W nocy ze środy na czwartek Senat przyjął uchwałę ws. roli mediów publicznych w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Senatorowie oceniają, że „w ostatnich latach uczyniono z publicznych mediów partyjne narzędzie propagandy”. Uchwała wzywa KRRiT oraz RMN i kierownictwo TVP do „zapewnienia pełnego obiektywizmu, równości oraz rzetelności w prezentowaniu kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

-„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pomny gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane, pragnąc zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność, wzywa Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Radę Mediów Narodowych oraz kierownictwo Telewizji Polskiej SA oraz Polskiego Radia SA do zapewnienia pełnego obiektywizmu, równości oraz rzetelności w prezentowaniu kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w przyjętej dziś w nocy przez Senat uchwale.

Zdaniem senatorów, sposób powoływania władz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Rady Mediów Narodowych oraz spółek telewizyjnej i radiowej sprzyja upolitycznieniu mediów publicznych i podporządkowaniu ich władzy.

-„W ostatnich latach uczyniono z publicznych mediów partyjne narzędzie propagandy. Nie respektuje się zasad rzetelnego dziennikarstwa. Brakuje różnorodności spojrzeń i ocen bieżących wydarzeń. Atakowane są osoby i grupy społeczne, przekazy informacyjne mają wartościujący charakter, sprzyjający wyłącznie jednej opcji. Kultura, z najwybitniejszymi postaciami i dziełami, zepchnięta została na margines” – ocenia Senat.

W związku z tym senacka uchwała wzywa instytucje państwa do „poszanowania wszystkich wyborców bez względu na ich poglądy oraz do respektowania praw obywatelskich, a zwłaszcza dbałości o prawdziwość przekazów mediów publicznych”

kak/PAP