28.10.21, 07:05Fot. Angmokio via Wikipedia, CC BY-SA 2.5

Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów

PIERWSZE CZYTANIE

Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów

Ef 2, 19-22

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan

Bracia:

Nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.

EWANGELIA

Chrystus spośród uczniów wybrał dwunastu, których nazwał apostołami

Łk 6, 12-19

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga.

Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr; i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.

Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jerozolimy oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.

A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

Anonim2021.10.28 20:23
Kościół jest zbudowany na fundamencie Apostołów"???? akurat sralismazgalis ,jak to zwykle w KK , jakby kto pytał kosciółek w obecnej formie jest pałowy,co znaczy że reszta tzw apostołów dała du.py na całej linii ,tak wiec wyszedł paweł na taras i wróci zaraz
Anonim2021.10.28 14:31
Która ewangelia wspomina cokolwiek o Maryi i jej kulcie?
kleryk2021.10.28 14:33
Wszyscy znamy wypowiedziane przez Maryję słowa: „Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia.” (Łk 1,48) Jednak ta wypowiedź nie upoważnia do uprawiania kultu związanego z jej osobą. Błogosławieństwo w kulturze żydowskiej nie miało nic wspólnego z kultem. Oznaczało życzenie Bożego wsparcia lub dziękczynienie za otrzymane dary, cnoty lub Bożą opatrzność. W samym Nowym Testamencie znajdujemy przykłady, które to dobrze ilustrują. Elżbieta błogosławiła Maryję następująco: „Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana.” (Łk 1,45) Podobnie czynił Jezus nazywając błogosławionym każdego wierzącego: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (J 20,29)
oj rydzyk2021.10.28 20:24
uuu ,to trzeba bedzie nazwe radyja zmienić,no.. nie wiedziałem
janton2021.10.28 13:45
właśnie ten fundament zaczyna się sypać
Adeptus2021.10.28 11:48
To ja zapodam inną, podobną metaforę - Kościół wyrósł na gnoju Apostołów. adeptusrpg.wordpress.com
zbg..2021.10.28 11:08
Apostołowie byli żydami.Reszty się domyślcie komu służycie.
Marek2021.10.28 17:35
Byli żydami ale nie faryzejskimi. Ci okropni żydzi to faryzeusze. Żydzi pokroju apostołów są mile widziani (z wyjątkiem Judasza)
Anonim2021.10.28 9:40
Tych apostołów, którzy nigdy nie istnieli?
Polak2021.10.28 8:08
Sekta rzymskokatolicka zbudowana jest na zmianach wprowadzonych na soborze nicejskim, czyli nie ma wiele wspólnego z oryginalną siecią hotelową "chrześcijaństwo" założoną przez Szawła z Tarsu w drugiej połowie I wieku, a więc i nie ma wiele wspólnego z tzw "apostołami".
Marian2021.10.28 8:03
Na takim też fundamencie trzeba budować Polskę.
Adeptus2021.10.28 11:47
Zgadza się, będzie można zacząć budować dopiero, gdy spuścizna "apostołów" zostanie pogrzebana głęboko pod ziemia. adeptusrpg.wordpress.com