26.04.18, 13:45fot. policja.pl

Oława: Aresztowano wójta. Tak się rozbija lokalne układy

Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku prowadzi postępowanie dotyczące między innymi udzielania korzyści majątkowych Wójtowi Gminy Oława przez jednego z mieszkańców tej gminy.

Grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności

W toku tego śledztwa wczoraj (25 kwietnia 2018 roku) funkcjonariusze CBŚP Zarząd w Łodzi, na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, zatrzymali Wójta Gminy Oława i mieszkańca tej gminy.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego prokurator ogłosił im wczoraj zarzuty. Mają one związek z przetargami organizowanymi przez Urząd Gminy Oława.

Wójt Gminy Oława podejrzany jest o przyjęcie korzyści majątkowej w zamian za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa (art. 228 par. 3 kodeksu karnego). Przestępstwo to zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Natomiast mieszkańcowi Gminy Oława zarzucono wręczenie korzyści majątkowej w celu skłonienia Wójta Gminy Oława do naruszenia przepisów prawa (art. 229 par. 1 i 3 kodeksu karnego). Przestępstwo to zagrożone jest karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Zasadne jest tymczasowe aresztowanie podejrzanych

Po przesłuchaniu zatrzymanych w charakterze podejrzanych prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Białymstoku wnioski o zastosowanie wobec nich środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sąd Rejonowy w Białymstoku uwzględnił wniosek prokuratura i tymczasowo aresztował na okres 3 miesięcy podejrzanego mieszkańca Gminy Oława.

Wobec Wójta Gminy Oława Sąd zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 30 tysięcy złotych i zawieszenia w obowiązkach wójta. Prokuratura, nie zgadzając się z rozstrzygnięciem Sądu Rejonowego w Białymstoku, zaskarży je do Sądu wyższej instancji i będzie wnosiła o tymczasowe aresztowanie Wójta Gminy Oława

 

mod/pk.gov.pl