13.07.19, 10:21

Islam obnażony. Cytaty z Koranu, które mówią wszystko

Arabskie słowo dżihad znaczy „oddawać swe siły dla Allaha”. Rozumie się przez to całkowite zaangażowanie słowem i czynem, mobilizację swoich sił, swojego czasu, swojego mienia i stanowczo również broni. Dżihad jest też tłumaczony jako „święta wojna” ponieważ to Allah dał rozkaz do tej „misja miecza”, on jej towarzyszy i prowadzi do zwycięstwa. W islamskim prawie pojęcie to dotyczy walki przeciw niewiernym, nie-muzułmanom.

Koran zna wiele różnych pojęć na określenie walki i wojny. 33 razy mówi on o „qui tal” czyli „walce z bronią”. „Qui tal ma na celu rozprzestrzenianie przemocą islamu na cały świat. 95 wersów Koranu tworzy fundament islamskiego prawa wojennego:

„Ci, którzy wierzą (w Allaha), walczą (qui tal- z bronią) na drodze Allaha, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta. Walczcie więc z poplecznikami Szatana.”(Koran 4,76)

„Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra.” (Koran 2,216)

„I bądźcie gorliwi w walce za sprawę Allaha gorliwością, na jaką On zasługuje! On was wybrał.” (Koran 22,78)

Dwanaście razy Koran przytacza stanowczy nakaz Allaha krwawej walki.

Wojna jest obowiązkiem każdego zdrowego muzułmanina i każdy muzułmanin musi ją wspierać. Kto się nie udziela, nie wspiera wojny przynajmniej finansowo, ściąga na siebie gniew Allaha i będzie ukarany torturami i mękami w wieczności. Ponad 320 razy grozi się wygodnym muzułmanom ciężkimi karami, aby uczynić ich uległymi, posłusznymi. Muzułmanina, który nie walczy, ani nie zbroi wojowników, tego Allah dotknie nieszczęściem w Dniu Ostatecznym. (Hadis według Ibn Madża).

Sam Allah prowadzi walkę z przeciwnikami islamu: „To nie wy ich zabijaliście, lecz Allah ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzucałeś, lecz to Allah rzucił.” (Koran 8,17).

Allah pomaga swoim wojownikom: „Oto mówiłeś do wiernych: ‘Czyż wam to nie wystarczy, że pomaga wam Pan wasz trzema tysiącami zesłanych aniołów?’ Tak! Jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni i jeśli oni zaatakują was niespodziewanie, to dopomoże wam Pan wasz pięcioma tysiącami aniołów, wyróżnionymi.”(Koran 3, 124-125)

Pięć razy nakazuje Allah w Koranie zabijać wszystkich nie-muzułmanów (dwa razy w 2,191; w 4,89; 4,91; 4,95). Ci muzułmanie, którzy poddają się woli Allaha i prowadzą nakazaną przez niego krwawą wojnę są prawdziwymi muzułmanami. Błędnym jest nazywanie ich islamistami, fundamentalistami lub ekstremistami.

Święta wojna przynosi muzułmanom wielką nagrodę.„Niechże walczą na drodze Allaha ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Allaha i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.”(Koran 4,74).

Dziewięć wersów Koranu dotyczy prawa łupu a trzydzieści wersów dotyczy zdobytych niewolników.Allah pozwala brać zakładników i wymuszać okup: „Allah obiecał wam liczne łupy, które weźmiecie.”(Koran 48,20).

Mahomet w imieniu Allaha wysyłał drużyny śmierci, aby zabijały jego przeciwników i podpalały kraj wroga. (biografia wg Ibn Hischama).

To, że islam jest religią przemocy, widać nawet w nazwach poszczególnych sur Koranu:„Łupy” (8);„Zwycięstwo” (48);„Szeregi” (bojowe inaczej ordynki) (61).

Każdy muzułmanin, który zostaje zabity w świętej wojnie, jest uznawany za męczennika i otrzymuje w nagrodę raju wraz ze wszystkimi zmysłowymi rozkoszami (3,157; 3,169 i inne). Wiara w raj jest silną motywacją zamachowców samobójców:„Allah daruje mu jego grzechy przy pierwszej kropli jego krwi; jego mieszkanie w raju widać już z pola bitwy; będzie uwolniony od mąk grobowych i ochroniony przed wielkim strachem w Dniu Ostatecznym; będzie odziany w szaty wiary, poślubi rajskie dziewice i będzie mógł wstawiać się za siedemdziesięcioma osobami ze swojej rodziny” (Hadis wg Ibn Madża).

W rozdziale 22 Koranu, wers 78 widać, że wszystkie pokojowe wersy pochodzą z wczesnego okresu islamu: W Mekce Allah objawił ze względu na jeszcze małą i słabą społeczność:„Powstrzymajcie wasze ręce przed walką, módlcie się i płaćcie podatki religijne. Gdy im jednak (w Medynie) nakazano krwawą walkę, niektórzy obawiali się ludzi bardziej niż Allaha… Mówili; `Panie nasz! Czemu nakazałeś nam walkę z bronią`?”

Ponad 200 razy potępia Koran niewiernych (kafir), którzy nie chcą się poddać Allahowi jako „wrogów Allaha”:„Zaprawdę, niewierni są dla was wrogiem jawnym!”(Koran 4,101).„I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Allaha” (Koran 2,193).„Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Allaha i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi będzie tylko to, iż będą zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym.”(Koran 5,33).

Muzułmanom nakazane jest mścić się:„Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!” (Koran 2,191)

”Jeśli karzecie, to karzcie tak, jakbyście sami byli karani” (Koran16,126)

Według biografów Mahometa „Prorok Islamu” wszczął 66 wojen, z czego w 29 był przywódcą. Do dziś „Misja miecza” przyniosła śmierć milionom nie-muzułmanów. Podstawowe znaczenie dla „Misji miecza” ma tzw. „wers miecza” (Koran 9,5): „A kiedy mina święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę.”

Według islamskiej wykładni „wers miecza” anuluje wszystkie pokojowe wersy Allaha: „Wszystkie wersy Koranu, które nawołują do wybaczania niewiernym, zawierania z nimi przyjaźni, albo powstrzymywania się od szkodzenia im, są zniesione przez wers miecza.”(Djalaladdin as Suynti, al-Itqan fihlum al.-Qur`an, I-Il, Kairo o.J.).

Według islamskiej nauki świat podzielony jest na dwa „domy”: W„domu pokoju”panuje islam. Do czasu, aż ten pokój Allaha będzie osiągnięty, muszą być wszystkie narody zwalczane w„domu wojny”. Pokój będzie dopiero wtedy osiągnięty, gdy królestwo islamu obejmie granice Ziemi. Tylko w takim sensie islam jest „religią pokoju”. Kto przesyła islamskie pozdrowienie : „al.-Salal alaikum” wyznaje islam jako „religię pokoju” w „domu wojny”.

Dziś próbują muzułmanie bezkrwawo zdobyć kraje zachodnie dużą ilością dzieci, poprzez wprowadzanie lekcji Koranu do państwowych szkół, przez budowę meczetów jako bazy „na drodze do Allaha”, infiltrację partii politycznych, zakładanie własnych partii, przez przedsięwzięcia dialogowe, święta ekumeniczne i zdobywanie wpływowych pozycji gospodarczych i społecznych. Są w tym wspierani przez „odrealnionych” (osoby nie zdające sobie sprawy z realiów) z kręgu Kościoła i polityki.

Obserwowani przez niemieckie służby bezpieczeństwa gotowi do przemocy muzułmanie mogą być zaktywizowani przez agitatorów w każdej chwili.

Na podstawie: „Islam von A bis Z – Ein Kurzlexikon” autor: Adelgunde Mertensacker, Wyd.: Christliche Mitte.

Komentarze

borys2019.08.14 11:55
smierć islamowi
There'sNoGodWhatsoever2019.07.14 18:10
Bo to wcale nie jest tak, że kiedy Koran był pisany to za niewiernych uważano tylko politeistów (w sensie tych co w wielu bogów na raz wierzyli, jakby ktoś na historii w szkole spał). A poza tym to bzdury takie same jak w Starym Testamencie
Jack Em2019.07.14 10:59
Nie przypadkowo masoni w programie swojej mafijnej , wewnętrznej indoktrynacji mają przez rok !!! studiowanie islamu (staja się muzułmanami) a o Chrystusie wspominają z jeden raz jako "proroku". Islam to produkt zła , Chrystus to Bóg prawdziwy ,którego unikają i się Go boją.
ahmed2019.07.13 23:34
Czysty satanizm - religia diabla. Krzyzowcy MIELI RACJE. Niestety, nie udalo sie.
Jack Em2019.07.13 20:55
A co przez 600 lat kartki się skleiły , że dzisiaj dopiero takie "obnażenie" i to przez Frondę no no ?
andrzejhahn32019.07.13 20:03
ciemni zacofani poganscy sekciarze katoliccy obnazaja koran......................wy katolickie nieuki przeczytajcie stary testament ......................parchy katolickie
Ewa2019.07.13 17:30
Św. Paweł napisał: litera zabija, duch zaś ożywia. Rozumienie Pisma Świętego przychodzi po latach codziennego czytania, przebywania w czystości duchowej (jazda z pokrytymi błotem szybami musi doprowadzić do katastrofy). Pismo Święte to Słowo Boga pełne Jego uniwersalnych tajemnic. Opisy wypraw, namawianie do zabijania, przywłaszczanie następnych krain, to opis walki duchowej o następne obszary własnej duszy, nie wszystko można przyjąć czy zniewolić, niektóre nasze cechy - wady, trzeba zabić. Czytajcie, pozwólcie Bogu przetrzeć sobie oczy, pojmiecie.
Polskojęzyczny Ateista Durny Gej2019.07.13 14:27
W 2014 r. muzułmanie wydali w Czechach książkę, w której namawiali do zabijania homoseksualistów. Polskie organizacje LGBT nawet wtedy zachowały się zgodnie z nakazami politycznej poprawności, a Robert Biedroń nie zareagował w ogóle.
Marek2019.07.13 12:35
Do kogo pretensje? Bóg to podyktował Mahometowi. Podobno osobiście.
stahu2019.07.13 15:47
Pytanie tylko jaki bóg ?
WWW2019.07.13 23:36
Slyszales ? Jesli NIE do nie miel ozorem po nic.
Mateusz2019.07.13 12:08
No to jak już zaczęliście cytować tą śmieszną książeczkę, to grzechem (xd) byłoby nie przytoczyć kilka soczystych cytatów z biblii. Księga Powtórzonego Prawa 13:13-19 ''Jeśli usłyszysz w jednym z miast, które Pan, Bóg twój, daje ci na mieszkanie, że wyszli spośród ciebie ludzie przewrotni i uwodzą mieszkańców swego miasta mówiąc: «Chodźmy, służmy obcym bogom!», których nie znacie - przeprowadzisz dochodzenia, zbadasz, spytasz, czy to prawda. Jeśli okaże się prawdą, że taką obrzydliwość popełniono pośród ciebie, mieszkańców tego miasta wybijesz ostrzem miecza, a samo miasto razem ze zwierzętami obłożysz klątwą. Cały swój łup zgromadzisz na środku placu i spalisz ogniem - miasto i cały łup jako ofiarę ku czci Pana, Boga twego. Zostanie ono wiecznym zwaliskiem, już go nie odbudujesz. Nie przylgnie do twojej ręki nic z rzeczy poddanych klątwie, aby Pan zaniechał zapalczywości swego gniewu, a okazał litość i miłosierdzie, rozmnażając cię, jak przysiągł twym przodkom, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, strzegąc poleceń, które ja ci dzisiaj nakazuję wykonywać, czyniąc to, co słuszne jest w oczach Pana, Boga twego.'' Księga Powtórzonego Prawa 13:7-12 ''Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: «Chodźmy, służmy bogom obcym», bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi - jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego - nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa. Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się i przestanie czynić to zło pośród siebie.'' Księga Wyjścia 21:20-21 ''Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością.'' Księga Powtórzonego Prawa 22:28-29 ''Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę - dziewicę niezaślubioną - pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety pięćdziesiąt syklów srebra i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie.'' Mam wymieniać dalej? Uprzedzając wykręcających się katoli, stary testament was obowiązuje tak samo jak nowy. (Mt, 5, 17-20) No chyba, że nie nie jesteście chrześcijanami ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Katolik.2020.09.23 20:17
Księga Powtórzonego Prawa to ostatnia, piąta księga Tory. Więc nie wyjeżdżaj z tym żydowskim bełkotem. Katolicyzm opiera się w 90% na nowym testamencie. Jeśli tego nie rozumiesz to jesteś zwykłym antykatolickim pieniaczem. Tyle w temacie.
J.P2019.07.13 11:18
Podobno nie należy się kierować pojedynczymi cytatami wyjetymi z kontekstu.. tak często na frondzie pouczają. Znalazłbym tuzin w Starym Testamencie podobnych. Nie obnażajcie się więc może z własną hipokryzją .
Iga2019.07.13 10:43
UWAGA. Znane cyborgi pod nową nazwą. Plujki i bluzgacze włączone na full.Wprowadzają im masowo cytaty z biblii, wyrwane z kontekstu. Przywrócili poliamorystę, pojawił się lucyfer to spoko gość. Tylko się nie dajcie nabrać, to stare graty, reanimowane i łatane, póki nie trafią na śmietnik historii.
J.P2019.07.13 11:19
Przecież fronda robi to samo. Nie daj się nabrać.
Marian2019.04.29 7:40
Przedstawcie cytaty z Talmudu.Tez sa bardzo smakowite
Waarnemer2019.04.29 11:14
Talmud nie ma nic wspólnego z Chrześcijaństwem, no, może ma tyle wspólnego, że powstał jako reakcja z nienawiści na postać Jezusa. Pamiętajmy także, że Talmud całkowicie wypaczył wcześniejszy Judaizm.
stahu2019.07.13 12:00
Jedzenie szabasowej kolacji z gojem - jest jak jedzenie z psem!
anty2019.04.28 21:51
I to ma sie nazywac RELIGIA ??? Czysta kpina - to dotkryna wojenna. Do zwalczania jak kazda inna, a nie chronienie jej zwolennikow w ramach politycznej poprawnosci.
WWW2019.07.13 23:38
Kto powiedzial ze to religia ??? To jest ekonomiczno-kulturalno-spoleczny sysytem ktory elementy religi wykorzystuje do utrzymania wladzy i dzieki narzuconej strategi dazy do zdobycia calej ziemi.
Bart2019.04.28 19:47
Roznica miedzy Koranem a Biblia jest taka, ze cytaty emanujace jakakolwiek przemoca w Biblii sa cytatami kogos nie Jezusa bo Jezus nigdy nie nakazal nikogo zabijac a Mahomet kazal i to wielokrotnie sa dwa okresy w Koranie Mekkijski i Medynijski mniejwiecej 2/3 Sur czyli slow Mahometa z niego pochodzacych to z czasow gdy chcial nasladowac Jezusa o ktorym slyszal od mlodego mnicha...wtedy nauczal pokoju potem sie zradykalizowal jego psychozy do zabijania sie nasilily i juz byl brutalny msciwy itp Sury nie sa jednak posegregowane od najstarszej ale od najdluzszej wiec brutalna Sura 9ksiega 5miecza jest na poczatku dlatego z Koranem trzeba czytak ksiegi Bukhari...ktore tlumacza jak rozumiec Koran....dlatego tez zawsze sobie wyciagaja te Sury ktore im pauja zeby oglupiac ale w Koranie jest tak ze im Sura powstala pozniej tym jest wazniejsza...czyli te brutalne gdzie Mahomet mowi o mordowaniu wrogow sa wazniejsze od tych pokojowych...a taka ciekawostka 2 najwiekza religia swiata *choc wg mnie to doktryna polityczno wojenna nie religia...wiecie jak umarl Mahomet?....wiekszosc nie wie...zostal otruty przez swoja ukochana Aishe krora przy pomocy Zydowskiej sluzacej zatruly mieso baranka...szkoda ze tym razem nie mial objawienia od baranka zeby nie jesc :) ..pozdrawiam
Waarnemer2019.04.29 11:16
Czy został otruty przez tę Aishę, którą wziął za żonę jako 6-latkę a współżył z nią jak miała 9 lat?
Gamberro2019.04.28 15:38
lewactwo , sodomici, i inne robale myślą, że jak będą wspierać muslimów pozbędą się kościoła katolickiego. naiwni, ich też muslimy szybko wystrzelą w kosmos, he he.
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.28 16:40
Ta wasza typowa prawacka zagrywka straszeniem dżumą celem ratowania swojej cholery (kato) jest już nudna do porzygania. Wciaż prawactwo nie zrozumiało, że nie ma czegoś takiego jak muslimy zamiast kato. Jest świecka demokracja mądrze pojmowana i pilnowana w prawie oraz społeczeństwie zamiast religijne kocopoły obojętnie której sekty.
asia2019.04.28 19:22
A wy czym jesteście , jak nie sektą ? Właśnie katole obroniły przed islamem, mówi ci coś Sobieski pod Wiedniem ? Mdło się robi od twoich bzdur , straszenie !!, Przytocz mi ta mądrą demokrację !
A2019.04.28 21:02
Sam się wystrzel
Gnostyk 2019.04.28 15:28
Kilka informacji dla uporządkowania chaosu: 1.Stary testament powstał z inspiracji złego demiurga(jahwe). Zawiera wiele jego złych koncepcji oraz opisuje jego czyny. Dlatego jest w nim tyle rzeczy nie do przyjęcia. 2. Z nowym testamentem jest już trochę lepiej, bo był tworzony również pod wpływem proroka Jezusa. Dlatego znajdują się tam i rzeczy cenne, których kościół i/lub demiurg nie zdołałali wypaczyć. 3. Koran jest kolejną księgą inspirowaną demiurgiem, który poczuł, że byłoby lepiej gdyby stworzył jeszcze inną religię by skuteczniej łowić hylików.
vanitas vanitatum et omnia vanitas !2019.04.28 21:22
sam no wymysliles czy jakis duch cie natchnal? Powyzej jest tez przytoczony cytat z NT: Jezus o starym testamencie: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim." Mt 5, 17-19
Waarnemer2019.04.29 11:12
Chodzi o wypełnianie Prawa, czyli dziesięciu przykazań :) Jezus mówi w tym fragmencie, że nie zmienia Dekalogu i że Jego życie wypełnia proroctwa Starego Testamentu dotyczące przyjścia Mesjasza. Już prościej się nie da tego wytłumaczyć...
vanitas vanitatum et omnia vanitas !2019.04.29 19:57
ah, tylko te prawo, sam to znalazles? Bo nawet Ksiega Powtorzonego PRawa to juz nie prawo?
Wojtek2019.04.29 20:35
a dlaczego tak ten nowy testament jest taki ociosany ,niepełny ,brak w nim wielu waów ,które wczesnemu kościołowi przeszkadzało i poodcinali !!
Mateusz2019.04.28 15:16
Skoro obnażyliście islam po raz enty, to może czas na obnażenie sekty katolickiej?, to temat na co najmniej 5-10 artykułów.
JR2019.04.28 17:44
Braki w inteligencji. Islam to religia, a katolicyzm to sekta?
Mateusz2019.04.28 19:44
Każda ''religia'' to sekta, tylko nazwy się różnią.
Iga2019.07.13 10:47
Wyłącz ten wadliwy program. Szukaj odpowiedniego przycisku. Próbuj do skutku, może się uda.
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.28 15:16
Biblia i Koran to w gruncie rzeczy to samo. Jedno dżuma drugie cholera. Biblia obnażona: Bicie niewolników Księga Wyjścia 21:20-21 Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością. Prawo co do gwałtów Księga Powtórzonego Prawa 22:28-29 Jeśli mężczyzna znajdzie młodą kobietę - dziewicę niezaślubioną - pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety pięćdziesiąt syklów srebra i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie. Zabij synów grzeszników Księga Izajasza 14:21 Przygotujcie rzeź dla jego synów z powodu niegodziwości ich ojca. Niech nie powstaną i nie wezmą świata w dziedzictwo, niech nie napełnią miastami powierzchni ziemi!
JR2019.04.28 17:41
Czy w ewangeliach to pisze? Przytaczasz fragmenty z ksiąg.
zmiecz2019.04.29 0:40
A czy na mszach nie sa przytaczane fragmenty z ksiag? Sa, ale tylko te latwiejsze przez wiernych do strawienia, te mamiace umysl.
asia2019.04.28 19:06
Zapewne jakby doszło do przyjęcia narzuconych muzułmanów do naszego kraju , mielibyście możliwość w praktyce zobaczyć dialog i tolerancję , ale może to jeszcze nic straconego bowiem jak PO przejęło by rządy to mamy zapewniony ich napływ
stahu2019.07.13 14:53
Obrzydliwością jesteś w oczach Boga ! Biblia koran Czy to to samo? - To tak jak picie w Szczawnicy ~ do szczania w piwnicy
Glaudiusman2019.04.28 15:09
To żadna księga mądrości.
Lucyfer to spoko gosc2019.04.28 15:00
"Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz." Mt 10, 34 "«Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu!»" Ez 9, 5-6 "Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam ani też przewodzić nad mężem lecz [chcę, by] trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy ukształtowany, potem - Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci" 1 Tm 2, 11-15 Jezus o starym testamencie: "Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim." Mt 5, 17-19
Mejer2019.07.13 11:15
Jeśli podajesz cytaty - to podawaj też konteks. 1) - "pokój" - rozłam miedzy tych którzy uwierzą a nie uwierzą 2) - to jest cytat ze ST ... czym jest on w porównaniu ze spaleniem Sodomy i Gomory z powodu zboczenia ich mieszkańców ? i groźby że ci co nie uwierzą w Jezusa bedą mieli gorzej niż ci z Sodomy i Gomory? Złota zasada: "jesli nie przelej sie krew Jezusa(za twoje grzech) to przeleje sie twoja" 3)Wtedy uczono w synagogach - czyli mowa o kapłanach. Dlatego zabrania sie kobietom stanu kapłańskiego. 4)Izrael powstał aby stać sie swoistą "kolebką" dla Jezusa - na Niego czekali jako Emmanuela, ale wielu z nich go odrzuciło, z tych którzy Go przyjeli powstało chrzescijaństwo. Jego osoba wypełnia wszystko co zapowiadane było w ST przez proroków o mesjaszu - a wszystkie przykazania ST spowadzaja sie do jednego o miłowaniu co udowodnił Jezus przelewajac swoja krew za wielu(za tych którzy zechcą z tej krwi skorzystać) a ci co nie, beda przelewać swoja.
Ewa2019.07.13 17:09
Św. Paweł napisał: litera zabija, duch zaś ożywia. Rozumienie Pisma Świętego przychodzi po latach codziennego czytania, przebywania w czystości duchowej (jazda z pokrytymi błotem szybami musi doprowadzić do katastrofy). Pismo Święte to Słowo Boga pełne Jego uniwersalnych tajemnic. Opisy wypraw, namawianie do zabijania, przywłaszczanie następnych krain, to opis walki duchowej o następne obszary własnej duszy, nie wszystko można przyjąć czy zniewolić, niektóre nasze cechy - wady, trzeba zabić. Czytajcie, pozwólcie Bogu przetrzeć sobie oczy, pojmiecie.
Lucyfer to spoko gosc2019.04.28 14:59
Ja mam kolejne cytaty: Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości." Pwt 7, 1 "I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. Rzekł do nich: «Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? (...) Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu." Lb 31, 15-18 i wiele wiele innych. A to z bibli.
A2019.04.28 21:01
No i co cebulaki, zatkało? Własnych bajek nie czytacie?
Waarnemer2019.04.29 11:21
To jest zapis rzeczywistości bardzo brutalnych czasów. Czasów walk o ziemię i przetrwanie narodu. Nie są to nakazy moralne dla ogólnie pojętej ludzkości. Mojżesz, to nie Bóg.
vanitas vanitatum et omnia vanitas !2019.05.1 15:07
Mozna taka sama argumentacje prowadzic na temat Koranu
stahu2019.07.13 11:25
Zakłamujesz kłamco - gdyż NAPISANE JEST (i to wiesz!) dlaczego karze bezwzględnie wytępić te ludy .... Za zwyrodnienie - w tym praktyki seksualne we wszelkich możliwych kombinacjach kazirodztwo ,sakrakralną prostytucje męską , zoofilie , pedalstwo itp , skłdanie ofiar z dzieci -palenie żywcem ... Unikacie jak ognia tej biblijnej argumentacji bo sami jesteście jej częścią.
Mirek2019.04.28 14:49
My Polacy mamy wielkie szczęście że rządzi PiS bo gdyby rządziło dalej PO - PSL to mielibyśmy już w kraju ze 100 albo i 200 tysięcy muzułmanów . Dlatego zawsze będę głosował na PiS !! . Żadnych Tusków , żadnych Schetynów .
anonim2019.04.28 14:55
no to śpiesz się bo jak kaczor dołączy do brata to cały PiS pójdzie w PiSdu na śmietnik historii!
JR2019.04.28 17:38
Czy ty idioto zmądrzejesz kiedyś, czy masz już mózg tak z.....y fekaliami, że zawsze będziesz pisał takie bzdury.
Wojtek2019.04.29 20:32
mirek czemu jesteś durny ?? umiesz pisać i vczytac to czytaj trochę więcej i się ucz ,bo jak na razie ,masz dwóję ze wszystkiego , a tak normalnie - zapłać najpierw mamie za mleko a potem pisz tylko z rozwagą !
JR2019.07.13 15:27
Uczył Marcin Marcina, a sam głupi jak świnia. A ty mądralo wiesz, że zdanie zaczyna się wielką literą? Po znaku zapytania też pisze się wielką literą, przed słowem czytać wstawione "v". No co głąbie na to? Ot mieć takiego "nauczyciela" to "skarb".
Cipak2019.04.28 14:31
"Ale tych nieprzyjaciół moich, którzy nie chcieli, abym ja nad nimi królował, przyprowadźcie tutaj i zabijcie ich na moich oczach" - to nie koran - to biblia - ewangelia Łukasz 19 : 27.
vanitas vanitatum, et omnia vanitas !2019.04.28 21:18
zastanawiam sie, co znacza kciuki w dol pod tym komentarzem... nie podoba sie ich autorom przytoczona prawda? a moze sama Bibila sie nie podoba?
:)2019.04.29 5:58
To sa slowa przypowiesci, ktora Jezus opowiada swoim uczniom.
Waarnemer2019.04.29 11:09
Dokładnie, nie nakazy dla wiernych, tylko słowa przypowieści :) Widzę, że ze zrozumieniem tekstu cienko wśród lewactwa...
Antysemita z AK2019.07.13 10:26
"Nie pozwolisz żyć czarownicy" to też "słowa przypowieści" ?
Moni2019.04.28 14:24
Gdyby - nie daj Boże - islam opanował niektóre terytoria Europy, to tęczowi natychmiast znajdą się na drodze do krainy "wiecznej szczęśliwości".
anonim2019.04.28 14:22
Bzdety takie same jak w starym testamencie!
asia2019.04.28 18:48
A może byście tak weszli w polemikę z muzułmanami, przekonali ich do swoich przekonań , swojego języka jakiego używacie względem katoli. Ciekawa jestem waszej odwagi i determinacji
andrzejhahn32019.07.13 20:05
do ciebie ciemna zacofana katoliczko...................czy owi muzulmanie placa podatki tak jak w Polsce ludzie placa podatki na zbrodniczy kosciol katolicki
andrzejhahn32019.07.13 20:06
typowa katolicka sekciara
Mejer2019.07.13 10:52
może jakieś cytaty z ST na to żę - "wiersz miecza" anuluje pokojowe wiersze ST? - albo że pokój tylko wtedy gdy jesteś słaby w pozostałych wypadkach nakaz walki -albo ... mógłbym tak w nieskończoność Jesteś mega kretynem skoro porównujesz koran do ST ... zapewne nawet nigdy nie czytałeś ST o koranie nie wspomne hehehe