22.09.16, 15:30

Nowoczesna straci nawet 6 mln złotych?

Jak poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzecznik Sądu Najwyższego, SN podtrzymuje decyzję o odrzuceniu sprawozdań finansowych Nowoczesnej i Razem z wyborów parlamentarnych.

Wcześniej media informowały o odrzuceniu sprawozdań dwóch ugrupowań przez PKW. Według opinii rewidentów, partia Ryszarda Petru miała przelać ok. 2 mln złotych - na rachunek partii zamiast na rachunek komitetu wyborczego, co jest niezgodne z przepisami.

W wyniku podtrzymania decyzji przez SN Nowoczesna może stracić nawet 6 mln złotych otrzymanych w ramach zwrotu kosztów kampanii.

Według opinii PKW, ugrupowanie Ryszarda Petru naruszyła art. 132 § 1 Kodeksu wyborczego: ”środki finansowe komitetu wyborczego partii politycznej mogą pochodzić wyłącznie z funduszu wyborczego tej partii, tworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. zm.10)". Nowoczesna miała przelać z bieżącego rachunku partii 1 971 500 zł,  z pominięciem funduszu wyborczego partii bezpośrednio na konto należące do komitetu wyborczego. 

Na rzecz Skarbu Państwa przepadnie partii równowartość nieprawidłowo przyjętej sumy. Ugrupowanie Ryszarda Petru straci 75 procent z przyznanej jej subwencji rzędu 6 mln. złotych, czyli ok. 4,65 mln, a także 75 procent dotacji podmiotowej, otrzymanej w związku ze zdobytymi mandatami.

Tak więc może nie ma się co śmiać z żebraniny o 10 zł?

JJ/Fronda.pl