Po ponad trzydziestu latach górnicy zamordowani przez ZOMO w czasie strajku w kopalni "Wujek" zostali uhonorowani. 

W 34. rocznicę pacyfikacji kopalni "Wujek" w Katowicach odbyła się ceremonia nadania Krzyży Wolności i Solidarności. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Łukasz Kamiński.

Krzyże Wolności i Solidarności otrzymało w sumie 36 działaczy opozycji antykomunistycznej. 11 osób, w tym 9 górników, którzy zginęli w kopalni "Wujek", odznaczono pośmiertnie. Dziś mija 34 lata od tamtych wydarzeń. 16 grudnia 1981 roku milicjanci specjalnego oddziału ZOMO zastrzelili dziewięciu protestujących górników, a kilkudziesięciu innych ranili. Była to największa tragedia stanu wojennego.

Lista odznaczonych:

Piotr Babrakowski
Marek Bartosiak
Anna Boduch-Kulińska
Piotr Boruszewski
Janina Jadwiga Chmielowska
Józef Jerzy Filipek
Bohdan Józef Frączek
Bernadetta Grobelny
Zdzisław Bronisław Honkisz
Ludwik Jan Karmiński
Wanda Emilia Kolasa
Władysław Kościelniak
Jędrzej Krakowski
Jan Ludwiczak
Wiesław Łobień
Mirosław Tomasz Łysik
Maria Małusecka
Tadeusz Antoni Matusiak
Bogdan Franciszek Miodek
Alina Mucha
Bolesław Tadeusz Piątek
Tadeusz Piecyk
Mieczysław Pieronkiewicz
Andrzej Janusz Pietruś
Zenon Pigoń
Stanisław Bogumił Płatek
Aleksander Stefan Przygodziński
Stanisława Przytocka
Kazimierz Stanisław Rudzki
Marek Henryk Skwarczyński
Leonard Franciszek Warda
Władysław Wójcik
Zbigniew Wójcik
Ignacja Wysztygiel
Stanisław Wysztygiel
Krzysztof Zaniewski

Pośmiertnie:

Józef Czekalski
Marian Giermuziński
Józef Giza
Joachim Gnida
Ryszard Gzik
Bogusław Kopczak
Stanisław Łaski
Andrzej Pełka
Jan Stawisiński
Zbigniew Wilk
Zenon Zając

Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony w sierpniu 2010 roku. Jest nagrodą dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w RL ub prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL.

Zgodnie z ustawą o odznaczeniach i orderach, Krzyż Wolności i Solidarności nadaje się również osobom, które w okresie od 1 stycznia 1956 roku do 4 czerwca 1989 roku na terytorium Polski ze względu na prowadzoną działalność mającą na celu odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL, lub też ze względu na świadome uczestnictwo w działaniach i manifestacjach mających taki cel: zostały zabite, doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, przez łączny okres co najmniej 30 dni były więzione, aresztowane, internowane lub w inny sposób pozbawione wolności, zostały powołane na ćwiczenia wojskowe lub do odbycia zasadniczej służby wojskowej, były pozbawione prawa lub możliwości wykonywania zawodu, lub podjęcia pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy, zostały wydalone z wyższej uczelni lub szkoły na okres co najmniej 6 miesięcy.

emde/ipn.gov.pl/telewizjarepublika.pl