01.02.18, 11:45fot. tiia monto, lic. CC BY-SA 3.0

Głosy polskich Żydów przeciwnych roszczeniom Żydów z USA!!!

Głosy polskich Żydów sprzeciwiających się roszczeniom wysuwanym przez amerykańskich Żydów!


Seweryn Aszkenazy o roszczeniach wysuwanych przez organizacje żydowskie w stosunku do Polski w książce Gabriela Kayzera pt. „Klincz? Debata polsko – żydowska”:

- Uważam, że roszczenia prywatne powinny być wysuwane przez osoby prywatne. Słyszałem, że wiele osób skupuje te roszczenia i handluje nimi. Nie powinno się tym handlować. To jest na pewno dla Żydów wielki wstyd. Jeżeli Polska nie może sobie pozwolić, żeby oddać to mienie, to trzeba to zrozumieć i przede wszystkim dostrzegać prawo polskiego państwa, zgodnie z którym – jeżeli nie ma spadkobierców danej nieruchomości czy innej rzeczy, to powinny one wrócić do państwa. Tak jestprzecież na całym świecie. Jeżeli Żydzi, jako grupa mają zaś jakieś roszczenia do Polski, to niech mają te roszczenia do Niemiec, do Austrii i do Rosji, które rozpętały drugą wojnę światową, ale nie do Polski!
(...)
A Austria i Ukraina się wywiązały? A czy Szwajcaria wywiązała się całkiem uczciwie? A Litwa, Łotwa, Estonia oraz Belgia i Francja się wywiązały? Ta wspaniała i cywilizowana Francja dała marne 500 milionów euro w zamian za nieruchomości warte miliardy euro, które zabrała Żydom. A ile dziesiątek tysięcy Żydów Francuzi pomogli Niemcom zamordować! Niestety, nikomu nie zależy, aby to było nagłośnione, a może boją się powiedzieć to, co powinni powiedzieć.
(…)
Polska wciąż jest jednak państwem biednym. Jak więc może oddać 65 miliardów euro? Przecież to jest czysta głupota! I to ich zadowoli? Sam Zuckerberg, który stworzył Facebook warty jest 60 miliardów dolarów. Żydzi powinni więc zająć się nauką. Upewnić się, że pomagają i są częścią społeczeństwa, a nie haratać się o relatywne parę groszy. Jestem realistą. Politycznie nigdy nie dojdzie do zaspokojenia przez Polskę tych roszczeń. Jaki polityk może bowiem pójść do biednych wyborców i powiedzieć im: „Słuchajcie, musimy zabrać wam 65 miliardów dolarów, a wy będziecie dalej żebrakami przez kolejne dziesięć lat!”. To jest politycznie niemożliwe! To wreszcie trzeba głośno powiedzieć!

(…)

W ogóle nie rozumiem, dlaczego my się o to haratamy. Ta polityka, te naciski na Polskę wskazują na to, że ci ludzie, którzy domagają się od Polski pieniędzy, całkowicie nie wiedzą, co mówią. Powinni mieć więcej empatii i wczuć się w sytuację Polski i Polaków. Niestety tego nie robią. Bardzo nie lubię, że Żydzi zawsze wychodzą z tematem Holokaustu i zarzucają swoim przeciwnikom antysemityzm. Już dosyć z tym ciągłym mówieniem jacy Żydzi są biedni i że w związku z tym trzeba im zapłacić!Mec. Uri Huppert o roszczeniach wysuwanych przez organizacje żydowskie w stosunku do Polski w książce Gabriela Kayzera pt. „Klincz? Debata polsko – żydowska”:

- Mam krytyczny stosunek do działań podejmowanych przez Światowy Kongres Żydów. W zasadzie sprawa restytucji mienia nie jest kwestią żydowską. Odszkodowania należą się obywatelom polskim i ich spadkobiercom. Zgadzam się z tezą, że Żydzi polscy nie stanowili jednej zwartej „formacji”. Dr Marek Edelman, bohater powstania w getcie warszawskim, był zagorzałym przeciwnikiem syjonizmu i nie mniej ortodoksji żydowskiej. Reprezentował bardzo znaczny odłam polskich obywateli narodowości żydowskiej zgrupowany pod sztandarami „Bundu”. Ani on, ani jego pobratymcy nie mieli z pewnością zamiaru fundować swych ówczesnych dóbr syjonistycznemu Izraelowi lub jeszybotom rabinów.Stanowisko Forum Żydów Polskich z 7 czerwca 2009 r. dotyczące żydowskich roszczeń w stosunku do Polski:

Polska opinia publiczna dowiedziała się o inicjatywie Davida Pelega, szefa Żydowskiej Organizacji na rzecz Zwrotu Mienia, byłego ambasadora Izraela w Polsce, która odnosi się do restytucji mienia żydowskiego pozbawionego prawnych spadkobierców w Polsce: czytaj >>> [informacja w Haarec].

Redakcja Forum Żydów Polskich uznaje za konieczne w związku z tym przypomnieć tekst Stowarzyszenia 614. Przykazania (The 614th Commandment Society), który proponuje wyjaśnienie etycznej zasadności oraz zakresu tego typu roszczeń: Odszkodowania za własność żydowską.

Propozycja ta odwołująca się do etycznych zasad judaizmu, zawiera interpretację zbieżną z naszymi poglądami.

Zdaniem Redakcji sprawa odszkodowań za majątki żydowskie musi być traktowana na absolutnie identycznych warunkach, jak rozliczenie przejętych nielegalnie majątków innych ludzi, niezależnie od ich pochodzenia. Uważamy, że musi tu być przestrzegana zasada równości i że żadne organizacje, ani żydowskie, ani nieżydowskie nie mają prawa reprezentować zmarłych i czerpać jakichkolwiek profitów z ich śmierci.

Wyrażone ostatnio przez Davida Pelega, szefa Żydowskiej Organizacji na rzecz Zwrotu Mienia stanowisko w sprawie odszkodowań ze strony polskiej dla Żydów - nie będących spadkobiercami - za majątki bezpotomnych ofiar Holocaustu, jest naszym zdaniem akcją etycznie wątpliwą co do meritum i co do formy, i mamy obawy, że przyniesie wzrost nastrojów antyżydowskich w Polsce.

Redakcja


 

Seweryn Aszkenazy – urodził się w Tarnopolu, w Polsce (obecna Ukraina) w 1936 roku. Dzięki pomocy polskich chłopów udało mu się razem ze swoimi rodzicami i bratem przeżyć Holokaust. Jego rodzina opuściła Polskę w 1946 roku i wyjechała do Francji, gdzie Seweryn Ashkenazy ukończył studia. W 1957 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i tam studiował na UCLA, gdzie ukończył studia doktoranckie. Severyn Ashkenazy jest założycielem i byłym prezesem Small Luxury Hotels of the World, a także byłym członkiem zarządu FINANCIAL FEDERATION SAVINGS & LOAN. Został uhonorowany tytułem „Człowieka Roku” przez ORT – Educating for Life, największą na świecie żydowską organizację zajmującą się edukacją. Severyn Ashkenazy jest założycielem pierwszej powojennej liberalnej wspólnoty żydowskiej w Polsce. Aby ją wspierać utworzył w Stanach Zjednoczonych fundację Friends of Jewish Renewal in Poland.

Uri Huppert – ur. w 1932 roku Bielsku-Białej izraelsko-polski prawnik, dziennikarz, działacz polityczny i pisarz. Pochodzi z asymilowanej rodziny żydowskiej. Jest synem adwokata, legionisty, kapitana Wojska Polskiego, zamordowanego przez Niemców w 1942 r. Jako dziecko cudem uratowany od Zagłady, po zdaniu polskiej matury w 1950 r. wraz z matką wyemigrował do Izraela. Ukończywszy studia prawnicze na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, pełnił ważne funkcje w izraelskiej administracji państwowej. W 1973 r. został radnym miasta Jerozolimy. Jako prezes Ligi do Walki z Przymusem Religijnym występował w wielu procesach związanych z nietolerancją religijną. Wykładał na Uniwersytecie w Cleveland w Ohio, USA. W 2008 r. otrzymał tytuł doktor nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był komentatorem BBC w języku polskim na Bliskim Wschodzie. Prowadzi kancelarię adwokacką w Jerozolimie. Publikuje w „Gazecie Wyborczej”, „Midraszu” i „Res Humana”.

Forum Żydów Polskich powstało w roku 2004 z inicjatywy osób, które mieszkają w różnych częściach Polski i nie należą razem do żadnej organizacji poza naszą redakcją. Obecnie działają w niej także osoby z Izraela, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Połączyło nas pragnienie stworzenia takiego miejsca w cyberprzestrzeni, które mogłoby stać się platformą dla wymiany informacji i opinii dla wszystkich Żydów w Polsce.