"Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca" - pisał św. Ludwik Maria Grignion de Montfort. O tym, dlaczego musimy przyjąć Maryję za naszą Matkę mówi ks. Piotr Glas. 

Wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania w sieci


Ludwik Maria Grignion de Montfort