26.01.21, 13:45Fot. Cezary Piwowarski via Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Islam obnażony. Cytaty z Koranu, które mówią wszystko

Arabskie słowo dżihad znaczy „oddawać swe siły dla Allaha”. Rozumie się przez to całkowite zaangażowanie słowem i czynem, mobilizację swoich sił, swojego czasu, swojego mienia i stanowczo również broni. Dżihad jest też tłumaczony jako „święta wojna” ponieważ to Allah dał rozkaz do tej „misja miecza”, on jej towarzyszy i prowadzi do zwycięstwa. W islamskim prawie pojęcie to dotyczy walki przeciw niewiernym, nie-muzułmanom.

Koran zna wiele różnych pojęć na określenie walki i wojny. 33 razy mówi on o „qui tal” czyli „walce z bronią”. „Qui tal ma na celu rozprzestrzenianie przemocą islamu na cały świat. 95 wersów Koranu tworzy fundament islamskiego prawa wojennego:

„Ci, którzy wierzą (w Allaha), walczą (qui tal- z bronią) na drodze Allaha, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta. Walczcie więc z poplecznikami Szatana.”(Koran 4,76)

„Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra.” (Koran 2,216)

„I bądźcie gorliwi w walce za sprawę Allaha gorliwością, na jaką On zasługuje! On was wybrał.” (Koran 22,78)

Dwanaście razy Koran przytacza stanowczy nakaz Allaha krwawej walki.

Wojna jest obowiązkiem każdego zdrowego muzułmanina i każdy muzułmanin musi ją wspierać. Kto się nie udziela, nie wspiera wojny przynajmniej finansowo, ściąga na siebie gniew Allaha i będzie ukarany torturami i mękami w wieczności. Ponad 320 razy grozi się wygodnym muzułmanom ciężkimi karami, aby uczynić ich uległymi, posłusznymi. Muzułmanina, który nie walczy, ani nie zbroi wojowników, tego Allah dotknie nieszczęściem w Dniu Ostatecznym. (Hadis według Ibn Madża).

Sam Allah prowadzi walkę z przeciwnikami islamu: „To nie wy ich zabijaliście, lecz Allah ich zabijał. To nie ty rzuciłeś, kiedy rzucałeś, lecz to Allah rzucił.” (Koran 8,17).

Allah pomaga swoim wojownikom: „Oto mówiłeś do wiernych: ‘Czyż wam to nie wystarczy, że pomaga wam Pan wasz trzema tysiącami zesłanych aniołów?’ Tak! Jeśli będziecie cierpliwi i bogobojni i jeśli oni zaatakują was niespodziewanie, to dopomoże wam Pan wasz pięcioma tysiącami aniołów, wyróżnionymi.”(Koran 3, 124-125)

Pięć razy nakazuje Allah w Koranie zabijać wszystkich nie-muzułmanów (dwa razy w 2,191; w 4,89; 4,91; 4,95). Ci muzułmanie, którzy poddają się woli Allaha i prowadzą nakazaną przez niego krwawą wojnę są prawdziwymi muzułmanami. Błędnym jest nazywanie ich islamistami, fundamentalistami lub ekstremistami.

Święta wojna przynosi muzułmanom wielką nagrodę.„Niechże walczą na drodze Allaha ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Allaha i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną.”(Koran 4,74).

Dziewięć wersów Koranu dotyczy prawa łupu a trzydzieści wersów dotyczy zdobytych niewolników.Allah pozwala brać zakładników i wymuszać okup: „Allah obiecał wam liczne łupy, które weźmiecie.”(Koran 48,20).

Mahomet w imieniu Allaha wysyłał drużyny śmierci, aby zabijały jego przeciwników i podpalały kraj wroga. (biografia wg Ibn Hischama).

To, że islam jest religią przemocy, widać nawet w nazwach poszczególnych sur Koranu:„Łupy” (8);„Zwycięstwo” (48);„Szeregi” (bojowe inaczej ordynki) (61).

Każdy muzułmanin, który zostaje zabity w świętej wojnie, jest uznawany za męczennika i otrzymuje w nagrodę raju wraz ze wszystkimi zmysłowymi rozkoszami (3,157; 3,169 i inne). Wiara w raj jest silną motywacją zamachowców samobójców:„Allah daruje mu jego grzechy przy pierwszej kropli jego krwi; jego mieszkanie w raju widać już z pola bitwy; będzie uwolniony od mąk grobowych i ochroniony przed wielkim strachem w Dniu Ostatecznym; będzie odziany w szaty wiary, poślubi rajskie dziewice i będzie mógł wstawiać się za siedemdziesięcioma osobami ze swojej rodziny” (Hadis wg Ibn Madża).

W rozdziale 22 Koranu, wers 78 widać, że wszystkie pokojowe wersy pochodzą z wczesnego okresu islamu: W Mekce Allah objawił ze względu na jeszcze małą i słabą społeczność:„Powstrzymajcie wasze ręce przed walką, módlcie się i płaćcie podatki religijne. Gdy im jednak (w Medynie) nakazano krwawą walkę, niektórzy obawiali się ludzi bardziej niż Allaha… Mówili; `Panie nasz! Czemu nakazałeś nam walkę z bronią`?”

Ponad 200 razy potępia Koran niewiernych (kafir), którzy nie chcą się poddać Allahowi jako „wrogów Allaha”:„Zaprawdę, niewierni są dla was wrogiem jawnym!”(Koran 4,101).„I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Allaha” (Koran 2,193).„Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Allaha i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi będzie tylko to, iż będą zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym.”(Koran 5,33).

Muzułmanom nakazane jest mścić się:„Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!” (Koran 2,191)

”Jeśli karzecie, to karzcie tak, jakbyście sami byli karani” (Koran16,126)

Według biografów Mahometa „Prorok Islamu” wszczął 66 wojen, z czego w 29 był przywódcą. Do dziś „Misja miecza” przyniosła śmierć milionom nie-muzułmanów. Podstawowe znaczenie dla „Misji miecza” ma tzw. „wers miecza” (Koran 9,5): „A kiedy mina święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę.”

Według islamskiej wykładni „wers miecza” anuluje wszystkie pokojowe wersy Allaha: „Wszystkie wersy Koranu, które nawołują do wybaczania niewiernym, zawierania z nimi przyjaźni, albo powstrzymywania się od szkodzenia im, są zniesione przez wers miecza.”(Djalaladdin as Suynti, al-Itqan fihlum al.-Qur`an, I-Il, Kairo o.J.).

Według islamskiej nauki świat podzielony jest na dwa „domy”: W„domu pokoju”panuje islam. Do czasu, aż ten pokój Allaha będzie osiągnięty, muszą być wszystkie narody zwalczane w„domu wojny”. Pokój będzie dopiero wtedy osiągnięty, gdy królestwo islamu obejmie granice Ziemi. Tylko w takim sensie islam jest „religią pokoju”. Kto przesyła islamskie pozdrowienie : „al.-Salal alaikum” wyznaje islam jako „religię pokoju” w „domu wojny”.

Dziś próbują muzułmanie bezkrwawo zdobyć kraje zachodnie dużą ilością dzieci, poprzez wprowadzanie lekcji Koranu do państwowych szkół, przez budowę meczetów jako bazy „na drodze do Allaha”, infiltrację partii politycznych, zakładanie własnych partii, przez przedsięwzięcia dialogowe, święta ekumeniczne i zdobywanie wpływowych pozycji gospodarczych i społecznych. Są w tym wspierani przez „odrealnionych” (osoby nie zdające sobie sprawy z realiów) z kręgu Kościoła i polityki.

Obserwowani przez niemieckie służby bezpieczeństwa gotowi do przemocy muzułmanie mogą być zaktywizowani przez agitatorów w każdej chwili.

Na podstawie: „Islam von A bis Z – Ein Kurzlexikon” autor: Adelgunde Mertensacker, Wyd.: Christliche Mitte.

Komentarze

arch2021.01.27 6:16
Islam jest okropny: "Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach". A nie, sorki, to jednak biblia (ŁK 19,27)
Ashtar072021.01.27 6:43
A może byś tak przytoczył cała przypowieść o ,talentach , a nie wyrywał tylko ostatnie zdanie - którego znaczenie brzmi inaczej niż jak go wyrwiesz z kontekstu
arch2021.01.27 6:47
wyrywanie z kontekstu to dokładnie to co robicie od wieków
arch2021.01.27 6:49
to przypowieść o minach, nie o talentach
Ashtar072021.01.27 9:10
Wszystko zależy z jakiego języka był przekład robiony - Jak był z greki to są miny - jak z łaciny to talenty - jedno i drugie dotyczy tego samego - gwoli ścisłości
edi2021.02.18 22:40
spróbój kolego wjechać do arabi saudyjskiej z widocznym tatuażem , policja religijna -mutawa juz przy odprawie celnej ci nie pozwoli wjechać,nie wolno miec krzyżyka na szyi bo to podlega karze śmierci , równierz nie wolno wwozić Bibli. nie wolno również rozmawić z saudyjczykiem o religi chrześcijańskiej bo to jest zabronione,nie stosującym się do tych nakazów lubi mutawa ścinać publicznie głowy na stadionach - takie mają swoje islamskie prawa, żaden znak krzyża nie ma prawa być widoczny , i dlatego flagi w ambasadach takich państw jak szwecja szwajcaria finlandia czy dania nie mogą być powieszone bo to byłoby obraza islamu, co do wjazdu kobiet -otrzymują one przy odprawie celnej abaję to taki wór czarny długi do ziemi z wycietym prostokątem na oczy,Mają tak chdzić ubrane i tylko w obecności męża lub męskiego członka rodziny. ciekawe maja te przepisy -prawda...porównaj je z naszymi
Aaron2021.01.26 22:10
Dlatego należy ostatecznie rozwiązać kwestią Muzułmanów w Polsce. Póki się jeszcze nie namnożyli jak w Europie. I bronić się przed ich napływem z Niemiec, ponieważ to oni będą szli na pierwszej linii w kolejnej wojnie z faszystowskimi Niemcami.
arch2021.01.27 6:48
ludobójstwo się marzy katolikowi?
Swaróg2021.01.27 8:54
Po co ludobójstwo od razu? Wystarczy nie wpuszczać bisurmańskich imigrantów tak jak robi to PiSs, a wykopać tych których Ci szkodnicy już nawpuszczali.
ceramik2021.01.26 19:15
''„misja miecza”, prowadzi do zwycięstwa.'' No i prowadzi, bo Chrystusa, zgodnie z planami żydów odrzucają, a w pustkę wskakuje islam. Niestety.
islam to zło2021.01.26 17:07
Przeczytajmy też życiorys Mahometa a przekonamy się kim on naprawdę był !!
on2021.01.26 15:42
Katolikom polecam też cytaty z Pisma Świętego bo z tego co widzę większość nie czytała.
wiara w pedalstwo2021.01.26 19:11
a co widzisz ?
Ziomal2021.01.26 20:49
Że w Starym Testamencie jest mnóstwo podobnych cytatów i katoli i w oczy to nie kłuje. Zaiste mechnizm wyparcia nanajwyższym poziomie.
Waarnemer2021.01.26 21:01
Ale ST do raczej dla wyznawców judaizmu. Dla katolików poproszę o cytaty z Ewangelii. Na pewno się nie obrażę i nie będę niczego wypierać.
arch2021.01.27 6:18
"Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach" - Jezusek (ŁK 19,27)
Waarnemer2021.01.27 10:44
Ok, tak jak powiedziałem - nie obrażam się, tylko boleję nad Pana niezrozumieniem tekstu pisanego. Podane przez Pana słowa są wyrwane z kontekstu i są wypowiedzią króla - bohatera przypowieści opowiadanej przez Jezusa. Absolutnie nie jest to nakaz skierowany do uczniów (w przeciwieństwie do Mahometa, który nakazał wprost ścinanie głów niewiernym). Tak jak słowa, że Jezus przyszedł na świat aby przynieść miecz, nie są wezwaniem do wojny, tylko stwierdzeniem, że ludzie będą walczyć z religią lub w jej obronie (co oczywiście właśnie robimy nawet podczas tej dyskusji). Polecam mniej zacietrzewienia a więcej logicznego zrozumienia tekstu.
DWIE WOLNE wole.2021.01.26 14:46
Jedna to system w którym młoda dziewczyna ma wybór pomiędzy Saloonem a Kościołem, Drugi To system w którym ma wybór pomiędzy byciem własnością męża a śmiercią. W obu przypadkach będzie traktowana przedmiotowo.
Anonim2021.01.26 14:43
A czy ten artykuł nie obrażą uczuć religijnych? Należy zgłosić ten fakt prokuraturze, aby ścigała autora i portal.
JAHIRAMAĆ2021.01.26 15:54
to zgłoś , albo wracaj pod kamień robaku.
Waarnemer2021.01.26 19:14
Nie, ten artykuł podaje cytaty z Koranu. Chyba cytowanie Koranu nie obraża uczuć religijnych muzułmanów i innych zwiedzionych?
Anonim2021.01.26 14:15
A ciekawe skąd jest ten "Kto by pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością."
Anonim2021.01.26 14:09
Katolstwo z Księgą Miłości na sztandarach wyrżnęło miliony - muslimy są przynajmniej szczere.
opty2021.01.26 14:47
POdaj dane liczbowe i źródła tych danych.....
Krystian2021.01.26 15:10
Nie ssij Anonimku wiadomości ze swojego palca, bo ci jeszcze kręgosłup pęknie
Hanys2021.01.26 15:55
A któż to te katolstwo ? Odpowiedz synu kozy i wielbłąda.
Dam2021.01.26 14:03
Tak samo można wyciągać cytaty z Koranu, jak i z Tory albo Starego i Nowego Testamentu. Może pora przestać szukać współczesnej moralności w księgach napisanych dla ludzi żyjących w innym miejscu, innych czasach i innych społecznościach?
jahiramać2021.01.26 15:56
A ty amebo znalazłeś w czym w manifeście Marksa czy w prawie do lenistwa ?
Dam2021.01.27 7:47
Akurat z manifestu komunistycznego to nauki wyciągają w większości frondokatolicy, cały czas mówiąc o "złych prywaciarzach". A moralność i etyka to rzeczy znacznie bardziej skomplikowane, niż "nie zabijaj" w jednym miejscu księgi oraz "nie pozwolisz żyć xyz" w kilkudziesięciu innych.
Po 11...2021.01.26 13:55
Anonim tu jeszcze nie pjerdoli? Może myśli jak talmudycznie odwrócić kota ogonem, że jednak Koran jest cacy, że to manipulacja Rydzyka, ze phedophilia księży... Oj głupku, głupku...