31.08.21, 08:58Fot. suparna sinha via Flickr, CC BY-SA 2.0

Obrońcy życia wzywają prezydenta do wycofania projektu przywrócenia aborcji eugenicznej

Do „bezkompromisowej postawy w sprawie nienaruszalności życia i godności osobowej nienarodzonych Polaków ze zdiagnozowaną wadą letalną” – wezwali prezydenta Andrzeja Dudę polscy obrońcy życia. W swym liście otwartym proszą oni, by prezydent „wycofał złożony w Parlamencie projekt ustawy przywracający, wbrew porządkowi konstytucyjnemu i orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego, możliwość przeprowadzenia legalnej aborcji na dziecku ze wskazań eugenicznych”.

„Jesteśmy świadomi wywieranej na Pana Prezydenta presji po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. przez środowiska proaborcyjne, które – jak to ukazały doświadczenia tamtych dni – skompromitowały się skalą przemocy ulicznej, wulgarnością przekazu, irracjonalną negacją porządku konstytucyjnego i prerogatyw najwyższych trybunałów, dążeniami wprost zmierzającymi do zamachu stanu i sparaliżowania życia społecznego w szczególnie trudnych warunkach pandemii. Takie działania nie mogły znaleźć akceptacji w demokratycznym państwie prawa. Nie dziwi zatem fakt, że środowiska proaborcyjne bardzo szybko i trwale utraciły poparcie społeczeństwa świadomego zagrożeń wynikających z eskalacji nienawiści w przestrzeni publicznej” – pisze do prezydenta Dudy Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

W liście czytamy dalej, że „realizacja postulatów eugenicznych w jakiejkolwiek postaci, w tym zwłaszcza wobec najbardziej bezbronnych nienarodzonych Polaków, prowadzi do upadku moralnego społeczeństwa i stworzenia prawnych mechanizmów rozwoju nowych form przemocy społecznej i prawnej, mogących przekroczyć nasze dotychczasowe wyobrażenia o strukturach zła nabudowane na doświadczeniach nazizmu. Żadna grupa społeczna, a już z całą pewnością dzieci, nie może być poddawana represjom eugenicznym. Jako społeczeństwo ukształtowane w cywilizacji łacińskiej i moralności chrześcijańskiej winniśmy w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne przyszłych pokoleń i godność każdego człowieka definitywne odrzucić wszelkie tendencje tworzenia z łona matki „Małego Oświęcimia”.

Polscy obrońcy życia wyrażają w liście nadzieję, że „rezygnacja przez Pana Prezydenta z procedowania wskazanej ustawy będzie bardzo konkretnym wyrazem troski o nienarodzonych Polaków”. A w zakończeniu swego pisma, skierowanego do Andrzeja Dudy, apelują: „Jesteśmy przekonani, że deklarowana przez Pana Prezydenta wiara katolicka pomoże Panu stanąć po stronie ludzkiego życia bez wyjątków. Równocześnie podkreślamy, że prawo do życia i rozwoju jest nie tylko „sprawą sumienia”, ale to prawo ponadwyznaniowe, uniwersalne, naturalne. Z tego powodu naszą prośbę kierujemy do Pana Prezydenta, apelując nie tyle do wyznawanych przez Pana wartości katolickich, ale do faktu, że jest Pan prezydentem wszystkich Polaków, także nienarodzonych”.

 

 

ren/pro-life.pl

Komentarze

Dam2021.08.31 11:16
Chyba "obrońcy (cudzego) cierpienia", bo kazanie rodzenia dziecka które umrze w kilka godzin po porodzie z ogromnym cierpieniu nie ma nic wspólnego z życiem. Jesteście zboczeńcami podniecającymi się cudzym bólem.
czy eutanazja może byc przymusowa?2021.08.31 14:39
Bo jeśli uznamy, ze można kogoś uśmiercić przymusowo, to jest oczywistym, że granicę kogo uważać za niegodnego życia można wtedy przesuwać. Na końcu nawet na takich co na własnych nogach będą przed takim "dobrodziejstwem" uciekać... na próżno.
Dam2021.09.1 8:52
To samo można powiedzieć o decyzji, czy kogoś ratować. Gdzie jest granica? A skoro chcesz użyć argumentu równi pochyłej, to uważaj, bo można go użyć też przeciwko tobie. Np. zakaz aborcji eugenicznej -> zakaz aborcji -> zamykanie do więzienia kobiet które poroniły, jeżeli nie udowodnią, że poroniły w sposób naturalny (tak jest we wspaniałym Chrześcijańskim Salwadorze) -> zamykanie do więzienia kobiet które poroniły w ogóle (bo na "Nieumyślne spowodowanie śmierci" też jest paragraf)
Polak2021.08.31 9:51
Czemu kłamiecie? To nie żadni "obrońcy życia", tylko po prostu pionki organizacji prototalitarnych i tak ich należy nazywać.
totalitaryzm raczej uśmiercał2021.08.31 14:40
.. a nie ratował życie.
Agatka2021.08.31 9:25
Prezydent Duda zwolennikiem zabijania dzieci!
Jacek2021.08.31 14:44
Na pewno jest przeciwnikiem. Mamy typowa sytuację beznadziejną. Poglądy własne, troska o szanse środowiska politycznego na dalsze zmienianie Polski oraz nacisk ludzi o poglądach przeciwnych. (pomijam juz nawet otoczenie zewnętrzne Polski ). Tutaj próbuje jakoś dogodzić wszystkim, zakładając, ze uda sie zrobić mały krok wprzód. Ale właśnie dla takich reform trzeba mieć jednoznaczne poglądy i nie dyskutować. Jak się zaczyna targować ze strona drugą to nic dobrego z tego nie wyjdzie.
Symetrysta2021.08.31 9:07
Ta demagogia porównująca aborcję do Oświęcimia, jest już po prostu śmieszna. Z takimi hasłami to sobie bodakowski może spacerować, ale nie poważni, inteligentni ludzie.
Anonim2021.08.31 9:04
Aborcja powinna być dostępna na życzenie do 12 tygodnia życia, a oprócz tego w przypadku gwałtu, ciężkiego uszkodzenia płodu lub zagrożenia życia matki.
Anonim2021.08.31 9:04
12 tygodnia ciąży oczywiście, mała pomyłka.
Dell2021.08.31 11:11
Nie. Nie pomyłka. 12 tydzień ciąży to jest 12 tydzień życia człowieka. Jak to ktoś powiedział: najłatwiej jest mówić prawdę, bo najłatwiej ją zapamiętać. Przez chwilę nie pamiętałeś o "oświeconej" propagandzie i napisałeś prawdę. Tak trzymaj. I trzymaj się prawdy.
Anonim2021.08.31 10:00
Dlaczego nie do 13?
­ Lingua latina2021.08.31 11:10
Może być do 14.
Anonim2021.08.31 9:04
Kiedy fundacje prolife złoża projekt o zapewnienie ochrony prawnej plemnikom?
Anonim2021.08.31 9:04
W kwestii eugeniki prawiczki powinni się wzorować na prezesie i Żarłocznej Kryśce, którzy przepełnieni troską o ojczyznę oraz odpowiedzialnością powstrzymali się od prokreacji i przedłużania swojej linii genetycznej. Tak trzymać!😁😁😁
asdfgh2021.08.31 11:39
kryśka skrobana za młodu