22.06.21, 16:13

Kolejna Pieczęć Otwarta – Matka Boża objawia tajemnice o końcu czasów

W czasach ostatecznych Bóg powierzył Maryi szczególną rolę – sprowadzenie człowieka na drogę zbawienia. Poprzez objawienia Matka Boża chce uświadomić każdemu z nas, jak ważne jest natychmiastowe nawrócenie. Już niedługo będziemy obchodzić 40-lecie objawień Matki Bożej w Medjurorje. To właśnie tam, Maryja odsłoniła przed nam 10 wstrząsających tajemnic o końcu czasów! Przybliża je nam o. Livio Fanzaga oraz Diego Manetti w książce „Czas tajemnic”!

 

 

Moje objawienia w Medjugorje są ostatnimi objawieniami w dziejach ludzkości. Nawróćcie się, czas nagli! (17 kwietnia 1982 roku)

 

Przyszłam, żeby po raz ostatni wezwać świat do nawrócenia. Potem nie będę już objawiać się na ziemi: to moje ostatnie objawienia (2 maja 1982 roku)

 

Drogie dzieci! Przyjmijcie orędzia z powagą, żeby wasza dusza nie doświadczyła smutku, kiedy nie będzie mnie już przy was i nie będę was prowadziła jak dzieci stawiające pierwsze chwiejne kroki (25 grudnia 1989 roku);

 

 

OSTATNIE PROROCTWA

 

Dziesięć tajemnic z Medjugorje ma wielkie znaczenie, ponieważ dopełniają one mozaiki nowożytnych objawień maryjnych i słusznie można je uznać za ostatnie proroctwa dotyczące pierwszego eschatologicznego starcia, w którym Niewiasta obleczona w słońce zatriumfuje nad piekielnym Smokiem. Jakkolwiek rozległe są dzieje wszechświata, naszego układu słonecznego czy wreszcie człowieka, musimy sobie uprzytomnić, że oto historia zbawienia wkrótce się dopełni. I chociaż prawdą jest, że „jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień” (2 P 3, 8), to jednak powinniśmy mieć świadomość, że Boży plan zrealizuje się niebawem. Stanie się to w dwóch etapach, które zostały omówione w Apokalipsie i potwierdzone w Medjugorje: pierwszy to starcie Niepokalanej ze starodawnym wężem, a drugi – walka Chrystusa z Lucyferem. Wydarzenia te przedzieli okres pokoju. Nie sposób oszacować, ile dokładnie on potrwa, nie może jednak być długi, skoro Matka Boża mówiła o wieku pokoju i pomyślności (por. orędzie z 25 grudnia 1999 roku).

 

W świetle zbliżającego się wielkimi krokami eschatologicznego starcia ogromnego znaczenia nabiera dziesięć tajemnic dotyczących dramatycznych wydarzeń, które rozstrzygną o przyszłych losach świata oraz Kościoła. Sześciorgu widzącym z Medjugorje były one wyjawiane stopniowo i w różnych momentach. Mirjana Dragićević Soldo (ur. 1965, Sarajewo) miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 roku do 25 grudnia 1982 roku. Tamtego dnia Matka Boża powierzyła jej dziesiątą tajemnicę:

 

Mirjano, wybrałam cię i powiedziałam ci wszystko, co było konieczne. Złożyłam też na twoje barki wiele strasznych rzeczy, które będziesz musiała dźwigać. Pomyśl o łzach, które wylewam. Zawsze musisz być odważna. Szybko zrozumiałaś moje orędzia, powinnaś więc także zrozumieć, że muszę odejść. Bądź odważna (25 grudnia 1982 roku).

 

 

Uściślijmy, że na tajemnice i czasy ostateczne spoglądamy przez pryzmat zbawienia i orędzia nadziei, pamiętając, że w przesłaniach Matki Bożej kwestia naszego nawrócenia wysuwa się na pierwszy plan:

 

Trzeba obwieścić światu prawdę, czyli powagę przyszłych wydarzeń. Zarazem nie wolno odbierać ludziom nadziei, bowiem Bóg działa według planu, a prawdziwą wartość mają nawrócenie i życie w wierze (13 września 1983 roku);

 

 

OTWARCIE PIECZĘCI

 

Chcąc zrozumieć zbawczy wymiar tajemnic z Medjugorje, musimy pamiętać o zapowiedzi ich wcześniejszego wyjawienia. Mirjana powiedziała przecież –

 

Musiałam wybrać księdza, któremu powierzę dziesięć tajemnic. Postanowiłam, że będzie to franciszkanin, ojciec Petar Ljubičić. Mam wyjawić mu treść tajemnicy na dziesięć dni przed jej spełnieniem. Przez siedem dni będziemy pościć i odmawiać modlitwy, a potem on będzie musiał powiedzieć prawdę. Nie będzie mógł zachować jej dla siebie. Zgodził się wyjawić wszystko trzy dni wcześniej, żeby świat mógł się przekonać, że to dzieje się z woli Pana.

 

ZOBACZ WIECEJ W KSIAŻCE „CZAS TAJEMNIC”

 

To, że tajemnice zostaną objawione światu z trzydniowym wyprzedzeniem, będzie decydujące dla przełamania ostatnich oporów ludzi, którzy otworzyli wprawdzie swoje serca, nadal jednak mają wątpliwości. Niepewni będą mieli okazję nawrócić się, zanim będzie za późno, a jednocześnie otrzymają dowód na to, jak wielkie jest Boże miłosierdzie.

 

Tajemnice dotyczą przyszłych wydarzeń, które są zarazem konieczne i obwarowane pewnymi warunkami. Z jednej strony Marija wyjawiła, że „nie są to wydarzenia, których nie można uniknąć, raczej są uzależnione od pewnych spraw. Matka Boża zawsze powtarzała, że modlitwą i pokutą możemy wyprosić wszystko”, a Vicka przyszła jej w sukurs, mówiąc: „Matka Boża powiedziała – jak twierdzi Mirjana – że siódma tajemnica została w części złagodzona dzięki naszym modlitwom”. Z drugiej strony właśnie Mirjana potwierdziła, że tajemnice muszą się wypełnić i że siódmej z nich „nie sposób całkowicie uniknąć. Została ona złagodzona tylko częściowo”.

 

Krótko mówiąc: tajemnice urzeczywistnią się zgodnie z przepowiedniami, ale ciężar każdej z nich może zmniejszyć się proporcjonalnie do modlitw i wyrzeczeń tych, którzy wezmą sobie do serca przestrogi Królowej Pokoju i nawrócą się, zanim będzie za późno. Gdy wypełnią się kolejne tajemnice, stanie się jasne, że Matka Boża istotnie objawiła się w Medjugorje i że dzięki Jej wstawiennictwu ludzkość otrzymała przed eschatologicznym starciem ostatnią szansę na zbawienie.

 

Myślę, że w tym kontekście szczególnej wymowy nabiera niedawny wybuch pandemii COViD-19: ta jakże dramatyczna karta z historii świata dowiodła kruchości życia doczesnego i iluzoryczności naszych rojeń o wszechmocy. Człowiek został brutalnie sprowadzony z powrotem do statusu stworzenia, i to właśnie wtedy, gdy próbował uzurpować sobie miejsce Boga! Pod tym względem pandemia stanowi, jak sądzę, coś na kształt prologu do czasu tajemnic, który uprzytamnia nam, że z perspektywy Boga kary są nie tyle dopustem Nieba, ile raczej dobroczynną okazją do przekonania się na własnej skórze, jak poważne konsekwencje pociąga za sobą zło czynione przez człowieka…

ZOBACZ WIĘCEJ W KSIĄŻCE „CZAS TAJEMNIC” O.LIVIO FANZAGI ORAZ DIEGO MANATTIEGO, WYDAWNICTWO ESPRIT  

 

 

 

Komentarze

Anit2021.06.26 9:16
Pisanie takiego tekstu to jak działanie bandyckiej firmy Gatesa. Zamiast konkretów to w domyśle 'kup książkę'. To prawdziwe działanie szatana w służbie mamony.
Wielka Narodowa Nowenna Pompejańska2021.06.25 21:55
Rozpoczyna się odmawianie Wielkiej Narodowej Nowenny Pompejańskiej. Program: CZAS TRWANIA łącznie 54 dni, Cześć błagalna od 28.06.2021r do 24.07 2021. Część dziękczynna od 25.07.2021 do 20.08.2021 GODZ: 20.30 do 21.30 INTENCJA: Aby przez nawrócenie ludzi, upadły masońskie plany szczepień i zniewolenia ludzkości. Możesz włączyć się w dowolnym czasie odmawiania nowenny, odmówić 1 dziesiątkę Różańca albo więcej. Może być odmawiana w domu, na zewnątrz- przy figurach Matki Boskiej, Serca Pana Jezusa, Przy Krzyżu, możesz odmawiać sam , z rodziną albo w towarzystwie, z sąsiadami , w grupie małej albo wielkiej, w Kościele. Szczęść Boże.
JPIII2021.06.25 20:47
Ona już otwierała pi...zdę dla starego pedophila boga. Niech teraz otworzy dla nas.
Anonim2021.06.25 14:36
O Zb. Nr 71. Nieboszczykowie ukażą się trzeciego dnia. Zapisz: Dzieci Moje, najpierw na niebie, nocą, ujrzycie złocisty, wielki Krzyż. / Mt 24,30 dzienniczek św. s Faustyna 83 ) Wszyscy i na całym świecie usłyszycie wielki grzmot, powstanie wicher jako trąba morska, wszystko zmiatać będzie, co stanie na jego drodze. Ziemia nagle zacznie drżeć, początkowo z przerwami, a potem bezustannie kolebać się będzie. Gwiazdy będą zmieniały swój kierunek szybko i zupełnie inaczej niż zawsze, widok nieba się zmieni, zginie Duży Wóz, Mały Wóz, wszystko będzie się od siebie oddalać, niebo stanie się inne, nieprzyjemne. Między wami pojawią się tej nocy ci, co już dawno pomarli. Będą też przebiegać ulicami wytoczone z piekieł wozy naładowane demonami i złymi duchami. One to będą czynić wielkie spustoszenie, zgiełk, hałas, jęk, płacz. Domy wasze będą się rozpadały jak domki z kart. W tej strasznej godzinie szatani będą śmiało sobie poczynać, porywać będą dusze tych, co Boga się wyrzekli i szerzyli na świecie niewiarę, tych, co to z serc ludu Bożego krzyż i wiarę wyrywali. A tej nocy ciemnej niech drżą też matki morderczynie, te, co mordowały dzieci poczęte. Groza wielka, a grozy coraz więcej będzie. Morza i oceany wystąpią ze swoich brzegów i będą iść na ląd w postaci wielkiej ściany stojącej. Potem wszystko obejmie pierścień, który błyskawicznie będzie się rozszerzał z minuty na minutę. Będzie stawał się ogniem huraganowym tak, że obejmie całą kulę ziemską. Wszystko zacznie płonąć, woda morska i oceanów wrzeć będzie i płonąć jak nafta. Jeśli te dni ciemności nie będą ludzkości odwrócone, wszystko, co żyje na ziemi w tych dniach ciemności zginie. Łaski Miłosierdzia Bożego dostąpią jedynie ci, co Boga mają w sercu, żyją według świętych Bożych przykazań, wierzą silną wiarą w Trójcę Przenajświętszą, w Niepokalaną Dziewicę Maryję. Tylko oni mogą przetrwać i przez modlitwę i ofiarę swego cierpienia, przetrwają. … ) Co wtedy, wówczas tj. już wkrótce, będzie z owymi Prawodawcami bezbożnego prawa, prawa GENDER, ect. rządzącymi i oczywiście z owymi jw. zniewolonymi i opętanymi synami i córkami złego?
Anonim2021.06.25 15:24
", zginie Duży Wóz, Mały Wóz" a co z BMW presesa?
Klara2021.06.25 10:47
Medjugorie to fałszywe objawienie, tak samo jak i Siostry Faustyny Kowalskiej.
kefas2021.06.25 14:08
oto tajemnica wiary, złoto i dolary.
Jan Radziszewski2021.06.25 14:34
KLARA - expert się znalazł + co stary tj cezar żydów Lucyfer cię oświecił?
prosty2021.06.24 23:31
Antychryst - zaprzeczenie doskonałości. Krzyż ze złamanymi ramionami, pięcioramienna gwiazda jako ułomna gwiazda Dawida, tęcza bez jednego koloru. Przypadek tylko?
Ela2021.06.25 1:59
Twój przypadek jest ciężki. To na pewno.
fcuk piss2021.06.24 18:00
kto pieczetuje i kto pieczecie otwiera ?
Ela2021.06.25 1:59
Sasin a kto inny
Do tych, ktorzy śmieja sie z Apokalipsy...2021.06.24 16:59
Apokalipsa św Jana - objawia prawde o Czasach Naporu Zła , inaczej mówiąc o czasach szczegolnej aktywnosci szatana. Takie czasy to np. wojny. Ojciec Pelanowski oraz J.R.R Tolkien podobnie widzieli w Apokalipsie PARADYGMAT, wiedzieli, ze Apokalipsa nie odnosi sie do jednej konkretnej epoki - ale do wielu okresow Dominacji Zła, w ktorych ludzie musza byc bardzo czujni, musza robic wszystko, by sami nie dali sie Złu (Szatanowi ) pokonac. J.R.R. Tolkien sam przeżyl w okopach I wojne swiatową i czuł, że zbliża sie powtorka - II wojna światowa dlatego m.in. pisal Władcę Pierścieni. W Apokalipsie (do ktorej czesto nawiazuje Tolkien) pan Jezus wyraznie mowi do róznych zborów (np Efeskiego) - wiem, ze ciezko pracujecie, ze macie dobre uczynki na swoim koncie,- ale to nie wystarczy do zbawienia , trzeba w czasach ZŁA np. umiec odróżnic obłudnika od tego kto mowi prawde, nie zatwardzając przy tym serc swoich, nie można sprzedac SWOJEJ DUSZY, trzeba umiec pokutowac. W czasach panowania Zła WYMAGA WIEC OD NAS WIECEJ, bo łatwiej w takich czasach pogubic sie.
Anonim2021.06.24 12:13
Kolejna pieczęć...brzmi jak Harry Potter.
Anonim II2021.06.24 17:03
Harry Potter to ksiązeczka masonerii, kolego, powstała po to, by odwiesc ludzi od Boga i norm moralnych. I jak widac - u Ciebie spełniła swoje zadanie w stu procentach
xyz1232021.06.25 22:12
no no srogie BREDNIE :D dorzuć jeszcze władcę pierścienia :)))
Grizzly2021.06.24 9:58
Naruszenie pieczęci oznacza utratę gwarancji.
leon2021.06.24 6:15
I biznes się kręci
Monika.2021.06.23 17:48
Poszukujesz kobiety? To dobrze trafiłeś bo ja szukam faceta! Dyskretnego, ale przede wszystkim zadbanego do dyskretnych seks spotkań po pracy. Oferuję, wszystko to co może sprawić nam przyjemność. Jeżeli chcesz wiedzieć czegoś więcej o mnie to dzwoń, pisz, przyjedź. Numer telefonu i więcej fotek wrzuciłam na swój profil tutaj: www.cutt.ly/monika89
Anonim2021.06.24 21:30
w koncu monika złapiesz aidsa i bedziesz miała za swoje jawnagrzesznico puszczalska i nikt na frondzie sie nie bedzie taka upadłom monikom przejmować ,nawróć sie do najbliższego proboszcza ,jeszcze czas
A jak proboszcz ma syfa?2021.07.1 10:56
Wprawdzie to lepsze niż AIDS, które to proboszcz może mieć od wikarego, ale zawszeć choroba.
Torchwood2021.06.23 14:14
Taa, pieczęć otwarta... Coś w stylu " And it is written, that the first seal shall be broken when a righteous man sheds blood in Hell. As he breaks, so shall it break."?
"darmo wzięliście, darmo dawajcie" (Mt. 10:8)2021.06.23 10:03
Skoro to najważniejsza wiadomość w historii ludzkości, w dodatku wiadomość od samego Boga, to dlaczego konieczny jest zakup książki by się tego wszystkiego dokładnie dowiedzieć? Nie potrzebuję papierowej książki w full kolorze i w szytej twardej oprawie, by poznać prawdę. Wystarczy że pobiorę i przeczytam pdf-a.
Monika2021.06.23 9:28
Poszukujesz kobiety? To dobrze trafiłeś bo ja szukam faceta! Dyskretnego, ale przede wszystkim zadbanego do dyskretnych seks spotkań po pracy. Oferuję, wszystko to co może sprawić nam przyjemność. Jeżeli chcesz wiedzieć czegoś więcej o mnie to dzwoń, pisz, przyjedź. Numer telefonu i więcej fotek wrzuciłam na swój profil tutaj: www.cutt.ly/monika89
Polak2021.06.23 6:38
Piąta z trzech tajemnic! Ale cóż, skoro naiwnych do płacenia na sektę ubywa, to trzeba inaczej wyłudzać pieniądze.
Anonim2021.06.23 0:37
Niedawno mówiła też, że Franciszek jest dobry, dobry inaczej chyba?
Po 11 ...2021.06.22 22:47
Polecam nie chodzić na pielgrzymki. Jak chodziłem to miałem odciski. A teraz nie mam. To cud? Dla mnie cud. Cudowne odjęcie odcisków. Polecam.
Do..." Po 11"...!2021.06.24 1:04
Tobie Lechu-wielonickowcu widać, że nie tylko "znikły" odciski!?.. Tobie całkowicie zanikł rozumek!.... KOMU CHCESZ KIT WCISNĄĆ, ... ŻE CHODZIŁEŚ NA PIELGRZYMKI?? KOMU?... WOLNE ŻARTY!... PRZECIEŻ WIEMY, LECHU KELLER, ..ŻE JESTEŚ POLSKOJĘZYCZNYM, ŻYDOWSKIM ATEISTĄ!... A W DODATKU JESTEŚ SODOMITĄ, TAKIM PEDO-GEJEM!, krzywdzącym dzieci...... i nie tylko!
Mamusia trojga dzieci2021.06.24 10:53
Dała głos. A że sklerotyczka nie pamięta, pod ilu nickami s*a na frondzie, to profilaktycznie "odpowiada" każdemu, kogo może oskarżyć o bycie Kellerem-Krawczykiem. Biedak nawet na frondzie się nie pojawia, ale mamusia będzie go do końca życia prześladować za to, że do łóżka jej nie chciał widząc, jakim jest kaszalotem.
Nie wiem???2021.06.25 1:40
O jakiej mamusi piszesz? Ale widać ktoś napisał o tobie prawdę i to cię bardzo zabolało? Więc pewnie powinno cię boleć! Na co człowieku liczysz? Po wszystkich twoich wpisach, po tylu kłamstwach i obelgach Boga i Maryi, czy "KK", liczysz, że kiedykolwiek ktoś w coś ci uwierzy? Ty pewnie nie wszystko pamiętasz co tu piszesz, a może jesteś wtedy na prochach!? To ty piszesz o sobie rzeczy, które potem się niestety potwierdzają! Więc do kogo masz pretensje! A swoje nicki nie raz we wpisach podawałeś. Tak Lechu-"Po11", naprawdę wiemy kim jesteś i co robiłeś i możesz mieć pretensje tylko do siebie! Art. 196 Kodeksu Karnego też się do ciebie kłania za wszystkie obelgi. Więc uważaj. Pozdr.
Wiesz, mamusiu, wiesz.2021.06.25 11:01
Wiele razy przedstawiałaś się jako "matka trojga dzieci", więc się nie wypieraj. Chyba że ci brak chłopa tak już się rzucił na resztki mózgu, że nie pamiętasz swojej nieślubnej trójki, każdej z innym spitym facetem, który po tym jak na ciebie spojrzał po wytrysku, to uciekał z krzykiem. Jakby twoje wszystkie obelgi wobec każdego, kogo podejrzewasz o bycie Kellerem-Krawczykiem zebrać, to ciebie by zamknięto. Oczywiście nie w więzieniu, a w Tworkach. I to na długo. Uważaj zatem, najlepiej zacznij pisać pamiętnik i nie wchodź do sieci. Bez poważania - nieLech, nieKeller i nieKrawczyk
Człowieku, bez nazwiska???2021.06.26 2:11
Jeżeli nie masz nazwiska i imienia, jak piszesz, to pozostaje ci tylko to co robisz! Czyli "ateista dumny gej"! Na to samo wychodzi! Bo każdy wie, kim jest "durny gej" !..
Nazwisko, idiotko, ma każdy2021.06.26 9:32
Nawet ty, po tatusiu (biedny człowiek, coś takiego spłodził). A co robisz - d**y dajesz na potęgę, ohydna gębę gazeta zasłaniając żeby kandydat na kochanka nie uciekł. No i wszędzie Kellera widzisz. Jedź do tej Portugalii i possij mu wreszcie, może ci przejdzie.
OSTATNIE PROROCTWA2021.06.22 21:15
Dziesięć tajemnic z Medjugorje ma wielkie znaczenie, ponieważ dopełniają one mozaiki nowożytnych objawień maryjnych i słusznie można je uznać za ostatnie proroctwa dotyczące pierwszego eschatologicznego starcia, w którym Niewiasta obleczona w słońce zatriumfuje nad piekielnym Smokiem. Jakkolwiek rozległe są dzieje wszechświata, naszego układu słonecznego czy wreszcie człowieka, musimy sobie uprzytomnić, że oto historia zbawienia wkrótce się dopełni. I chociaż prawdą jest, że „jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień” (2 P 3, 8), to jednak powinniśmy mieć świadomość, że Boży plan zrealizuje się niebawem. Stanie się to w dwóch etapach, które zostały omówione w Apokalipsie i potwierdzone w Medjugorje: pierwszy to starcie Niepokalanej ze starodawnym wężem, a drugi – walka Chrystusa z Lucyferem. Wydarzenia te przedzieli okres pokoju. Nie sposób oszacować, ile dokładnie on potrwa, nie może jednak być długi, skoro Matka Boża mówiła o wieku pokoju i pomyślności (por. orędzie z 25 grudnia 1999 roku). W świetle zbliżającego się wielkimi krokami eschatologicznego starcia ogromnego znaczenia nabiera dziesięć tajemnic dotyczących dramatycznych wydarzeń, które rozstrzygną o przyszłych losach świata oraz Kościoła. Sześciorgu widzącym z Medjugorje były one wyjawiane stopniowo i w różnych momentach. Mirjana Dragićević Soldo (ur. 1965, Sarajewo) miała codzienne objawienia od 24 czerwca 1981 roku do 25 grudnia 1982 roku. Tamtego dnia Matka Boża powierzyła jej dziesiątą tajemnicę: Mirjano, wybrałam cię i powiedziałam ci wszystko, co było konieczne. Złożyłam też na twoje barki wiele strasznych rzeczy, które będziesz musiała dźwigać. Pomyśl o łzach, które wylewam. Zawsze musisz być odważna. Szybko zrozumiałaś moje orędzia, powinnaś więc także zrozumieć, że muszę odejść. Bądź odważna (25 grudnia 1982 roku). Uściślijmy, że na tajemnice i czasy ostateczne spoglądamy przez pryzmat zbawienia i orędzia nadziei, pamiętając, że w przesłaniach Matki Bożej kwestia naszego nawrócenia wysuwa się na pierwszy plan: Trzeba obwieścić światu prawdę, czyli powagę przyszłych wydarzeń. Zarazem nie wolno odbierać ludziom nadziei, bowiem Bóg działa według planu, a prawdziwą wartość mają nawrócenie i życie w wierze (13 września 1983 roku);
OTWARCIE PIECZĘCI2021.06.22 21:15
Chcąc zrozumieć zbawczy wymiar tajemnic z Medjugorje, musimy pamiętać o zapowiedzi ich wcześniejszego wyjawienia. Mirjana powiedziała przecież – Musiałam wybrać księdza, któremu powierzę dziesięć tajemnic. Postanowiłam, że będzie to franciszkanin, ojciec Petar Ljubičić. Mam wyjawić mu treść tajemnicy na dziesięć dni przed jej spełnieniem. Przez siedem dni będziemy pościć i odmawiać modlitwy, a potem on będzie musiał powiedzieć prawdę. Nie będzie mógł zachować jej dla siebie. Zgodził się wyjawić wszystko trzy dni wcześniej, żeby świat mógł się przekonać, że to dzieje się z woli Pana. ZOBACZ WIECEJ W KSIAŻCE „CZAS TAJEMNIC” To, że tajemnice zostaną objawione światu z trzydniowym wyprzedzeniem, będzie decydujące dla przełamania ostatnich oporów ludzi, którzy otworzyli wprawdzie swoje serca, nadal jednak mają wątpliwości. Niepewni będą mieli okazję nawrócić się, zanim będzie za późno, a jednocześnie otrzymają dowód na to, jak wielkie jest Boże miłosierdzie. Tajemnice dotyczą przyszłych wydarzeń, które są zarazem konieczne i obwarowane pewnymi warunkami. Z jednej strony Marija wyjawiła, że „nie są to wydarzenia, których nie można uniknąć, raczej są uzależnione od pewnych spraw. Matka Boża zawsze powtarzała, że modlitwą i pokutą możemy wyprosić wszystko”, a Vicka przyszła jej w sukurs, mówiąc: „Matka Boża powiedziała – jak twierdzi Mirjana – że siódma tajemnica została w części złagodzona dzięki naszym modlitwom”. Z drugiej strony właśnie Mirjana potwierdziła, że tajemnice muszą się wypełnić i że siódmej z nich „nie sposób całkowicie uniknąć. Została ona złagodzona tylko częściowo”.
AAAtomek2021.06.22 20:31
Jak to kiedyś pewien ksiądz powiedział: -po czwartym końcu świata, człowiek się przyzwyczaja!
Jawny2021.06.22 18:58
Kościół jak zawsze chce mieć monopol. Monopol na wiarę w fantastyczne stworzenia, na magiczne rytuały, na dziwaczne irracjonalne zachowania, na wymyślne fantazyjne ubiory, ale przede wszystkim na "rząd dusz". Oczywiście na wszystkie te elementy ma swoje wyszukane tradycyjne nazewnictwo, by sprawiać wrażenie, że to wszystko jest "na poważnie".
Pytajniczek2021.06.23 16:56
Nie ma to jak nabijać się z rzeczy o których nie ma się zielonego pojęcia.Dureń czy żartowniś?
Tak, To Prawda!.. Polecam wszystkim!2021.06.22 16:50
Byłam na Pielgrzymce w Mediugorie!. To niesamowite przeżycie. Tam jest tak dużo Pielgrzymek z całego świata, w wielu językach świata sprawowane są Msze św. ... Bywa, że na jednej Mszy koncelebruje jednocześnie 200- 400 Kapłanów. ... Jest tak dużo Konfensjonałów wokół Kościoła na placu i we wszystkich możliwych miejscach/ w różnych językach/..... Mediugorie nazywane jest " Konfensjonałem Świata! " Tam ciągle,---- bez przerwy,--- spowiada od 100 księży wzwyż! Tam następuje wielkie nawrócenie ludzi!... My przyjechaliśmy w bardzo feralny dzień w 1981 roku, ...tego dnia był zamach w USA na WTC!... Cieszę się, że byłam. Polecam wam,. Warto!. Oprócz tego zwiedzaliśmy piękne tereny W Bośni i Hercegowinie, na Węgrzech.
ch2021.06.22 19:42
w 1981r był zamach na WTC? serio?
wert2021.06.23 12:13
zamach na WTC może ten z 1993
Errata!2021.06.24 0:51
Pomyliłam datę, nie sprawdziłam. Zamach ten był 11.IX.2001r. Poza tym cała reszta jest bez zmian. Dzięki za uwagę.
robaczek2021.06.22 16:42
POLECAM TEZ "WŁADCE PIERŚCIENI" . Nawet lepsze niż ta fantastyka ;]
rebeliant2021.06.22 16:51
Kolego... !!! Nie naśmiewaj się, bo sam wiesz, że nastały ciężkie czasy i każdy grosz się liczy.
Och, Lechu...! "robaku"?2021.06.22 16:56
Czy oprócz tego, to z główką twoją w miarę w porządku? ...Jakoś nie widać żadnej twojej mądrości!... Włącz mózg! ... To nie boli! Nie ośmieszaj ciągle się! ... To nie śmieszne, ale mierne!
Oj mamusiu debilko2021.06.24 10:57
Wszędzie widzisz Lecha? Chciałaś mu du*y dać, a on na taka raszplę nie chciał nawet spojrzeć. To teraz wszędzie go widzisz? To się nazywa schizofrenia paranoidalna i da się leczyć. W szpitalu i długo. Nieślubne dzieci by wreszcie odetchnęły bez wariatki.
Ale cię boli!...! Super!2021.06.25 1:52
Brawo!... Musi boleć!.. Widać, że nawet wyrzekasz się swojego nazwiska i narodowości..! Ale niestety... tego co robiłeś dzieciom nie da się już wrócić!... Nie ulega też wątpliwości że jednak jesteś Lech Keller- Krawczyk!... Dlaczego wstydzisz się swego imienia i nazwiska?... Czy tylko z racji swojego "pedo-homo.."? Co masz jeszcze na sumieniu, że tak bardzo cię sumienie gryzie i nie dajesz sobie z tym rady!
Ale idiotka: wszędzie Kellera widzi.2021.06.25 11:07
Paranoja czy typowo frondowe podejście: mam tylko jednego wroga? A "mamusia" miała aż trzech absztyfikantów. Co prawda żeby zaciągnąć każdego do łóżka musiała go porządnie spić - a i tak szybko i z krzykiem uciekali. A ten twój Keller-Krawczyk (mieszka zdaje się w Portugalii) to pewnie od razu nie chciał na widok takiego brzydactwa i teraz "mamusia" go swoja nienawiścią prześladuje i widzi w każdym. Jedyne co ją gryzie to mendy, bo brudas to jest straszny.
Czy ktoś to czyta i rozumie?2021.06.26 2:20
Keller, skarży się! O co mu w tym wpisie chodzi? Może pisze o jakiejś kobiecie co jego nie chciała i teraz się mści tu na niej!?? Skoro podaje fakty, to pewnie to jego dotyczy...! Żle trafił , bo go nie chciała i dlatego czepia się cudzych dzieci!
Mamusię rozumie tylko mamusia2021.06.26 9:36
Już się jej na tyle z przeżartym jadem móżdżku pochrzaniło, że zaczęła się do swojego ukochanego wroga zwracać w trzeciej osobie, w tej samej osobie pisząc o sobie. Wyraźnie widać, że na leczenie jej paranoi już za późno. Wszystkie nieślubne dzieci (podobno troje) powinny ją ubezwłasnowolnić i zamknąć w psychiatryku. Świat, z nimi i Kellerem na czele, odetchnąłby z ulgą.