Ważna decyzja marszałek Sejmu Elżbiety Witek. W trakcie konferencji prasowej poinformowała dziś o podpisaniu oraz przesłaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym.

Jak powiedziała Witek w trakcie briefingu:

W związku z planowanym na czwartek posiedzeniem (trzech izb) Sądu Najwyższego i z tym co planuje pani prezes Gersdorf, w poczuciu odpowiedzialności za losy państwa i za prawo, jakie stanowimy w Sejmie, podpisałam i skierowałam do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym, uwzględniając kompetencje pana prezydenta, dlatego że decyzję o tym, jak wygląda ustrój sądów, regulują ustawy, a ustawy przyjmuje Sejm”.

Dodała, że to co planuje w czwartek zrobić I prezes Sądu Najwyższego jest:

[…] poważeniem naszego prawa, wyłącznego prawa do stanowienia ustaw, a tym samym także podważenia kompetencji pana prezydenta do powoływania sędziów”.

W zeszłym tygodniu I Prezes SN przedstawiła trzem Izbom Sądu Najwyższego – Cywilnej, Karnej oraz Pracy pytanie prawne dotyczące udziału w składach sędziowskich osób, które wyłoniła obecna KRS.

Biuro Prasowe TK podało, że dziś do Trybunału wpłynął wniosek Marszałek Sejmu. Prezes TK Julia Przyłębska jutro wyda w tej sprawie oświadczenie.

dam/PAP,Fronda.pl