20.12.18, 19:20zdj. domena publiczna, Wikimedia Commons

Zmarła Mama Tomasza Terlikowskiego. MODLITWA

Prosimy o modlitwę w intencji zmarłej Mamy Tomasza Terlikowskiego oraz za pogrążoną w smutku i żałobie rodzinę zmarłej.

 

Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej ojcowskiej dobroci nad duszą Twojej służebnicy N., i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym zbawieniu.

Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy N., aby osiągnęła Twoje wiekuiste miłosierdzie.

Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej N. osiągnęła udział w świętości wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DAĆ PANIE