19.08.16, 07:29

Kuźmiuk: Polska liderem! W wyłudzaniu VAT...

1. Jak ujawnił w wywiadzie dla portalu wPolitycepl. wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, Polska w ostatnich latach stała się liderem w Europie jeżeli chodzi o skalę oszustw i wyłudzeń nienależnych zwrotów podatku VAT.

Dodał także, że urzędnicy komisji Europejskiej zajmujący się podatkiem VAT (ten podatek jest zharmonizowany na poziomie unijnym) byli oszołomieniu skalą wyłudzeń po przedstawieniu danych w tym zakresie przez polskie ministerstwo finansów.

I podał jeden z wielu przykładów takiego wyłudzania w ogromnej skali polegający na wystawianiu przez polską firmę mieszczącą się w jednym pokoju pustych faktur na wewnątrzunijny obrót kawą w ilościach przekraczający jej spożycie w całej UE.

2. Przypomnijmy tylko, że wyłudzenia podatku VAT zdarzały się już 2-3 lata po wprowadzeniu tego podatku (a więc od roku 1995) ale w ostatnich latach szczególnie w okresie kiedy ministrami finansów byli Jan Vincent Rostowski i Mateusz Szczurek przyśpieszyły i sięgnęły 3% PKB, a więc na przykład w warunkach roku 2014 ponad 52 mld zł rocznie.

Z kolei w latach 2005-2007 podczas rządów koalicji PiS-LPR-Samoobrona wielkość tych wyłudzeń została poważnie ograniczona i na koniec 2007 roku była szacowana na 0,6% PKB, a więc na około 7-8 mld zł.

Bardzo precyzyjnie o wyłudzeniach podatku VAT pisze prof. Witold Modzelewski, w latach 1992-1995 wiceminister finansów i twórca ustawy o podatku VAT, który wprowadzał ten podatek do polskiego systemu podatkowego.

W jednym z ostatnich artykułów na ten temat podzielił wyłudzenia na dwie grupy i podał precyzyjne dane dotyczące kwot tego podatku, które nie wpłynęły do budżetu państwa tylko zostały w prywatnych kieszeniach.

Pierwsza to klasyczne wyłudzenia czyli nienależne wypłaty dokonane przez urzędy skarbowe, które wynoszą co najmniej 15% ogólnej zwrotów, która w ostatnich latach gwałtownie rośnie: w roku 2012 wyniosła 70 mld zł, a więc wyłudzenia wyniosły przynajmniej 10,5 mld zł, w roku 2013 -80 mld zł, wyłudzenia - przynajmniej 12 mld zł, w 2014 roku- 87 mld zł, wyłudzenia przynajmniej 13 mld zł, wreszcie wg. wstępnych danych za rok 2015 zwroty wyniosły ok. 90 mld zł więc wyłudzenia, przynajmniej 13,5 mld zł.

Druga grupa to nie wpłacone kwoty od podatników uchylających się od opodatkowania szacowane przez prof. Modzelewskiego na 14% wpływów z tego podatku więc w 2012 roku wyniosły one przynajmniej 13 mld zł, w 2013 roku-15 mld zł w 2014 -14 mld zł i w 2015 wyniosły około 16 mld zł.

3. Obecnie zarówno ministerstwo finansów które wprowadziło już tzw. Jednolity Plik Kontrolny, czy tzw. pakiet paliwowy zmieniając prawo dąży do ograniczania, a nawet wyeliminowania wyłudzeń podatku VAT ale wspomaga je także ministerstwo sprawiedliwości, które zdecydowało się na przygotowanie propozycji zaostrzenia kar za wyłudzenia podatkowe (jeżeli straty dla budżetu z tego tytułu przekroczą 5 mln zł to sprawcy takiego czynu będzie groziła kara do 25 lat więzienia) ale także specjalną organizację aparatu ścigania tego rodzaju przestępstw (głównie prokuratury).

Jak powiedział we wspomnianym wywiadzie minister Warchoł „trudno sobie wyobrazić, żeby urzędniczki z urzędów skarbowych były w stanie zwalczać podatkowe zorganizowane grupy przestępcze, których dochody sięgają rocznie setek milionów złotych”.

Dlatego w prokuraturach regionalnych będą tworzone specjalne jednostki prokuratorów wyspecjalizowane w ściganiu tego rodzaju przestępstw, które będą ściśle współpracowały ze specjalistycznymi zespołami powoływanymi w przebudowywanej administracji skarbowej.

W związku z tymi działaniami już w roku 2017 Polska przestanie być liderem w Europie w wyłudzeniach podatku VAT.

Zbigniew Kuźmiuk