30.09.21, 15:02Fot. screenshot - YouTube (Wojciech Sumlińaski - "POWRÓT DO JEDWABNEGO")

Jan Bodakowski: Żydzi się wściekli, bo już 900.000 Polaków obejrzało film Sumlińskiego ,,Powrót do Jedwabnego’’

4000 osób sfinansowało produkcję filmu „Powrót do Jedwabnego". Scenariusz filmu oparty jest na materiale zebranym przez Wojciecha Sumlińskiego i Tomasza Budzyńskiego do trzech książek o tym samym tytule. Dokument składający się z wypowiedzi ekspertów i świadków jednoznacznie wskazuje, że zbrodni w Jedwabnem dokonali Niemcy i skrupulatnie rekonstruuje to, jak kłamstwa o polskiej odpowiedzialności za Holocaust są wymyślane przez Żydów w celu wymuszenia na Polsce realizacji bezzasadnych roszczeń finansowych.

Film doprowadził do wściekłości Żydów. Nie można się dziwić, bo Sumliński w popularnej formie przedstawił niewygodną dla Żydów prawdę o najnowszej historii. Dokument rozpoczyna się oskarżeniem kierowanym wobec Żydów i filosemickich polityków o kolportowanie antypolskich kłamstw.

Wśród rozmówców Sumińskiego znaleźli się prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski, publicysta Rafał Ziemkiewicz, redaktor kanadyjskiego portalu Goniec Andrzej Kumor, historyk Ewa Kurek, polski Żyd Bolesław Szenicer, wnuk Dobraczyńskiego ksiądz Łukasz Kadziński. Film jest ilustrowany dużą ilością zdjęć i filmów archiwalnych. Narratorem filmu jest Jerzy Zelnik (co byłoby OK, gdyby cytował teksty niebędące cytatami z wypowiedzi Sumlińskiego zawartych w jego książkach, w takich wypadkach to sam Sumliński powinien być narratorem).

Mechanizm tworzenia normy międzynarodowej, która ma być podstawą realizacji przez Polskę bezzasadnych roszczeń żydowskich, Wojciechowi Sumlińskiemu opisał mecenas Jerzy Kwaśniewski z Ordo Iuris. Prawo międzynarodowe opiera się na zwyczajach, taki zwyczaj tworzy się w procesie i jest narzucany przez silniejsze państwa, takie jak USA, państwom słabszym, takim jak Polska. Proces tworzenia antypolskiej normy prawa międzynarodowego rozpoczęła deklaracja z konferencji zorganizowanej przez władze republiki czeskiej w Teresinie. Ustalenia z Teresina stały się w ustawie amerykańskiego Kongresu nr 447 normą prawa amerykańskiego, a Amerykanie swoją wolę narzucają innym państwom. Polskie władze, też i z PIS, nie przeciwstawiają się tworzeniu tej normy prawnej i wmawiają Polakom, że proces tworzenia prawa międzynarodowego i wsparcie USA dla roszczeń żydowskich nie mają żadnego znaczenia dla Polski i Polaków.

Organizacje żydowskie, by zarobić na realizacji bezzasadnych roszczeń, finansują od dekad szkalowanie Polski i Polaków, które ma moralnie uzasadniać wysuwane bezzasadne roszczenia. By powiodła się realizacja roszczeń, tworzy się podstawy prawne i wywołuje się przekazem propagandowym presję społeczną opartą na fałszywym przypisaniu Polakom odpowiedzialności za nazistowskie zbrodnie. Fałszywy mit Jedwabnego został spreparowany, by wdrukować ludziom negatywne skojarzenia z Polakami uzasadniające odebranie Polakom własności.

Film Sumlińskiego doskonale ukazuje jak politycy z Izraela, USA i Wielkiej Brytanii szkalują Polskę i Polaków, oraz wspierają bezzasadne roszczenia żydowskie wobec naszego kraju i narodu. Tej antypolskiej działalności bohatersko na Zachodzie przeciwstawiają się tacy polscy patrioci jak Andrzej Kumor, redaktor naczelny „Gońca" z Kanady – który przypomniał, że Żydzi doprowadzają do bankructw obrońców prawdy, dominują we władzach USA i Kanady, doprowadzili do tego, że na zachodzie nikt nie zna prawdy o wydarzeniach z czasów II wojny światowej, bo wszyscy bezkrytycznie wierzą w kłamliwą żydowską narrację historyczną. Programy szkolne w USA od podstawówek do uniwersytetów przedstawiają kłamliwie Polaków jako nazistowskich zbrodniarzy a Żydów tylko jako ofiary, często również i amerykańscy politycy żydowskich zbrodniarzy przedstawiają jako bohaterów. Takie programy mają być też wprowadzone w Unii Europejskiej. Z żydowską kłamliwą narracją historyczną niestety nie chce, zdaniem twórców filmu walczyć IPN.

W filmie „Powrót do Jedwabnego" twórcy dokumentu przypomnieli, że Żydzi byli zadowoleni z rozbiorów Polski (99% z nich było przeciwnikami odzyskania przez Polskę niepodległości), w II RP nie chcieli się asymilować (85% nich nie mówiła po polsku) i sympatyzowali z komunizmem.

Twórcy filmu przypomnieli, że Polacy byli największą ofiarą nazistowskich zbrodni, i jako pierwsi przeciwstawili się nazistom, oraz przez 6 lat wojny na wszystkich frontach walczyli z niemieckimi nazistami. W mojej opinii błędem rzeczowym Sumlińskiego jest twierdzenie, że Niemcy mieli od 1939 plan eksterminacji Żydów, w rzeczywistości plan ten pojawił się dopiero w 1942 roku na berlińskiej konferencji w Wannsee. Żydzi pod niemiecką okupacją od 39 do 1941 cieszyli się daną od Niemców autonomią i żyli z Niemcami w symbiozie, współpracowali z Niemcami, nie mieli problemu z komunikacją z Niemcami (język żydowski jidysz należy do języków niemieckich). Podczas gdy Żydzi mieli dobre relacje z Niemcami, Niemcy mordowali i prześladowali Polaków (co sprawiało, że niektórzy Polacy udawali Żydów). Polska w wyniku zbrodni Niemieckich i sowieckich poniosła ogromne straty osobowe i materialne podczas II wojny światowej.

Na Kresach sowieckiego okupanta (sojusznika nazistowskich Niemiec) z ogromnym entuzjazmem witali Żydzi – Żydzi pod sowiecką okupacją jawnie kolaborowali z sowietami. Przykładem żydowskich zbrodni na Polakach były zbrodnie dokonane przez Żydów na polskich mieszkańcach Jedwabnego i okolic od 1939 do 1941 roku. Żydzi stworzyli dla sowietów listy proskrypcyjne i pomagali sowietom wyłapywać Polaków przeznaczonych do eksterminacji, w dokonywaniu parcelacji polskich majątków, wysyłki Polaków na śmierć w głąb ZSRR, aresztowaniu całych rodzin, mordowani na miejscu Polaków. Aresztowani na podstawie żydowskich list proskrypcyjnych Polacy trafiali do więzień, gdzie byli przesłuchiwani, torturowani i mordowani przez Żydów. W wyniku żydowskiej antypolskiej zbrodniczej działalności z 5000 mieszkańców Jedwabnego i okolic w głąb ZSRR wywieziono 2500 Polaków (duża część w wyniku tych deportacji zginęła), a 500 Polaków zostało zamordowanych. Atak Niemiec na ZSRR w 1941 uniemożliwił Żydom wymordowanie wszystkich Polaków z Jedwabnego.

Z filmu Sumlińskiego można się dowiedzieć, że na terenach niemieckiej okupacji Polacy motywowani katolicyzmem heroicznie pomagali Żydom – żydowskie dzieci były ukrywane przez polskie katolickie zakonnice.

W 1941 po ataku Niemiec na ZSRR Niemcy rozpoczęli eksterminację sowieckiej agentury, ofiarą tych akcji padli Żydzi. W ramach tych akcji Niemcy wymordowali Żydów w Jedwabnem. Sumliński w swoim filmie przedstawił relacje naocznych świadków dowodzących tego, że to Niemcy w Jedwabnem wymordowali Polaków.

Po II wojnie światowej Polska znalazła się pod sowiecką okupacją. Sowieci przywieźli na ziemie polskie Żydów, którzy zgodnie z sowieckim poleceniem dokonywali zbrodni na Polakach. By uzasadnić komunistyczną okupację Polski, komuniści kreowali fałszywy wizerunek Polaków jako antysemitów.

Po wojnie Polacy nie dostrzegali, że konsekwentnie przez dekady społeczność żydowska kreowała odrażające antypolskie kłamstwa. W III RP środowiska żydowskie tresowały Polaków z pośrednictwem pedagogiki wstydu, szkalowały polskich patriotów. Antypolonizm mediów w III RP dziwić nie może-brat Adama Michnika redaktora Gazety Wyborczej był komunistycznym zbrodniarzem.

Elementem antypolskiej żydowskiej narracji, mającej na celu propagandowe uzasadnienie bezzasadnych roszczeń żydowskich stało się Jedwabne i antypolskie kłamstwo Grossa o rzekomej odpowiedzialności Polaków za tę zbrodnię. Przerwana z polecenia Lecha Kaczyńskiego ekshumacja (z której nieznane do tej pory archiwalne filmy wideo i zdjęcia film Sumlińskiego prezentuje), o której kulisach w filmie opowiedziała uczestnik ekshumacji profesor Małgorzata Grupa (z Katedry Średniowiecza i Czasów Nowożytnych, Instytut Archeologii UMK), jednoznacznie wskazała, że zbrodni dokonali Niemcy, najpierw zabijając strzałami z broni w stodole mężczyzn, zakopując w dole pośrodku stodoły ich zwłoki, a potem paląc stodole z kobietami i dziećmi. Zgodnie z ustaleniami niedokończonej ekshumacji Gross i żydowscy świadkowie kłamali o przebiegu wydarzeń w Jedwabnem. Ustalenia archeologów doprowadziły do wściekłości Żydów, którzy nakazali Lechowi Kaczyńskiemu zablokowanie ekshumacji – Żydom zależało na posiadaniu zaplecza propagandowego dla żydowskich bezzasadnych roszczeń wobec Polski.

Propaganda w USA ukrywa, że roszczenia te są bezzasadne, powołując się na rzekome ustalenia prywatnej konferencji w Teresinie w Czechach – w rzeczywistości Polska nie podpisała deklaracji z tej konferencji. Nie ma to znaczenia dla władz USA i Wielkiej Brytanii, które wymuszają na Polsce realizacje bezzasadnych roszczeń żydowskich. Dla USA nie ma też znaczenia, że w 1960 USA zawarły z PRL umowę, na mocy której przyjęły na siebie wszelkie żądania wobec mienia na ziemiach polskich pochodzące od obywateli USA i zrezygnowały z wszelkich roszczeń wobec Polski. Wszystko to sprawia, że władz polskie powinny jednoznacznie odciąć się od żydowskich bezzasadnych roszczeń i konferencji teresińskiej – tym bardziej że realizacja bezzasadnych roszczeń żydowskich, opiewających na 300.000.000.000 dolarów oznaczałaby bankructwo Polski – co w filmie Sumlińskiego przypomniał Robert Bąkiewicz. W opinii szefa Ordo Iuris mecenasa Kwaśniewskiego milczenie polskich władz wobec bezzasadnych roszczeń żydowskich wspieranych przez USA skutkuje powstaniem antypolskiej normy prawnej prawa międzynarodowego. Co bardziej szokujące PiS pacyfikował protesty amerykańskiej Polonii przeciwko aktowi 447, który czynił z bezzasadnych roszczeń żydowskich element amerykańskiego prawodawstwa.

Polski Żyd Bolesław Szenicer stwierdził w filmie Sumlińskiego, że Żydzi rządzą światem i są imperialistami, a rabini wprowadzili religijny zakaz polemizowania z bezzasadnymi roszczeniami żydowskimi wobec Polski.

Antypolski władze Polski już w 1997 roku rozpoczęły realizację bezzasadnych roszczeń żydowskich. Na mocy ustawy Żydom przekazano nienależne im mienie po nieistniejących gminach żydowskich z II RP. Żydzi zdaniem Sumińskiego dzielili Polskę jakby byli jej okupantami. W opinii Sumlińskiego Żydzi chcą by Polska, po Palestynie stała się nowym żydowskim terytorium okupowanym.

W filmie Sumlińskiego znalazły się nagrane rozmowy z bezpośrednimi świadkami mordu dokonanego przez Niemców w Jedwabnem – świadkami, z którymi nikt z władz wcześniej nie rozmawiał. Film Sumlińskiego dokładnie pokazuje, że Żydzi z Jedwabnego zostali wymordowani przez Niemców, liczba zamordowanych była wielokrotnie mniejsza, relacje rzekomych świadków będące podstawą antypolskiej kampanii kłamstw były sprzeczne z faktami, Polacy nie chcieli brać udziału w niemieckiej zbrodni, Niemcy najpierw rozstrzelali żydowskich mężczyzn, potem zakopali ich w dole we wnętrzu stodoły, a na końcu w stodole spalili żydowskie kobiety i dzieci, część Żydów Polacy uratowali, by po wojnie ci uratowani przez Polaków Żydzi kłamali bezczelnie, że to Polacy są mordercami.

Z opublikowanego na polskojęzycznym portalu Onet artykułu „Bojkot filmu z Jerzym Zelnikiem. Moja noga tam nie postanie" wynika, że do bojkotu filmu wzywał kompozytor Antoni Komasa-Łazarkiewicz. Z tekstu na portalu „Press" „Powrót do Jedwabnego Sumlińskiego obejrzało już pół miliona osób. Anna Bikont: To wstrząsające", że sukces filmu bardzo boli Annę Bikont, autorkę książki "My z Jedwabnego". Z tekstu portalu „Gazeta PL" wynika, że film zbulwersował też Maję Ostaszewską. Z Gazety PL można się dowiedzieć, że kino Wisła, które zablokowało projekcje dokumentu Sumlińskiego „należy do Instytucji Filmowej Max-Film, spółki, której właścicielem jest samorząd województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski)", czyli PO i PSL. Na swoim blogu na portalu tygodnika „Polityka" prof. Jan Hartman stwierdził (we wpisie „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wspiera antysemityzm?"), że film upubliczniają „antysemiccy maniacy, którzy karmią się nienawiścią i wstrętem do Żydów"..

Według czołowego ateisty w naszym kraju „film zrealizował znany z długoletniej działalności antysemickiej Wojciech Sumliński wraz z Wiolettą Kardynał i Tomaszem Budzyńskim, z pomocą i życzliwym wsparciem takich instytucji jak Klub Ronina, Ordo Iuris i Marsz Niepodległości".

Jan Hartman stwierdził, że SDP udostępniając salę na pokaz filmu „pozwala, aby w jego murach odprawiano rytuały antysemickiej nienawiści, to oznacza, że organizacja ta przekroczyła granicę oddzielającą zwykły serwilizm i kolaborację z autorytarnym reżimem od zaangażowania w praktyki o charakterze dyskryminacyjnym i kampanie nienawiści wymierzone w mniejszości".


Jan Bodakowski

Komentarze

Mariusz2021.11.14 13:42
Kontrowersje w sprawie mordów na Żydach. Niektórzy badacze i historycy (Michał Cichy, Tomasz Strzembosz, Wacław Zagórski, Barbara Engelking, Teresa Prekerowa) wskazali, iż w czasie powstania Stykowski miał zgromadzić wokół siebie niewielki oddział przyboczny złożony z wolskich kryminalistów, który dopuścił się szeregu zbrodni i rabunków na ludności cywilnej, m.in. mordu na kilkunastu Żydach dokonanego 11 września 1944 w piwnicy domu przy ul. Prostej 4 oraz na posesji przy ul. Twardej 30. Wśród zamordowanych były kobiety i dzieci. Była to najpoważniejsza zbrodnia dokonana na terenie zajętym przez powstańców, której sprawcami byli żołnierze AK. Powstańcza żandarmeria wszczęła śledztwo w sprawie mordu, jednak nie zostało ono doprowadzone do końca przed upadkiem powstania i sprawcy nie zostali osądzeni.
Mariusz2021.11.14 13:39
W sierpniu 1944 oddział Armii Krajowej „Barwy Białe”, wchodzący w skład 2. Pułku Piechoty Legionów AK (oddział powstał w listopadzie 1943 w Obwodzie Opatów AK) przemieszczał się w stronę Warszawy. Szedł z pomocą powstaniu warszawskiemu. 16 sierpnia trafił do wsi Siekierno. W trakcie patrolowania okolicy jego żołnierze natrafili na czterech młodych Żydów poszukujących prowiantu dla ukrywającej się w Lesie Siekierzyńskim większej grupy żydowskiej, złożonej z uciekinierów z obozu pracy przy zakładach zbrojeniowych „Hasag” w Skarżysku-Kamiennej. Po powzięciu wiedzy o ukrywających się Żydach dowódca oddziału por. Kazimierz Olchowik „Zawisza” wydał rozkaz „likwidacji” grupy. Jego realizację zlecił por. Edwardowi Sternikowi „Grzegorzowi”, który 17 sierpnia wyruszył na czele ok. 60 żołnierzy z oddziału AK w kierunku żydowskiego obozowiska. Na miejscu zastano kilkudziesięcioosobową grupę nieuzbrojonych cywilów, w tym kobiet (także małoletnich), koczujących w szałasach (uczestnicy zdarzenia podają liczby od 30 do 58 Żydów). Według relacji Edwarda Sternika „Grzegorza” akt zamordowania cywilów przedstawiał się następująco: „Na miejscu zobaczyliśmy w szałasach leśnych około 30-tu osób narodowości żydowskiej, w tym i kilka kobiet. Ja wtedy wydałem rozkaz, aby ich wszystkich zebrać i wyprowadzić na polanę leśną. Następnie po wyprowadzeniu ich na polanę leśną wydałem rozkaz sierżantowi »Bolerokowi« aby wykonał wyrok śmierci na tych osobach narodowości żydowskiej, a sam odszedłem kilkanaście metrów w las, nie chcąc patrzeć na wykonanie tego wyroku. Po oddaniu strzałów do tych osób przez pozostałych członków AK wróciłem z powrotem z lasu na tę polanę i widziałem leżących zabitych już Żydów, a do niektórych jeszcze żyjących żołnierze oddali kilka strzałów”. Pochówek ofiar. Na trzeci dzień od mordu, partyzanci nakazali okolicznym chłopom dokonanie pochówku ofiar. Ciała zamordowanych leżały na stosie, były rozebrane do naga, zalane krwią, na głowach i piersiach posiadały rany postrzałowe. Leżały rozrzucone na terenie o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych. Zwłoki zakopano w nieoznaczonym miejscu w Lesie Siekierzyńskim w pobliżu mokradeł. Dokonującym pochówku AK-owcy nakazali milczenie pod groźbą śmierci. Miejsce pochówku ofiar nie jest znane, a dokładna liczba ofiar nie została ustalona. Dariusz Libionka wskazuje liczbę 50–60 zamordowanych Żydów. Ewa Kołomańska, historyk z Mauzoleum w Michniowie, utrzymuje, że liczba ofiar wynosiła od 30 do 50. Każdy może w google wpisać hasło "zbrodnia w Lesie Siekierzyńskim" i przeczytać cały tekst dotyczący tego wydarzenia.
Albert2021.10.4 18:56
Caly film https://1drv.ms/v/s!ApPbTWmyADz-goJWEsbfzoMjtfIeFg?e=jDBMoc
Skrzypek na dachu2021.10.3 17:37
Powrot do Jedwabnego mozna zobaczyc przez DuckDuckGo .
Skrzypek na dachu2021.10.3 17:34
Brawo Pan Wojciech Sumlinski . Powrot do Jedwabnego to bardzo dobry film . Trzeba zrobic dochodzenia przez IPN dlaczego Pan Aleksander Kwasniewski nigdy nie wspomina Traktat Ribbentrop Molotow .
hipertracker2021.10.3 3:33
Stąd nie skasują https://odysee.com/@polish-jewish-relations:7/powrot-do-jedwabnego-2021-pl-full:b
Rob Veggett2021.10.2 16:01
ZBRODNIA W JEDWABNEM RODZI SPORO PYTAŃ: 1. Jak to się stało, że w okolicznych wsiach po kolei zbrodni dokonywało komando niemieckie, a tu tylko niby Polacy? 2. Kto schował w Jedwabnem 100 Żydów skoro mieszkańcy ich palili? 3. Dlaczego żyli oni potem tam bezpiecznie wśród owych "oprawców", a przeżyli tam nawet wojnę? 4. Skąd polscy wieśniacy mieliby 270 litrów benzyny – ilość potrzebną do podpalenia stodoły? 5. Dlaczego zeznania o udziale Polaków wymuszano torturami? 6. Dlaczego "świadkom" płacono alkoholem? 7. Dlaczego oprawcy w SB/UB wymuszający zeznania torturami mieli żydowskie nazwiska? 8. Dlaczego prace (dochodzeniowe/śledcze/wykopaliskowe?) były prowadzone z dala od miejsc kaźni? 9. Dlaczego zabroniono prac archeologicznych w chwili, gdy znaleziono niemieckie łuski po nabojach?
Greg2021.11.9 18:25
Pytanie do śp. blokadowego L. Kaczyńskiego, który zakazał prac ekshumacyjnych i sam paradował w jarmule...
Anonim2021.10.2 11:19
film na cda
rabbi inoCenty Stinkfurtz2021.10.2 10:34
.... zucker(berg) to nasza tajna , slodka , biala i pejsata smierc ...szalom jaro
UZDROWICIEL Mariusz Bryk2021.10.2 9:39
Prawda wychodzi na jaw od wielu lat. Wszystko pokazuje się jakie jest. Czas by POLACY tą prawdę zaczęli widzieć. 👍👍👍😀😀😀
sdds2021.10.2 6:39
Rzeczywiście Żydzi już usunęli ten film z youtube, jak alarmuje red. Sumliński. Pozostaje dystrybucja w drugim obiegu.
Qantum2021.10.1 23:17
Już żydki z yotube zablokowali film
Żyd,2021.10.1 15:43
szczególnie ten, który korzystał z naszej polskiej idiotycznej gościnności, jest teraz największym wrogiem Polski i Polaków. Żydzi doskonale wiedzą, że bez Polski nie byłoby tego ich Wysraela, to Polska, dając im schronienie uratowała żydostwo od praktycznego nieistnienia. Nawet bez II WŚ. To w Polsce te szmondaki mieli swoją "Jerozolimę", swoje setki jesziw, to w Polsce swoje żydostwo zreformowali będąc pod wpływem katolicyzmu, to z Polski i z Polską pomocą ich rasistowski syjonizm nabrał realnych kształtów czego rezultatem było powstanie tego ich Wysraela. Żydzi nawet próbowali imitować polską szlachtę ubierając się jak oni. Do dzisiaj tak się "ubierają". Kupowali tytuły szlacheckie, głównie w pruskim zaborze. To w ich Knessecie do lat 60-tych pyskowali do siebie po polsku. Cała ich elita polityczna i wojskowa TO parchy z POLSKI. - - - - BEZ POLSKI państwo IZRAEL BY NIE POWSTAŁO!
vermund2021.11.10 19:57
No i wlasnie ci polscy Zydzi jak mowila pani Ewa Kurek nie byli antypolscy. To ci z USA i ruscy Zydzi palaja do nas nienawiscia.
"Prawda" Grabowskiego i Spółki.2021.10.1 15:42
Po zajęciu Polski, Niemcy utworzyli, jak wszystkim wiadomo, GG, która obszarowo była wielkości 94 tys. km² i miała około 10 milionów etnicznych Polaków. Z obszarów włączonych do Rzeszy np. Warthegau Niemcy brutalnie wysiedlili Polaków i Żydów. Zatem wszelkie pogromy i indywidualne morderstwa dokonane na Żydach musiały być na terenie GG. Należy z tego równania wyłączyć Galicję, tam Polacy byli mniejszością i to oni byli ofiarami nie tylko Niemców, ale i Ukraińców. Wszędzie indziej Niemcy mieli „ekskluzywne prawa” do zbrodni i oddelegowanych przez nich lokalnych sadystów: Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy i innych obywateli Rosji bolszewickiej. . . . . . . . Czyli w latach 1940 do połowy 1944 r. (okolo 1600 -1700 dni), zostało "zamordowanych" około 200 tys. Żydów przez Polaków, jak twierdzi prof. Grabowski. Polaków, których było w GG 10 milionów. Czyli, jeden na 50 statystycznych Polaków (w tym dzieci, starcy, kobiety) brał udział w morderstwach. Dziennie, jak wypada z prostego rachunku, było mordowanych około 120 Żydów, albo co trzeci dzień gdzieś na terenie GG było "Jedwabne". Gdyby tak było w rzeczywistości rząd w Londynie miałby raporty od dowództwa AK, i od J. Karskiego. Na terenie W-wy od momentu powstania getta do Powstania Warszawskiego ukrywało się około 20 tys. Żydów.
Panie Bodakowski,2021.10.1 15:41
Żydzi w USA pyskowali na "Pianistę" Polańskiego, bojkotowali, demonstrowali ... Nic i nikt NIE jest w stanie Żyda zmienić. Wystarczy poczytać co piszą (używają dziesiątki pseudonimów) Żydzi-polakożercy najgorszego gatunku, wyjątkowe bydlaki, jakimi są: DANIEL PASSENT, JAN HARTMAN, JERZY URBAN, JAN HERTRICH -WOLENSKI, ADAM MICHNIK, JAN T. GROSS, JAN GRABOWSKI to tylko kilku z żyjących. A GEREMEK i jego MAFIA. Każda prawda jak medal ma dwie strony i tak jest z Jedwabnym. . . . . . . . . . . . . . Natomiast p. Bodakowski zupełnie się nie zgadzam na Pańskie stwierdzenie, że cyt.: "Programy szkolne w USA od podstawówek do uniwersytetów przedstawiają kłamliwie Polaków jako nazistowskich zbrodniarzy ..." co NIE jest prawda. Proszę pamiętać, że w USA NIE MA curriculum identycznego dla wszystkich szkół i uniwersytetów. Każdy stan, ma po kilkanaście dystryktów, każde miasto na swoją "board of education" która decyduje, co jest w tych "programach". Na tym polega cały urok federacji. . . . . . . Z całą pewnością tego pan nie usłyszy w szkołach i uniwersytetach katolickich i innych denominacji chrześcijańskich. To, czego Żydzi "nauczają" w ich jesziwach, to jest zupełnie inna historia. Jesziwy i muzułmańskie madrasy są wylęgarniami NIENAWIŚCI. To że Żydzi są najbardziej słyszalni, to tylko jest winą każdego z nas. NIE DAĆ SIĘ ZAGŁUSZAĆ!
Halszka2021.10.1 15:07
Powinnismy jak najszybciej powstac z kolan Gdzie mozna podpisac petycje o exhumacje w Jedwabnym?
Nie łódź się...2021.10.1 15:10
Nikt nie zrobi ekshumacji, bo wiedzą, że tam nic nie znajdą a tak ciągle jest ostatni punkt zaczepienia do podważania ustaleń IPN.
asdds2021.10.2 6:42
Znajdą ! Ekshumację wstrzymano po znalezieniu łusek od nabojów. To jak ? Niemcy dali Polakom-Untermenschom karabiny do ręki ?? Niemożliwe !
NEOS com pl2021.10.2 10:38
Pejsaty won za Don !!!!! https://www.youtube.com/watch?v=cRWMZLN0LMQ&t=218s
Jan2021.10.1 14:35
Gdyby tylko Jan Kazimierz wiedział do czego doprowadzi jego jedna błędna decyzja...
Anonim2021.10.1 14:49
Gdyby twój nauczyciel z historii to słyszał...
Bystry2021.10.1 13:41
Brawo Fronda. No nie powiem. Pozytywnie mnie zaskoczyliscie.
Jacek2021.10.1 12:42
Niestety film już usunięty
Piotr2021.10.1 12:49
Gówno popłynęło ze ściekiem ;_)
Jacek2021.10.1 13:18
Uwierz, że mało mnie interesuje gdzie i jak w tym momencie się przemieszczasz :)
Piotr2021.10.1 13:38
Uwierz, że to nie o mnie chodzi ale o Was lubiących się w nim taplać co widac słychac i czuć nie tylko na frodzndzie ale i na woronicza. Cóz pływajcie :-)
Jacek2021.10.1 14:59
poziom odpowiedzi 5 latka
MAMlas2021.10.2 10:43
..... górale ze wzgórz Golan ... funkcjonuja w swoim kibucu na takim POPOziomie ....
Bogusław2021.10.1 12:19
Cała prawda o żydach. Tacy byli, są i będą. A Polacy niech wiedzą prawdę od kołyski. Żydzi świadomie przekazują wykoślawioną historię swoim dzieciom nie myśląc o tym że prawda jak oliwa zawsze wypłynie i co wtedy im powiedzą.
Poncjusz2021.10.1 12:41
A co to jest prawda? Prawdę ustaliły śledztwa powojenne a potwierdziło ją śledztwo IPN. Ten film to tylko próba jej zakrzyczenia, na którą złapią się tylko ludzie, którzy nie zadadzą sobie trudu wersyfikacji informacji; ludzie którzy uwierzą tylko w to co jest zgodne z tym w co sami wierzą. Prawda obiektywna ich nie obchodzi.
Anonim2021.10.1 14:09
Śledztwa powojenne? Od kiedy to katownie UB służą ustalaniu prawdy? Śledztwo IPN zostało zaś zablokowane z przyczyn politycznych przez kaczyńskiego, gdy ekshumacje zadały kłam wersji promowanej przez antypolaków.
Poncjusz2021.10.1 14:17
Śledztwo IPN nie zostało przez nikogo zablokowane. Zakończono nie, ponieważ nie wykryto innych sprawców niż ci skazani po wojnie. I potwierdziło ustalenia powojennych postępowań. Rozumiem, że prawda boli.
rabbi inoCenty stinkfurtz2021.10.2 10:49
... a ino ... profanacja niemieckich pejsatych lusek ... jest zakazana w talmudzie ... a ino nasza prawda to prawda ... my jom od kremla znowa odkupili ... bo nam pasuje ... a kneset na gnojnej my tez se kupili ... i kto nam zabroni ... wy goje nasze w polin ... szalom jaro kalkstein
Polskie PO2021.10.1 12:10
Jak wiemy byli różni ŻYDZI. Jedni byli gotowi oddać swoje życie za Polskę i POLSKICH ŻYDÓW, inni ŻYDZI zaganiali kijami Polskich Żydów do BYDLĘCYCH WAGONÓW na "UMSZLAGPLATZ" aby zawiść tych POLSKICH ŻYDÓW do GAZU w NIEMIECKIM OBOZIE KONCENTRACYJNYM AUSCHWITZ. Bez dr EWY KUREK nic nie będzie. Chyba, że damy się DYMAĆ tak jak do tej pory. Wielką PRZYJACIÓŁKĄ PRZYZWOITYCH, UCZCIWYCH, SPRAWIEDLIWYCH ŻYDÓW, szczególnie POLSKICH ŻYDÓW, jest PRAWDZIWA POLKA, mająca największą wiedzę o ŻYDACH, szczególnie mieszkających kiedyś na terenie Polski, dr EWA KUREK, nie powinna ona wychodzić ze STUDIA TELEWIZYJNEGO wyjaśniając kwestie ŻYDOWSKIE między POLAKAMI i ŻYDAMI. Nie mówiąc o tym, że w imieniu POLSKI powinna być od "SPECJALNYCH ZADAŃ" w KONTAKTACH z ŻYDAMI. Taki nijaki DANIELS, Żydowska ambasadorka, czy ten Żydowski minister, a nawet nijaki Netanjahu, powinni być pod specjalnym "NADZOREM" dr EWY KUREK, reprezentującym POLSKĘ w tych kontaktach. Kiedy POJAWI się w RZĄDZIE POLSKIM, jako EKSPERT i osoba ODPOWIEDZIALNA za kontakty z ŻYDAMI, dr EWA KUREK, to będzie znak ze nie ma żadnej z KIMŚ "USTAWKI"? OCZYWIŚCIE dr EWA KUREK musi być mocno "UMOCOWANA", najlepiej, jako WICEPREMIER, lub w ostateczności, jako MINISTER. Inaczej to jest tylko "BAJER". Inna sprawa to, że teraz jest cała masa ekspertów od ŻYDÓW z grona dziennikarzy, którzy do tej pory byli ekspertami od sportu, rolnictwa, pojazdów w ruchu drogowym, skupu opakowań zwrotnych czy obrotu owocami.
POLSKIE PO2021.10.1 12:11
Przy okazji spytam, CZY będą wspólne z IZRAELCZYKAMI KONFERENCJE na temat "OSZUSTWA w JEDWABNEM", na temat "NIEDOKOŃCZENIE EKSHUMACJI w Jedwabnem", na temat "JAK WSADZIĆ DO WIEZIENIA NIJAKIEGO GRONSSA"" za KŁAMSTWA i PONIŻANIE POLSKI???? Jak zabezpieczyć się przed FABRYKĄ zwaną "PRZEDSIĘBIORSTWO HOLOKAUST" i jej 447??? CZY jak wymóc aby nie nazywano POLSKI naszej OJCZYZNY jakimś dziwacznym słowem POLIN, co to jest POLIN???, ponoć znaczy "MIEJSCE TYMCZASOWE" dla KOGO??? Czy Żydzi będą współpracować nad rozwiązaniem tych spraw??? Czy w końcu IZRAELCZYCY pozwolą pochować na CMENTARZU ŻYDOWSKIM, POLSKICH ŻYDÓW z TEGO DOŁU w JEDWABNEM w którym leżą WRZUCENI jeden na drugim NASI STARSI BRACIA w WIERZE, POLSCY ŻYDZI ZAMORDOWANI PRZEZ siepaczy niemieckich GESTAPOWCÓW i SS-manów??? Przecież jest cały RYTUAŁ POCHÓWKU NASZYCH BRACI POLSKICH ŻYDÓW, nie mogą leżeć we wspólnym DOLE bez POCHÓWKU. CZY JEST ZAPROSZONA do tych rozmów PROFESOR EWA KUREK??? Jak wiemy byli różni ŻYDZI. Jedni byli gotowi oddać swoje życie za Polskę i POLSKICH ŻYDÓW, inni ŻYDZI zaganiali kijami Polskich Żydów do BYDLĘCYCH WAGONÓW na "UMSZLAGPLATZ" aby zawiść tych POLSKICH ŻYDÓW do GAZU w NIEMIECKIM OBOZIE KONCENTRACYJNYM AUSCHWITZ.
Anonim2021.10.1 12:18
Pani Kurek nie jest żadnym "profesorem" - nawet na KUL nie udało jej się habilitować.
Anka2021.10.1 14:00
A Władysław Bartoszewski, tzw. " profesor" miał tylko maturę.
Anonim2021.10.1 14:02
A co on ma z tym wspólnego? Nic?
Anka2021.10.1 14:08
To odpowiedź na próby dyskredytacji dr Ewy Kurek.
Anonim2021.10.1 14:14
Czyli nie ma nic wspólnego. Cóż. Współczuję pani Kurek "obrońców".
zyd do zyda2021.10.2 10:54
Zamkni ryj , szakal palestynski glodny , jak nas wyslo jak 43 do roboty w bakutili , do strefy Gazy to ... karma wroci .... szalom
Andrzej2021.10.1 18:13
Bartoszewski - a to ten co go zwolnili z Oświęcimia ze względu na stan zdrowia ...
Halszka2021.10.1 15:06
A moze ktoś jej przeszkodził ?
Anonim2021.10.1 15:13
Na KUL-u? Wolne żarty. Tam nawet Czarnek zrobił habilitację.
NIE RUSKIE, NIE NIEMIECKIE PO2021.10.1 16:54
SASZA totalny u Ciebie brak WIEDZY. DOKTOR EWA KUREK uzyskała tytuł DOKTORA w 1989 roku. Była bardzo ceniona "UCZENNICĄ" PROFESORA WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO, znawcy stosunków ŻYDÓW do POLAKÓW. Była ceniona przez PROFESORA JANA KARSKIEGO, który napisał słowo wstępne do książki DOKTOR EWY KUREK "DZIECI ŻYDOWSKIE W KLASZTORACH" (POLSKICH KLASZTORACH) .
NIE RUSKIE, NIE NIEMIECKIE PO2021.10.1 16:58
SASZA totalny u Ciebie brak WIEDZY. DOKTOR EWA KUREK uzyskała tytuł DOKTORA w 1989 roku. Była bardzo ceniona "UCZENNICĄ" PROFESORA WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO, znawcy stosunków ŻYDÓW do POLAKÓW. Była ceniona przez PROFESORA JANA KARSKIEGO, który napisał słowo wstępne do książki DOKTOR EWY KUREK "DZIECI ŻYDOWSKIE W KLASZTORACH" (POLSKICH KLASZTORACH) .
Anonim2021.10.1 17:06
Cześć komuszku. Nie odróżniasz uzyskania tytułu doktora od habilitacji?
Jacek2021.10.1 11:03
Zaiste dziwne, że dopiero za PIS rozpoczyna się masowe pisanie nowej historii Polski. Co byście za filmu nie nakręcili to nie zabije to prawy. Nie tylko w Jedwabnem płonęła stodoła. Na Podlasiu w czerwcu i lipcu 1941 roku było kilkadziesiąt pogromów. I zapewne Sumiński znajdzie dowody na każdy, ze to zrobili Niemcy. NIestety to gówno prawda. Polacy: mordowali, grabili, podpalali, donosili Niemcom.
PO POLSKIE2021.10.1 12:16
Jeżeli to robiono na POLSKIEJ ZIEMI, to robili to różnej maści BOLSZEWICCY-NAZISTOWSCY-KOMUNISTYCZNI- FASZYSCI. Choćby tacy jak taka swołocz strzelająca także do POLAKÓW nijaki GIENIERAL KORCZYNSKIJ.
Piotr2021.10.1 12:48
Czyli kierująć się Twoją pokrętną logiką "myślenia" należy stwierdzić, że dziś Ci którzy , kradną i sa u władzy to nie polacy ale katoliccy faszyści. I takim stwierdzeniem można usprawiedliwić wszystko. Weź chłopie puknij się łeb.
Anka2021.10.1 14:04
Czy to byli Polacy, czy tylko noszący polskie nazwiska po uprzedniej zmianie?
Anonim2021.10.1 14:26
Nie
Marduk2021.10.1 10:30
Proponuję aby film uzupełnić o angielskie napisy i rozprowadzać w USA w drugim obiegu, poza salami kinowymi opanowanymi przez kapitał żydowski. Takiego filmu amerykanie nigdy nie widzieli przez żydowską cenzurę!!!!!!!!!!!!!!
Jacuś2021.10.1 9:33
Wielki szacunek dla pana w. Sumlińskiego.
Palestyna2021.10.1 9:13
Pasożydy
BLACK IS BAD2021.10.1 9:03
Bodak - bredzisz - te bzdury mogli oglądnąć jedynie katoprawacy ze zrytymi beretami. Prawica cierpi na chroniczny brak inteligencji, jednak jest mistrzem od socjotechniki
Raport Karskiego, 19402021.10.1 8:47
"Stosunek żydów do Polaków jest podobny do ich stosunku do Niemców. Powszechnie daje się wyczuć, że radzi byliby, aby w stosunku Polaków do nich panowało zrozumienie, iż przecież oba narody są niesprawiedliwie gnębione i to przez tego samego wroga. Tego zrozumienia wśród szerszych mas społeczeństwa polskiego nie ma. Stosunek ich do żydów jest przeważnie bezwzględny, często bezlitosny. Korzystając w dużej części z uprawnień, jakie nowa sytuacja im daje. Wykorzystują wielokroć te uprawnienia – często nadużywają je nawet. Zbliża ich to w pewnym stopniu do Niemców."
kosiar2021.10.1 0:05
Umieściłem ten film na sowim FB w dniu tak bardzo nękanej przez syjowsze premiery! I dalej jest !!! Film POtrzebny i ważny ! Brawo !!!
kosiar2021.10.1 0:03
Brawo FILM !!! Wreszcie prawda ujrzała światło !!!
x2021.10.1 0:01
Przekopać to Jedwabne i nie pytać o zdanie oszczerców. Niech spier.da.la.ją raz na zawsze. I nie ma co się tłumaczyć z antysemityzmu, żyda nie da się lubić, to zupełnie normalne
Anonim2021.10.1 8:40
To przekopcie. Tylko się nie zdziwcie ...
Karnovskienė2021.09.30 22:32
Bodakowski to niezły poјeb i przychlast antysemicki.
kosiar2021.10.1 0:06
Sam jesteś zjeb parchu !
Anonim2021.10.1 9:04
parchy to twoja gruba matka i ten idiota - twój ojciec
as2021.09.30 22:32
Film potrzebny, wyjaśniający te sprawy, ale ... jest tam spory chaos. Niby jest przebieg mordu, ale nie od a do z, typu : W dniu ... ok godz. .... do Jedwabnem przyjechał oddział 10 Niemców, dowódcą był... Najpierw wyłapali Polaków, potem Żydów, około godziny 12 oddzielono mężczyzn i kobiety z dziećmi. Uformowano pochód, na czele pochodu szli mężczyźni żydowscy,... itd. Niestety. Duże braki w chronologii wydarzeń.
Paweł2021.09.30 22:29
Żydzi z Polski to prawie nikt. Może kilka tysięcy ludzi przetrwało? A może nie? Banda z USA plus Michnik (Gazeta Wyborcza) robią wszystko, aby roztentegować istniejący system prawny i zmusić Polaków do "negocjacji" nt. sztucznie wytworzonych żądań majątkowych wobec naszego Państwa. Te k.....wy z USA nawet nie chcą przyjąć do wiadomości, że "Cyklon B" (używany do tzw. gazowania żydów w komorach gazowych ) był produkowany przez koncern IG Farben, w którym ponad 40 % udziałów miał kapitał żydowski (północno-amerykański).
Polski Koszmar Żydów2021.09.30 21:55
Tysiącletni koszmar Żydów w Polsce to straszliwe wieki pełne pogromów ,brutalnych prześladowań i przeróżnych zadawanych im cierpień oraz męczarni które sprawiały ,że przez ten cały okres czasu Żydzi z bezpiecznych i bogatych krain cywilizowanej zachodniej Europy coraz chętniej i szybciej zlatywali się do tej nietolerancyjnej barbarzyńskiej Polski niczym wygłodniałe świnie do pełnego koryta aby w tym swoim polskim antysemickim Piekle mnożyć się bogacić i rozrastać tworząc tu ostatecznie największą bo ponad 3 milionową żydowską diasporę na kontynencie europejskim przed wybuchem II Wojny Światowej ...
Jazzz2021.09.30 21:29
Żydzi ciężko i nieustannie pracują nad tym, żeby antysemityzm istniał i się rozwijał. Bo to zwyczanie kokosowy interes jest.
kosiar2021.10.1 0:07
Holokaust to biznes.
Hanys GórnoŚląski2021.09.30 20:57
Skala żydowskiego jazgotu, szczekania i wycia dowodzi, że Sumliński ma rację. A przy okazji wychodzi na jaw prawdziwe pochodzenie niektórych osób, które dotychczas mieliśmy za Polaków.
Chorzele-granica2021.09.30 20:54
Naromiast zastanawia mnie dlaczego twierdzi sie ze Jedwabne bylo w Polsce przed masakra. Przejrzalem dokladnie mapy zarowno w okresie 20lecia miedzywojennego i zaborow i granica z Niemcami byla w Chorzelach!! zaraz za Chorzelami https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Chorzele_komisariat.jpg Jedwabne jest duuzo bardziej na polnoc za Wielbarkiem, ok 27 kilometrow za granica polska-niemiecka w Chorzelach. https://fotopolska.eu/Grunwaldzka_99_Chorzele?f=880002-foto W okresie zaborow i kongresowki rowniez bylo pod zaborem niemieckim-pruskim. Prawie 150 lat (bez 8 lat Ksiestwa warszawskiego za Napoleona) pod Niemcami. Jedwabne NIE NALEZALO do Kongresowki (pod namiestnikiem carskim) tylko do zaboru niemieckiego!! Dla mnie ma to kolosalne znaczenie bo to rzady Niemiec , wplywu Niemiec, germanizacji pruskiej ,polityki Niemiec i antysemityzmu Niemiec, plus zezwolenie na osiedlanie niemieckojezycznych Litwakow (jidysz to staroniemiecki jezyk w ktorym porozumiewali sie ze wspolczesnym niemieckim-Niemcami) . Nikt o tym nie mowi ? dziwne Nie mozna sie bronic przyjmujac linie ze to polska miejscowosc skoro byla pod rzadami Niemiec prawie przez 143 lata, i zamieszkana przez Zydow Litwakow szwargocacych po niemiecku (jidysz) https://forward.com/opinion/412210/no-yiddish-is-not-a-corruption-of-german/
Rudy Hes2021.10.1 12:33
Jesteś idiotą i piszesz o JEDWABNIE, a nie o Jedwabnem.
chorzele-granica2021.10.2 3:05
masz racje to inne miasteczka.Moja pomylka. Sorki. Jedwabne i Jedwabno o ktorym ja wspomnialem Tylko po co epitety?
Kali2021.09.30 20:25
Niby czym się katolicy różnią od żydów czy muzułmanów, wszyscy mają gówno zamiast mózgu.
Jom kippur2021.09.30 20:14
Chocmy na ulice i zaprotestujmy przeciw klamstwom zydow. Ale wszyscy , zrobmy to choc raz i zobaczy swiat i moze uda sie przeciac to co „inni“ zaplanowali za nas !!!
Mejer2021.09.30 20:13
Widać to tej nacji nawet Bóg stracił cierpliwość skoro pozwolił na holokaust. Niech sie cieszą że wojna zastała ich w Polsce bo by ich wogóle nie było.
Żyd,2021.09.30 19:54
szczególnie ten, który korzystał z naszej polskiej idiotycznej gościnności, jest teraz największym wrogiem Polski i Polaków. Żydzi doskonale wiedzą, że bez Polski nie byłoby tego ich Wysraela, to Polska, dając im schronienie uratowała żydostwo od praktycznego nieistnienia. Nawet bez II WŚ. To w Polsce te szmondaki mieli swoją "Jerozolimę", swoje setki jesziw, to w Polsce swoje żydostwo zreformowali będąc pod wpływem katolicyzmu, to z Polski i z Polską pomocą ich rasistowski syjonizm nabrał realnych kształtów czego rezultatem było powstanie tego ich Wysraela. Żydzi nawet próbowali imitować polską szlachtę ubierając się jak oni. Do dzisiaj tak się "ubierają". Kupowali tytuły szlacheckie, głównie w pruskim zaborze. To w ich Knessecie do lat 60-tych pyskowali do siebie po polsku. Cała ich elita polityczna i wojskowa TO parchy z POLSKI. - - - - BEZ POLSKI państwo IZRAEL BY NIE POWSTAŁO!
"Prawda" Grabowskiego i Spółki.2021.09.30 19:53
Po zajęciu Polski, Niemcy utworzyli, jak wszystkim wiadomo, GG, która obszarowo była wielkości 94 tys. km² i miała około 10 milionów etnicznych Polaków. Z obszarów włączonych do Rzeszy np. Warthegau Niemcy brutalnie wysiedlili Polaków i Żydów. Zatem wszelkie pogromy i indywidualne morderstwa dokonane na Żydach musiały być na terenie GG. Należy z tego równania wyłączyć Galicję, tam Polacy byli mniejszością i to oni byli ofiarami nie tylko Niemców, ale i Ukraińców. Wszędzie indziej Niemcy mieli „ekskluzywne prawa” do zbrodni i oddelegowanych przez nich lokalnych sadystów: Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy i innych obywateli Rosji bolszewickiej. . . . . . . . Czyli w latach 1940 do połowy 1944 r. (okolo 1600 -1700 dni), zostało "zamordowanych" około 200 tys. Żydów przez Polaków, jak twierdzi prof. Grabowski. Polaków, których było w GG 10 milionów. Czyli, jeden na 50 statystycznych Polaków (w tym dzieci, starcy, kobiety) brał udział w morderstwach. Dziennie, jak wypada z prostego rachunku, było mordowanych około 120 Żydów, albo co trzeci dzień gdzieś na terenie GG było "Jedwabne". Gdyby tak było w rzeczywistości rząd w Londynie miałby raporty od dowództwa AK, i od J. Karskiego. Na terenie W-wy od momentu powstania getta do Powstania Warszawskiego ukrywało się około 20 tys. Żydów.
Panie Bodakowski,2021.09.30 19:52
Żydzi w USA pyskowali na "Pianistę" Polańskiego, bojkotowali, demonstrowali ... Nic i nikt NIE jest w stanie Żyda zmienić. Wystarczy poczytać co piszą (używają dziesiątki pseudonimów) Żydzi-polakożercy najgorszego gatunku, wyjątkowe bydlaki, jakimi są: DANIEL PASSENT, JAN HARTMAN, JERZY URBAN, JAN HERTRICH -WOLENSKI, ADAM MICHNIK, JAN T. GROSS, JAN GRABOWSKI to tylko kilku z żyjących. A GEREMEK i jego MAFIA. Każda prawda jak medal ma dwie strony i tak jest z Jedwabnym. . . . . . . . . . . . . . Natomiast p. Bodakowski zupełnie się nie zgadzam na Pańskie stwierdzenie, że cyt.: "Programy szkolne w USA od podstawówek do uniwersytetów przedstawiają kłamliwie Polaków jako nazistowskich zbrodniarzy ..." co NIE jest prawda. Proszę pamiętać, że w USA NIE MA curriculum identycznego dla wszystkich szkół i uniwersytetów. Każdy stan, ma po kilkanaście dystryktów, każde miasto na swoją "board of education" która decyduje, co jest w tych "programach". Na tym polega cały urok federacji. . . . . . . Z całą pewnością tego pan nie usłyszy w szkołach i uniwersytetach katolickich i innych denominacji chrześcijańskich. To, czego Żydzi "nauczają" w ich jesziwach, to jest zupełnie inna historia. Jesziwy i muzułmańskie madrasy są wylęgarniami NIENAWIŚCI. To że Żydzi są najbardziej słyszalni, to tylko jest winą każdego z nas. NIE DAĆ SIĘ ZAGŁUSZAĆ!
Piec2021.09.30 20:15
Dlatego hitler ich tak namietnie palil…
wnuczek2021.09.30 19:23
Moja Babcia lat 14 dostala sie do przymusowej pracy i kopala rowy w obozie pracy za okupacji -dolnoslaskie (bodajze okolice Boleslawca). Niemieccy okupanci przymusowo brali do pracy od 14 lat. Mowi ze na wlasne oczy widziala jak Zyd- (prawdopodobnie kapo) zabil Zyda pracownika Na pytanie co ja najbardziej doskwieralo -odpowiedziala ze zarly ich tam pluskwy . I zapewne nie dawaly sie wyspac. Dziewczyne 14 lat brac do pracy? szwabska moralnosc
Mariusz2021.09.30 19:35
Wpisz w google hasła: "dr Alfred Trzebinski", "Wanda Kalacińska-Klaff", "Erich von dem Bach-Zelewski", "Otto Skorzenny", "Kazimierz Olchowik Zawisza", "Jan Ratajczak".......
wnuczek2021.09.30 20:15
moja babcia nigdy nic zlego na Zydow nie powiedziala-zachodnia Polska. Zawsze w poniedzialek Zyd ze sklepiku nie puscil jej bez niczego nawet jak kasy nie miala, bo to dla nich bylo wazne zeby klient byl zadowolony i cos zabral ze sklepu. Mowila tez ze w miescie wieksze zaklady i fabryki nalezaly tylko do Niemca lub Zyda. Najciekawsze ze zarowno jidysz i niemiecki to prawie to samo. Jidysz -link nizej dodac www forward.com/opinion/412210/no-yiddish-is-not-a-corruption-of-german/ Zdajesz sobie sprawe ze na Mazowszu Zydzi mieli zakaz osiedlania a w czasie zaborow pojawila im sie tam cala masa . Szczegolnie druga polowa 19 wieku-przyrost 1000 procent Zydow ze wschodu tzw. Litwakow. Sa zmentarze Zydowskie na mazowszu gdzie wlasnie najstarsze groby/plyty nagrobne mykwy datuja sie z tych lat 19 wiek!!! wczesniejszych BRAK !!! strona kurpianka w wielkim miescie-sztelt
Mariusz2021.11.14 13:52
Dodam jeszcze Bronisław Kamiński.
Glaudiusman2021.09.30 18:59
Zakazać hołocie wjazdu do naszego kraju. Nie są nam potrzebni do niczego oszuści jedni.
Anonim2021.09.30 18:51
i co? lesiu kwaczynski latał z nalesnikiem zudoskim na łbie po belwederze i wszystkie swieta koszerne obchodził,ale po co? co mu to dało? chciał zostać królemsr.lemisraaela?
Bądźmy Patriotami nie dajmy się otumanić2021.09.30 18:47
Za takie oszczerstwa powinieneś gnić w więzieniu skur...synu
To było do tego icka mariusza judasza2021.09.30 18:48
Żydzie
Mariusz2021.09.30 18:37
W sierpniu 1944 oddział Armii Krajowej „Barwy Białe”, wchodzący w skład 2. Pułku Piechoty Legionów AK (oddział powstał w listopadzie 1943 w Obwodzie Opatów AK) przemieszczał się w stronę Warszawy. Szedł z pomocą powstaniu warszawskiemu. 16 sierpnia trafił do wsi Siekierno. W trakcie patrolowania okolicy jego żołnierze natrafili na czterech młodych Żydów poszukujących prowiantu dla ukrywającej się w Lesie Siekierzyńskim większej grupy żydowskiej, złożonej z uciekinierów z obozu pracy przy zakładach zbrojeniowych „Hasag” w Skarżysku-Kamiennej. Po powzięciu wiedzy o ukrywających się Żydach dowódca oddziału por. Kazimierz Olchowik „Zawisza” wydał rozkaz „likwidacji” grupy. Jego realizację zlecił por. Edwardowi Sternikowi „Grzegorzowi”, który 17 sierpnia wyruszył na czele ok. 60 żołnierzy z oddziału AK w kierunku żydowskiego obozowiska. Na miejscu zastano kilkudziesięcioosobową grupę nieuzbrojonych cywilów, w tym kobiet (także małoletnich), koczujących w szałasach (uczestnicy zdarzenia podają liczby od 30 do 58 Żydów). Według relacji Edwarda Sternika „Grzegorza” akt zamordowania cywilów przedstawiał się następująco: „Na miejscu zobaczyliśmy w szałasach leśnych około 30-tu osób narodowości żydowskiej, w tym i kilka kobiet. Ja wtedy wydałem rozkaz, aby ich wszystkich zebrać i wyprowadzić na polanę leśną. Następnie po wyprowadzeniu ich na polanę leśną wydałem rozkaz sierżantowi »Bolerokowi« aby wykonał wyrok śmierci na tych osobach narodowości żydowskiej, a sam odszedłem kilkanaście metrów w las, nie chcąc patrzeć na wykonanie tego wyroku. Po oddaniu strzałów do tych osób przez pozostałych członków AK wróciłem z powrotem z lasu na tę polanę i widziałem leżących zabitych już Żydów, a do niektórych jeszcze żyjących żołnierze oddali kilka strzałów”. Pochówek ofiar. Na trzeci dzień od mordu, partyzanci nakazali okolicznym chłopom dokonanie pochówku ofiar. Ciała zamordowanych leżały na stosie, były rozebrane do naga, zalane krwią, na głowach i piersiach posiadały rany postrzałowe. Leżały rozrzucone na terenie o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych. Zwłoki zakopano w nieoznaczonym miejscu w Lesie Siekierzyńskim w pobliżu mokradeł. Dokonującym pochówku AK-owcy nakazali milczenie pod groźbą śmierci. Miejsce pochówku ofiar nie jest znane, a dokładna liczba ofiar nie została ustalona. Dariusz Libionka wskazuje liczbę 50–60 zamordowanych Żydów. Ewa Kołomańska, historyk z Mauzoleum w Michniowie, utrzymuje, że liczba ofiar wynosiła od 30 do 50.
Polak2021.09.30 18:51
Kto cię nauczył pisać po Polsku Germańcu
Mariusz2021.09.30 19:06
Jestem Polakiem, a nie "Germańcem". Umiemy mówić i pisać o Polakach zamordowanych przez Niemców, Ukraińców, a nie o zamordowanych przez Polaków. Wpisz w google hasło: "zbrodnia w Lesie Siekierzyńskim" i przeczytaj.
Izydor.2021.09.30 20:16
No to teraz napisz o setkach tysięcy Polaków którzy zginęli z rąk Zydów lub przez Zydów oraz o ich antypolonizmie, nienawiści do Polski która ich przygarneła w trudnych czasach a kturą oni doili przez całe wieki do teraz.
Jazzz2021.09.30 21:54
Jeszcze raz proszę obejrzeć film. Właśnie prawdziwość takich opowieści o Jedwabnem, obalili arceolodzy. Dokładnie i ze szczególami o tym opowiadają o tym w filmie. I oni mają dowody materialne. Jak w Lesie Siekierzyńskim zostaną przeprowadzone wykopaliska i gruntowne badania, to uwierzę. Google to wysypisko śmieci.
Anonim2021.10.1 11:27
Te "dowody" to łuski z pierwszej IWŚ, czy te z walk w 1944r.?
n342021.09.30 20:32
Mariusz czy jest jakas szansa ze o ile to prawda to ci ludzie pomylili ich z Niemcami? Jidysz to tak naprawde niemiecki-ta sama rodzina jezykow. Polacy walczyli z Niemcami w tym i polska partyznatka
Anonim2021.09.30 20:33
To są po prostu kłamstwa.
W pośredniaku byłeś jełopie?2021.09.30 18:35
jw.
Prawda i tylko prawda2021.09.30 18:34
a nie kłamliwa mycka i napletek
Filip2021.09.30 18:34
W telewizji oglądałem wypowiedz Polaka świadka wydarzeń w Jedwabnem z 10 lipca 1941 roku, który potwierdził dobrowolny udział naszych rodaków w zbrodni. W okresie powojennym niektórzy sprawcy zbrodni w Jedwabnem byli sądzeni i jeszcze zachowały się ich zeznania, to byli polscy mieszkańcy tych okolic. Niemcy sprawcom zbrodni zapewnili bezkarność. Potępiam fałszowanie historii i zwalanie całej winy na Niemców. Pogrom kielecki miał charakter spontaniczny i nie był wcześniej przez nikogo zaplanowany. Każdy może wpisać w google hasło: "zbrodnia w Lesie Siekierzyńskim", "dr Alfred Trzebinski", "Wanda Kalacińska-Klaff" i przeczytać również o innych zbrodniach naszych rodaków.
Władysław2021.09.30 18:25
Obejrzałem. Polecam.
ds2021.09.30 18:22
Tak się Hartman boi prawdy ? Aj waj!
Anonim2021.09.30 18:17
Świetny film. Polecam ! Dokończenie ekshumacji w Jedwabnem to nasza racja stanu !! Zobaczcie co robi Szudrich, amerykański Żyd w naszym senacie, który przybył tam na zaproszenie tych zaprzańców z PO ! On nam grozi i pokazuje palcem na siódme przykazanie. Że niby my ukradliśmy coś Żydom, albo, że jak uchwalimy ustawę, to oni już nic nie dostaną i to będzie kradzież. To hańba !! Pokażemy temu dziadowi ÓSME PRZYKAZANIE: NIE ŁŻYJ !!!! Oglądajcie film red. Sumlińskiego! Domagajcie się od strachliwego Glińskiego ekshumacji, Tego Glińskiego, który daje im miliony złotych na renowację ICH cmentarzy. Tego samego, który daje kasę na granty dla takiego Grabowskiego i taką Engelking ( o tym mówi prof. Grzegorz Musiał, że to skandal!), a potem oni nas szkalują i obwiniają Polaków o zabicie 200 tys. Żydów,. podczas, gdy właśnie to my uratowaliśmy 200 Żydów !! A potem w czasie ekshumacji, to mu się nogi trzęsą ze strachu i kłania się nisko Szudrichowi. Szkoda gadać. Tak, Lech Kaczyński zablokował. Były jakieś naciski. Ale to był błąd. Ale zawsze można go naprawić i nie robić więcej takich błędów, bo Żydzi nas zgnoją. Mamy wszystko do stracenia! Zobaczycie to na filmie.
Anonim2021.09.30 18:28
oglądałem dzisiaj - gotowało się we mnie ,z powodu niewdzięczności i kłamstw żydowskich
Anonim2021.09.30 19:30
Kopcie, ale żebyście nie byli potem zdziwieni...
Anka2021.10.1 14:14
Po znalezieniu kilku łusek z broni niemieckiej ekshumację wstrzymano.
Anonim2021.10.1 15:12
Kłamstwo. Znalezienie łusek nie zatrzymało ekshumacji to ich nie znaleziono w grobie. Na dodatek ekspertyzy wykazały, że łuski pochodziły albo z IWŚ albo z końca IIWŚ. Żadna nie pasowała do roku pogromu.
Niesamowite2021.09.30 18:09
Znalazło się 900 tys. szmalcowników.
Izydor2021.09.30 18:03
Podobno już trzy miliardy polaczków obejrzało ten film.
OLO2021.09.30 18:09
Kiedy wy zydzi zrozumiecie, ze prawda moze was wyzwolic z wiecznego klamstwa?
Izydor2021.09.30 18:27
Jak rozpoznać polaczka? Warunek konieczny: tępy antysemita.
abuzubajdah2021.09.30 18:52
w sposób jasny was nie trawie ,s/ru/lu
Izydor2021.09.30 20:26
Jesteś głupi i masz wszy. Jak to możliwe że jest dwóch Izydorów . Coś mi tu śmierdzi oszustem.
Jerzy2021.09.30 18:01
szkoda Palestyńczyków, bo swą wściekłość będą na tym umęczonym narodzie rozładowywać, w prosty sposób: gwałcąc, mordując i rabując, bo co innego może robić żyd???
Anonim2021.09.30 18:05
Biedni Palestyńczycy mogliby przyjść na polską granicę i tu zdechnąć w błocie ku chwale Rzeczypospolitej 😁😁😁
Jerzy2021.09.30 18:08
odstaw, cokolwiek zasysasz, odstaw...
Judas Priest2021.09.30 18:11
Nie ględź, Bodakowski pod przykrywką.
😁😁😁😁😁 😁😁😁2021.09.30 18:13
Dla »prawdziwych Polaków« będą tylko ciapatymi.
Piotr Nowak 🖐🏻 czyli anonim 😁😁😁 12:052021.09.30 18:31
sie ma, ile zarobiłeś?
Jacek i Placek2021.09.30 17:58
Zastanawia mnie skąd ten antysemityzm tutaj? Żydów dziś w Polsce jest z 10 tysięcy, tak że jest to marginalna mniejszość etniczna.
Anonim2021.09.30 18:10
dolicz tych z hameryki ,canady itd. i pomnóż przez kłamstwa, które rozpowszechniają wyłacznie po to by wymusić nienależną kasę od Polaków
Jacek i Placek2021.09.30 19:50
Tym w hameryce trzeba po prostu grzecznie i cierpliwie cały czas tłumaczyć, że ich żądania są bezprawne i Polska nie zapłaci. Nie ma po co do tego mieszać jakiś antyżydowskich uprzedzeń.
MIETEK2021.09.30 18:12
Dlaczego zydzie klamiesz w samej Warszawie jest was okolo 100 tys.
nie masz klawiatury PL2021.09.30 18:14
ruski troliku?
Joa2021.09.30 17:51
Moja Babcia mieszkała we wsi koło Jedwabnego w tamtych czasach, i opowiedziała mi, jak było naprawdę. Niestety, jej opowieść Polakom się nie spodoba. :-(((
won2021.09.30 17:56
spadaj trollu -wszystko jedno .ruski niemiecki czy żydowski
MIIETEK2021.09.30 18:15
PRZECIEZ ICEK TWOJA BABCIA MIESZKA W IZRAELU
asd2021.09.30 18:25
Babcia Ja'ira Lapida , ta, co to "zginęła w Auschwitz", też tam pewnie mieszkała po sąsiedzku, co trolku ?? hehe
Chorzele-geranica2021.09.30 22:03
Jezeli mieszkala w okolicach Jedwabnego to znaczy ze mieszkala na terenach niemieckich ponad 150 lat!!! Naromiast zastanawia mnie dlaczego twierdzi sie ze Jedwabne bylo w Polsce przed masakra. Przejrzalem dokladnie mapy zarowno w okresie 20lecia miedzywojennego i zaborow i granica z Niemcami byla w Chorzelach!! zaraz za Chorzelami https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Chorzele_komisariat.jpg Jedwabne jest duuzo bardziej na polnoc za Wielbarkiem, ok 27 kilometrow za granica polska-niemiecka w Chorzelach. https://fotopolska.eu/Grunwaldzka_99_Chorzele?f=880002-foto W okresie zaborow i kongresowki rowniez bylo pod zaborem niemieckim-pruskim. Prawie 150 lat (bez 8 lat Ksiestwa warszawskiego za Napoleona) pod Niemcami. Jedwabne NIE NALEZALO do Kongresowki (pod namiestnikiem carskim) tylko do zaboru niemieckiego!! Dla mnie ma to kolosalne znaczenie bo to rzady Niemiec , wplywu Niemiec, germanizacji pruskiej ,polityki Niemiec i antysemityzmu Niemiec, plus zezwolenie na osiedlanie niemieckojezycznych Litwakow (jidysz to staroniemiecki jezyk w ktorym porozumiewali sie ze wspolczesnym niemieckim-Niemcami) . Nikt o tym nie mowi ? dziwne Nie mozna sie bronic przyjmujac linie ze to polska miejscowosc skoro byla pod rzadami Niemiec prawie przez 143 lata, i zamieszkana przez Zydow Litwakow szwargocacych po niemiecku (jidysz) https://forward.com/opinion/412210/no-yiddish-is-not-a-corruption-of-german/ Czyli my Polacy w Polsce po wojnie mamy odpowiadac za zbrodnie niemieckie w Niemczech i miesjcowosci ktora przed wojna byla cale zabory niemiecka??? i zamieszkala przez szwargocacych w jidysz czyli po niemiecku? Jaja? jakies?
chorzele-granica2021.10.2 18:09
POMYLKA. Sprostowanie.WYCOFUJE WSZYSTKO I PRZEPRASZAM-sam sie zmylilem To sa dwie rozne miejscowosci. Jedwabno na mazurach i Jedwabne kolo Lomzy.
harry2021.09.30 17:40
Antypolskie kłamstwa Żydów o Jedwabnym z wolna wychodzą na światło dzienne tak jak z wolna ujawniała się kłamstwa założycielskie komuny czerwono-żydowskiej w Polsce o Katyniu. Zawsze w najtragiczniejszych dziejach Polski i Polaków wyraźna była swoista nadreprezentacja Żydów w organach zbrodni i terroru skierowanego wobec Polaków. Tak było w okresie zaborów, tak było po 17 września 1939 roku to jest po sowieckiej agresji na Polskę. Miliony Polaków wskazywanych przez Żydów bolszewikom zginęło bezimiennie w krainie sowieckiego terroru. Resztki uratowała armia generała Andersa. Tak też było w 1945 roku gdy do Polski na sowieckich czołgach niby-wyzwolicieli wjechali tu na pół wieku komunistyczni oprawcy Polaków, głównie żydowskiego rodowodu. I to ich bękarty, synowie i wnukowie do dziś realizują zamysł zniszczenia Polski.
Torchwood2021.09.30 17:11
Jak on dokładnie te 900.000 wyliczył?
Anonim2021.09.30 17:16
chodził na lekcje , a nie na wagary - to nauczył się liczyć
WON2021.09.30 17:11
Widzicie! niemieckie pachołki z POKO I LEWICY gotowi są spłacić nienależne odszkodowania pazernemu żydostwu , a jednocześnie twierdzą .że ogromne reparacje za zniszczenia i zbrodnie popełnione przez niemców podczas drugiej wojny światowej na narodzie Polskim- Polakom się nie należą--- wyborcy totalnych zastanówcie się czy dalej chcecie popierać tych antypolaków
Raport Karskiego, 19402021.09.30 17:01
"Stosunek żydów do Polaków jest podobny do ich stosunku do Niemców. Powszechnie daje się wyczuć, że radzi byliby, aby w stosunku Polaków do nich panowało zrozumienie, iż przecież oba narody są niesprawiedliwie gnębione i to przez tego samego wroga. Tego zrozumienia wśród szerszych mas społeczeństwa polskiego nie ma. Stosunek ich do żydów jest przeważnie bezwzględny, często bezlitosny. Korzystając w dużej części z uprawnień, jakie nowa sytuacja im daje. Wykorzystują wielokroć te uprawnienia – często nadużywają je nawet. Zbliża ich to w pewnym stopniu do Niemców."
katolicka deratyzacja Polski2021.09.30 17:53
Zydzi sa podobni do Niemcow,i dlatego uzywaja,jak tutaj widac,niemieckich klamstw,i oszczerstw w stosunku do Polakow. Tak wyglada zydowska wdziecznosc za poswiecanie swoich dzieci przez Polajow ,zeby ich ratowac przed smiercia.
Frondle,2021.10.1 8:46
dlaczego minusujecie Jana Karskiego?
YORK2021.09.30 16:56
WRESZCIE , TAKA PRAWDA ITYLKO PRAWDA NAS WYZWOLI Z ZYDOWSKIEGO UCISKU. Brawo frondelek.
Znowu się wściekają?2021.09.30 16:44
Przecież handel ludźmi jest nadal legalny, a lichwa wciąż ma się całkiem nieźle...
Anonim2021.09.30 16:29
Pamiętacie jak nieżyjący już niestety L. Kaczyński wstrzymał ekshumacje kiedy na jaw zaczęły wychodzić niewygodne dla żydków fakty? Nie dziwcie się że klika pisowska tak łoi Polaków po kieszeni a kiedy się pojawiła sposobność ograniczenia i uniemożliwienia udzielania nam pomocy medycznej to skwapliwie z niej skorzystali. Chyba jasne jest dlaczego.
Anonim2021.09.30 16:32
Jakie "niewygodne fakty" konkretnie? Te, że w odsłoniętej warstwie kości nie było żadnych śladów po kulach ani samych kul?
Władysław2021.09.30 18:32
Na tym właśnie witz polega, że kule były, w miarę odkrywki, było ich coraz więcej. Łuski miały niemieckie napisy z datą produkcji 1937 i 38. Dlatego Schudrich interweniował - szerokie ujawnienie tego faktu zburzyłoby żydowską, antypolską narrację.
Anonim2021.09.30 19:32
Łuski pochodziły z IWŚ i z okresu ofensywy z Armii Czerwonej. Innych nie znaleziono. Wszystkie są zinwentaryzowane i w zbiorach IPN. Żadnych kul w masowym grobie nie znaleziono.
Anonim2021.09.30 16:19
900 000? Tak mało? Zawsze mi się wydawało, że debili i prymitywnych głupków jest w Polsce co najmniej parę milionów...😁😁😁
Palestyna2021.09.30 17:21
Was gudłajow jest w Polsce POnad milion i marzy wam się Polin
Anonim2021.09.30 17:46
A ty gówno możesz z tym zrobić...😁😁😁
Aldona2021.09.30 16:15
Materiał publicystyczny oparty na faktach A GFDZIE SA USTALENIA Z WYKOPKÓW DOKONANYCH PRZEZ NIEZALEŻNYCH BIEGŁYCH SĄDOWYCH W JEDWABNEM. SKOR RZĄDOM RP NIE ZALEŻŻY NA DOKONANIU WYKOPKÓW W MIEJSCU NIEMIECKIEJ ZBRODNI W JEDWABNEM TZN. ŻE SPRZYJA SEMITOM Z PALESTYNY. DLACZEGO RZĄD RP CZY MSZ NIE WZIĘŁO UDZIAŁU W ZGROMADZENIU ONZ NT. RASIZMY W TYM APARTRHEID W PALESTYNIE WPROWADZONYM PRZEZ SEMITÓW Z ISRAEL W STOSUNKU DO PALESTYTŃCZYKÓW W TYM OBYWATELI ISRAEL ? POLSKI RZĄD SPRZYJA SEMITOM I ICH NARRACJI HISTORYCZNEJ BO PO JEDNEJ STRONIE JAK I PO DRUGIEJ SA OCZY I USZY MOSSAD CZYLI SEMICKA V KOLUMNA. POLACY POWINNI WZIĄĆ SPRAWY W SWOJE RĘCE I SPRAWDZAĆ KTO JEST ZA POLSKĄ A KTO ZA ISRAEL . PRZY WYBORACH BO NA RAZIE KTO WYGRA CZY KTO PRZEGRA NIE MA ZNACZENIA.
NEOS com pl2021.09.30 16:14
Nie szukac daleko ... https://fronda.pl/a/the-times-trump-mial-racje-wybory-byly-sfalszowane,167441.html ... mysla ze umia tak czarowac ale prawda zawsze wyjdzie .... oj zbiera im sie ,trza POPOmalu zaorac polin w kibucu i POPOgonic kneset na gnojnej !!!!
holokost geszeft im się kończy2021.09.30 16:09
...więc kwiczą.
Ciekawe czemu to holandy, środy i hartmany2021.09.30 16:08
...chcą wpuszczać migrantów do Polski. Niech ich wezmą do swoich domów. W Izraelu.
Portofino2021.09.30 16:00
Największymi zwolennikami otwarcia granicy dla muzułmanów są mieszkający w Polsce żydzi. Oczywiście nie z sympatii do nich, ale z nienawiści do Polaków.
"Prawda" Grabowskiego i Spółki.2021.09.30 15:56
Po zajęciu Polski, Niemcy utworzyli, jak wszystkim wiadomo, GG, która obszarowo była wielkości 94 tys. km² i miała około 10 milionów etnicznych Polaków. Z obszarów włączonych do Rzeszy np. Warthegau Niemcy brutalnie wysiedlili Polaków i Żydów. Zatem wszelkie pogromy i indywidualne morderstwa dokonane na Żydach musiały być na terenie GG. Należy z tego równania wyłączyć Galicję, tam Polacy byli mniejszością i to oni byli ofiarami nie tylko Niemców, ale i Ukraińców. Wszędzie indziej Niemcy mieli „ekskluzywne prawa” do zbrodni i oddelegowanych przez nich lokalnych sadystów: Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, Łotyszy i innych obywateli Rosji bolszewickiej. . . . . . . . Czyli w latach 1940 do połowy 1944 r. (okolo 1600 -1700 dni), zostało "zamordowanych" około 200 tys. Żydów przez Polaków, jak twierdzi prof. Grabowski. Polaków, których było w GG 10 milionów. Czyli, jeden na 50 statystycznych Polaków (w tym dzieci, starcy, kobiety) brał udział w morderstwach. Dziennie, jak wypada z prostego rachunku, było mordowanych około 120 Żydów, albo co trzeci dzień gdzieś na terenie GG było "Jedwabne". Gdyby tak było w rzeczywistości rząd w Londynie miałby raporty od dowództwa AK, i od J. Karskiego. Na terenie W-wy od momentu powstania getta do Powstania Warszawskiego ukrywało się około 20 tys. Żydów.
rabbi inoCenty stinkfurtz2021.09.30 15:51
.... oj co to bedzie ... a caly swiat na nas skoczyl ... holokaust 2.0 nam przyPISujo ... a my tak dobre ... ani muchy by niukrzyzowali ... szalom jaro
prawda was nie wyzwoli2021.09.30 15:49
Rozumiem, że zeznań bezpośrednich świadków, ustaleń z powojennych procesów ani materiału dowodowego ze śledztwa IPN, które wykluczają obecność Niemców w Jedwabnym w tym filmie nie uwzględniono? Przytoczono wyniki badań balistycznych znalezionych łusek? Zgaduję że nie.
KAm2021.09.30 15:57
Jakie śledztwo ??? To przerwane
prawda was nie wyzwoli2021.09.30 16:04
Tak. To śledztwo, które zostało umorzone z powodu niewykrycia innych żyjących sprawców zbrodni niż ci, którzy wcześniej zostali osądzeni przez polski wymiar sprawiedliwości. Polecam zapoznanie się z materiałami z tego śledztwa - skutecznie uodparnia na taką "twórczość" jak ta z artykułu.
zyd do zyda2021.09.30 16:20
Stul pysk , juz oni tego naszego pejsatego judenpolizei łuski znajdo !!!!
prawda was wyzwoli2021.09.30 16:46
Żydowska policja w miasteczku, w którym nie ma getta. I do tego jeszcze uzbrojona w broń palną... Fascynujące.
Laki2021.09.30 16:17
Te znalezione łuski były z 1 wojny światowej.
prawda was wyzwoli2021.09.30 16:24
Tak. Ja to wiem.
Kłamiesz, jak zwykle!2021.09.30 20:01
Na łuskach była nawet czytelna data produkcji z II Wojny!
prawda was nie wyzwoli2021.10.1 7:37
W rejonie tej nieszczęsnej stodoły toczyły się walki w czasie IWŚ i w czasie IIWŚ podczas radzieckiej ofensywy w 1944r. I z tego okresu znaleziono łuski. Nie znaleziono żadnej, która pasowałby do 1941r. Tyle na temat kłamstw. Polecam dokumenty ze śledztwa IPN - tam jest to opisane.
Brakuje jeszcze 2 filmów2021.09.30 15:37
1. O zbrodniach żydowskich na Polakach. 2 O zbrodniach żydowskich w Palestynie
dla chcacego nic trudnego2021.09.30 15:53
Pani Doktoe Ewa Kurek ... https://www.youtube.com/watch?v=a8KfteiG5RM&t=942s
Palestyna2021.09.30 15:37
Żydzi to przeklety narod złodziei nierobow i kłamcow
Żydzi zawsze się wściekają2021.09.30 15:36
...gdy się mówi o nich prawdę.
Portofino2021.09.30 15:35
Antysemityzm powinien być w Polsce obowiązkowy a każdy Polak z tego dumny.
...2021.09.30 15:56
Czytając takie wpisy zaczynam rozumieć dlaczego o. A.M. Bocheński po powrocie do Polski na początku lat 90-tych mówił w wywiadzie, że już nie ma żadnych Polaków, są tylko polskojęzyczni mieszkańcy Kraju Nadwiślańskiego o mentalności ukształtowanej przez Rosję i komunizm.
Portofino2021.09.30 16:06
Czytaj takie wpisy i się ucz. To Bocheński przekonał Borejszę, by nie aresztować Piaseckiego, ale wykorzystać dla dobra systemu.
...2021.09.30 16:14
Polski dominikanin wykładający we Fryburgu przekonujący komunistycznego aparatczyka do akceptacji narodowca. Fascynujące.
Portofino2021.09.30 17:00
Fascynujące, ale prawdziwe. Ta rozmowa odbyła się w Krakowie chyba w '48, ale tego nie jestem pewien. Z tą sprawą związany jest jeszcze inny człowiek, ale ze względu na jego pozycję i dobro, jakie dla Polski uczynił nie mogę pisać o tym publicznie.
...2021.09.30 17:09
To fascynujące bo o. J.M.Bocheński ostatni raz w Polsce był w 1939r. a poz zakończeniu wojny pozostał na emigracji, z której wrócił po upadku komuny...
Portofino2021.09.30 17:39
Był w Polsce i pośredniczył w rozmowach komunistami. Wtedy jeszcze ważni hierarchowie kościoła mieli nadzieje na porozumienie. Bardzo szybko się przekonali ze to nie jest możliwe. Szczerze mówiąc oficjalnego życiorysu Bocheńskiego nie czytałem, możliwe ze ten fakt przemilczano, ale to właśnie on rozmawiał z Borejszą jako wysłannik pewnego człowieka i się dogadali.
...2021.09.30 20:15
Tylko z ciekawości: Zdarza ci się napisać czasem prawdę? o J.M.Bocheński wrócił do Polski dopiero w 1990r. tyle w temacie.
Portofino2021.10.1 8:59
Przepraszam, bylem wczoraj bardzo zmęczony i pomyliłem braci. Rozmowy A Bocheńskiego, który był młodszym bratem tego ze Szwajcarii a Borejszą odbyły się w '45 w hotelu "Pod Różą". Reszta jest prawdą, także z pewną ważną osobistością kościoła, który wierzył czy może pragnął porozumienia z komunistami. To podczas tej rozmowy Bocheński zaproponował Piaseckiego do "zagospodarowania" przez komunistów. Przepraszam.
...2021.10.1 9:51
Też byłem przeświadczony o tym, że mylisz osoby. W tym,że Kościół lub może dokładniej niektórzy ludzie Kościoła dążyli do takich porozumień z komunistami nie ma nic tajemniczego - w końcu Prymas podpisał z nimi umowę w 1950 i szybko przekonał się, że to był błąd.
Portofino2021.10.1 12:50
Pewnie, że nie jest tajemnicą państwową jednak szukanie kompromisu w tamtym czasie ze stalinowcami mogłoby być jeszcze obecnie wykorzystane przeciwko niemu, a cieszy się nieskazitelną opinią. Wrogów nie brakuje dobrze to widać na Frondzie.
Anonim2021.09.30 16:15
Nie Polak, tylko polaczek. Nie myl tych dwu zupełnie różnych postaci.
Znany nam "anonimku".... Lechu Keller!2021.09.30 20:18
Powtarzasz się ciągle z tym wpisem! ... Więc jaka jest różnica, Lechu między Polakiem, a polaczkiem? Napisz też, jak różnica między Żydem, a żydkiem!? Ok?
Panie Bodakowski,2021.09.30 15:33
Żydzi w USA pyskowali na "Pianistę" Polańskiego, bojkotowali, demonstrowali ... Nic i nikt NIE jest w stanie Żyda zmienić. Wystarczy poczytać co piszą (używają dziesiątki pseudonimów) Żydzi-polakożercy najgorszego gatunku, wyjątkowe bydlaki, jakimi są: DANIEL PASSENT, JAN HARTMAN, JERZY URBAN, JAN HERTRICH -WOLENSKI, ADAM MICHNIK, JAN T. GROSS, JAN GRABOWSKI to tylko kilku z żyjących. A GEREMEK i jego MAFIA. Każda prawda jak medal ma dwie strony i tak jest z Jedwabnym. . . . . . . . . . . . . . Natomiast p. Bodakowski zupełnie się nie zgadzam na Pańskie stwierdzenie, że cyt.: "Programy szkolne w USA od podstawówek do uniwersytetów przedstawiają kłamliwie Polaków jako nazistowskich zbrodniarzy ..." co NIE jest prawda. Proszę pamiętać, że w USA NIE MA curriculum identycznego dla wszystkich szkół i uniwersytetów. Każdy stan, ma po kilkanaście dystryktów, każde miasto na swoją "board of education" która decyduje, co jest w tych "programach". Na tym polega cały urok federacji. . . . . . . Z całą pewnością tego pan nie usłyszy w szkołach i uniwersytetach katolickich i innych denominacji chrześcijańskich. To, czego Żydzi "nauczają" w ich jesziwach, to jest zupełnie inna historia. Jesziwy i muzułmańskie madrasy są wylęgarniami NIENAWIŚCI. To że Żydzi są najbardziej słyszalni, to tylko jest winą każdego z nas. NIE DAĆ SIĘ ZAGŁUSZAĆ!
Aldona2021.09.30 19:28
Racja
Powrót do Oświęcimia2021.09.30 15:16
Prawdą jest że Obóz nazistowski w Oświęcimiu nigdy nie istniał został wybudowany po wojnie przez Rosjan przy pomocy Polaków aby zakłamać historię i prawdę o tym że wszystkich Żydów wymordowali Polacy a drugą wojnę wywołali Polacy ciągłymi atakami na Niemcy i ich prowokując którzy w końcu nie wytrzymał i zaatakował Polskę
Anonim2021.09.30 15:21
W dodatku Polacy mieli na swoich telefonach zdjęcia jak dymają niemieckie krowy.
Lech K... Łżesz w żywe oczy!2021.09.30 20:36
Wytrzeźwiej, a potem pisz! Nie da ci się oczywistych faktów zaprzeczyć! .... Więc, jak wcześniej nie było Obozu, to w takim razie, czy to znaczy, że twoi żydowscy rodacy nie ginęli w Oświęcimiu w czasie II Wojny??? Ale sobie "strzeliłeś w kolano" ! hahaha...
Anonim2021.09.30 15:15
Każdy katoprawiczek ma swojego wymyślonego Żyda, którego obwinia o swoje porażki spowodowane lenistwem, nieuctwem i głupotą. Taka autoterapia psychiczna katoprawiczków.😁😁😁
katolicka deratyzacja Polski2021.09.30 17:58
Jak widac psychologia Zyda to podlosc i zdrada Polski.
matis892021.09.30 15:13
Panie Sumliński może teraz zdemaskowałbyś nam Polakom plandemię i aborcyjne, demoniczne szczepionki Antychrysta przeciwko Chrystusowi sterowane przez masonerię.
katolicka deratyzacja Polski2021.09.30 17:59
Konfederacja to chasydzki Talmud,i mordowanie Katolikow eazem z Putinem.
fcuk piss2021.09.30 15:11
a jak ogladalnosc dojdzie do 1000000 to dobrowolnie wroca do obozow koncetracyjnych z rozpaczy