09.05.21, 10:49Fot. screenshot - YouTube (Gazeta Olsztyńska)

Kasta basta. Juszczyszyn namawia do uznania Izby Dyscyplinarnej SN za nieistniejącą

Pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna złożył wnioski do 46 sądów okręgowych w Polsce o uznanie decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z lutego 2020 r. za nie-orzeczenie, wydane przez organ, który nie jest sądem. W dalszej kolejności Juszczyszyn ma zamiar pozwać Izbę Dyscyplinarną.

Spór Juszczyszyna z Izbą Dyscyplinarną zaczął się, gdy Juszczyszyn, rozpatrując apelację w zwykłej sprawie cywilnej, powziął wątpliwość czy sędzia orzekający w pierwszej instancji był w ogóle uprawniony do orzekania. Został on bowiem powołany przez Krajową Radę Sądownictwa, której skład został wyłoniony po reformie wymiaru sprawiedliwości.

Juszczyszyn nakazał następnie Kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Potem Zbigniew Ziobro cofnął Juszczyszynowi delegację do sądu okręgowego. Ostatecznie zaś Izba Dyscyplinarna SN zadecydowała o zawieszeniu Juszczyszyna i obniżeniu jego wynagrodzenia o 40%.

W tym roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zadecydował o przywróceniu Juszczyszyna do pracy w sądzie. Juszczyszn stawił się do pracy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, jednak prezes sądu Maciej Nawacki (z którym Juszczyzyn jest w ostrym sporze) nie dopuścił go do orzekania. Nawacki skierował sprawę do Sądu Najwyższego ze względu na spór kompetencyjny między SR w Bydgoszczy a Izbą Dyscyplinarną SN.

Teraz pełnomocnicy Juszczyszyna złożyli do wszystkich 46 sądów okręgowych w Polsce wniosek o uznanie decyzji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego z lutego 2020 r. za nie-orzeczenie, wydane przez organ, który nie jest sądem. Wcześniej pełnomocnicy Juszczyszna wysłali do powyższych sądów wniosek o zabezpieczenie roszczenia Juszczyszyna poprzez nakazanie SR w Olsztynie dopuszczenie do orzekania.

- Nie koniec na tym, bo do wydziałów cywilnych, także w 46 sądach okręgowych w całej Polsce trafił też wniosek o uznanie, że decyzja, jaką w mojej sprawie wydała w lutym 2020 r. tzw. Izba Dyscyplinarna nie była żadnym orzeczeniem i nie wydał jej żaden sąd - powiedział Juszczyszyn w rozmowie z Onetem.

- W tych wnioskach do wydziałów cywilnych domagamy się także, by w tej uchwale znalazła się adnotacja, że skuteczność i wykonalność tej uchwały zostały wstrzymane na czas postępowania. Bo postępowanie będzie, konkretnie, będzie mój pozew przeciwko całej Izbie Dyscyplinarnej SN - dodał Juszczyszyn.

jkg/onet

Komentarze

Rozproszona Kontrola Konstytucyjności2021.05.10 9:05
T S U E -Trybunał Sprawiedliwości UE oraz ETPCz -Europejski Trybunał Praw C. ŁAMIĄ Konstytucję RP! Won za Don! Sędziowie w stanie spoczynku ŁAMIĄ Konstytucję RP WY*****ALAĆ!: Stanisław Biernat, Teresa Dębowska – Romanowska, Kazimierz Działocha, Lech Garlicki, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Stefan Jaworski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Ferdynand Rymarz, Andrzej Rzepliński, Jerzy Stępień, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll, Marek Zubik. JUSZCZYSZYN, w stanie 'łaski'; W*********Ć!
Ziomal2021.05.10 9:27
Wracaj do Rosjii trolu, gdzie bolszewicka mentalność ma przyszłość. Chcesz se zrobić z kraju kołchoz jak ma Łukaszenka to wypier**laj za Bug.
zdziwiony2021.05.10 8:49
a kogo obchodzi co to upolitycznione i antypolskie gów.o zwane juszczyszyn (pewnie bachor jakiegoś ruskiego śmiecia) ma do powiedzenia? Wywalić to gów.o z polskiego Wymiaru Sprawiedliwości i będzie spokój
Kim on jest ?2021.05.10 8:15
To warchoł .
Adam2021.05.10 16:39
Nieprawda ,to nie Warchoł.Warchoł to wiceminjster,kandydat na prezydenta Rzeszowa
JM2021.05.10 7:58
W......ć tego pseudo sędziego na zbity ryj z zawodu!
Ziomal2021.05.10 5:38
"Sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zajmowali się skargą od polskiej spółki Xero Flor produkującej trawniki w rolkach, która uznała, że ponosi szkody z powodu postanowień prawa łowieckiego. Przedstawiciele Xero Flor przeszli długą drogę sądową w Polsce. Ostatecznie ich skarga konstytucyjna na przepisy prawa łowieckiego została umorzona przez Trybunał Konstytucyjny w 2017 r., a tę decyzję podpisał Mariusz Muszyński, czyli sędzia „dubler”. - Dlatego ETPC uznał, że skarżącej spółce odmówiono prawa do „sądu ustanowionego na mocy prawa” z racji nieprawidłowości w mianowaniu sędziego Mariusza Muszyńskiego. Doszło zatem do naruszenia praw skarżącej spółki w tym względzie – ogłoszono dziś w Strasburgu. To oznacza, że wszystkie dawne i przyszłe „wyroki” wydane z udziałem któregokolwiek z fałszywych sędziów [dublerów] należy zasadniczo uznać za nieważne." PIS tak zepsół prawo w Polsce, że większość wyroków nawet wydanych zgodnie z prawem zawiera element który otwiera drogę do dochodzenia odszkodownia od państwa polskiego. Duże koncerny na pewno to wykorzystają. Przez PISowiskie gówno będziemy płacić odszkodowania z naszego budżetu.
Henio2021.05.10 5:15
Fronda śmonda.Zupa kupa.
Jan2021.05.10 10:53
Ciasta ,ksiądz pederasta. Sznycel,ksiądz gwałciciel.wodę lej,ksiądz gej.
kasta made in CCCP ?2021.05.9 20:42
O tym kim był ojciec Juszczyszyna można dowiedzieć się na stronach Niezależna.pl . I to wszystko wyjaśnia jak chodzi o działalnośc owego tzw. sędziego .
Hania2021.05.10 16:42
Na stronach Niezależna.pl można się dowiedzieć wszystkiego.
Juszczyszyn ??2021.05.9 20:37
Nazwisko to made in CCCP . Czy rodzice owego funkcjonariusza przybyli ze wschodu w 1945 roku do Polski na tankach ??
x2021.05.10 9:47
A to jakaś nowość w Polsce? Od półwiecza w tym kraju ich oglądamy i marzymy o reformie.
Zamordyzm po PiS-owsku!2021.05.9 20:33
"Podczas rozprawy w Luksemburgu przedstawiciel Komisji Saulius Kaleda przekonywał, że w efekcie reformy sądownictwa w Polsce utworzono nowe organy dyscyplinarne, podległe organom władzy politycznej, a rzecznicy dyscyplinarni wszczynają postępowania dotyczące także orzeczeń sądowych. KE: Nie ma gwarancji bezstronności i niezawisłości Podkreślił, że na skutek tych zmian organ, jakim jest Izba Dyscyplinarna SN, nie daje gwarancji bezstronności i niezawisłości. I przekonywał, że sądy w państwie demokratycznym powinny wzbudzać zaufanie. Dodał, że przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów muszą być tak sformułowane, by uniknąć politycznej kontroli nad tą kwestią. - Komisja Europejska stoi na stanowisku, że odpowiedzialność dyscyplinarna nie może dotyczyć sfery wykładni i stosowania prawa. Temu służą środki odwoławcze, a nie środki dyscyplinarne – podkreślił Kaleda. Mówił też, że sędziowie nie mogą być narażeni na postępowania dyscyplinarne z powodu wysłania pytań prejudycjalnych do TSUE. - Reasumując, KE w całości podtrzymuje argumenty zawarte w skardze"– podsumował. Trybunał wydał w tej sprawie w kwietniu postanowienie tymczasowe, nakazując Polsce zawieszenie regulacji, które są podstawą działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Izba Dyscyplinarna od pewnego czasu unika podejmowania orzeczeń w sprawach dyscyplinarnych sędziów, ale wydaje postanowienia w sprawie uchylenia immunitetów sędziów w sprawach karnych. Z tego powodu KE zarzuciła polskim władzom ignorowanie środków tymczasowych TSUE."
Ha-ha!!2021.05.10 5:55
Boli? Musi boleć!
x2021.05.10 9:49
Problem w tym , że za mało ich boli. Cały czas się wieżgają i liczą, że będzie po staremu.
demades2021.05.9 19:47
Onegdaj sędzia sekretarza POP PZPR bał się bardziej niż sumienia, jeśli go posiadał i w miarę rzetelnie orzekał, Maliniak tę prawdę unicestwił
54sarian2021.05.9 19:41
Mało im orderów medali i wieńców, stąd specjalne prawa tworzą dla sędziów przestępców. Przestępca w todze to najbardziej szkodliwy społecznie element.Banddzior z nożem przy nim to urwis.
Maciej Piwowar2021.05.9 17:53
Mnie DZIWI JEDNO.Min.Zbigniew Ziobro MA PRAWO ZAWIESIĆ --ROZWIĄZAĆ Sąd Miejskie ,Powiatowe ,BO SĘDZIOWIE W/Wymienionych Sądów to POLITYKIERZY ,A NA TO prawo nie pozwala,ITD.Dlaczego z Tego NIE KORZYSTA?
Witt2021.05.9 17:10
Pewnie dostał cynk od niemiec jak rozegrać pis i Izbę dyscyplinarną.
Rozproszona Kontrola Konstytucyjności2021.05.9 15:35
T S U E -Trybunał Sprawiedliwości UE oraz ETPCz -Europejski Trybunał Praw C. ŁAMIĄ Konstytucję RP! Won za Don! Sędziowie w stanie spoczynku ŁAMIĄ Konstytucję RP WY*****ALAĆ!: Stanisław Biernat, Teresa Dębowska – Romanowska, Kazimierz Działocha, Lech Garlicki, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Stefan Jaworski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Ferdynand Rymarz, Andrzej Rzepliński, Jerzy Stępień, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll, Marek Zubik. JUSZCZYSZYN, w stanie 'łaski'; W*********Ć!
Analfabeto z prowincji!2021.05.9 15:47
"Prawo unijne ma rangę wyższą niż konstytucja krajowa, co wynika z zasady pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym przesądzonej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. 1. Prawo wspólnotowe wynikajace z traktatu, jako niezależnego źródła prawa, ze względu na swą istotę nie może być uchylone przez przepisy prawa krajowego i to niezależnie od ich rangi. Ważność działań instytucji Wspólnoty lub skutki takich działań w Państwie Członkowskim nie mogą być podważane ze względu na niezgodność z prawami podstawowymi wynikającymi z konstytucji państwa członkowskiego. 2.Odwołanie się do zasad i koncepcji prawa krajowego w celu oceny ważności środków przyjętych przez instytucje Wspólnoty miałoby niekorzystny wpływ na jednolitość i skuteczność prawa wspólnotowego. Ważność takich środków może być oceniana wyłącznie w świetle prawa wspólnotowego
Tępaku z Wielkiej Stolicy2021.05.9 15:50
Won za Don! Głąbie.
Nonsense2021.05.9 15:54
TSUE nie ma kompetencji ani jurysdykcji w tych sprawach "Analfabeto z prowincji". Fajne imię dla takiego tępaka.
Wspólnota2021.05.9 17:31
"Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (aktualnie Traktat o funkcjonwaniu Unii Europejskiej) powołał do życia własny system prawny, który z dniem wejścia w życie postanowień Traktatu, stał się integralną częścią systemu prawnego państw członkowskich i który jego sądy mają obowiązek stosować. Powołując do życia na czas nieokreślony Wspólnotę, posiadającą własne instytucje, osobowość i zdolność prawną oraz prawo występowania na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza poprzez wyposażenie jej w rzeczywiste uprawnienia wynikające z ograniczenia suwerenności przez państwa członkowskie i przekazania kompetencji na rzecz Wspólnoty, państwa członkowskie ograniczyły swoje suwerenne prawa i w ten sposób tworzyły system prawny, który wiąże zarówno te państwa jak i ich obywateli (UE jest organizacją ponadnarodową). Wprowadzenie do systemu prawnego każdego państwa członkowskiego przepisów wydawanych przez Wspólnotę, a mówiąc ogólniej litery i ducha Traktatu, uniemożliwia państwom członkowskim przyznanie pierwszeństwa jednostronnym lub późniejszym przepisom przed systemem prawnym przyjętym przez nie na zasadzie wzajemności. Przepisy tego rodzaju nie mogą być sprzeczne z tym systemem prawnym. Prawo wynikające z Traktatu, będące niezależnym źródłem prawa, nie może być, ze względu na swój szczególny i wyjątkowy charakter, uchylane przez przepisy prawa krajowego, bez względu na ich moc, bez pozbawienia go jego charakteru jako prawa wspólnotowego i bez zakwestionowania podstaw prawnych, na których opiera się Wspólnota. Dokonany przez państwa członkowskie transfer praw i obowiązków z ich własnych systemów prawnych na rzecz wspólnotowego systemu prawnego prowadzi do trwałego ograniczenia ich praw suwerennych."
Foster2021.05.10 4:51
Czyli, wbrew Konstytucji, wszyscy zostali wybrani przez Sejm.
Marian Banaś "Pancerny czy Miękiszon"?2021.05.9 15:23
Tajne spotkanie z prezydentem. Marian Banaś szuka wsparcia u Andrzeja Dudy? "Jak nieoficjalnie ustaliła Wirtualna Polska, w ostatnich dniach doszło do nieformalnego spotkania prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prezydentem Andrzejem Dudą. Marian Banaś miał sondować prezydenckie wsparcie w batalii, którą toczy na froncie z PiS. To nie pierwszy raz, kiedy prezes NIK próbuje mieć za sojusznika Pałac Prezydencki. Informację potwierdziliśmy w dwóch źródłach, związanych zarówno z Najwyższą Izbą Kontroli, jak i Pałacem Prezydenckim. Nieoficjalnie do rozmów miało dojść na neutralnym gruncie, najprawdopodobniej w siedzibie Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Spotkanie odbyło się pod koniec kwietnia, po tym, jak w mediach ukazały się informacje o wstępnych wynikach kontroli NIK odnośnie wyborów kopertowych. Zdaniem kontrolerów Izby były one nielegalne, a odpowiedzialność za nie ponoszą premier Mateusz Morawiecki i szef KPRM Michał Dworczyk. Dzień po publikacjach prasowych nt. wyników kontroli funkcjonariusze CBA weszli do domu syna prezesa Izby - Jakuba Banasia. - To nie było jedno z tych oficjalnych spotkań, kiedy prezes NIK przyjeżdża do prezydenta, by przedstawić i omówić wyniki kontroli dotyczące najważniejszych spraw w państwie. O spotkaniu wiedziało tylko kilka zaufanych osób. Banaś, po tym jak CBA weszło do domu jego syna Jakuba, był wściekły. Atak na najbliższą rodzinę odebrał jako atak na siebie. Przeżył to bardzo. A prezydent już wcześniej przyjmował go w pałacu i ich relacje były serdeczne. Prezes NIK spotkał się z prezydentem wysondować ewentualne poparcie w wojnie, którą toczy z Prawem i Sprawiedliwością – mówi nasz informator, osoba znająca kulisy sprawy. Nieoficjalnie, prezydent ma być w ostatnim czasie jedynym sojusznikiem szefa NIK. Nawet bardziej kimś w rodzaju rozjemcy między Banasiem a kierownictwem PiS. Ten nie spotyka się ani z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, ani z premierem Mateuszem Morawieckim. W kuluarach mówi się, że jedynym politykiem, który może negocjować w imieniu władz PiS, jest szef klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. On, podobnie jak Marian Banaś, również pochodzi ze stolicy Małopolski. Banaś jednak woli rozmawiać z prezydentem Polski"
MAFIA W MF?2021.05.9 15:17
W MINISTERSTWIE FINANSÓW ZAMIAST WALCZYĆ Z MAFIĄ SAMI JĄ STWORZYLI Superwizjer "Mafijny boss i afera w Ministerstwie Finansów Przestępcza fortuna, wielkie afery, niejasne powiązania ze światem polityki oraz wieloletnia bezkarność - to świat, w którym obraca się bohater reportażu "Superwizjera". Od blisko czterdziestu lat Jan L. jest jednym z najbardziej tajemniczych polskich przestępców. Chociaż jest multimilionerem, a jego nazwisko przewija się w najgłośniejszych aferach ostatnich lat, aż do dzisiaj pozostawał niemal całkowicie nieznany. W jaki sposób działa Jan L.? Jak nawiązuje kontakty ze światem polityki? Co łączy go z firmami, z którymi tuż przed objęciem stanowiska związany był szef najważniejszej polskiej służby specjalnej? Jak wyglądała jego droga od przestępczego układu wiedeńskiego do mafii w Ministerstwie Finansów? Reportaż Bertolda Kittla." tvn24.pl
Rozproszona Kontrola Konstytucyjności2021.05.9 14:53
T S U E -Trybunał Sprawiedliwości UE oraz ETPCz -Europejski Trybunał Praw C. ŁAMIĄ Konstytucję RP! Won za Don! Sędziowie w stanie spoczynku ŁAMIĄ Konstytucję RP WY*****ALAĆ!: Stanisław Biernat, Teresa Dębowska – Romanowska, Kazimierz Działocha, Lech Garlicki, Mirosław Granat, Wojciech Hermeliński, Adam Jamróz, Stefan Jaworski, Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wojciech Łączkowski, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz, Andrzej Mączyński, Janusz Niemcewicz, Małgorzata Pyziak-Szafnicka, Stanisław Rymar, Ferdynand Rymarz, Andrzej Rzepliński, Jerzy Stępień, Piotr Tuleja, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz, Mirosław Wyrzykowski, Bohdan Zdziennicki, Andrzej Zoll, Marek Zubik. JUSZCZYSZYN, w stanie 'łaski'; W*********Ć!
Analfabeto z Prowincji!2021.05.9 15:45
"Prawo unijne ma rangę wyższą niż konstytucja krajowa, co wynika z zasady pierwszeństwa prawa unijnego przed prawem krajowym przesądzonej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. 1. Prawo wspólnotowe wynikające z traktatu, jako niezależnego źródła prawa, ze względu na swą istotę nie może być uchylone przez przepisy prawa krajowego i to niezależnie od ich rangi. Ważność działań instytucji Wspólnoty lub skutki takich działań w Państwie Członkowskim nie mogą być podważane ze względu na niezgodność z prawami podstawowymi wynikającymi z konstytucji państwa członkowskiego. 2.Odwołanie się do zasad i koncepcji prawa krajowego w celu oceny ważności środków przyjętych przez instytucje Wspólnoty miałoby niekorzystny wpływ na jednolitość i skuteczność prawa wspólnotowego. Ważność takich środków może być oceniana wyłącznie w świetle prawa wspólnotowego"
Prowincjo ze zrytym Beretem2021.05.9 15:51
nie onanizuj się tak często przed lustrem to ci to złudzenie przejdzie.
rychu2021.05.9 14:32
A to Suczysyn
Rumcajs2021.05.9 15:04
Sędziom którzy nie służą Polsce , wstrzymać wypłaty,pracujesz będziesz miał wypłate.nie pracujesz na szczaw i mirabelki kasta.
Topek2021.05.9 14:14
Muszę się ze wstydem przyznać, że zawsze byłem i jestem pełen podziwu dla J. Kaczyńskiego. Dla całej jego rodziny. Na wskroś patriotyczną i wielce dla Polski zasłużona. Wstyd mi za moją żydowsko-UB-cką rodzinę, że mnie na skürwysyna wychowali, moją siostre na kürwe.
Krasnoludek szczający do mleka.2021.05.9 18:24
Ale co z onanizmem?
Topek2021.05.9 13:49
Izba dyscyplinarna nie jest sądem, na szczęście dla demokracji a niestety dla pisu nie jest tak że jacyś rządzący politycy będą sobie zakładać jakiś pseudo sąd jak jakąś zwykłą organizację który będzie robił orzeczenia i wyroki po myśli partii rządzącej
Topek2021.05.9 14:04
sropek wypowada się na temat prawa o którym nie ma pojecia jak poplatfa
Grizzly2021.05.9 13:18
Muszę się ze wstydem przyznać, że zawsze byłem i jestem pełen podziwu dla J. Kaczyńskiego. Dla całej jego rodziny. Na wskroś patriotyczną i wielce dla Polski zasłużona. Wstyd mi za moją żydowsko-UB-cką rodzinę, że mnie na skürwysyna wychowali, moją siostre na kürwe.
Grizzly2021.05.10 7:09
Won trollu wystrugany z buraka przez POmioty SBeckie ! Won od mojego nicka!
Grizzly2021.05.9 12:56
Małgorzata Wassermann : "Jestem zafascynowana Jarosławem Kaczyńskim, bo k a ż d e jego spojrzenie i działanie jest długofalowe. Zawsze patrzy z perspektywą..."...zafascynowanie rośnie... zwłaszcza, że wszyscy w PiSie wiedzą, że fotel po Ziobrze niebawem będzie wolny...
Grizzly2021.05.10 7:10
Won trollu wystrugany z buraka przez POmioty SBeckie ! Won od mojego nicka!
Sierżant Inżynier2021.05.9 12:07
Prponuję iście salmonellowe rozwiązanie: Ogłosić Juszczyszyna Rzecznikiem Mniejszości Logopedycznych RP (Sepleniących, mazuzących i jąkałów)
astm.2021.05.9 11:46
Ta menda już dawno nie powinna być sędzią. Tak skrzywdzić rolnika i nie ponieść konsekwencji, to tylko w republice bananowej.
eee...2021.05.9 12:10
A czego się spodziewasz po sędziowskiej mafii?
eee...2021.05.9 12:11
Ps. Przecież oni zawsze "niewinni".
Anonim2021.05.9 11:36
Ograniczyć gigantyczne przywileje i zarobki kasty sedziowskiej
Foster2021.05.9 11:25
Zgroza !!!. Przecież tej Izby juz dawno nie ma. Miota się i próbuje udawać Sąd, którym na pewno nie jest, bo zostala wybrana przez wadliwie wybraną (tylko przez Sejm) Krajową Radę Sądowniczą.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.05.9 11:19
Znowu zostaliśmy wykiwani przez dwóch takich co wcześniej ukradli księżyc, pierwszy podpisał Traktat Lizboński oddając wiele kompetencji UE, drugi doprowadził do ratyfikacji Planu odbudowy Czwartej Rzeszy powstającej na gruzach państw narodowych.
Rumcajs2021.05.9 11:46
kretynie z Berlina kase dostajesz za pisanie takich bredni.co Unia Europejska teraz jest dla was be,co Moskwa złotymi rublami sypneła czy co Kretynku mały srolu
Kaczka basta!2021.05.9 11:12
Jeśli jest jakaś kasta, to kacza kasta w tak zwanej "izbie dyscyplinarnej".
Tuskowa Kasta2021.05.9 15:08
Juszyczyn to nie sędzia to przychlast w fartuszku.