21.06.21, 08:30

Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni!

PIERWSZE CZYTANIE

Powołanie Abrahama

Rdz 12, 1-9

Czytanie z Księgi Rodzaju

Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi».

Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Abram miał siedemdziesiąt pięć lat, gdy wyszedł z Charanu. I zabrał Abram z sobą swoją żonę, Saraj, swego bratanka, Lota, i cały dobytek, jaki obaj posiadali, oraz służbę, którą nabyli w Charanie, i wyruszyli, aby się udać do Kanaanu.

Gdy zaś przybyli do Kanaanu, Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. – A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy.

Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: «Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię». Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał.

Stamtąd zaś przeniósł się na wzgórze na wschód od Betel i rozbił swój namiot pomiędzy Betel od zachodu i Aj od wschodu. Tam również zbudował ołtarz dla Pana i wzywał imienia Jego.

Zwinąwszy namioty, Abram wędrował z miejsca na miejsce w stronę Negebu.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Usuń najpierw belkę ze swego oka

Mt 7, 1-5

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze

True2021.06.21 16:20
Nie sądźcie, że nie będziecie sądzeni.
Antychryst2021.06.21 10:15
Co kapłani idioci? ślepi chcą nawracać widzącego?
Do piekła dzieci Abrahama.2021.06.21 10:13
odmierzą mi? Słyszałem a może czytałem w piśmie podobno Boga - słowo wskazywałoby że jednej osoby - że niejaki Jezus będzie sądził żywych i umarłych. Więc jaka wspólnota uważająca że ma głos boga mi odmierzy? Te biedne kobiety co podczas głodu są gotowe uprawiać nierząd żeby nakarmić dzieci? Czy może miłosierny wspaniały święty Karol W. co mówił że nie wolno grzeszyć nawet za cenę życia? Czy może wspaniali mężczyźni ojcowie i bracia tych biednych kobiet co byli gotowi bronić honoru córek i sióstr przed zaborczymi zięciami - na wzór fałszywego mesjasza pierwsi do krzyczenia; To twój brat!!! Pierwsi do zrobienia z ciebie blatu albo nawet dziwki więziennej.
Anonim2021.06.21 10:04
Nie ma chyba większej hipokryzji, niż fronda przywołująca słowa "nie sądźcie, bo będziecie sądzeni".
Po 11 ...2021.06.21 9:01
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wymyśliłem coś takiego ---Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Dobre? Co sądzicie?"
katolik2021.06.21 8:57
Episkopacie, Abp Gądecki jesteś współodpowiedzialny za holocaust na Polakach dokonywany przez nazistów i masonów z SSPIS i posłów. Doktorzy Niezależni--- wyjdzcie ostro ze swoim przeciwstawieniem się mordowaniu Polaków niepotrzebnymi śmiercionośnymi zastrzykami, stawieniu oporu nazistom SSPIS, bo inaczej jak tutaj ludzie ostrzegają masoni będą chcieć wcześniej, już w sierpniu na siłę mordować ludzi, to ludzie wyjdą na ulice i będzie wojna. Wiec ruszcie się i to ostro! Prawo nazistowskie nie jest prawem, nie ma prawa obowiazywać i nie ma prawa być przestrzegane! Wojsko i Policja niech sobie uświadomi, że oni i ich rodziny poddane przez SSPIS nazistów dobrowolnemu przymusowi zastrzyków są jak pozostali Polacy poddani działaniu chemii genetycznej, chorobom i śmierci w czasie.