27.06.17, 05:52Fot. Pixabay, CC0

Dziś poznamy listę szpitali, które będą w sieci

Dziś zostanie opublikowana lista szpitali, które znajdą się w sieci. Minister zdrowia Konstanty Radziwił wyjaśniał, że będą do niej zakwalifikowane te placówki, które od co najmniej dwóch lat mają umowę z NFZ i w których działa izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy. Będą to szpitale, które działają w trybie ostrych dyżurów i przyjmują pacjentów w stanach nagłych. Minister Radziwiłł dodał, że placówki, które nie znajdą się w sieci, będą mogły starać się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na dotychczasowych zasadach.

Sieć szpitali, czyli inaczej system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, będzie składać się z kilku poziomów. Pierwszy stopień, to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, a trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Placówki zakwalifikowane do sieci będą miały gwarantowaną umowę z NFZ na cztery lata. Sieć będzie obejmować również ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w przychodniach przyszpitalnych oraz nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Listę szpitali, które znajdą się w sieci, opublikują oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia późnym popołudniem.

dam/IAR