18.03.19, 20:29

'OBRZYDLIWY grzech!' PRZECZYTAJ, co Bóg powiedział św. Katarzynie o homoseksualizmie

Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem

CXXIV – Jak tymi kapłanami rządzi grzech przeciwny naturze; i o pięknym widzeniu, które w związku z tym przedmiotem miała dusza.

Oznajmiam ci, najdroższa córko, że żądam od was i od kapłanów moich, w przyjmowaniu tego Sakramentu, tak wielkiej czystości, do jakiej człowiek jest zdolny w tym życiu. Co do was winniście czynić wszelkie wysiłki, aby zdobywać ją bez przerwy. Winniście myśleć, że gdyby natura anielska mogła stać się jeszcze czystsza, sami aniołowie musieliby się oczyścić do tego misterium. Lecz nie jest to możliwe: aniołowie nie potrzebują się oczyszczać, gdyż jad grzechu nie może ich dotknąć. Chcę tylko, abyś przez to wiedziała, jakiej czystości żądam od was i od nich, a zwłaszcza od nich, w tym Sakramencie. Lecz oni czynią przeciwnie. Zbrukani przystępują do tego misterium i to nie tylko z powodu nieczystości, do której jesteście skłonni przez ułomność waszej natury (choć rozum, gdy wolna wola chce tego, może opanować ten bunt), jednak ci nieszczęśni nie tylko nie powściągają tej skłonności, lecz czynią jeszcze gorzej, popełniając przeklęty grzech przeciw naturze. Są jak ślepcy i szaleńcy! Światło ich intelektu gaśnie i nie widzą już zgnilizny i nędzy, w której są pogrążeni. Grzech ten jest tak obrzydliwy dla Mnie, który jestem najwyższą i wieczną czystością, że przez ten jeden grzech zniszczyłem pięć miast z wyroku mej boskiej sprawiedliwości (por. Mdr 10,6; Rdz 19,24-25; Iz 13,19; Rz 9,29), która nie mogła go ścierpieć. Tak wstrętny był Mi ten grzech. I nie tylko Mnie, lecz i samym diabłom (których ci nieszczęśni obrali sobie za swych panów). Nie aby czuli odrazę do złego: nie lubią oni dobra, lecz z powodu swej natury, która była naturą anielską, odpycha ich widok tego potwornego grzechu, popełnianego obecnie. Wprawdzie rzucają oni zatrutą strzałę pożądliwości, lecz, gdy dochodzi do samego grzechu, uciekają z powodu, który ci podałem.

Przed morem, jeśli pamiętasz, ukazałem ci, jak bardzo jest Mi wstrętny ten grzech i do jakiego stopnia świat jest nim zarażony. Wzniósłszy cię wtedy ponad ciebie, przez święte pragnienie i wzlot twego ducha, przesunąłem przed twymi oczami cały świat z wszystkimi narodami, które go tworzą, i mogłaś widzieć ten obrzydliwy grzech i diabłów, którzy uciekają na ten widok, jako ci rzekłem. Jak wiesz, tak wielka była twoja boleść i tak nieznośna zaraza, którą odczuwałaś w duchu, iż zdawało ci się, że konasz. Nie widziałaś miejsca, gdzie byś mogła się schronić z innymi sługami mymi, ażeby uniknąć tego trądu. Mali i wielcy, młodzi i starzy, zakonnicy i klerycy, przełożeni i poddani, panowie i słudzy, wszyscy byli zakażeni tą zarazą. Dałem ci ogólny obraz świata, nie ukazując ci poszczególnych wyjątków, których zaraza nie dotknęła. Bo wśród złych zachowałem kilku moich, dla których sprawiedliwości powściągam moją sprawiedliwość (por. Rdz 18,23-32), nie każąc kamieniom kamienować winnych ani ziemi pochłonąć ich, ani zwierzętom pożreć ich, ani diabłom porwać ich dusze i ciała. Znajduję nawet drogi i sposoby, aby uczynić im miłosierdzie, doprowadzając ich do odmiany życia i używam mych sług, którzy ustrzegli się od trądu i są zdrowi, aby modlili się za nich.

Tym ustrzeżonym ukazuję niekiedy te obrzydliwe grzechy, aby żarliwiej pragnęli zbawienia grzeszników i wzywali Mnie z większym współczuciem, z żywszą boleścią z powodu błędów bliźniego i wyrządzonej Mi obrazy i modlili się za nich. Uczyniłem tak i z tobą, jak wiesz o tym. Jeśli pamiętasz, wówczas, kiedy dałem ci poczuć lekkie tchnienie tej zarazy, doznałaś takich mdłości, że nie mogłaś dłużej wytrzymać. „O Ojcze wieczny, rzekłaś, zlituj się nade mną i nad twoimi stworzeniami. Wyrwij duszę mą z ciała, bo zdaje mi się, że nie zniosę tego dłużej. Albo ześlij mi pociechę i wskaż mi miejsce, gdzie byśmy, ja i inni słudzy twoi, mogli się schronić, aby trąd ten nie mógł nas dotknąć, ani odebrać czystości duszom i ciałom naszym”.

Odrzekłem ci, zwracając ku tobie spojrzenie tkliwości: „Córko moja, schronieniem waszym niech będzie oddawanie chwały i sławy imieniu mojemu i wzbijanie ku Mnie kadzidła ciągłej modlitwy, za tych nieszczęśliwych, pogrążonych w tak wielkiej nędzy, gdyż zasłużyli przez grzechy swoje na surowy sąd boski. Ucieczką waszą niech będzie Chrystus ukrzyżowany, Jednorodzony Syn mój. Zamieszkajcie i schrońcie się w ranie boku Jego, gdzie przez miłość, w tej naturze ludzkiej zakosztujecie mej natury boskiej. W otwartym sercu tym znajdziecie miłość dla Mnie i dla bliźniego. Bo dla chwały mojej, Ojca wiecznego i z posłuszeństwa dla rozkazu, który Mu dałem dla waszego zbawienia, pospieszył na śmierć haniebną na najświętszym krzyżu. Patrząc na miłość tę, kosztując jej, pójdziecie za nauką Jego, będziecie żywić się u stołu krzyża, znosząc w miłości, z prawdziwą cierpliwością, bliźniego swego, jak i cierpienia, udręki, trudy, skądkolwiek przyjdą. W ten sposób zdobędziecie zasługi i unikniecie trądu”.

Taki jest sposób, który wskazałem i wskazuję tobie i innym. Jakże dusza twoja nie mogła zatracić pamięć tej zgnilizny, a oko intelektu tonęło w ciemnościach. Lecz opatrzność moja przyszła ci z pomocą. Gdyś przyjmowała Ciało i Krew Syna mojego, całego Boga i całego człowieka, w świętym Sakramencie ołtarza, na znak prawdy słów moich, odór zgnilizny wyparła woń, którą wchłonęłaś z tym Sakramentem i ciemności rozproszyło światło, które zeń spłynęło. Przez osobliwą łaskę dobroci mojej, zachowałaś w ustach, w sposób wyraźny i cielesny, woń i smak tej Krwi przez kilka dni.

Widzisz więc, najdroższa córko, jak wstrętny jest Mi ten grzech we wszelkim stworzeniu. Pomyśl, o ile bardziej odraża Mnie on w tych, których wezwałem do życia w powściągliwości. Wśród tych powściągliwych są tacy, których oderwałem od świata przez życie zakonne, innych przez włączenie ich w ciało mistyczne świętego Kościoła, a wśród nich są moi kapłani. Nie masz pojęcia, do jakiego stopnia brzydzę się tym grzechem w nich. Obraża Mnie on daleko bardziej, niż u ludzi świata oraz tych, którzy z innych względów ślubowali powściągliwość. Bo postawiłem ich, jak lampy na świeczniku (por. Mt 5,15-16), aby rozdawali Mnie, prawdziwe Słońce, w świetle swej cnoty, przez przykład uczciwego i świętego życia; a oni rozdają Mnie w ciemnościach.

Są tak pogrążeni w ciemnościach, że nie rozumieją Pisma Świętego. Pismo jest pełne światła, gdyż wybrani moi otrzymali to Pismo ode Mnie, Światła wiecznego, przez nadprzyrodzone oświecenie ich ducha. Lecz oni nie rozumieją go. Nadęci pychą, skażeni rozpustą, widzą i rozumieją tylko korę, literę, nie znajdując w niej smaku. Ich smak, smak duszy, nie jest zdrowy, jest zepsuty przez miłość własną i pychę; żołądek pełen jest nieczystości, pożądliwości i skąpstwa. Wszystkie chucie łakną zadowolenia w wyuzdanych uciechach. Bez wstydu, jawnie, popełniają grzechy. Uprawiają lichwę, której zakazałem, lecz ciężką za to poniosą karę.

Źródło: http://sienenka.blogspot.com

Komentarze

martacz2019.03.19 18:49
XD to jedyny pasujący tu komentarz
Zbycho2019.03.19 13:57
.. no to San Francisco i Słupsk mają przechlapane ! ..
Jurek2019.03.19 10:14
Onan nie uprawiał onanizmu, tylko stosunek przerywany ABY NIE ZAPŁODNIĆ WDOWY PO BRACIE - dzieci nie byłyby jego tylko brata.
Azazel2019.03.19 9:36
Oto co Kasia wymyśliła sobie na temat homoseksualizmu (albo co jej w usta włożono).
do polish...2019.03.18 22:36
Onanista czyni krzywdę samemu sobie. Homoseksualista może skrzywdzić wielu , uwodząc młodych ludzi i niszcząc im psychikę na całe życie. claro?
Beata Anna Maria2019.03.18 23:04
mistrzem w uwodzeniu jest demon i robi to z miłości do samego siebie wgryza się w psychikę
Stachu2019.03.19 0:55
Demon?
Piotr Nowak2019.03.19 16:34
Ja Ci dam Demon!
stefan2019.03.18 22:32
Co też Boga wzięło, żeby z tą Katarzyną akurat o homoseksualistach rozmawiać?
Beata Anna Maria2019.03.18 23:10
tą bo świętą to ci przez klawiaturę nie przejdzie ? zbyt śmierdzi?
Urszula2019.03.19 9:12
Kto ją zrobił świętą? Bóg? Wolne żarty.
KK2019.03.20 1:08
Ulka! Aż tak nic nie rozumiesz !?? Widać że jesteś baaaardzo daleko od Boga i naszej wiary! Ale to nie powód żeby się śmiać! Wystarczy tylko zapytać, lub poczytać zasady!
Stachu2019.03.19 9:36
W jakim języku św. Katarzyna rozmawiała z Bogiem?
pendragon666662019.03.19 15:24
po francusku
pendragon666662019.03.18 21:54
wizje to nic innrgo jak halucynacje lub urojenia i kto je m.in.miewa .............ludzie psychicznie chorzy jak ta psycholka katarzyna
anonim2019.03.18 22:21
albo twórcy dżender mainstrim
Beata Anna Maria2019.03.18 22:25
Dla demona ludzie święci są psycholami i to jest dowodem ich świętości bo świętość demonowi śmierdzi tak jak tobie
pendragon666662019.03.19 15:23
a dla ludzi rozumnych owi ludzie miewajacy wizje imbecylami
IrenaK.2019.03.19 16:42
Szatanie idż Precz do piekła ! Nie obrażaj świętej Katarzyny!
pendragon666662019.03.20 17:44
czekam na ciebie poganski sekciarzu katolicki
KK2019.03.20 1:22
Idż precz ty szatańska Bestio 66666 w NIEUGASZONY OGIEN PIEKIELNY! TAM BĘDZIE PŁACZ I ZGRZYTANIE ZĘBÓW! Im bardziej jest Swięta, tym bardziej was boli, nie możecie Jej świetości znieść! Dlatego wyzywacie od psycholi! Większego psychola od ciebie tu nie widać ! WYDAŁEŚ SIĘ ! TAK ROBI SŁUGA SZATANA! IM BARDZIEJ ŚWIĘTA , TYM BARDZIEJ WAM JEJ ŚWIĘTOŚĆ ŚMIERDZI! !!
pendragon666662019.03.20 17:45
ogien piekielny jest jeno dla was poganscy sekciarze katoliccy
sara miriam2019.03.20 10:19
...a wszelkie dewiacje seksualne to sperma pod kopułą zamiast szarych komórek.
JaKi2019.03.18 21:37
Czyżby Bóg chciał uderzyć w Kościół i Watykan gdzie większość to homo,pokazując świętej Katarzynie że to faryzeusze?
to ostatnie wybory potem generał...2019.03.18 22:17
''w owym czasie Pan Bóg ukarze swój Kościół tak bardzo, że krew zakonników i zakonnic i krew kapłanów płynąć będzie szerokimi strumieniami..."///
Beata Anna Maria2019.03.18 22:50
będzie płynęła krew zakonników i kapłanów tak jak płynęła krew fałszywych 450 proroków królowej Izebel których zabił na rozkaz Boga prawdziwy prorok Eliasz
Andrzej2019.03.24 23:42
Co to za Bog co zakłada swoj Kościół zeby do pozniej karac. To nie wiedział Bog, co stworzył? Jakiego ułmnego homo ulepił? A teraz sie bedzie za swe błedy wyżywał na tym biednym ludzie ? Przecietny lewak ma wiecej miłosierdzia do blizniego niz ten Bóg.
PaniKasiaPlotkujeOPedałach2019.03.18 21:08
Ploteczki stukniętej pod kołtunem panny Kasi z pambukiem. Niejeden kleruch doktoryzował się z tych pierdów, a nawet pewnie i profesorem został, żeby czuć się lepszym, niż zwykły proboszcz i więcej kasować od baranów.
Beata Anna Maria2019.03.18 22:16
sam o swoim doktoryzowaniu napisałeś tyle szamba i intencji prawdziwych, że masz powody czuć się lepszy niż zwykły proboszcz bo ty kasujesz baranów słowem tyle pogardy i nienawiści do sobie podobnych i na tym samym wózku kościelnym -i było pięć minut wstydu a dr przed nazwiskiem z pierdów jest .A od św. panny Katarzyny z Sieny i rozmów z Panem Bogiem o śmierdzących grzechach ludzi Kościoła łapy i jęzor PRECZ.
aaaa2019.03.19 22:44
zamknij sie tepa pizdo.
Zbyszek2019.03.18 20:59
Seksualizacja dzieci + dodawanie coraz to nowych "orientacji seksualnych" oraz "płci" oznacza zjazd w kierunku uznania pedofili także za tzw."mniejszość seksualną". Społeczeństwa są z tym stopniowo oswajane, jest to pewien proces który toczy się niezależnie od takich czy też innych intencji tych, którzy głoszą że walczą jedynie z dyskryminowaniem osób homoseksualnych. Po prostu społeczeństwa są zwodzone przez demony, tak jak to nieraz już było w historii - tym bardziej, że współcześnie nie wierzą w ich istnienie. Nie są jednak w stanie się im przeciwstawić, ponieważ porzucają wiarę, stanowiącą system immunologiczny cywilizacji chrześcijańskiej.
martacz2019.03.19 18:50
Zbyniu, następnym razem sprawdź termin ważności na tabletkach
KK2019.03.20 1:03
Martacz, to ty sprawdż, czy nie zapomniałeś wziąć swojej tabletki ,bo piszesz od rzeczy! Zbyszek napisał bardzo mądrze i na temat , nie tak jak ty! Tylko tyle umiesz ??? Wstyd! Nic nie nauczyli w podstawówce myśleć?
Maxim2019.03.18 20:59
Z tego tekstu wynika, że Bóg mówił św Katarzynie o homoseksualizmie kapłanów!
Daniel K2019.03.18 20:50
Dobry wieczór. Homoseksualizm to "obrzydliwy grzech"- powiedziedzieł Pan Bóg św. Katarzynie. W porządku. A czy uczeni w piśmie mają wiedzę co Pan Bóg myśli o pedofilii i czy powiedział o tym jakiemuś świętemu (świętej)? I czy mogli by to też opublikować, tak jak w przypadku homo i św. Katarzyny? Dużo by to wyjaśniło. Pozdrawiam.
Zbyszek2019.03.18 20:57
Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie. Mt, 18, 6-7
Daniel K2019.03.18 21:08
Dziękuję Zbyszku za wspaniałą odpowiedź! Szkoda tylko że kościół katolicki skupia się tylko na grzechu homoseksualizmu, zupełnie nie widząc dużo groźniejszego grzechu (przestępstwa i skrajnej dewiacji) jakim jest pedofilia. A ofiarami jej są ci najbardziej bezbronni- nasze dzieci. W przeciwieństwie do homo gdzie ofiar nie ma- dwoje dorosłych ludzi tej samej płci godzi się dobrowolnie na współżycie/związek. Pozdrawiam. Dobranoc.
Zbyszek2019.03.18 21:34
Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. (Rz 1,27)
alibaba2019.03.19 1:19
A czemu autor listu nie wspomina o kobietach uprawiających między sobą bezwstyd, czyżby takie homoseksualne zachowania kobiet nie były dla niego odrzucające ? Większość kobiet jest co najmniej biseksualnych, a lesbijek też nie brakuje. Widać to na portalach randkowych, gdzie ludzie nie boją się pisać prawdy o sobie
Beata Anna Maria2019.03.18 23:20
jak nie ma ofiar pisząc takie bzdury sam jesteś ofiarą dobrowolną dając pupy inaczej pozdrawiam dobranoc Zbyszku z Danielem
Szendzielarz2019.03.18 20:49
sodomia to obrzydlistwo
anonim2019.03.18 20:48
Onanizm też był obrzydliwy i ten sposób postępowania Onana nie podobał się Bogu, więc zgładził Onana! ale jakoś kościół przy tym grzechu nie histeryzuje tak jak co do homoseksualizmu!
Szendzielarz2019.03.18 20:50
nie tylko kościół. Żydzi, muzułmanie, każdy zdrowy człowiek.. ogarnij się chłopie
Stachu2019.03.18 20:50
Muzułmanie to "zdrowi ludzie" ? Naprawdę?
MarianCh2019.03.18 22:26
Nie obrażając Polskich wyznawców Allacha, w krajach proroka bardzo dużo dzieci woła mieee-tek
Stachu2019.03.18 20:50
+1 😂
Jahu2019.03.18 20:59
Onanizm jest grzechem, ale onaniści nie latają i nie terroryzują społeczeństwa, że ma im się z tego powodu, że są onanistami dać jakiekolwiek przywileje..widzisz różnice?
anonim2019.03.18 21:05
to czemu pisma z tematyką pornograficzną tzw.trzepaki, są tak zwalczane przez kościół i katoli???
anonim2019.03.18 21:02
do >Szendzielarz , to wytłumacz, proszę, czemu ,za przeproszeniem, walenie gruchy jest bardziej miłe Bogu niż wsadzanie ptaka w odbyt! skoro za te dwa obrzydliwe grzechy Bóg karał śmiercią?
anonim2019.03.18 21:12
do> Jahu , myślisz że zabójstwo człowieka gdzies w samotności jest mniejszym grzechem niż morderstwo stu ludzi na oczach wszystkich? grzech to grzech i nie ma mniejszego czy większego! za onanizm Bóg ukarał śmiercią jednego Onana tak jak setki za sodomie w Gomorze...
JaKi2019.03.18 21:36
Przecież księża muszą się onanizować bo żyją w celibacie,więc jest to lekki grzech.
Rambo2019.03.18 23:09
To Onan był onanistą? pierwsze słyszę
anty-bolszewik2019.03.22 16:09
nie dość że bolszewik to jeszcze pedał onanista a i oczywiście zielony ...... też mi persona