28.01.21, 09:35

Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa. Wizja s. Zofii Wyskiel

"Wizje zmarłej w opinii świętości siostry MEDARDY Zofii Wyskiel (zm. 16.05.1973 – Poznań)

Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa

Niedawno miałam straszne widzenie dusz cierpiących w czyśćcu, które traciły swoje dzieci… widziałam je jak stały, a było ich bardzo wiele a wkoło nich małe kościotrupki i czaszki… ciągle miały je dookoła przed oczyma i nie mogły ich z oczu stracić, bo gdziekolwiek się obróciły, te czaszki o strasznym wyglądzie ciągle do nich przystępowały jako straszne widma… Matki te miały na rękach jakieś szmaty i zasłaniały sobie oczy i całą głowę. Z chwilą jak zakrywały głowę i oczy, aby ich nie widzieć, chusty te nasiąkały krwią i zalewały je tak, jakby na nie spadała fala krwawego deszczu… Matki te strasznie jęczały… jęk był taki, jakoby to była rzeź czy coś podobnego okropnego co nie da się opisać… Niektóre widziałam że ścinano im głowy a te głowy z powrotem im odrastały, aby na nowo się męczyć… w rękach ich było pełno krwi… krew przelewała się z ich rąk. Dane mi było do zrozumienia, że jest to cierpienie za morderstwa, za mordowanie własnych dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat. Słyszałam nad nimi głosy, że zwierzęta nie były do takich morderstw zdolne jak człowiek, który stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże… zabijając te niewinne istoty zabijają Samego Boga i stają się bogobójcami, bo dusza to odbicie Boga. Zabijając przeszkadzają Bogu w spełnieniu Jego zamiarów w stosunku do tych dusz, ileż tu na ziemi miałby z nich chwały i jak wiele uwielbienia przez całą wieczność, w której by Go te dusze wysławiały. A teraz, przez wolną wolę, którą Bóg daje człowiekowi patrzeć musi na zbrodnie i zabójstwa niewinnych dzieci…

Widziałam również te przez matki zamordowane dzieci. Nie są ochrzczone bo matki nie dopuściły aby przyszły na świat. Dusze tych dzieci są w światłości w jakiej być powinny. Te dzieci widziałam jakby w jakiejś oazie, gdzie nie doznawały cierpień ale jednak były smutne. Nie były radosne bo nie były w tej szczęśliwości dla której były stworzone, a którą osiągnęłyby, gdyby były ochrzczone. Jakkolwiek zawsze widzę Boga Miłosiernego, widok tych matek cierpiących przejął mnie wielką troską. Gdybym nie wiedziała że to jest czyściec, myślałabym, że są w czeluściach piekła.

Aniołów Stróżów tych dusz widziałam bardzo smutnych, nic im pomóc nie mogli… Słyszałam głos tych dusz: zlitujcie się nad nami, bo ręka Pańska nas dotknęła…

Widziałam dusze ojców tych dzieci, którzy pozwalali na te morderstwa. Byli w samych ciemnościach, gdziekolwiek się obrócili była jedna ciemna noc… szukali wyjścia i nie mogli wydostać się z tej ciemności. Chwilami zabłysło jakieś światło nad nimi z czego wiedziałam, że to czyściec. Widziałam też, że z ich rąk płynęła krew a gdy chcieli się stamtąd wydostać napotykali na wielkie kamienie, upadali na nie, rozbijali się i wracali z powrotem… Męka ich polegała również na. wyrzutach sumienia i na rozpaczy. Było to coś strasznego, że myślałam że są w piekle, bo tam jest rozpacz i wyrzuty sumienia, ale te przebłyski światła wskazywały, że to nie jest piekło lecz czyściec. Widziałam także ich Aniołów Stróżów tak smutnych jak tam nad matkami, że nie mogli im nic pomóc. Zrozumiałam więc, że to nie było. piekło ale czyściec chociaż męki ich były straszne, nie do opisania…

Widziałam dusze lekarzy, którzy przyczynili się do tych zbrodni i sami byli zbrodniarzami. Widziałam takich, którzy te zabiegi czynili dla zysku. Widziałam, że ich pieniądze były takie jak judaszowskie, za zabicie Boga. Oni także Boga zabili w duszy dziecięcia a zapłata to 30-ci srebrników judaszowskich. Widziałam jak wielu z nich szło po wysokiej górze, jakby szklanej z workiem pieniędzy. Niektórzy byli już na samym szczycie, inni w połowie drogi. Potem spadali, pieniądze rozsypywały się z tych worków a oni znowu wracali i znowu szli zbierać pieniądze… i znowu wspinali się na tę górę i znowu staczali się w dół… Męka ich była straszna i byli bezradni, nie mogli sobie nic pomóc… Potem widziałam wysokie kamienie. Oni stali pod kamieniami a domy te zwalały się na nich i byli juk zdruzgotani. Byłam pewna że wszyscy są zabici, ale nie, wychodzili spod gruzów, wspinali się na pozostałe mury i brak im było powietrza, dusili się. Dane było mi zrozumieć, że to są domy kupowane za nieuczciwe pieniądze.

Widziałam wielu lekarzy, którzy mieli noże w rękach i jakby chcieli zabić samych siebie. Przebijali siebie a jednak żyli. Wielka to była dla nich męka a tym bardziej, że był lęk przed śmiercią, przed tym, że sami muszą się zabić a jednak zabić się nie mogli.

Pytałam się tych dusz, które w tak ciężkich pokutach widziałam, dlaczego mimo takich zbrodni nie są potępieni a są w czyśćcu – odpowiedzieli, że mimo wszystko mieli w godzinie śmierci akt skruchy i wiele dobrych uczynków poza sobą. Na przykład – lekarze otrzymali wiele miłosierdzia za okazane miłosierdzie i poświęcenie się dla chorych… Niech każdy weźmie to. pod uwagę, że to tylko nadzwyczajna łaska, że otrzymali ten akt skruchy, a nie wiemy czy ją każdy otrzyma.

Po napisaniu tego strasznego widzenia zrozumiałam dopiero, dlaczego nawiedził mnie przedtem Anioł Pocieszenia dając mi potrzebną pomoc. Widzenie to było dla mnie szczególnie przykre i męczące…

Cierpienia rozwodników

Widziałam w czyśćcu także dusze, które zerwały Sakrament Małżeństwa. Dusze te związane są jakby ognistymi łańcuchami… chcą oderwać się od siebie, aby być swobodne, ale to jest niemożliwe. Im więcej chcą się oderwać tym bardziej cierpią… bo się szarpią… Cierpienie – to jest okropne! Gdzie jedna dusza się ruszy tam druga iść musi za nią.

Widziałam inne osoby, które zerwały Sakrament Małżeństwa żyjąc w. rozpuście, popełniając grzech wiarołomstwa przez powtórne związki cywilne, nielegalnie żyjąc cudzołożyli ciągle popełniając grzech śmiertelny. Osoby te były w świętokradztwie. Dusze ich wtrącone były w takie otchłanie, że patrzyłam z przerażeniem i myślałam, że to dno piekła… panowały tam okropne ciemności. Pytałam, dlaczego są takie ciemności? Dlatego, że miały okazję przejrzeć, a były zaślepione bo i Kościół je nawoływał i wiedziały, że źle postępują…

Dusze matek, które pozostawiły swe dzieci bez opieki i poszły za popędem zmysłowym dając zgorszenie swoim własnym dzieciom, tak samo i ojców, którzy nie opiekowali się dziećmi zostawiając żony z dziećmi na pastwę losu miały za to jeszcze dodatkową pokutę: – ciągle miały przed oczyma swoje dzieci, które przez złe wychowanie również poszły na rozdroże… widziały nie tylko swoje własne grzechy ale i grzechy swych dzieci, co sprawiało im, wielkie męczarnie… kryły się w czeluściach, aby tego nie widzieć, ale im więcej się ukrywały, tym więcej widziały swoje straszne zbrodnie…

Najwięcej cierpiały kobiety, które przez swoją kokieterię i wyuzdanie zdradzały mężów a innych mężów odciągały od ich żon i ogniska domowego, mimo, że te rodziny żyły przedtem przez wiele lat w najlepszej zgodzie. Takie kobiety, które nazwać można diabłami a nie kobietami, które potrafiły rozbić ogniska domowe, cierpią tutaj najwięcej. Twarze ich, które były powodem do grzechu są powykrzywiane, istne karykatury! Nawet w tej chwili widzę takie dusze, są szpetne, że nie mogę rozeznać czy to szatan czy dusza, coś podobnego do szatana,

Gdybym nie wiedziała, że to jest czyściec, gdzie oprowadza mnie Anioł, to naprawdę myślałabym, że to piekło.

Słyszę jakieś krzyki, jakieś wycia. Lecę w przepaść najgłębszą, wydostaję się z niej i znowu lecę w tę przepaść. Pomyślałam sobie jakże straszną jest rzeczą wpaść w ręce Sprawiedliwości Boga.

Widzę tu wielką Sprawiedliwość Boga ale i zarazem wielkie Miłosierdzie Boże, że dusze te nie są w piekle a to dlatego, że inne modliły się o ich nawrócenie.

Najwięcej przebłagania wyjednały dusze ukryte, zwłaszcza w klasztorach klauzurowych, gdzie odmawiają sobie wszystkiego, nieraz nawet światła dziennego… tak samo dusze ofiarnej miłości, dusze pokorne, często służące, które w ukryciu modliły się o nawrócenie i wielkie ofiary ponosiły za dusze grzeszników. One to uratowały te dusze, że wybłagały im akty skruchy i żalu, że nie zostały potępione.

Ta co dyktuje (ociemniała Siostra Medarda) błaga żyjące dusze, które tak ciężko grzeszą jak wyżej wspomniane, w Imię Boga Sprawiedliwego i w Imię Boga Miłosiernego – zaniechajcie tej drogi dopóki macie jeszcze czas. Nadejdzie chwila, że przez wasze grzechy cały świat będzie karany!

Mariusz Kowalczyk/fronda.pl

Komentarze

Macx2021.01.29 14:04
Ciekawe, że siostra widziała to, co chciała widzieć, a nie zwróciła uwagi na to, czego nie chciała. Gdzie były w tym piekle dusze kapłanów i biskupów, którzy dopuszczali się zbrodni pedofilii i krycia pedofili? Gdzie były dusze sióstr zakonnych, które w swoich "domach opieki" zaniedbywały dzieci-sieroty, traktując je gorzej, niż traktuje się zwierzęta? Swoją drogą, wizja dzieci nienarodzonych i nieochrzczonych znajdujących się w "oazach", dziwnie zgodna jest z błędną teologiczną koncepcją "limbus puerorum". Zdaje się, że siostra po prostu wyraziła językiem wizji ówczesne poglądy teologów moralistów. Zawsze lepiej opakować to w wizję działającą na emocje...
Jan Radziszewski2021.01.30 13:11
zapamiętaj ++ każdy odpowiada przed Bogiem z powodu własnych grzechów nie cudzych
rebeliant2021.01.30 15:19
A ja zadbam o to, aby każdy odpowiadał dokładnie przed swoimi ofiarami, ale już nie jako bezbronnymi - wówczas przekonamy się, czy przebaczają tak jak i on przebaczał.
Padre Canalio2021.01.29 4:24
Będzie więcej takich przypadków, jak prawica nadal będzie ograniczać pieniądze na psychiatrię :/ ...
Jest Fronda? Jest czwarteczek? Jest LOLcontent!2021.01.28 18:37
j.w.
rebeliant2021.01.28 17:22
A pedofil lub inny gwałciciel kunfesjunał wafel, pokuta"s pumpejski i do nieba - do nieba bo zdążył w porę z palcem pod budkę. Ciekaw jestem, czy są objawienia kar za gwałty, bo jak na razie kościół naucza pokrzywdzonych drąc ryje z ambon: "a kto nie przebaczy tak jak ja przebaczyłem, to do piekła pójdzie", natomiast sprawców nieboraków huśta w kołysce, że już tylko spowiedź wafel pumpejska a'la gessler i do nieba... a ofiara ? no a ofiara kanalia przeklęta jak nie przebaczy i nie zapomni to nie dostanie się na tę samą niebiańską chmurkę co jej oprawca. Tak się zastanawiam i widzę, że w śfietle nieskazitelnej tełologiji śfięłtego chościoła żbawiciela tzw. ewangelia jest po części instruktarzem do relatywizacji stosunku do osoby pokrzywdzonej i stosunku do osoby czyniącej krzywdę.
rebeliant2021.01.28 17:40
Już jeden spec od kar czyśćcowych, bonusa zwalniającego ze wszystkich kar oraz przebaczania się zgłosił i podniósł łapę w dół.
MoherRebel2021.01.28 19:44
Każdy grzesznik ma szanse sie nawrócic jesli szczerze żałuje. Boga nie oszukasz. My myslimy w kategoriach ludzkiej sprawiedliwości ale Bóg może zrobić co chce. I tak biskup może trafić do czyśćca a zwykły łajdak do nieba dzięki żalowi w ostatniej chwili. To dotyczy księzy homo-pedofilów oraz rodziców dzieciobójców. Ciebie i mnie też. Zaufaj Bogu i nie martw się zbytnio, bo wielo nie zalezy od nas.
A co zrobisz jeżeli po śmierci2021.01.28 21:28
dowiesz się, że to Islam jest tą właściwą formą oddawania czci Bogu?
Nie ma szans2021.01.29 17:43
Pan Jezus powiedział ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie może dojść do Ojca inaczej jak nie przeze Mnie.
Jan Radziszewski2021.01.30 13:14
Prorok Mahomet jest w PIEKLE i oczekuje abyś duraku do Niego trafił
czyt2021.02.2 0:26
Skąd o tym wiesz, że tam jest?
rebeliant2021.01.30 7:40
W takim razie słuszny jest postulat, aby wyrzucić mechanizm wprzęgania do tej religii od małego. Według boszej logiki o wiele bardziej niebezpiecznie jest praktykować taką religię niż jej nie praktykować. Sprawiedliwość ludzką też wywalmy... Jak już wyżej wspomniałem ta "nasza" religii dokonała jako pierwsza relatywizacji stosunku zadającego krzywdę ze stosunkiem krzywdzonego. Bydlaki, które pełnymi garściami czerpią z handlu narkotykami, porwań, gwałtów... brania innych ludzi jak szmaty i sobie to chwalą zostają osłonięci przed jak najbardziej sprawiedliwą pomstą ze strony swych ofiar boszym zaklęciem "bo któż jest bez winy...". Jedyną winą zgwałconej kobiety jest to, że nie miała 2 m wzrostu i 120 kg wagi, a winą jej gwałciciela, który do końca sobie to będzie chwalić, że se poru...chał jest to, że wziął sobie drugiego człowieka szmatkę. Jahwę dokonuje relatywizacji stosunku wyrządzającego krzywdę i stosunku osoby pokrzywdzonej, co w rezultacie daje wolne pole do dalszych działań bydlaka, a także dalszego bycia szmatką osoby pokrzywdzonej. Gwałciciela oraz Jahwę łączy "a kto silniejszemu zabroni" - w jahwę o miłości jest tylko klepane, a później i tak wszystko jest oparte na jego wszechwładzy i sile. Żaden Bóg nie będzie na siłę ukrywać sprawców przed pomstą ze strony ich ofiar, bo i sami sprawcy chcieli, aby te "szmatki" miały 2m i 120 kg wagi oraz zły stosunek do nich samych. A z resztą... albo słowo bosze jest coś warte i przebaczenie "tak jak i on przebaczył" odbędzie się tak jak i on miał pełną moc uczynienia ze swymi oprawcami co tylko by zechciał albo można to słowo bosze wyrzucić do kosza.
Total Mayhem2021.01.28 16:55
Jakie męki w dziewiątym kręgu piekła muszą przechodzić ci, którzy tak tej siostrzyczce zryli beret!
Nie pozwól mi się onanizować samemu.2021.01.28 12:55
Szukam mężczyzny na namiętne spotkania. Mam 72 lat ale zgrabne ciało, moje nagie zdjęcia i kontakt na stronie: ---- https://tinyurl.com/y5rd2uvc ---- Wyszukaj mnie tu: [email protected] napisz do mnie lub zadzwoń o każdej porze, odpisuje zazwyczaj do 5 minut, czekam.
PracaWsieci.2021.01.28 12:46
Zarabiaj 20 000zł miesięcznie nie wychodząc z domu! Cześć :) Od ponad roku inwestuje w kryptowaluty na platformie http://pracawsieci.online Jak wiadomo cena bitcoina szybko rośnie 1btc kosztuje 60 000zł na ten moment i jest to najlepsza opcja na zarabianie w internecie. Na start nie wymagało to ode mnie żadnej wiedzy, wszystkiego się nauczyłam tam od specjalisty który doradzał mi co i jak robić. Aktualnie zarabiam około 10 000zł miesięcznie przy inwestycji tylko 250euro. Wystarczy wejsć na stronę http://pracawsieci.online wypełnić szybki formularz kontaktowy. Po chwili skontaktuje się z Tobą konsultant, który wprowadzi Cię krok po kroku, oraz dostaniesz dostęp do poradników zrobiony przez ekspertów.!
Filip2021.01.28 12:11
Jest nadzieja. Nauka idzie do przodu, i w przyszłości będzie można genetycznie ustalić, kto potencjalnie będzie prawakiem, i tylko tacy będą wyskrobani :--))
Anonim2021.01.28 20:05
A lewacy sami wymrą ,bo dzieci nie chcą i to oni chcą mordować swoje dzieci ,a raczej prawaków mieć nie będą tak ,że lewica sama wyginie ,sama się wymorduje.
Po 11 ...2021.01.28 10:29
Piękny przykład gatunku literackiego o nazwie Kato-Horror. Generalnie jest to odmiana fantastyki, która ukazuje świat na wzór rzeczywistości i praw w niej występujących. Jednak świat ten budowany jest poprzez różne zjawiska nadprzyrodzone i zaprzeczające normom, które znamy. A dla przykładu leci to tak, jak tu wyżej: "Niektóre widziałam że ścinano im głowy a te głowy z powrotem im odrastały, aby na nowo się męczyć… w rękach ich było pełno krwi… krew przelewała się z ich rąk." Prawda, że piękne. Nie jedna mała dziewczynka się wystraszy.
Po 11....2021.01.28 10:31
"Nie jedna" w tym przypadku powinna być razem napisana. Sorry.
Anonim2021.01.28 11:27
No tak wg. ciebie norma to jak nienarodzonemu dziecku odrywają główkę, bo już nie odrasta. Dzięki za ten real. Pewnie nie jedna duża dziewczynka nie chce na to patrzeć ze strachu, a potem pojawiają się wyrzuty sumienia i żeby je stłumić, coś trzeba napisać o swoich wyparciach.
Jan Radziszewski2021.01.30 13:16
zapamiętaj ++ każdy odpowiada przed Bogiem z powodu własnych grzechów nie cudzych
pp2021.01.28 10:23
Straszyć straszyć straszyć. Obiecywać piekło i sąd ostateczny. Pouczać, nakazywać i zakazywać. A potem się dziwić że nikt nie chce słuchać.
heh2021.01.28 23:30
To czego się spodziewałeś, że ziemia to niby jakiś raj obiecany ? Miejsce próby nic więcej. Będą przegrani albo wygrani. Nie mierz swoją miarą, poszerz wiedzę i wiarę.
Anonim2021.01.28 10:22
Dzień po zapłodnieniu to już "dziecko"?
skuter2021.01.28 10:26
Nie dzień po zapłodnieniu tylko w chwili zapłodnienia A tabletka dzień po to też aborcja
AAAtomek2021.01.28 9:40
Na całe szczęście, polskie kobiety w "trudnej sytuacji", po przekroczeniu granicy państwowej nabywają europejskie prawa do decydowania o swoim losie, którego państwo polskie im odmawia.
ar.2021.01.28 10:24
nasi sąsiedzi nabrali przez wieki wprawy w mordowaniu niewinnych... to są te europejskie prawa...?
Karol2021.01.28 11:10
" Na cale szczescie "(chociaz nie wiem czy na pewno), twoja matka cie nie zabila ,bo nie nabyla europejskiego prawa do decydowania o twoim losie "
Jan Radziszewski2021.01.30 13:19
zapamiętaj ++ każdy odpowiada przed Bogiem z powodu własnych grzechów nie cudzych