14.02.20, 07:20Fot. via Pixabay

Nowelizacja ustaw sądowych weszła w życie. Co się zmienia?

Dziś wchodzą w życie przepisy nowelizacji ustaw o ustroju sądów i Sądzie Najwyższym. Rozszerzają one między innymi odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów, ponadto wprowadzają zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.

Nowelizacja wprowadza między innymi odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania czy zaniechania, które mogą uniemożliwić lub też istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a także za działania, które kwestionują skuteczność powołania sędziego.

Sędziowie mogą być dyscyplinowanie także za „[…] działalność publiczną niedającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.

Zgodnie z nowymi zapisami sędziowie oraz prokuratorowie mają obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska i w jakich stowarzyszeniach działają.

Zmiany dotyczą także przepisów dotyczących samorządu sędziowskiego. Od tej pory przedmiotem obrad kolegium oraz samorządu sędziowskiego nie mogą być tematy polityczne. Jak zaznaczono:

[…] w szczególności zabronione jest podejmowanie uchwał podważających zasady funkcjonowania władz RP i jej konstytucyjnych organów”.

Zmiany dotyczą także Sądu Najwyższego. Od tej pory kandydata na stanowisko I prezesa SN zgłosić będzie mógł każdy spośród sędziów Sądu Najwyższego. W razie problemów z wyborem kandydatów ze względu na brak kworum w ostatecznym stopniu procedury do ważności wyboru wymagana będzie obecność 32 sędziów SN.

Nowelizacja przewiduje także:

Jeżeli kandydaci na stanowisko I prezesa SN nie zostali wybrani zgodnie z zasadami określonymi w ustawie, Prezydent RP niezwłocznie powierza wykonywanie obowiązków I prezesa SN wskazanemu przez siebie sędziemu SN”.

Od dzisiaj również zmieniają się kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Ma ona rozpatrywać skargi dotyczące stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia SN, a także innych sądów, jeżeli niezgodność z prawem dotyczy podważenia statusu czy legalności działania sędziego wydającego orzeczenie w sprawie. Skargę do Izby można wnieść z pominięciem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie.

dam/PAP,Fronda.pl

Komentarze

bodo2020.02.14 15:16
Powinno się utworzyć obozy pracy i resocjalizacyjne dla początkujących przestępców w togach, a dla recydywistów w togach, który będzie brykał, to od razu cela plus+++ i wyrok.
anonim2020.02.14 8:36
temat na przykrycie?, o tym media rządowe nie mówią, Chcą sprzedać Polskę! youtube.com/watch?v=Hn5bTJxw43M
Andrzej 2020.02.14 8:35
Brawo PiS. Trzeba konsekwentnie działać. Trzeba uzdrowić sądy w Polsce.
Mirek2020.02.14 8:23
Ustawa ustawą ale to jeszcze nie wszystko . Wszyscy sędziowie którzy buntowali się i buntują przeciwko legalnie wybranej władzy powinni być usunięci z zawodu i pozbawieni przywilejów emerytalnych . Natomiast sędziowie w stanie spoczynku powinni mieć odebrane przywileje emerytalne i potraktowani tak jak ubecy . Nie może być tak że będziemy my jako Naród płacili targowiczanom po 10 czy 15 tysięcy emerytury miesięcznie !!! .
Dam2020.02.14 8:46
Legalnie wybrana władza podejmująca nielegalne działania. No ale masz przekaz partyjny i będziesz się go twardo trzymał, co?
BOGAnieMA2020.02.14 7:29
A kiedy zaczną się "zgodne z prawem" pogromy? Pytam dla kolegi ;)
Marian2020.02.14 7:50
Gdybym ja o tym decydowal ,to natychmiast!
Dam2020.02.14 7:59
Jesteś pięknym przykładem tego, że część Polaków nie dorosła do demokracji.
Michał Jan2020.02.14 8:08
Musisz to zapytanie wysłać do Kijowa. "Pogromy" (w znaczeniu, które sugerujesz) to tamtejsza specjalność.