24.03.19, 10:30

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski dla Frondy: Zabijanie dzieci z zespołem Downa jest zbrodnią

Eryk Łażewski, Fronda.pl: Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Chorzy na ten zespół są w Polsce główną grupą ofiar aborcji popełnianej z tak zwanych względów eugenicznych, czyli wtedy, gdy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Zespół Downa to choroba zwana „trisomią”. I pytanie: czy ona zagraża życiu? Jeżeli nie, to dlaczego w ogóle jest uznawana za przesłankę do legalnej aborcji?

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Prezes Fundacji im. Brata Alberta zajmującej się osobami niepełnosprawnymi intelektualnie: Zespół Downa to nie jest choroba, ale niepełnosprawność. Człowiek, który się rodzi z tą wadą genetyczną jest przede wszystkim osobą. A więc nadal jako człowiek i obywatel posiada wszystkie prawa i obowiązki. Równocześnie - patrząc przez pryzmat religii, przez pryzmat Ewangelii – jest to osoba, która posiada nieśmiertelną duszę. I również posiada wartości tak, jak każda inna osoba ludzka. Dlatego nie powinno się tych ludzi uważać za gorszych, albo skazywać na zabicie tylko dlatego, że rodzą się z tą zmianą genetyczną.

Ja mieszkam od przeszło trzydziestu lat w Fundacji im. Brata Alberta z osobami niepełnosprawnymi, z których większość to osoby z zespołem Dawna. I muszę powiedzieć, że wielokrotnie przekonałem się, że te osoby są przede wszystkim bardzo wrażliwe na dobro, piękno. Mają w sobie wiele wartości pozytywnych, również wartości artystycznych. I jest czymś bardzo okrutnym i niesprawiedliwym, że prawo dopuszcza zabijanie tych osób przed urodzeniem.

Rozumiem więc, że są one traktowane jako „uszkodzone płody”?

Tak. Niestety, prawo pozwala każdą osobę, o której w wieku prenatalnym (czyli przed urodzeniem) w wyniku badań lekarskich można stwierdzić, że ta osoba urodzi się z taką, czy inną niepełnosprawnością, skazać na śmierć. I to jest – uważam – okrutne, bo:

-         po pierwsze, nie ma zgody na zabijanie kogokolwiek (każdego chrześcijanina obowiązuje V Przykazanie „Nie zabijaj”);

-         po drugie, jest ogromną nieprawdą, że jakoby te osoby są uciążliwe dla społeczeństwa, nieprzydatne. No i powiedzmy: prawo dopuszcza zabijanie tylko dlatego, żeby mieć rozwiązany problem społeczny. To jest więc okrutne prawo, z którym ja się nie godzę. Tak jak okrutnym prawem było na przykład w Sparcie zrzucanie ze skały dziecka, które się urodziło niepełnosprawne. Tutaj mamy podobny syndrom, z  tym, że już zabija się przed urodzeniem, w łonie matki.

Nasz obecny rząd chwali się dziś pomocą dla osób z zespołem Downa. Chodzi tu głównie o słynny już „Fundusz Solidarnościowy”, podwyżkę świadczeń dla niepełnosprawnych, program „Za życiem”. Jednocześnie parlamentarna baza rządu w ogóle nie zajmuje się już obywatelskim projektem ustawy znoszącej wspomnianą wyżej przesłankę eugeniczną, która ewidentnie szkodzi chorym z zespołem Downa, gdyż pozwala (przynajmniej w mniemaniu lekarzy) ich zabijać. Jak wytłumaczyć tą ambiwalentną postawę polityków przecież prawicowych, takie ich rozdwojenie?

Tak. Tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że są podziały ideologiczne wśród polityków. Paradoks polega na tym, że nawet wśród polityków lewicowych można znaleźć wiele osób, które są za prawem do życia. I to nie jest tylko podział prawica – lewica. On jest dość sztuczny w tym wypadku. Niemniej jednak: kto, jak kto, ale partie prawicowe, a więc te, które odwołują się do Katolickiej Nauki Społecznej oraz także do wielkiego etosu „Solidarności”, jakby z założenia powinny być za obroną życia. I tu rzeczywiście dochodzi do sytuacji, którą ja nazywam schizofrenią. Bo rzeczywiście, działania rządu pani Beaty Szydło  i obecnego są pozytywne, jeżeli chodzi o wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Ale z drugiej strony, te rządy (czyli tak zwana „Dobra Zmiana”) od czterech lat robią taktyczne ucieczki od podjęcia decyzji w sprawie wspomnianego przez pana projektu o ochronie życia. Jest to już więc takie działanie polityczne: z jednej strony uznajemy człowieka za wartość, z drugiej strony uchylamy się od podjęcia konkretnych decyzji w postaci uchwał sejmowych, ustaw sejmowych. Chodzi też o to, że taka ustawa nie jest nawet w ogóle dopuszczona do głosowania. I za to ja osobiście winie prezydium Sejmu: marszałek Sejmu jest z PiS-u, dwoje wicemarszałkowie także z PiS-u. No więc tutaj PiS nie zdał egzaminu kompletnie, jeżeli chodzi o prawo do ochrony życia. Są jeszcze dwa takie aspekty:

-         po pierwsze, wśród polityków PiS-u zdarzają się też osoby, które publicznie atakują obrońców życia. Takim najbardziej klasycznym przypadkiem jest agresywna postawa pani poseł Joanny Lichockiej, która ma ogromne poważanie we władzach PiS-u, a która na jednym ze spotkań poselskich powiedziała wprost, że działalność organizacji broniących życie to jest destrukcja przeciwko Państwu, że może to jest agentura rosyjska i zaatakowała publicznie panią Kaję Godek. To są wypowiedzi skandaliczne i władze PiS na to nie zareagowały. I uważam, że popełniły ogromny błąd, bo takie osoby, jak pani Joanna Lichocka nie powinny mieć prawa reprezentować prawicowych wyborców, którzy w dużym stopniu są katolikami;

-         druga sprawa, która jakby źle rzutuje na obecną władzę to fakt, że pomimo pozytywnych działań, o których mówię, widzimy także działania negatywne. Teraz są ogłaszane dwa takie wielkie projekty: „Piątka Morawieckiego” i „Piątka Kaczyńskiego”. To jest przekazywanie ogromnych pieniędzy (miliardów złotych) na różne cele społeczne. Niemniej, równocześnie dokonuje się cięć w projektach, które są poświęcone osobom niepełnosprawnym. W ostatnich dniach Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) obciął wszystkim organizacjom dwadzieścia procent na prowadzenie różnych placówek dla osób niepełnosprawnych. Niektóre z tych organizacji stoją przed groźbą zamknięcia tych placówek. Koszty rosną, zwiększa się inflacja, a tutaj nie tylko, że nie ma wyrównania tej inflacji, ale równocześnie tnie się. Dla organizacji niewielkiej, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, jest to ogromna strata. To dotyczy również Fundacji im. Brata Alberta, której jestem prezesem. Fundacja prowadzi ponad trzydzieści pięć placówek dla niepełnosprawnych. I w tym roku dziewięć świetlic terapeutycznych stanęło dosłownie z dnia na dzień przed groźbą likwidacji, bo właśnie PFRON obciął dwadzieścia procent. I na czym polega tragedia?

Na tym, że to są bardzo potrzebne placówki. Uczęszcza tam sto osiemdziesięcioro pięcioro dzieci (właśnie głównie z zespołem Downa, ale też z różnymi innymi niepełnosprawnościami), także młodzież. I ci ludzie nie mają żadnej innej alternatywy. Zamknięcie takiej placówki to jest tragedia – także dla rodziców, którzy muszą wtedy całkiem inaczej funkcjonować. Tu się cieszą, że dziecko  uczestniczy w zajęciach w placówce, a nagle jest tej placówki pozbawiane. A więc ja tu widzę takie działania PiS-u właśnie niespójne, niekonsekwentne. Takie działania, które – według mnie – są absolutnie niewłaściwe. I szkoda, bo z drugiej strony PiS dokonał pewnych, bardzo pozytywnych zmian. Natomiast w sprawie osób niepełnosprawnych wyraźnie nie potrafi tego problemu rozwiązać.

A czy są jakieś uzasadnienia  tych cięć środków dla organizacji zajmujących się niepełnosprawnymi?

Nie, nie ma żadnych! A taka decyzja, że wszystkim tną po dwadzieścia procent, jest absurdalna, bo to jest szukanie na siłę oszczędności. I nie można powiedzieć, że projekty jednorazowe, które są bardzo pożyteczne, ale są jednorazowe, trzeba traktować tak samo, jak świetlice terapeutyczne, które funkcjonują przez osiemnaście lat. No to, jak przez osiemnaście lat były dobrymi placówkami, dostawały nagrody, jest zapotrzebowanie, to powiedzenie, że od jutra wam zabieramy dwadzieścia procent, jest absurdem. I myślę, że to jest błąd PiS-u, który nie potrafi jakby znaleźć nawet dialogu z tymi organizacjami. Bo prowadzą to organizacje pozarządowe. To nie są dochodowe, gospodarcze podmioty. To są społecznicy, wolontariusze, ludzie dobrej woli, o różnych poglądach na świat, ale tacy, którzy chcą pomagać z własnej woli i często poświęcają wiele swojego czasu na to, żeby te organizacje funkcjonowały. Oni na tym nie zarabiają. Natomiast, gdyby te placówki rozwiązać, to rząd nie ma w to miejsce innych placówek, czyli nie ma żadnej alternatywy: rozwiążemy te placówki, w ich miejsce powstaną inne. Powstaje pustka. I to jest dramat rodziców, którzy nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje. Ja uważam, że PiS poszedł bardzo daleko w te dwa projekty („Piątka Morawieckiego” i „Piątka Kaczyńskiego) i po prostu im brakuje pieniędzy na te obietnice. To są obietnice często bardzo pod konkretny elektorat, przed wyborami. To chyba nie jest tajemnicą, że tak konstruuje się te projekty. Natomiast przy okazji obcina się innym, tym najsłabszym, którzy nie mają siły przebicia, nie krzyczą, nie protestują. I to – uważam – jest błąd PiS.

Rozumiem. Można powiedzieć, że i tym na zewnątrz i tym, którzy są jeszcze w łonach matek nie jest szykowany dobry los. I chciałbym tu przypomnieć ten pierwszy projekt ustawy przeciwaborcyjnej, który również został odrzucony. A więc to jest jakaś taka zatwardziałość.

Tak. Obecna władza, która ma większość w sejmie, w senacie, i jeszcze swojego prezydenta, miała idealną okazję, aby w ciągu tych czterech lat (bo to są już cztery lata!) zmienić dotychczasową ustawę i wprowadzić projekt obywatelski, czyli chroniący wszystkie dzieci niepełnosprawne, które się pojawią, przed tym, żeby nie zostały zabite. I teraz wszystkie statystyki pokazują, że te aborcje eugeniczne, które się odbywają, dotyczą osób z Zespołem Downa. A więc osób, które nie tylko nie stanowią zagrożenia dla Państwa Polskiego (bo są ludźmi nieagresywnymi), ale są bardzo utalentowane, ogromnie życzliwe wobec świata. Zresztą charakterystyczną cechą Zespołu Downa jest właśnie życzliwość, dobroć, taka empatia dla innych. I znajdują  się ludzie bardzo wybitni. Tutaj dam jeden przykład znany w całej Polsce: osobą niepełnosprawną intelektualnie, która nie potrafiła pisać i czytać, ale była wielkim artystą, był Nikifor Krynicki. On stworzył przepiękne prace plastyczne, które to prace są w muzeach na całym świecie. I gdyby ktoś powiedział, że na podstawie tej ustawy można go zabić, bo rzeczywiście mógłby podjąć taką decyzje, to stracilibyśmy takich Nikiforów. Ludzi naprawdę wartościowych.

Osoba niepełnosprawna jest też potrzebna społeczeństwu, żeby ono widziało wartość tych osób. Pozytywną stronę. To nie jest tak, że tylko my im coś dajemy. Oni też dają bardzo dużo społeczeństwu. Dlatego brak zmiany tej ustawy i brak troski o projekt obywatelski uważam za rzecz szkodliwą.

No tak. A więc, jak ksiądz sądzi, czy jest realna szansa na prawne uniemożliwienie zabijania osób mających Zespół Downa?

Moim zdaniem to nie nastąpi, bo jest już parę miesięcy do zmiany sejmu. Trzeba tylko dążyć do tego, żeby wszystkie osoby - niezależnie właśnie od poglądów politycznych (bo ja widzę wiele osób, które są w różnych partiach, ale chcą tej troski o osoby niepełnosprawne, a więc to jest ponadpartyjne środowisko) - doprowadziły do zmiany polskiego prawa, czyli do ochrony życia poczętego. A ja jedynie zachęcam wszystkich, którzy pójdą do urny, żeby głosowali właśnie na tych ludzi i na te ugrupowania, które są za życiem. Ja tu nikogo nie wymieniam po imieniu, nazwisku, czy po nazwie partii, bo nie chcę tu żadnej agitacji prowadzić, ale myślę, że każdy wyborca doskonale wie, kto jest za życiem, kto nie jest, na kogo warto głosować. I myślę, że w ten sposób mądre wybory doprowadzą do tego, że w kolejnej kadencji wreszcie ten projekt obywatelski zostanie przegłosowany i to pozytywnie, że stanie się prawem obowiązującym.

To bardzo dobra konstacja na koniec wywiadu. Bardzo za jego udzielenie księdzu dziękuję.   

Komentarze

i.m.w.2019.03.25 10:31
no cóż,skoro PiS jest za zabijaniem ludzi nienarodzonych ze względów eugenicznych-głosujmy na Ruch Prawdziwa Europa-Europa Christi.
wiktor2019.03.25 10:04
Nie można zabić kogoś kto się nie urodził.
Janek2019.03.25 3:27
Zamiast rozprawiać o aborcji eugenicznej, to może by tak Kościół zezwolił na manipulację w genach, i eliminację wad, co od niedawno eksperymentalnie czynione jest w Chinach. Wszak niegdyś nie moralne było zaglądania do środka ciała ludzkiego, tak jak teraz poprawianie genów.
gośka2019.03.24 19:54
być może...tylko, że jak się tumany biorą za ustawę antyaborcyjną to nie napiszą w niej ochrony życia chorych na Downa tylko wszystkich nieudanych ciąż, genetycznie czy fizjologicznie nie szanując obciążenia uszkodzoną ciążą kobiecego organizmu...zabraniając kobiecie obrony koniecznej gdy płód i tak nie przezyje...szykując kobietom piekło...precz z łapami od kobiet!...dla mnie polityk, który nie ma żony, nie ma rodziny ma zapędy zwyrodnialcze i nie powinien decydować o sprawach społecznych a tym bardziej kobiecych!!!...mam nadzieję, że za polityczne wybryki i rozpiernicz.... ustaw....wszyscy kiedyś poniosą surową karę
Piotr Nowak2019.03.24 20:23
Małgosiu już Ci to kiedyś pisałem, ale napiszę jeszcze raz. Jestem Twoim fanem :) Szczerze :)
Marek2019.03.24 17:41
Mnie już nie przeraża ten lewacki bełkot na temat kto jest już człowiekiem a komu nie przyznać tego statusu. Albo czy ktoś kto ma się narodzić z góry skazany jest na cierpienie itp. Lub wykształcenie się układu nerwowego lub osobowość miałyby decydować o człowieczeństwie. Hipokryzja wykastrowanych mózgów głosi takie bzdury. Dumny gej jest kompletnym ignorantem, który na dokładkę uderza w takich jak on. Otóż osobowość nie jest wyznacznikiem człowieczeństwa. Jeżeli tak to geje jako zaburzona osobowość nie są w pełni ludźmi-więc powiedz "dumny" kim jesteście, w jakiej części. A co z ludźmi po wypadku, gdy część układu nerwowego nie funkcjonuje? Najlepszym przykładem szacunku dla człowieczeństwa jest klinika Budzik. Już kiedyś pisałem, ale dumni mają wstrętodruk i są impotentami intelektualnymi, że o człowieku mówimy od momentu poczęcia i to jest fakt medyczny. Jakiekolwiek inne dywagacje prowadzą do ideologizacji tego tematu, nowomowy, by łatwiej przekonać społeczeństwo, że nienarodzony to bliżej nieokreślony zlepek komórek nazwany płodem, nie mający nic wspólnego z człowiekiem. To jest próba uśpienia sumień, aby społeczeństwo znieczulić, aby mogli łyknąć to co mu podsunie. Wasze wywody nie mają nawet znamion naukowości, a o etyce już nie wspomnę.
rdaneel2019.03.24 19:21
"Otóż osobowość nie jest wyznacznikiem człowieczeństwa" otóż masz rację. Wyznacznikiem człowieczeństwa jest POSIADANIE osobowości. Czego 3-miesięczny płód wielkości myszy po prostu nie ma...
JaKi2019.03.24 16:49
Dziwne bo ponad połowa katolików popiera zabijanie,bo jest za karą śmierci.
Polak Ateista Dumny Gej2019.03.24 17:26
Cóż zwyrodniała katoideologia rodzi zdemoralizowane poglądy....
Jack Em2019.03.24 13:50
Wypieranie myśli o tym , że to zbrodnia przez kobiety , które dokonały tej zbrodni świadczy o ich ogromnej traumie , rozpaczy !
Reytan2019.03.24 13:34
Kaczynski I PIS morduja Polskie Dzieci,tak samo,jak komunistyczne PO. POLAKU glosuj na Konfederacje Propolska,nie ma innej alternatywy.
Polak Ateista Dumny Gej2019.03.24 13:41
Jest WIOSNA, a ta cała wasze Konfederacja jest antypolska złożona z ćwierćinteligentów, przegranych życiowo Korwinów innych śmiesznych Godków
student erasmusa, not sorosa2019.03.24 14:42
Dwoch "oswieconych Polakow dyskutuje"...
Stachu 2019.03.24 13:07
Świadome, przepojone egoizmem skazywanie istoty ludzkiej na życie w poniżeniu i cierpieniu z powodu tej strasznej choroby również jest zbrodnią. I nie pie****cie mi to o jakiejś "modelce z downem". (Sorry za język, ale staram się dostosować do poziomu fanbase'u Frondy)
sudent erasmusa, not sorosa2019.03.24 13:27
Ponizen i idiotycznych uwag osoby z Down Syndrome i nie tylko wrecz oczekuja to od takich jak ty. Ty ewidentnie masz inny, mniej widoczny "down syndrome"- syndrome absolwenta szkoly przysposobienia rolniczego. Pobyj biedny czlowieku w swiecie, pozyj w nim, popracuj, wspolzyj z takimi z "Down" czy Parkinson ... Obawiam sie, ze dla takich jak ty jest za pozno
Stachu2019.03.24 13:47
A jeśli właśnie pracuję z takimi ludźmi, to co?
student erasmusa, not sorosa2019.03.24 13:51
Ja, ja... aber natürlich.
Stachu2019.03.24 14:00
Pracuję jako opiekun niesamodzielnej osoby starszej. Mam wymienić rodzaje podkładów chłonnych czy producentów krzeseł sanitarnych, żeby się uwiarygodnić w twoich oczach? Albo to, że zamiast pieluch zapinanych na rzepy preferuję jako wygodniejsze "w użyciu" wkłady chłonne w połączeniu z majtkami podtrzymującymi?
ZERR02019.03.24 16:45
pracujesz? to znaczy że jesteś jeszcze bardziej zdegenerowanym przedczłowiekiem niż się komukolwiek wydawało
anonim2019.03.24 14:08
W życiu nie widziałeś osoby z ZD, skoro pieprzysz takie bzdury.
Stachu2019.03.24 14:14
Pracuję z osobą dotkniętą jedną z odmian demencji - a konkretnie uszkodzeniem układu nerwowego wywołanym nadczynnością tarczycy i nieleczoną arytmią. I pytanie - skoro bycie osobą z zespołem Downa to taka normalność, szczęście i beztroska, to co byś wolał? Być osobą niepełnosprawną ruchowo bez DS, czy w pełni sprawną fizycznie osobą z z DS?
anonim2019.03.24 14:23
Tak myślałam. Nie masz pojęcia o ZD.
student erasmusa, not sorosa2019.03.24 14:33
Szczerze Stachu, niewierze, ze ty w ogole pracujesz.
Stachu2019.03.24 15:32
Co zaś do "niewierze", to po polsku "niewierze" piszemy inaczej.
Reytan2019.03.24 13:37
Stachu to jakis niewiarygodny komunistyczny degenerat i sadystyczny morderca milionow LUDZI.. Jakie skurwione matki wychowaly takich zbrodniarzy ?
Stachu2019.03.24 13:53
A pan to jeszcze przed niedzielnym ciasteczkiem czy już po niedzielnym ciasteczku?
Agnieszka2019.03.24 14:05
Pan Glapiński tak ma, ja według niego też zamordowałam miliony katolików i za to on wykona na mnie wyrok. ;)
Agnieszka2019.03.24 14:03
Trochę przesadzasz. Zespół Downa nie jest straszną chorobą i nie powoduje cierpienia. Dzieci dotknięte tą chorobą najczęściej są pogodne i szczęśliwe. problem leży gdzie indziej. Żeby ludzie z ZD mogły normalnie funkcjonować potrzebny jest ogrom terapii i rehabilitacji. Wiele godzin, regularnie. Niestety w naszych realiach refundowany jest tylko mały procent. Dlatego szansę na namiastkę normalności mają tylko dzieci zamożniejszych rodziców. Obrońcy życia powinni skupić się na walce o godne życie, na leczenie i rehabilitację dla dzieci tych już urodzonych.
Stachu2019.03.24 14:09
Pogodne i szczęśliwe, mimo to skazane na dobro i zrozumienie ze strony niedotkniętych tą chorobą. Mimo to, jak zawsze dla pani +1 ode mnie za wyważoną opinię.
Agnieszka2019.03.24 14:22
Każda choroba skazuje nas na dobro i zrozumienie innych. Dziękuję :)
anonim2019.03.24 14:31
A jakich to nazdzwyczajnych nakładów finansowych wymaga rehabilitacja samego ZD? Chyba, że jest sprzężony z innymi niepełnosprawnościami, to wtedy tak. Ale to ze względu na tamte inne. Osoby, a szczególnie dzieci z ZD wymagają większej uwagi, to prawda, ale też niekoniecznie to musi być jakaś skomplikowana rehabilitacja. To przeważnie powolniejsze wykonywanie większości czynność. A ta część wypowiedzi o skupieniu się na już urodzonych to prawdziwe kuriozum. Zdajesz sobie sprawę, że właśnie sprowdziłaś ludzi na poziom zwierząt hodowlanych? "Zostawmy sobie pewną ilość, a resztę uśpijmy". Zacznij może rehabilitację od siebie, bo powoli zaczynasz zatracać człowieczeństwo. Ale właściwie nie ma w tym nic dziwnego. To normalny skutek myślenia proaborcyjnego.
Agnieszka2019.03.24 14:57
Wiesz co to wczesne wspieranie dziecka z ZD? Wiesz coś o stymulacji rozwoju? Stymulacja rozwoju może obejmować sferę ruchową, intelektualną, emocjonalną i społeczną oraz mowy i powinna być prowadzona jak najwcześniej i odpowiednio dużą liczbę godzin. Godzina pracy z logopedą to ok 150 zł. Tych godzin potrzebnych są okolo 3 dziennie, ponieważ jedną z cech ZD jest wiotkość mięśiowa, w tym zwłaszcza wiotkość mięśni twarzy, krtani, gardła. Wiesz ile zrefunduje Ci państwo? Dwie tygodniowo. Następnie jest usprawnianie ruchowe, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie sprawności dłoni( bardzo istotne u dzieci z ZD). Jest tego dużo za dużo by tu wymieniać. Do tego dochodzi praca z psychologiem, wizyty u kardiologa i endokrynologa(choroby fizyczne powiązane z ZD) i okazuje sie, że jednak troch pieniędzy by się przydało. Zastanów sie nad swoim człowieczeństwem nim ocenisz innych.
ZERR02019.03.24 16:41
Ciekawe ile z tych 150 zł za godzinę pracy lpgppedy zabiera pazerne państwo. Nie wydaje mi się, żeby logopedzi kosili po 18 tysięcy miesięcznie.
ZERR02019.03.24 16:43
Zbrodnią to było skazanie ludzi na towarzystwo takiego "stacha".
sudent erasmusa, not sorosa2019.03.24 12:48
Na "moim" uniwersytecie w Göttingen jest kilkanastu studentow i studentek z Dow Syndrome i jestem absolutnie pewnym, ze maja wiecej "oleju" w glowie przynajmniej od tych dwoch ktorzy sie tu tytuluja "Polski". Nie jest niczym nadzwyczajnym widziec kogos z Dow Syndrome pracujacych za lada w sklepie, czy jako klientow. Dzieki takim "Polskim" jak oni ciagle pokutuja "Polack jokes". Homoseksualista szuka tolerancji, ale jej innym odmawia.
Polak Ateista Dumny Gej2019.03.24 13:30
Jaka znowu tolerancja wobec czego? Mam tolerować, że jakiś pomyleniec w koloratca oczerznia i obraża ludzi kierujących się rozumem i wiedzą naukową mówiącą o tym, że płód do pewnego etapu rozwoju NIE JEST dzieckiem, bo nie ma wykształconego układu nerwowego, a co za tym idzie nie posiada żadnej osobowości, nie funkcjonuje w oparciu o to co określamy człowieczeństwem. Brzydko mówiąc jest dojrzewającą roślinką, z potencjałem na dalszy rozwój. I teraz taki kretyn Isakowicz-Zaleski chce nas nazywać "mordercami", bo zgodnie z faktami, rozumem, empatią i etyką optujemy za selekcją wadliwego płodu ZANIM ten przeistoczy się w dziecko/osobę/człowieka. Chyba kpisz, jeśli uważasz, że wobec takiego zwyrodnialstwa mamy okazywać "tolerancję". TAKIEGO WAŁA!
sudent erasmusa, not sorosa2019.03.24 13:49
Powiedz cos wiecej np.o swojej "wiedzy naukowej". To co ty tu wypisujesz jest niczym innym jak skrajnie prymitywna eugenics. Nawet prof. Singer czegosc takiego by nie wypowiedzial, publicznie Jeszcze nie tak dawno w kraju w ktorym przebywam byl oficjalny program T4 czyli eutanazja wszystkich, jak leci, przebywajacych w szpitalach psychiatrycznych. Wg. autorow programu to byly "darmozjady". Panie duzo starszy, nie jestesmy na tym samym poziomie wiedzy i mowiac wprost i IQ, "dyskusja" z toba staruszku nie ma najmniejszego sensu. Urodziles sie w ciemnocie i takowej umrzesz.
Polak Ateista Dumny Gej2019.03.24 14:50
Napisz coś więcej poza swoją zidiociałą ideologią, do czego można by się odnieść. Nauka precyzuje moment wykształcenia się układu nerwowego i są to właśnie okolice 12 tygodnia. Ale ty przecież nawet nie miałeś bladego pojęcia, że istnieje coś takiego jak układ nerwowy, bez którego nie ma osobowej istoty ludzkiej, a więc nie ma dziecka, jest tylko dojrzewające ciało czekające na impuls tchnienia osobowości, bez którego nie ma człowieka, jest roślinka. Skąd jednak miałbyś o tym wiedzieć? Wszak zainteresowany jesteś wyłącznie swoją pomyloną ideologią i tym co propagują ideolodzy tacy jak Isakowicz-Zaleski, którzy tak jak ty również nie są zainteresowani faktami naukowymi nt. rozwoju człowieka.
student erasmusa, nie sorosa2019.03.24 15:10
Staruszku, w przeciwienstwie do ciebie zajmuje sie nauka i to nie taka zwyczajna bo genetyka. Nie mam zadnej ideologii bo to byloby w czolowym zderzeniu z nauka. Nie masz najmniejszego pojecia o Down Syndrome powtarzasz wyswiechtane "argumenty" ideologow, tak ideologow zwolennikow prymitywnej eugenics. Co ty wiesz o systemie nerwowym, co ty wiesz o tym co moze a czego nie moze osoba z DS? Tak jak ty traktujesz i "tolerujesz" troche innych od stereotypu tak i ty i tobie podobni sa i beda traktowani. Nie oczekuj niczego innego. Co ja wiem a czego nie - staruszku, to ty nie masz "bladego pojecia". Jezyk jakim sie popisujesz potwierdza moje przypuszczenia.
Polak Ateista Dumny Gej2019.03.24 15:27
Nie interesuje mnie twoja ideologia, lecz wyłacznie suche fakty. To jest wiedza z I semestru studiów medycznych, więc nie ściemniaj, że jesteś taki "naukowy". Naukę nazywasz ideologią, bo twoja ideologia nie zgadza się z nauką ot i całe rozwiązanie zagadki twojego skrzywienia. Pamiętaj jednak, że w dzisiejszym świecie to nie przejdzie. Już nie, zbyt łatwo ludzie mogą sobie zweryfikować wszystkie bzdury, które tu opowiadasz. Fantazjowanie nt. mojego wieku w niczym ci nie pomoże.
Dumny Ojciec Dziecka z Autyzmem2019.03.24 13:55
to my powinnismy nie tolerowac pomylencow co wkladaja swoje czlonki w odbyt/
Polak Ateista Dumny Gej2019.03.24 14:44
Co cię obchodzą cudze członki i cudze odbyty? Pilnuj odbytu swojego i swojej dupodajki.
student erasmusa, not sorosa2019.03.24 14:52
No i macie panstwo w calej krasie wyzyny intelektualne typowego przestawiciela homosekualistow. Nic tylko z takimi "dyskutowac?
Polak Ateista Dumny Gej2019.03.24 15:30
Odpowiedź adekwatna do poziomu "argumentacji". Gratulację proszę składać na ręce fałszywego nicka, który się podszywa pod ojca dziecka z autyzmem. Nie wiedzieć czemu wykazuje zainteresowanie cudzymi odbytami i członkami...
Stachu2019.03.24 18:53
I w dodatku ewidentnie myli zespół Downa z autyzmem.
Maria Błaszczyk2019.03.24 21:37
A wiesz, dumny Ojcze Dziecka z Autyzmem, że osoby z zaburzeniami ze spktrum autyzmu znacznie częściej niż inne identyfikują się jako "nieheteroseksualne" i "niebinarne"?
sara miriam2019.03.24 14:41
"niewykształcony układ nerwowy" to mają dewianci seksualni, którzy swoje zboczenie nazywają preferencją.
Polak Ateista Dumny Gej2019.03.24 14:46
Nie znam dewiantów seksualnych, którzy swoje zboczenie nazywają preferencją.
sara miriam2019.03.24 20:25
...a lustro w domu masz?
Saki faki2019.03.24 12:42
Miejcie pretensje do kapiszona żoliborskiego.
Polak Ateista Dumny Gej2019.03.24 12:36
Isakowicz-Zalewski następny kretyn, który nie odróżnia płodu od osoby/dziecka
Dumny Ojciec Dziecka z Autyzmem2019.03.24 13:52
ty jestes kretyn
Polak Ateista Dumny Gej2019.03.24 15:30
ty jesteś fałszywka
Jack Em2019.03.24 20:10
Jesteś jesteś debilem ... ale to już wiesz ciotka .
anonim2019.03.24 12:05
I ten katolicki rząd co niedziela klękający z bogobojną miną w kościele pozwala dalej na mordowanie dzieci nienarodzonych? PiS ma krew na rękach i żaden normalny szanujący się katolik nie powinien na nich głosować!!!
Bizon2019.03.24 11:20
To ciekawe, że ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski jest w tym artykule przedstawiony przez Frondę, jako autorytet moralny, którym bez wątpienia jest. Jednak jeśli ten sam duchowny i polski patriota upomina się o pamięć Polaków pomordowanych bestialsko przez Ukraińców lub bardzo krytycznie wypowiada się o fatalnym ambasadorze RP w Kijowie Janie Piekło, to ten sam ukrainofilski portal albo księdza przemilcza, albo publikuje przeciwko niemu paszkwile.
Tomek2019.03.24 11:53
Fronda co raz mniej mi się podoba, bo niby jest spoko ale wyznacznikiem ich drogi dziennikarskiej nie jest prawda. Myślę, że lepiej jakby zajęli się samą religią. Każdy kto mieszka na ścianie wschodniej ma o Ukraińcach zdanie wyrobione. Oni się wcale nie zmienili. Opowiadał mi kiedyś kumpel, że spotkał w lesie Ukraińca przy dawnej wiosce, wysiedlonej w Akcji Wisła. Ów Ukrainiec ostentacyjnie machał nożem i coś tam bredził, że to wszystko ich, i tego typu bzdury.
Cipak2019.03.24 11:00
Zabijanie ludzi a więc również dzieci to zbrodnia. Zabicie każdego człowieka to zbrodnia. A przerwanie ciąży - to przerwanie ciąży!! W Polsce, tak jak prawie w całym świecie - kobieta ciężarna może swoją ciążę przerwać na każdym etapie, przed rozpoczęciem akcji porodowej. I nikt jej za to nie ściga. Polska - polskie prawo, nie przewiduje takiej możliwości. Jakie jest więc stanowisko światowego i polskiego prawa?? Płód to człowiek?
Cipak2019.03.24 14:15
No to ja mam taką prośbę, żeby najmądrzejszy z tej "czerwonej dwudziestki z kciukiem w dół" skrytykował mój komentarz, podkreślając moją niewiedzę, głupotę i brak logiki !!! Ktoś się podejmie???
Cipak2019.03.24 14:24
W uzupełnieniu: To, że jestem j...ym lewakiem, pedałem, żydem, gnidą, kremlowskim pachołkiem - jest mi wiadome, więc nie powtarzajcie się. Dokonajcie zmiażdżenia mojego komentarza merytorycznie.
Mateusz Jeglinski2019.03.24 17:33
Samo krytyka prawdziwa i godna pochwały a wracając do tematu, to od kiedy zaczyna się człowiek i dlaczego wasza samozwańcza mądrość?
Jacek2019.03.24 15:29
Zabicie to nie zbrodnia,zabicie człowieka jadąc samochodem który pijany nagle wtargnął na jezdnie to nie zbrodnia tylko nieszczęśliwy wypadek. Zabiecie bardzo różni się od morderstwa,a nie rozróżnianie takich spraw i znaczeń produkuje takie nielogiczne wpisy jak Twój.
Cipak2019.03.24 16:26
Tylko widzisz kochasiu, ja w swoim komentarzu odnosiłem się do artykułu, w którym przerwanie ciąży a konkretnie ciąży z płodem dotkniętym zespołem Downa - nazywa się zbrodnią. I to jakoś cię nie poruszyło - w sytuacji, gdy takiego zabiegu dokonuje się po orzeczeniu lekarskim - nie popełnia się żadnego przestęstwa - jest to zabieg legalny. Ja w swoim komentarzu nie dokonałem podziału na zabójstwa umyślne, nieumyślne, zawinione, nie zawinione itd, itd. Komentarz jest o czym innym - nie zauważyłeś???
Jacek2019.03.24 16:54
Zauważyłem ... ale jak piszesz to zwracaj uwagę na sens słów czy pojęć bo w przeciwnym wypadku ktoś kto zaczyna czytać Twój tekst już na wstępie sobie odpuszcza, a co do tematu notki to ... gdy zabija się człowieka popełnia się morderstwo ale po wyroku sądu te same morderstwo staje się legalne ...
Cipak2019.03.24 17:22
Jacuś - tematem głównym mojego komentarza jest dylemat - czy wg światowego i polskiego prawa płód to człowiek. I ja w tym komentarzu daję na to odpowiedź. A to, czego ty się uczepiłeś - to wprowadzenie do tematu - wg sołtysa Kierdziołka -"pernambuła" /ale chyba nie zrozumiesz o co chodzi.
Moni2019.03.24 10:53
Zbrodnią jest już sama łatwość myśli o zabijaniu...