10.01.14, 21:08fot. lazysunday/sxc.hu

Dlaczego nie wszyscy będą zbawieni?

Jezus mówi w Ewangelii, że wielu jest powołanych, ale niewielu jest wybranych - czyli szansę dostaje bardzo wiele osób, ale jednak Bóg nie ze wszystkim chce się kolegować? Jak to rozumieć?

Wysłuchaj ciekawych przemyśleń ks. Jacka.

 

Philo/Youtube

Komentarze

anonim2014.01.10 21:52
nie, mówi: np. " Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! "
anonim2014.01.10 22:08
jeśli chociaż jeden człowiek jest potępiony, świat nie miał prawa powstać a skoro powstał to niczego dobrego nie można powiedzieć o jego stwórcy. Żadna ludzka zbrodnia nie jest większa od zbrodni potępienia.
anonim2014.01.10 22:10
Już tyle powiedziano o Bogu, że mam wrażenie iż to człowiek stworzył sobie Jego na swój obraz o podobieństwo.
anonim2014.01.10 22:38
@Stefan Bryś No po prostu super.
anonim2014.01.10 22:52
„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (List św. Pawła do Rzymian 5:8). Mimo złej, grzesznej natury ludzi, Bóg nadal nas kocha. Kochał nas tak bardzo, że zdecydował się umrzeć, by spłacić karę za nasze grzechy (List św. Pawła do Rzymian 6:23). Jedyna rzecz, jaką musimy zrobić, by Bóg przebaczył nam nasze grzechy i otrzymać dom w niebie (List św. Pawła do Rzymian 8:1) to uwierzenie w Jezusa Chrystusa. Zasługujemy na piekielne męki, lecz Bóg chce nam dać wieczne życie w niebie, jeśli tylko mu uwierzymy. Mówi się, że życie tu na ziemi dla wierzących jest jedynym miejscem kaźni, a dla niewierzących - jedynym niebem, jakiego zaznają. Kiedy następnym razem będziemy się zastanawiać, dlaczego „Bóg dopuszcza, by dobrzy ludzie doznawali zła?”, może powinniśmy raczej zadać pytanie „dlaczego Bóg pozwala ludziom złym na to, by żyli w szczęściu?”
anonim2014.01.10 23:14
Ja myślę, że ze wszystkimi Pan Bóg "chcę się kolegować" sądząc z faktu, że jest blisko mnie, i mnie szuka gdy odchodzę, to dlaczego nie z każdym innym człowiekiem. Akurat nie widzę, żebym się w czymś wyróżniała spośród innych, no chyba, że w grzeszeniu...
anonim2014.01.10 23:22
@tom 23 Bóg mówi: " Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! " a człowiek na to: "dobra, to mi bardziej się podoba"... A tak poważnie to właśnie o to chodzi, że za życia jesteśmy tak blisko szatana, grzechu, a Bóg wydaje nam się takim starym nudziarzem, że nawet po drugiej stronie wybieramy "uciechy" diabelskie...szczerze mówiąc to dla mnie trochę nie do pojęcia, szybciej jestem skłonna uwierzyć w to, że taka dusza opętana przez grzech i zło uczepi się nogi Jezusa i nie będzie chciała jej puścić...przynajmniej ja bym tak zrobiła..., mało znam Chrystusa, ale to co o Nim wiem mi wystarczy, by nie móc bez Niego żyć...serio!
anonim2014.01.10 23:28
@klasyk Skoro Aniołowie co po niektórzy zostali potępieni, a ich wiedza i inteligencja przewyższa ludzką, to dlaczego podobny los nie może spotkać człowieka? Po co by było całe to zmaganie się ze złem na tym świecie? Dla zabawy? Nie wierzę! Po co by była miłość? Miłość prawdziwa, ta, która oddaje życie za drugiego? Znacie taki przykład teściowej, która poszła do komory gazowej w miejsce swojej synowej w ciąży? Niesamowite!!
anonim2014.01.10 23:31
@jozue7 Ludzie źli i szczęście...? Nie wierzę, że są tacy...
anonim2014.01.11 0:00
Ale mi odkrycie, w objawieniu czytamy kto będzie poza Nowym Jeruzalem, a skoro wiemy, że Bóg nie kłamie, to wiemy doskonale, że nie wszyscy zostaną zbawieni. Tu się nie ma co załamywać, wystarczy czytać tekst Pisma Świętego ze zrozumieniem, aby zrozumieć określone relacje. Tylko chyba wyjątkowe lenie, którym czytać się nie chce, mogą uwierzyć, że wszyscy zostaną zbawieni.
anonim2014.01.11 6:05
"Bóg nie chce kolegować się ze wszystkimi"-ks. Stryczek zasygnalizował pewien problem, który w przekazanym skrócie myślowym, może prowadzić nawet antyewangelicznego sekowania Kościoła Powszechnego. Powszechność Kościoła Chrystusowego wynika z uniwersalności Jego ofiary odkupienia, ktora obejmuje wszystkich(warto tu przemysleć przesłanie przypowieści Jezusa o pracownikach winnicy najmujacych się do pracy w różnych porach dnia, jednak jednakowo opłaconych). Powszechny Kościół Chrystusowy, jest zarazem apostolski w wąskim kręgu braterstwa z Synem Bożym. Nie jest to jednak krąg zamknięty, oddzielony od reszty wspólnoty, inaczej "opłacony" niż cała reszta. Krąg apostolski to strefa bożej łaski-milości, którą można porównać do horyzontu zdarzeń kosmicznej czarnej dziury-strefa z której nie ma ucieczki przed wchłonieciem w osobliwość wszech-czasoprzestrzeni. Każdy obiekt poprzez osobnika, staje się osobą wpadającą w relację z osobową istotą rzeczywistości-Bogiem, przed którym staje kazdy twarzą w twarz. Ten ponadczasowy moment jest udziałem całego stworzenia, gdy się czas wypełni
anonim2014.01.11 7:23
Pan Bóg kocha wszystkich ludzi jednakowo: miłością bezgraniczną, ale ich duszom nie udziela się jednakowo! Zależy to od duszy: czy zaprasza Boga do swojego życia i czy współpracuje z łaską.
anonim2014.01.11 9:07
@habukak W Raju był owoc zakazany, takim sam owoc zakazany był duchach niebieskich (w nich samych) Otrzymali oni dziewięć klejnotów (Ez 28,13 nn.) aby z pomocą Darów Łaski Ducha sw. zdobyli brakujące im 3 klejnoty /Opal Agat Ametyst/ symbolizujące pokorę ubóstwo ducha i posłuszeństwo .ect.. Ale ponieważ byli wolnymi w wyborze. (tak samo jak człowiek ma niczym nie ogranicząną wolę przez Boga, bo może wybrać Chrystusa z NIEBA RAJU i może, ma takie samo prawo wynikające z wolności woli wybrać źle tj wybrać Chrystusa z Piekła, to potem bądzie się cieszył i radował z nim w jego piekielnych włościach) Ponieważ Lucyfer w swoim "ja" nie chciał zdobywać Ducha św. i Jego Darów Łask tylko wolał z własnej woli intronizować siebie samego na własnego pana tj wolał postawić tron grzechu tj dla ochydy i spustoszenia w swojej świątyni ducha zamiast postawić tak jak to uczynili Aniołowie św. Dobrzy dla Chrystusa Króla. Bóg nie stworzył go złym, niedoskonałym, tylko on sam się takim uczynił z własnej woli, natomiast wszyscy inni (diabły i potępieni ludzie) uczynili to samo pod wpływem Jego Kłamstwa "Gnosis" Poznania Wiedzy Nauki Sztuki i tzw. Naukowej Wiary Nauki Sztuki
anonim2014.01.11 12:10
Wszyscy nie mogą być zbawieni, ponieważ zło nie może stać na równi z dobrem. Zło jest wynikiem buntu wobec Boga, który dał każdemu wolność wyboru. Ci trolle i nieuki, którzy w swoim głupim mniemaniu sądzą, że to Bóg "ustalił że nie wszyscy będą zbawieni" są pozbawieni logiki. Aby mieć pełną wolność, należy mieć możność wyboru pomiędzy dobrem a złem. To, że Bóg wie co my wybierzemy, nie oznacza że On to "ustalił".
anonim2014.01.11 12:22
Bóg nas wybiera, kiedy otwieramy sie na Niego. Kiedy Go kochamy, uwielbiamy. Kiedy Go milujemy i adorujemy. Kiedy oddajemy MU cale nasze zycie i ufamy Mu bez warunkow i bez zastrzezen. Bog daje nam wolnosc. Wybierajmy Jego Milosc!
anonim2014.01.11 13:23
mamy XXI wiek a ludzie nadal tkwią w ciemnocie bezbożnictwa i nie przyjmują do wiadomości takich faktów jak istnienie diabła i piekła (które niestety nie jest puste jak twierdzą naiwni)
anonim2014.01.11 13:39
Tak w ramach ciekawostki, jednym z pierwszych, który popadł w tę herezję (wszyscy będą zbawieni, wliczając w to Szatana) był już Orygenes (II/IIIw. AD). Jest to idea 'pustego piekła,' którą w formę oficjalnego dogmatu starał się ubrać nie tylko Orygenes, ale i inni myśliciele chrześcijańscy. Fachowo zwana Apokatastazą, była tematem podejmowanym nawet w pismach Ojców Kościoła jak Św. Grzegorz z Nyssy (IVw.), oraz wybitne osobowości jak Hans Urs von Balthasar, czy Karl Rahner. Z czymże, warto mieć świadomość (a wielu niestety nie wie), że katoliccy teolodzy, poza właśnie Orygenesem, skłaniali się bardziej ku tak zwanemu nurtowi 'Nadziei powszechnego zbawienia,' którą trzeba odróżnić od Apokatastazy tym, że nie stara się nic udowodnić, lecz oprzeć na ufności we Wszechmoc Boga i modlitwie losy stworzenia i jest powszechnie uznawana tak w KK jak i np. w prawosławiu. Apokatastaza natomiast została oficjalnie już na Soborze konstantynopolitańskim II uznana za herezję, więc to żaden wymysł ks.Stryczka, to wypracowana, wielowiekowa Tradycja KK, wielokrotnie podnoszona, konfrontowana i kontemplowana, lecz ostatecznie odrzucona jako sprzeczna z Wolną Wolą stworzenia, więc i sprzeczna z Nauką KK. Ogólnie rzecz biorąc, temat jest arcyciekawy.
anonim2014.01.11 14:30
@Dirhavel wybacz ale Hans Urs von Balthasar, Karl Rahner to szemrane autorytety i pół-heretycy
anonim2014.01.11 16:16
@ Dirhavel Nigdy nie mów nigdy. Zaś istotą piekla jest brak nadziei na jego opuszczenie, co jest jednoznaczne z faktycznym stanem trwania w nieskonczoność. Nieskończony jest jedynie Stwórca, ktory jest zarazem istotnym Dobrem, którego nie może prze-trwać żadne zło-nawet zło (pół)świadomego odrzucenia Boga
anonim2014.01.11 16:21
@ Krzyżowiec Dla pewnej opcji religii bazującej na Objawieniu, Jezus z Nazeretu to także heretyk, i to heretyk całą gębą...
anonim2014.01.11 22:26
Habukak i reszta- Pan Bóg dał wam rozum, abyście mogli Jego odnaleźć, i wolność abyście mogli Jego wybrać- reszta należy do was(do nas)