18.07.20, 11:05

Jan Bodakowski: W 1920 roku Żydzi kolaborowali z bolszewikami

W rocznicowych dyskusjach o wojnie 1920 roku zazwyczaj pomijany jest stosunek Żydów do agresji sowieckiej na Polskę. Fakty o powszechnej kolaboracji Żydów z bolszewikami są ukrywane, pomimo tego, że w II RP powszechnie o nich dyskutowano.

Wspomnienia Wincentego Witosa są doskonałą relacją świadka kolaboracji Żydów z Sowietami w 1919 i 1920 roku. Przywódca PSL Piast opisywał jak w Siedlcach wszyscy Żydzi zaangażowali się w tworzenie sowieckiej administracji, wsparli zbrojnie działania Armii Czerwonej, manifestowali nienawiść do Polaków. Zdaniem Witosa w całej Polsce Żydzi uchylali się od wstępowania w szeregi Wojska Polskiego, nie chcieli bronić Polski przed sowiecką agresją. Zarabiali kosztem polskich chłopów na dostawach do wojska.

W trakcie wojny z Sowietami w lipcu 1920 roku powstał Rząd Obrony Narodowej. Na jego czele stanął Wincenty Witos. Sowiecką agresję na Polskę poparła prawie cała społeczność żydowska, od marksistowskiego, ale niezależnego od sowietów Bundu po syjonistyczny Poalej Syjon. Świadectwa kolaboracji Żydów z sowietami były zbierane przez władze. Wojsko Polskie, wiedząc o prosowieckiej postawie Żydów, było zmuszone poborowych Żydów wycofać z frontu, by nie przechodzili na stronę wroga. Żydowskich poborowych internowano w obozie w Jabłonnie. Kolaboracje Żydów z sowietami opisywali reporterzy związanej z ludowcami „Gazety Grudziądzkiej”, stwierdzając, że podczas walk „Żydzi zawsze łączyli się z nieprzyjacielem”, „na froncie dopuszczali się jawnej zdrady”.

Postawa Żydów nie dziwiła. Od samego początku Żydzi wspierali rewolucję bolszewicką. Jerzy Robert Nowak w swoich książkach przypominał, że Żydzi zaangażowali się w 1917 w rewolucję bolszewicką i ponoszą za nią odpowiedzialność, jak i za jej owoce, takie jak głód, terror i eksport rewolucji do innych krajów.

Wśród przywódców bolszewików Żydami byli: Trocki- Lejb Bronsztejn twórca Armii Czerwonej, Grigorij Zinowiew- Radomyslski, Jakow Swierdłow- Salomon, Lew Kamieniew- Rosenfeld, Karol Radek- Sobelsohn, Adolf Joffe, M. Litwinow- Mojsiejewicz Waliach, Łazar Kaganowicz, Włodzimierz Lenin syn Żydówki z domu Blanc.

Żydzi w ZSRR wzajemnie się wspierali (umożliwiało to kariery Żydów z różnych przedrewolucyjnych partii lewicowych). Żydzi zdominowali pierwsze leninowskie Biuro Polityczne KC WKPb. W 1919 ma 380 czołowych komisarzy bolszewickich 300 (78%) było Żydami, w 1921 na 55 czołowych komisarzy 447 było Żydami (80%). Żydzi w latach 1921-1922 stanowili większość w biurze politycznym KC WKPb.

Bolszewicką bezpiekę Czeka zdominowali Żydzi, władze w sowieckiej bezpiece dzierżyli Żydzi tacy jak Żyd z ziem polskich Jagoda (1934-1936 ludowy komisarz spraw wewnętrznych, inicjator i nadzorca masowych represji, w wyniku których do łagrów trafiło 27.000.000 ludzi) i twórca gułagów Żyd z Turcji Naftali Aranowicz Frankel. Jedenastoma na 12 kompleksów gułagów kierowali Żydzi. W 1934 roku w kierownictwie NKWD było 39% Żydów, 36% Rosjan i Ukraińców, 14% Łotyszy i Niemców.

Szefem kampanii niszczenia religii w ZSRR był Żyd Jarosławski- Gubelman stojący na czele związku bezbożników. Żyd Bel Kuhn zamordował w latach dwudziestych 70.000 Rosjan i Tatarów na Krymie.

O wpływach Żydów w ZSRR świadczy to, że Żydzi wśród absolwentów fizyki w ZSRR stanowili w 1938 roku 46%, w 1941 roku 74%, w 1942 roku 98%. Dominacja Żydów w ZSRR powodowała niechęć do Żydów w II RP (co dostrzegali publicyści prasy żydowskiej w II RP).

Inny polski historyk doktor Andrzej Leszek Szcześniaka opisując komunistyczne elity ZSRR w „Judeopoloni II” przytoczył wyniki badań A.A. Chromowa zawarte w książce „Biography of Dzerzynski” (Progres Moskwa 1985), zgodnie z którymi rodowe nazwisko Feliksa Dzierżyńskiego brzmiało Rufin. Dzierżyński pochodził z żydowskiej kupieckiej rodziny, która przejęła majątek Dzierżyńskich po ich zesłaniu na Sybir przez carat.

Szcześniak przypomniał, że bolszewickim komisarzem do spraw prasy, propagandy i agitacji, redaktorem „Czerwonej Gwiazdy” by Mojżesz Włodarski (Goldstein). Mojżesz Uricki był komisarzem spraw zagranicznych i szefem Czeka w Petersburgu. ZSRR władali też Lejba Bronstein (Bronstajn) znany jako Lew Trocki i Karol Sobelson znany jako Karol Radek. Żydem był też Lenin, czyli Włodzimierz Ulianow syn żydówki Marii Aleksandrowny Blank i Tatara Ulianowa.

Trocki i Lenin finansowani byli międzynarodowy kapitał żydowski. W 1917 (rząd ZSRR) Rada Komisarzy Ludowych licząca 22 komisarzy składała się z 18 żydów [82%], 2 Rosjan [9%], 1 Niemca [4,5%] i jednego Ormianina [4,5%]. W (ministerstwie) Komisariacie Wojny wśród 43 pracowników było 34 żydów [80%], 8 Łotyszy [17%], 1 Niemiec [3%] i ani jednego Rosjanina. Komisariat Spraw Wewnętrznych składał się z 61 pracowników, 43 żydów [70,5%], 10 Łotyszy [16,4%], 3 Ormian [4.9%], 1 Polaka [1.6%], 2 Niemców [3,3%] i 2 Rosjan [3.3%]. Podobnie żydzi dominowali w całej sowieckiej administracji. „The Times” z 1917 podawał, że 556 najwyższych przywódców ZSRR 447 było Żydami [80,4%].

Jan Bodakowski

Komentarze

opty2020.08.18 10:01
Aj waj, prawda w oczy KOle!!!!!
GS2020.07.21 19:21
Panie Bodakowski. Nie wiem czy Pan jesteś prowokator, który oskarżając wszystkich o Żydostwo chce ośmieszyć te teorie, czy zwyczajny nawiedzony. Większość podekscytowanych nie zweryfikuje Pana "rewelacji", ale z tym Dzierżyńskim jako synu Żyda, toś Pan już pojechał za grubo. Dzierżyński był polskim szlachcicem do końca życia utrzymującym stosunki ze swoją siostrą Aldoną w Polsce. (miał nawet słabość do Polaków, których nadzwyczaj często ocalał, w przeciwieństwie do innych zabijanych nacji). Pan Bodakowski przypomina mi typ antysemity (jak np G. Braun pierniczący w kółko to samo o Zydach by mogli go cytować za granicą), który sam jest Żydem. (zreszta takich "antysemitów" nie linczują na świecie, bo swoich nie krytykują wszak). Podobnie było z szefem Jobiku na Węgrzech. Z szefem antysemickiej partii w Wielkiej Brytanii. Zawsze to byli szefowie tych ugrupowań, zawsze bardzo antysemiccy i Żydzi jednocześnie. Kto myśli, niech sobie odpowie czy to nie prowokacja i ośmieszanie tych co by mogli przeszkodzić robić różne prawdziwe geszefty diasporze.
GS2020.07.21 19:28
Dzięki temu, że był kuzynem Dzierżyńskiego (dwaj rodzeni bracia Dzierżyńskiego ożenili się z dwiema siostrami ojca Władysława Siły-Nowickiego) śmierci uniknął wielki polski patriota Władysław Siła-Nowicki. (Bierut się przestraszył, że przesadzi mordując go). Panie Bodakowski...czy wedle Pana siostry Dzierżyńskiego (i brat a AK) też zostały podmienione przez Żydów? ;o)
GS2020.07.21 19:32
I jeszcze Pan nie napisał, że Żydzi bali się w 1920 roku Polski, której nie mieli szans poznać od 1918. Nie wiedzieli czy nowo powstałe państwo nie będzie ich prześladować. Natomiast o Rosji radzieckiej jeszcze też nie wiedzieli jakich okrucieństw się dopuszcza i dopuści. (bardziej brali ją za sprawiedliwą analogię dla Caratu, gdzie łatwiej się żyje wielu narodowościom w większej ich grupie na dużym obszarze.). I tak z automatu nie przechodzili na stronę "wroga".
Cool2020.08.18 7:41
Ale bredzisz człowieku!
ed2020.07.19 15:32
WE WRZEŚNIU 39 TEŻ WITALI KRASĄ ARMIĘ CZERWONYMI SZMATAMI
skarb2020.07.19 15:21
trzeba uświadamiaćPOLAKÓW bo nie wszyscy o tym wiedzą a głośno się o tym nie mówi
Maciej - Poznań2020.07.19 13:16
Towarzysz Stanisław M. był urzędnikiem. Towarzysz Stanisław M. skończył średnią szkołę !! Towarzysz Stanisław M. był SEKRETARZEM PODSTAWOWEJ ORGANIZACJI PARTYJNEJ - PZPR !!!!! Towarzysz Stanisław M. bierze emeryturze - CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH NETTO I ŚMIEJE SIĘ Z TEGO !!!! Kto jest BENEFICJENTEM ?????????
Jan Radziszewski2020.07.19 12:57
poniedziałek, 13 lipca 2020 13 VII 2020 Coronawirusa nie ma w Polsce od początku lipca. Nie chorują na niego Polacy// 3 lipca 00:17 Zapisz dziecko - Tak jak obiecałem przez Grzegorza z Leszna. Coronawirusa nie ma w Polsce od początku lipca. + Nie chorują na niego Polacy. + Chorują jednak już Ukraińcy i będą chorować i umierać. Jest oczywiste, że masoneria światowa, w tym i Polska jej podrzędna zrobi wszystko aby utrzymywać w Polsce stan pandemii, jak to nazwali. + Nie mogą sobie pozwolić na to aby mówić, że nie ma w Polsce żadnego przypadku coronawirusa wśród Polaków a są tylko teraz wśród Ukraińców.
Olo2020.07.19 8:43
Nie odpisujcie tej głupiej szmacie AAAtomek!!!
AAAtomek2020.07.19 10:05
Gdybym był kato- prawicowym ciulem, to bym napisał, że szmata to cię urodziła, ale tego nie napiszę.
aaaa2020.07.18 22:53
Pytanie - za co dostał wyrok 6.5 lat więzienia niejaki Ozjasz Szechter
ODNOŚNIE JEDWABNEGO!2020.07.18 22:18
SAMO MORERSTWO W JEDWABNEM WYKONANE BYŁO PERFEKCYJNIE...AKCJĄ KIEROWAŁ KOMISARZ KRYMINALNY HAUPSTURM-FUHRER: ..HERMAN SCHAPER...! Tak mogły działać wyspecjalizowane jednostki okupanta! Świadczy o tym również użycie TAM broni palnej. DOWODEM SĄ TAM ZNALEZIONE ŁUSKI DO NIEMIECKIEJ BRONI PALNEJ, Z DATĄ PRODUKCJI 1938 ROKU! ...TO WŁAŚNIE PO ODKRYCIU TYCH ŁUSEK WASZ RABIN ..SCHUDRICH..., WYSTĄPIŁ Z ZAKAZEM DALSZEJ EKSHUMACJI!...POWÓD BYŁ PROSTY!... PIENIĄDZE!.... NIEMCY JUŻ W LATACH 50-TYCH ZAPŁACILI WAM ŻYDOM CAŁE ODSZKODOWANIA WOJENNE! WSTRZYMUJĄC EKSHUMACJĘ, CHCECIE DRUGI RAZ ZA TO SAMO PIENIĄDZE! TYM RAZEM ...OD POLAKÓW...! MYŚLĘ, ŻE W TEJ KADENCJI DOJDZIE W KOŃCU DO WYJAŚNIENIA I NIE BEDZIE WAM MIŁO.
Do wszystkich "odmian Kellerów"itp.!2020.07.18 20:43
WIDAĆ, ŻE WAS PRAWDA BOLI I TO BARDZO! ...PRAWDA MUSI BOLEĆ! Podnieśliście agiwałt...! Przecież w tym artykule jest PRAWDA! Bodakowski tylko pozbierał do kupy fakty i napisał! NAPISZ CO NIE JEST PRAWDĄ??! TAM SĄ PODANE KONKRETNE FAKTY! WY TAK ROBICIE OD ZARANIA DZIEJÓW ! WY ZA STANOWISKO, CZY ZA KASĘ WSZYSTKICH ZDRADZICIE! A TY, LECHU, CO ROBIŁEŚ? TEŻ BYŁEŚ SB-kiem, DONOSIŁEŚ, TAK JAK WIELU Z WAS ZA KOMUNY! CHWALIŁĘŚ SIĘ TYM , TU WE WPISACH! SPRAWDZIŁAM W IPN-ie !TAK, TO PRAWDA, JESTEŚ TAM ZAREJESTROWANY, MASZ SWÓJ NR EWID. ! DUŻO ZŁYCH RZECZY MOŻNA O TOBIE TAM POCZYTAĆ! TAM SĄ STARE SBECKIE DOKUMENTY OPUBLIKOWANE! MAM ZAPISANY TEN NR, NIE WYPRZESZ SIĘ!
Jeremi2020.07.18 16:59
A w 2020 wielu Polaków kolaboruje w Watykańczykami. Jest jakaś znacząca różnica?
rebeliant2020.07.18 17:03
gdzie ta wata ?!
Olo2020.07.19 8:19
Różnica taka debilu że katolicyzm to religia tak samo jak judaizm , komunizm to zbrodnicza ideologia !
Avatar Bodaka2020.07.18 15:14
Polacy też, Czesi też i inne nacje też, no ale przecież żydzi... obłęd narodowy i Bodakowskiego.
Olo2020.07.19 8:17
Jakbyś nie wiedział niedorozwoju chodzi o proporcje i o motywacje żydów !
rebeliant2020.07.18 14:27
Czy to dziwne, że za lat parę niejaki Adolf H. z taką bezkompromisowością podjął temat nie-gojów ? Chciałbym przypomnieć, że po dzień dzisiejszy nawet naćpani Murzyni pamiętają kto na nich lody kręcił
Paweł2020.07.18 13:19
Oczywiście, że Żydzi kolaborowali w 1920 roku z komuchami. Młodzież, przynajmniej w mojej szkole, dowiaduje się o tym przy omawianiu lektury Żeromskiego " Przedwiośnie ", który pokazuje ten fakt. Ta niezdrowa, antypolska sympatia trwa do dziś.
Sex bez kamerek...2020.07.18 12:51
Ja, "Lesiu" Keller-Krawczyk mam super oferte. Jesteś młody to zarobisz, jesteś stary to ci się PRL przypomnie. Darmowe obciąganie każdej lachy: czarnych, żołtych, tych z wirusem. Za lachy do 30-tki to płacę do 100PLN za 10 min. Lokalizacja dowolna.
Anonim2020.07.18 12:50
Z neomarksistami podobnie, Michnik ściągnął posiłki z całego świata!
man.of.Stagira2020.07.18 16:28
to się teraz już nazywa 'libero-marksizm' -cytuję K.Karonia. Uważam, osobiście, że libero-marksizm lub marksizm-lesbianizm to lepsze określenia niż 'neomarksizm' ponieważ z marksizmu w tych ideologiach jest tyle co nienawiści do dziedzictwa. Zresztą, tą nienawiścią to bardziej od W.I.Lenina wali -czyli od bolszewizmu- niż od samego Marksa.
PAMIĘTAMY!!2020.07.18 12:08
Na Kresach w latach 39-41 i zaraz po wojnie w warstwie kierowniczej UB ich nadreprezentacja przybrała więc monstrualne rozmiary.
Mirek2020.07.18 12:00
Żydzi to w większości byli zdrajcy Polski . Wraz z postępami bolszewików na terytorium Polski powstawały jak grzyby po deszczu żydowskie komitety które entuzjastycznie witały bolszewików . Jeszcze gorzej było podczas drugiej wojny . Żydzi masowo przechodzili na współpracę z NKWD . Denuncjowali swoich sąsiadów Polaków , organizowali wywózki na Syberię całych rodzin polskich. Żydzi to zdrajcy , piąta kolumna .
Ptyś2020.07.18 12:03
Nie obrażaj Premiera Morawieckiego i jego rodziny oraz Prezydenta i jego żony i córki!!!
Naczelny2020.07.18 13:11
I Jezuska
Polka2020.07.18 19:57
"Naczelny" ! Ty naprawdę ledwie co zszedłeś z drzewa i chodzisz już na 2 nie na 4 nogach, a już jesteś wielką Szują! Lechu....Nie wytrzymasz, żeby nie obrazić P. Jezusa, czy Maryi! Te zdrady macie od początku jak istniejecie! PRZYPOMNIEĆ CI, JAK TO JUDASZ ZDRADZIŁ ZA 30 SREBRNIKÓW P. JEZUSA! ?? A CO ZROBILIŚCIE POTEM, WY DRANIE? NAWET NIE ZAWAHALIŚCIE SIĘ , MORDOWAĆ, TORTUROWAĆ I POWIESIĆ PANA JEZUSA NA KRZYŻU! PO WAS MOŻNA SIĘ WSZYSTKIEGO ZŁEGO SPODZIEWAĆ! A TY, LECHU KELLER, NIE JESTEŚ LEPSZY! A potem macie pretensje, że ktoś was niszczy....! Pewnie zapłacili wam " pięknym za nadobne..." !
Olo2020.07.19 8:23
Mówisz o tym Jezusie który nazwał żydów plemię żmijowe , diabelskie wcielenia ! Widać znał się na swoich !
Jan Radziszewski2020.07.19 13:01
Jezus był 3/4 Lechitą żydzie a tylko 1/4 żYDEM semitą
Klapaucjusz2020.07.18 11:57
Zawsze Żydzi! Ciągle ludziom w głowach mamią - jak nie teoria względności, to psychoanaliza, bomba atomowa, czy, Boże zbaw, chrześcijaństwo!
Ty Jasiu,2020.07.18 12:29
poczytaj sobie o poczynaniach ziomali na terenach Wsch. Polski nie tylko w 1920-21, ale 1939-41. Zupelnie nieźle to opisał inny twój ziomal jak ty hejter Jan t. Gross w "Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Poland's Western Ukraine and Western Belorussia".
Klapaucjusz2020.07.18 15:14
Nie wiem kim jest Jasio i jaki ma związek z moimi “ziomalami”, ale polecam “Pana Wołodyjowskiego” Sienkiewicza i opowieści księdza Kamińskiego jak za młodu pod rozkazami hetmana Czarnieckiego z umiłowaniem wyrzynał ukraińskie kobiety i dzieci. Polacy też mają masowe mordy na sumieniu i nie wolno o tym zapominać.
Smiechu warte, co piszesz....2020.07.18 20:08
Klapcjusz" ! ....Tak klapiesz językiem...! ALE JESTEŚ CIENKI W "USZACH"! Nie sadziłam, że za przykład dasz książkę "Pana Wołodyjowski!" Widać, że jesteś wielkim laikiem! Ta Trylogia ksiązek, napisana jest dla Polaków , "Ku pokrzepieniu serc Rodaków" ! Czyli bardzo wiele jest fikcji, półprawd..., aby podnieśc wtedy Polaków na duchu!
Klapaucjusz2020.07.18 22:07
Tak, pełna fikcji i półprawd… Po każdym tomie Trylogii Polska stawała mniejsza i słabsza, ale Polacy uwierzyli i do tej pory wierzą, że to wszystko było “ku pokrzepieniu serc”.
Urszula2020.07.18 11:51
Phi, teraz PiS robi to samo i nikt szat nie rozdziera.
Paweł2020.07.18 20:58
"Urszulo Keller! ..... Bredzisz!!...No słucham, to napisz konkrety co teraz PIS robi, jak piszesz, że " to samo"?... Kogo PIS morduje, kogo wsadza do obozów, kogo zsyła na Sybir....itp..itd! Z kim Polacy kolaborowali...! Z nikim! Przecież jasno pisze ile było Żydów na stołkach w ZSRR, a potem przyszło do Polski kilkaset tys. rosyjskich żydów z wojskiem, wspomagać komunę !
lelo2020.07.18 11:51
Polacy też kolaborowali - ale zrobił odkrycie
Ida2020.07.18 21:05
lelo""..! Bodakowski przytaczał konkrety! Proszę również napisać z kim kolaborowali ! Ale chodzi mi o Polaków, nie o polskojęzycznych! Wtedy było w Polsce wiele narodowości! Was też u nas było bardzo dużo! Nawet swoich w Getcie wydawaliście!
Seks kamerki2020.07.18 11:33
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.lexlale.com.pl
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.07.18 11:20
bodakowski cioto! znajdź sobie babę, zaruchaj w końcu a szybko przejdą ci głupoty ze łba! a tak to walisz ciągle konia i później wypisujesz głupoty!
Ireneusz2020.07.18 21:12
Kellerze.."kretynizacjo...! Nie wiesz co piszesz!?..., Myślisz, że jak sam jesteś na starość "ciotą", to ktoś też nią jest??.. Otóż nie ! SĄ JESZCZE NORMALNI LUDZIE, BEZ ZBOCZEŃ! CIEMNEJ SWOJEJ PRAWDY NIE ZAKRZYCZYSZ OBRAŻANIEM INNYCH!
rachmaninow2020.07.19 11:46
A ty co? Rabin? Że takie rady dajesz?
Dla Janka B.2020.07.18 11:19
Marsz bezrobotnych https://www.youtube.com/watch?v=ZKMc_NgzFxE
Twoje imię2020.07.18 11:18
Znów wysryw bezrobotnego przygłupa Bodakowskiego.
Krystian2020.07.18 21:21
Lechu K.../ twoje imię!.../. Ale ten Bodakowski cię boli! Nie wytrzymujesz prawdy ! Też masz na sumieniu coś tam za Komuny...!Prawda? A co takiego nieprawdziwego on pisze...!? Przecież tak było! Co mu zarzucisz? No napisz...! Przecież dużo więcej innych rzeczy twoi rodacy robili!!
AAAtomek2020.07.18 11:18
Czy to oznacza, że polscy katoliccy sąsiedzi mieli prawo zabijać żydów np. w Jedwabnem???
AAAtomek2020.07.18 11:18
Żydów.
Ptyś2020.07.18 11:24
Nie czytaj kłamstw Grosa tylko zrób ekshumację i zbadaj jak było.
AAAtomek2020.07.18 11:26
Nawet jeśli jest tam pochowanych tylko 100 albo 50 Żydów -mężczyzn, kobiet, starców i dzieci, nie umniejsza to morderstw dokonanych przez katolickich polskich sąsiadów.
gracz2020.07.18 11:38
Debil.
AAAtomek2020.07.18 13:23
Miło mi, że się przedstawiłeś, AAAtomek jestem.
Anonim2020.07.18 22:06
A mi się wydawa ło, żą AAA..Adaś.
AAAtomek2020.07.20 15:46
Nie, żaden AAAdaś tylko AAAtomek.
Ptyś2020.07.18 11:39
Żydów mordowali przede wszystkim niemieccy Nasiści (Narodowi SOCJALIŚCI). Polscy Katolicy ratowali Żydów i to za cenę życia - co możesz sobie sprawdzić w Yad Vashem.
AAAtomek2020.07.18 13:23
A co z tymi Żydami, którzy Polacy z Yad Vashem nie zdołali uratować ponieważ inni Polacy ich zamordowali? Co z tymi Żydami??? Nie liczą się?
max2020.07.19 11:52
Jak ty tu trafiłeś kretynie? Piszesz tak zabawnie, a temat poważny. Ogarnij się przygłupie, poczytaj, doucz się, bo tak bez wiedzy to robisz kabaret i obrażasz tych co poginęli swoją głupotą.
AAAtomek2020.07.20 15:49
Temat poważny? Dla kogo? Nacjonalistów-onanistów narodowo-polskich? Którzy nie przyznają, że Żydów w Jedwabnem zabili Polacy, ich sąsiedzi??? Do nich żadna prawda nie dotrze.
Ptysiu…2020.07.18 11:31
Była groza. Siekiery i kosy w rękach. Dziki tłum. Płomienie.
AAAtomek2020.07.18 13:24
A potem rabunek i amnezja, w stylu "to nie my"!
Marian2020.07.19 6:18
Jak żyd upatrzyl sobie Polaka ktorego majatkiem chciał zawładnąć to składał donos i bardzo czesto przychodził razem z mundurowymi i na oczach ofiary rabował. Jak miał choć trochę wstydu to czekał pod drzwiami aż ofiarę wyprowadza. Ci zbrodniarze na pewno na pomniki nie zasługują.
Olo2020.07.19 8:40
Za ratowanie żydów w Polsce groziła śmierć całej rodziny , przykład rodziny Ulmów z Markowej gdzie nawet nie oszczędzili kobiety w zaawansowanej ciąży . Za zbrodnie w Jedwabnym został w Niemczech skazany Scharp . Za to jak żydzi zachowywali się w latach 20 i po wkroczeniu sowietów 39' , przez całe wieki byli przeciwko Polsce dlatego nie powinniśmy żadnego uratować , ale my Polacy nawet takim zdrajcom jak żydzi , w biedzie pomożemy dlatego Niemcy wprowadzili takie represje podczas okupacji na naszych ziemiach !
oficer LWP2020.07.18 12:31
ty taki niedouczony czy kłamliwy żyd?
AAAtomek2020.07.18 13:25
Nie należę do Jezusowego klanu. A inteligencją przewyższam każdego bolszewika, np ciebie?
Klio2020.07.18 21:59
AAtomku! Znów Kłamiesz! Nie inteligencją przewyższasz! TYLKO NIEBOTYCZNĄ PYCHĄ!
AAAtomek2020.07.19 10:04
To nie pycha, tylko zwykłe stwierdzenie faktu.
Klio2020.07.19 22:41
Atomku!??? hahaha...! No to pokaż te fakty tej swojej pseudo inteligencji...! Jakoś po twoich wpisach tego nie widać...! tylko ocean ..głupoty!
AAAtomek2020.07.20 15:56
Nie moja zasługa, że nie rozumiesz pisanego teksu.
Marian2020.07.18 13:47
Oczywiście że mieli prawo żydów zabijać. Była wojna a w takim czasie zdrajców się likwiduje. To normalne.
AAAtomek2020.07.18 14:51
Jesteś wnukiem AK, UB czy szmalcowników, że uważasz, że mordowanie żydowskich niemowlaków-zdrajców było usprawiedliwione????
Marian2020.07.18 15:26
A kim Ty jesteś że żydowska współpraca z okupantem która doprowadziła do niezliczonych tragedii także polskich dzieci powinna zostać bezkarna? Kim?
AAAtomek2020.07.18 15:37
Więc co zrobiły żydowskie -niemowlaki, że za "zdradę" zostały zamordowane przez Polaków-katolików???
Iwona2020.07.18 21:52
AAtomku! ...jak zwykle pleciesz bzdury ! Jak się mamy do tego ustosunkować, skoro nie opierasz się na konkretach! Odnieś się do faktów, to ci odpowiemy! A nie takie twoje...... "ecie-pecie..", Tomek plecie...!
AAAtomek2020.07.19 8:59
To Polacy, katolicy, obywatele 2RP zabili swoich polskich żydowskich sąsiadów, obywateli 2RP, i nic tego nie usprawiedliwia, nawet niemiecka obecność i przyzwolenie. Ale żeby to zrozumieć, trzeba wyjść z zaściankowego katoprawicowego postrzegania świata, w którym się znajdujecie.
Iwona2020.07.19 22:44
AaaTomku... Miałeś podać konkretne źródła, a nie swoje wypociny....!
AAAtomek2020.07.20 15:57
SVP: https://ipn.gov.pl/ftp/pdf/jedwabne_postanowienie.pdf
Marian2020.07.19 6:03
A co zrobiły polskie niemowlaki ofiary zydowskich donosów które zamarzły w drodze na Syberię i zostały wyrzucone z wagonów jak psy w śnieg.Nawet grobów nie mają. Ich oprawcom z Jedwabnego pomnik postawili wedlug Ciebie pewnie zasłużenie.
AAAtomek2020.07.19 8:59
To Polacy, katolicy, obywatele 2RP zabili swoich polskich żydowskich sąsiadów, obywateli 2RP, i nic tego nie usprawiedliwia, nawet niemiecka obecność i przyzwolenie. Ale żeby to zrozumieć, trzeba wyjść z zaściankowego katoprawicowego postrzegania świata, w którym się znajdujecie.
Marian2020.07.19 9:09
I dobrze zrobili.
Wacław2020.07.18 21:47
KŁAMIESZ! " AAtomku" WIESZ, ŻE TO NIE POLACY W JEDWABNEM WAS ZABIJALI! CHODZI WAM TYLKO TERAZ O PIENIĄDZE! A przecież to zrobili Niemcy! TO WASI ZABÓJCY! Tylko dziwne, że nie dacie dalej zrobić sekcji zwłok i klapiecie językami...! Bo wtedy zobaczyliibyście tam łuski z niemieckich pistoletów....! WIĘC WASZ RABIN ZABRONIŁ!
AAAtomek2020.07.19 8:58
To Polacy, katolicy, obywatele 2RP zabili swoich polskich żydowskich sąsiadów, obywateli 2RP, i nic tego nie usprawiedliwia, nawet niemiecka obecność i przyzwolenie. Ale żeby to zrozumieć, trzeba wyjść z zaściankowego katoprawicowego postrzegania świata, w którym się znajdujecie.
AAAtomek2020.07.19 8:59
Jesteś zwykłym antysemitą? A co najzabawniejsze modlącego się do Żyda Jezusa i Żydówki Marii!
Wacław2020.07.19 23:21
Aaatomku! ..Nie jestem antysemitą! Tak zawsze piszesz, jak nie wiesz co napisać! To wasz styl!....A Po drugie! ..... TAK! ....MODLĘ SIĘ DO MARYI I DO PANA JEZUSA ! DLA MNIE TO WIELKI ZASZCZYT I CIESZĘ SIĘ! JEZUS CHRYSTUS JEST SYNEM BOŻYM, A MARYJA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI! JA SIĘ DO NICH MODLĘ, A TY DOKĄD TYCH SWOICH RODAKÓW BĘDZIESZ BEZCZEŚCIŁ!? ......W Jedwabnem zabili Niemcy! Akcją kierował Komisarz kryminalny....Herman Schaper ! Znaleziono tam łuski po niemieckich pociskach! Strzelali tam do nich! Dlatego wasz rabin kazał zaprzestać dalszej ekshumacji! Bo za wszystko już dostaliśącie wcześniej odszkodowania od Niemiec! A teraz chcecie drugi raz! Nie uda się wam!
AAAtomek2020.07.20 15:59
:) Zabawne gdy antysemita uważa, że nie jest antysemitą.
W pośredniaku byłeś?2020.07.18 11:10
j.w.