„Wspomnij o tym osobom, które spotkasz w Kościele trzeciego tysiąclecia. Widzę Kościół udręczony śmiertelną raną. O wiele głębszą, bardziej bolesną aniżeli obecne” – zwrócił się w 1992 roku do ks. Mauro Longhiego św. Jan Paweł II po mistycznym doświadczeniu przeżytym na modlitwie. Papież otrzymał wówczas wizję, która dotyczyła islamizacji Europy.

Św. Jan Paweł II nie był tylko wybitnym intelektualistą i religijnym przywódcą. Był też mistykiem. Każdego dnia spotykał się z Bogiem na modlitwie, często na łonie natury, np. w czasie swoich górskich wycieczek. Modlitwie tej nierzadko towarzyszyły nadprzyrodzone doświadczenia. W 1992 roku Ojciec Święty otrzymał wizję na temat islamu. Świat dowiedział się o niej w 2017 roku, dzięki relacji ks. Mauro Longhiego.

Prałat Opus Dei ks. Mauro Longhi wiele lat pracował w Kongregacji ds. Duchowieństwa. Był blisko św. Jana Pawła II, towarzysząc mu również w jego górskich wycieczkach. 22 października 2017 roku duchowny wziął udział w konferencji poświęconej polskiemu papieżowi w Pustelni Św. Piotra i Pawła w Bienno w Val Camonica. Tam mówił o modlitwie świętego, przytaczając również jego wizję na temat przyszłości Europy.

- „Wspomnij o tym osobom, które spotkasz w Kościele trzeciego tysiąclecia. Widzę Kościół udręczony śmiertelną raną. O wiele głębszą, bardziej bolesną aniżeli obecne”.

- zwrócił się papież do prałata.

Mówiąc o obecnej ranie Ojciec Święty miał na myśli komunizm i nazizm. Ta o „wiele głębsza” to islam.

- „To islam. Wtargną do Europy. Widziałem całe hordy ciągnące z Zachodu na Wschód”

- mówił św. Jan Paweł II.

- „Wtargną do Europy, Europa będzie podziemiem, reliktem, półcieniem, jak rozdarta pajęczyna. Rodzinnym wspomnieniem”

- dodawał.

Powiedział też, w jaki sposób Kościół ma się uchronić przed tym niebezpieczeństwem.

- „Wy, Kościół trzeciego tysiąclecia, musicie powstrzymać tę inwazję. Jednak nie bronią, broń tu nie wystarczy, ale waszą wiarą przeżywaną w pełni”

- podkreślił papież.

Ks. Mauro Longhi nie wiedział, że konferencja jest nagrywana i jego słowa trafią do szerszego grona odbiorców. Komentując później wizję św. Jana Pawła II podkreślał, że nie można odczytywać jej w oderwaniu od całego nauczania papieża o islamie. Przypominał, że Ojciec Święty był wielkim budowniczym dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego.

kak/vaticaninsider.lastampa.it