01.04.20, 08:05

Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu

 PIERWSZE CZYTANIE

Ocalenie trzech młodzieńców

Dn 3, 14-20. 91-92. 95

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Król Nabuchodonozor powiedział: «Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłem? Czy teraz jesteście gotowi – w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych – upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?»

Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: «Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu! Jeśli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który wzniosłeś».

Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy bardziej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca.

Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i nagle powstał. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: «Czyż nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?» Oni zaś odpowiedzieli królowi: «Oczywiście, królu». On zaś w odpowiedzi rzekł: «Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie dzieje się im nic złego; czwarty wyglądem przypomina anioła Bożego».

Nabuchodonozor powiedział na to: «Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratować swoje sługi. W Nim pokładali ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

J 8, 31-42

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie”?»

Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca».

W odpowiedzi rzekli do niego: «Ojcem naszym jest Abraham».

Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego».

Rzekli do Niego: «My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga».

Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

zenek2020.04.2 8:26
Zwlaszcza ksieza pedofile
kapłanprawdziwegoSzatanaaniecwelawyzwolicielakobie2020.04.1 23:27
Czym jest bluźnierstwo kiedy mamy dwa bieguny prawda i kłamstwo? Jest tym, że istota podająca się za Boga czyni niesprawiedliwość i wymusza strachem żeby myślano o niej, że jest sprawiedliwa. Wróg czystości zmusza do klękania, a to jest strach czyli hierarchia. Jak jest strach to nie ma żadnej miłości. Mój pan którego nazywacie Duchem św. pokazał mi co znaczy wygląd młodzieńca. To co wy nazywacie młodością, to są młodzi starcy.
ladychapel2020.04.1 12:42
Polecam kanał na YT: https://www.youtube.com/channel/UCUiBzN3u2cUEy8dxsKLiutA
Filmy online2020.04.1 10:51
Sala samobójców. Hejter 2020 https://filmvod.pl - Największa wyszukiwarka legalnych filmów i seriali online! Setki filmów w jednym miejscu a to wszystko z dożywotnim dostępem . Polecam jak najbardziej!
Stani2020.04.1 10:10
Ale nikt nie doczytał dopisku małym druczkiem, że to dotyczy tylko Katolików.
Protestant2020.04.1 9:44
Fraza: "prawda was wyzwoli" stała się jednym z najczęściej powtarzanych frazesów. Ale Jezus, gdy wypowiadał te słowa, miał na myśli konkretną prawdę i konkretne wyzwolenie. "Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli". Pierwszy warunek to trwanie w nauce Chrystusa. A co jest tą nauką? Nie mamy do niej dostępu w inny sposób, niż poprzez Biblię. Bez Bożego słowa nie możemy nic pewnego wiedzieć o Bogu Ojcu, ani o Chrystusie. Hieronim, ten który przełożył Biblię na łacinę i jego Vulgata przez ponad 1,5 tys. lat stanowiła w Kościele zachodnim podstawę w teologii i liturgii, powiedział między innymi: "nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa". A to bardzo ważne byśmy Chrystusa znali: "A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" (J. 17,3). Bez znajomości z Bogiem nie mamy szans na zbawienie. Dzisiejszy fragment mówi coś jeszcze. Dopiero trwając w nauce Chrystusa możemy być prawdziwie Jego uczniami. Uczeń, to nie uczniak. Miarę ucznia wyznacza jego nauczyciel. Być uczniem Chrystusa, to patrzeć na rzeczywistość oczami Nauczyciela, jedynego prawdziwego Nauczyciela (por. Mt. 23,8). Dopiero będąc uczniami, możemy poznać prawdę. Rozmaite drobne "prawdy" nikogo nie wyzwalają z grzechu. Nikt nie stał się wolny od niewoli czynienia zła poznając mechanikę kwantową, albo biologię komórek. Czy jest w nas pragnienie wolności od grzechu? Bo "każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu". A Syn może nas od niej wyzwolić. Ludzie oddawali własne życie, aby wywalczyć np. wolność polityczną. A czy my jesteśmy gotowi przyjąć ofiarę życia Jezusa za nas, aby On uwolnił nas od niewoli grzechu?
Sauron2020.04.1 9:15
Życie bez grzechów byłoby nudne.
Dell2020.04.1 10:14
Próbowałeś?
anonim2020.04.1 18:56
Nie, uwierzył szatanowi.
SZATAN2020.04.1 8:23
Cześć wszystkim, tu Szatan. Chciałem tylko przypomnieć, że zarazy, potopy, głód i śmierć w cierpieniach to kary od Boga. Ja tylko organizuję orgie i popijawy. Pozdrawiam..
T2020.04.1 9:07
Ciekawe jaki żarcik walniesz gdy śmierć stanie przed tobą z wyostrzoną kosą. Pewnikiem w portki narżniesz.