01.10.21, 12:09

Nawracaj się - i pokutuj!

Zarówno dobre, jak i złe czyny chrześcijanina dotyczą także całej społeczności wierzących. Każda wina jest jednocześnie wykroczeniem przeciw Bogu oraz przeciw Kościołowi - wspólnocie przez Niego założonej i uświęconej. Dlatego musi być ona wyznana wspólnocie Kościoła. Zgodnie z praktyką i nauką Kościoła dla przebaczenia ciężkiej winy konieczna jest spowiedź indywidualna. W imieniu Chrystusa i wspólnoty Kościoła kapłan przyjmuje wyznanie grzechów i w imieniu Boga udziela rozgrzeszenia. Znaczy to, że Bóg udziela przebaczenia przez posługę Kościoła. Otrzymanie rozgrzeszenia w sakramencie pokuty wymaga - jak każde przebaczenie - żalu za grzechy oraz postanowienia i woli naprawienia zła.

Sakrament pokuty jest wyjściem Boga w stronę człowieka, jest przebaczeniem przede wszystkim grzechu ciężkiego. Kto odłączył się od wspólnoty eucharystycznej, ten znajduje w tym sakramencie pojednanie z Bogiem i z Kościołem. Może znowu uczestniczyć w ofierze Chrystusa - mszy świętej, i przystępować do Stołu Pańskiego. Swą wiarę w przebaczającą miłość Boga okazuje grzesznikowi wspólnota wierzących, wychodząc mu zawsze naprzeciw z pojednaniem i otuchą. Sakrament pokuty jest znakiem, że Bóg nigdy nie opuszcza człowieka, lecz zawsze otwiera przed nim drogę powrotu (Mt 18, 18; J 20, 20-23). Co więcej - pozostaje przy nim nawet wtedy gdy człowiek od Niego się odwraca. W sakramencie tym Pan Bóg nie tylko wielkodusznie przebacza człowiekowi winy, lecz przekreśla je raz na zawsze. Co więcej: Ewangelia św. Łukasza przekazuje nam słowa Jezusa: „W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych” (Łk 15, 7). Wiedząc o tym, łatwiej jest pozbyć się zahamowań, które wielu z nas powstrzymują od wyznania grzechów.

Także ten, kto nie popełnił ciężkich grzechów, może z pożytkiem przyjmować sakrament pokuty. Świadomie wyznaje w ten sposób, że czuje się grzesznikiem. Sakrament pokuty pomaga w poznawaniu samego siebie i daje nową możliwość stawania się lepszym. Dlatego Kościół zachęca wiernych do regularnego przyjmowania sakramentu pokuty.

Udzielając rozgrzeszenia kapłan mówi:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna
i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów,
niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Wyznający grzechy odpowiada: 
Amen.

Skrament pokuty: Kościół katolicki uczy, że Bóg przez posługę upoważnionego kapłana obdarowuje przebaczeniem ochrzczonego grzesznika, jeżeli ten żałuje za grzechy, wyznaje je i jest gotowy za nie zadośćuczynić. Obdarowuje go też mocą potrzebną do rozpoczynania „od początku” (por. Mt 18, 18; J 20, 20-24). Kto jest świadom popełnienia ciężkiego grzechu, zobowiązany jest przyjąć sakrament pokuty. Ale też innych chrześcijan zachęca się do regularnego przystępowania do tego sakramentu. Jest on bowiem ogromną pomocą w życiu chrześcijańskim.

Wyznanie grzechów: Każdą mszę świętą rozpoczynamy ogólnym wyznaniem grzechów (zob. Grzech i pokuta; Kto jest grzesznikiem). Z sakramentem pokuty łączy się indywidualne wyznanie, podczas którego spośród uświadamianych sobie grzechów wymieniamy przynajmniej ciężkie. Spowiedź indywidualna: Wyznanie, napomnienie i rozgrzeszenie są treścią spowiedzi, odbywającej się przeważnie w konfesjonale lub - w uzasadnionych przypadkach - w innym miejscu.

Rozgrzeszenie: Dokonywane jest w imię Chrystusa i daje pewność, że Bóg przebacza grzechy.

Tajemnica spowiedzi: Ścisłe zobowiązanie kapłana do zatrzymania w tajemnicy wszystkiego, co usłyszał w czasie spowiedzi, nawet gdy dotyczy to zbrodni ściganej przez prawo, i nawet gdy milczenie sprowadzić może na niego nieszczęście.

 

Źródlo: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/zarys_wiary/sakrament_pokuty.html

Komentarze

rebeliant2021.10.2 9:49
To jest - mam rozumieć - akcja promocyjna sekty Boga Jahwe (end czizes dżunior) skierowana do wszelkiej maści krzywdzicieli i bandziorów, którzy chcąc się ukryć mogą przystąpić do "jesteśmy święci i pobożni" - bo wiadomo tacy mają kasę to będą płacić na tacę, groby, śluby i inne datki. A jednak Szatan miał rację, że Bóg to dno i nie warto mu oddawać swojej świadomości. Bo w owym czasie Szatan w swej cierpliwości i kunszcie ustąpił miejsca w niebie, aby Jahwe się mógł wykazać - nie minęła chwila, a ten stworzył ułomne istoty, bo jego narcyzm i chfałka jego nie wytrzymały braku publiki.
Anonim2021.10.3 1:24
"end" czy "and" ?
rebeliant2021.10.4 5:30
Jest czizes, jest dżunior więc musi być end.
janton2021.10.1 21:55
jak wszyscy klękną przepraszając to nie będzie komu mszy prowadzić ........łłoooo laboga łłoooolaboga co sie stym kościółem stało nima sie do kogo modlić.........mata co chcieliśta
Anonim2021.10.3 1:25
O co ci chodzi ?
Gała2021.10.1 19:02
Nie będę klękał przed obcym facetem w drewnianej budce z kratkami i patrzył na bogactwo tych wszystkich k... które żyją za nasze jadę na Tajlandie :benzyna po 3 zł biały nie może pracować fizycznie God save the Queen
rebeliant2021.10.1 18:40
Żaden Bóg nie będzie przebaczać nieswoich krzywd. Pomsta należy do pokrzywdzonych. A to co ludzi spotyka w tej rzeczywistości jest świadectwem przeciw Bogu i słusznie opowiada się za obaleniem go oraz odebraniem mu wszechmocy.
Anonim2021.10.3 1:26
obalić to Ty możesz flaszkę.
77?2021.10.1 17:35
"W niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się NAWRACA, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych”
er2021.10.2 7:28
Jedna z głupot tej nauki.
Skrament pokuty?2021.10.1 13:40
Hmmm…
Anonim2021.10.1 12:26
Prawda jest taka, ze kleruchów strasznie jara wypytywanie małolatów, czy się "dotykaja"...😁😁😁
Anonim2021.10.3 1:28
W obecnych czasach, to już raczej nudzi.