05.12.18, 20:22fot. screen youtube.com

Jarosław Kaczyński: Ojczyzna, naród, niepodległość!

"Ojczyzna, naród, niepodległość to pojęcia, które można rozumieć bardzo prosto, ale nawet w tym prostym rozumieniu stają różnego rodzaju problemy" - mówił Jarosław Kaczyński w trakcie premiery albumów wydanych przez IPN przypominających twórców polskiej niepodległości.

Prezes PiS podkreślił, że słowo "ojczyzna" przybierało różny sens na przełomie dziejów i było również różnie rozumiane.

"Mamy różnego rodzaju sposoby definiowania ojczyzny. Bardzo często padają sformułowania, które odnoszą się do małych ojczyzn, czyli czegoś co jest mniejsze od państwa i czegoś, co przynajmniej w większości przypadków, jest mniejsze od narodu. Mamy także swojego rodzaju konfrontację między ojczyzną - Polską (…), a ojczyzną Europą" - mówił Kaczyński.

"Naród to pojęcie jeszcze bardziej uwikłane w różnego rodzaju spory. Jeśli spojrzeć na współczesność, na ten świat, w którym dzisiaj żyjemy, to jest to pojęcie kwestionowane z bardzo różnych punktów widzenia (…) Przy czym krytyka zwykle wynika z tego, że mamy do czynienia z pewną, na ogół celową operacją, zmierzającą do tego, żeby pojęcie +naród+ (…) utożsamiać z pojęciem nacjonalizmu, a pojęcie nacjonalizmu utożsamiać z pojęciem szowinizmu. I w ten sposób dochodzi do radykalnego niekiedy zakwestionowania samego pojęcia narodu, a w każdym razie właściwości jego stosowania, a także moralnie dodatniej oceny tej wspólnoty, jaką jest naród" - dodał.

Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu podkreślił również wartość wspólnoty, która była kluczowa w utrzymaniu i krzewieniu polskości.

"Wspólnotą, która zaspakaja dwie niezwykle ważne potrzeby społeczne, potrzeby człowieka, także potrzeby indywidualne. To znaczy potrzebę utożsamienia się z jakąś wspólnotą, a z drugiej strony także potrzebę odróżnienia się. Te dwie potrzeby są łącznie czymś, co buduje świadomość narodową" - ocenił polityk.

mor/wpolityce.pl/Fronda.pl