.12.21, 08:53Fot. wikipedia - domena publiczna

"Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!"

I Czytanie

Iz 30, 19-21. 23-26

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

To mówi Pan Bóg, Święty Izraela:

Zaiste, o ludu, który zamieszkujesz Syjon w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Rychło okaże ci On łaskę na głos twojej prośby. Ledwie usłyszy, odpowie ci.

Choćby ci dał Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, twój Nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą: «To jest droga, idźcie nią!», jeśli chciałbyś iść na prawo lub na lewo.

On ześle deszcz na zboże, którym obsiejesz rolę, a pokarm z plonów ziemi będzie soczysty i pożywny. Twoje trzody będą się pasły w owym dniu na rozległych łąkach. Woły i osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną, która została starannie przewiana.

Dojdzie do tego, że na każdej wysokiej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą strumienie płynących wód na czas wielkiej rzezi, gdy padną warownie. Wówczas światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słońca będzie siedmiokrotne, jakby światło siedmiu dni, w dniu, gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach.

 

Oto słowo Boże.

 

Ewangelia

Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości.

A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie».

 

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

TYLO PO prawdziwa POLSKA, nie SOWIECKO-NIEMIECKA.2021.12.4 13:45
No i zaczęło się. SASZA ( Саша и его команда ), przeważnie pod NICKIEM) «ОФИЦЕР LWP”,"Kретинизация", „ГРИЗЛИ,”„Аноним" (ANONIM), ale i też innymi, na polecenie swojego NACZALNIKA z CCCP bardzo aktywny. Jak to ktoś powiedział " czytam o mrówkach i zaraz mnie skóra swędzi, czytam „Анонимa" (ANONIMA), lub innego "pisarza" od razu śmierdzą mi ICH ONUCKI z WALONKÓW.
TYLO PO prawdziwa POLSKA, nie SOWIECKO-NIEMIECKA.2021.12.4 13:04
I tu widać , jak mało 'MŁODYCH WYKSZTAŁCONYCH Z WIELKICH MIAST" potrafi przeczytać ewangelię,( nie mówiąc już o KONSTYTUCJI, czy KODEKSACH, KARNYM czy drogowym), "ZE ZROZUMIENIEM". Do NAUKI, najlepiej znowu zacząć ponownie od PODSTAWÓWKI, wy "MŁODZI WYKSZTAŁCENI Z WIELKICH MIAST".
rebeliant2021.12.4 12:21
"gdy Pan opatrzy rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach" - a zatem oszuście półbożku... jeżeli darmo to wszystko ludzie otrzymują, to skąd te rany ? Nawet na bezludnej wyspie nie ma nic darmo. Kmiocie Jezusie posiadanie wszechmocy wszystko załatwia, a ty brniesz dalej w pyszną upartość wielbiciela swojej chfałki i chcesz, aby ludzie dawali darmo na podstawie kłamstwa, że darmo otrzymali... Darmo to Bóg wystawił Hioba na zachcianki Szatana.
Anonim2021.12.4 11:11
Coś do klechow, ktorzy dostali wszystko za darmo. Oddawać ziemie, złoto, nieruchomości, gotówkę i wszelkie dobra, które dostaliście za NIC!
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.12.4 9:24
"Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych..."czyli klechy to nie uczniowie jezusa bo nie mają takich umiejętności a o rozdawaniu przez tych spasionych koloratkowych knurów pławiących się w luksusach ,czegokolwiek , nie będę już wspominał!